Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Kenan Evren'e yargı yolu açılır mı

21.03.2009 16:42
12 Eylül 1980 müdahalesini gerçekleştiren askerlere dava açılmasını önleyen anayasa maddesinin kaldırılması tartışılıyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti, 29 Mart seçimlerinden sonra gündeme getireceği anayasa değişikliği kapsamında, 1980 darbesini yapan askerleri koruyan ve haklarında dava açılmasını önleyen Anayasa'nın geçici 15'inci maddesinin de kaldırılmasını tartışmaya açtı. AK Partili yönetici ve vekiller, Ergenekon kapsamında ortaya çıkan darbe planlarının bir daha yapılmasını önlemek için bu maddenin kaldırılmasını istedi.


AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Ergün, "Türkiye yeni bir anayasa yapacaksa bu madde kaldırılmalı. Bu düzenleme bir gün darbe yapanlara karşı parlamento ve toplumun ciddi tepkiler koyduğunu ve bunları kabullenmediğini göstermek açısından önemlidir" dedi. "Şahsi görüşüm maddenin kaldırılmasıdır" diyen AK Parti Grup BaşkanVekili Mustafa Elitaş ise "Ergenekon gibi olayların bir daha yaşanmaması, darbe yapanların hesap vereceğinin gösterilmesi açısından bu madde kaldırılmalı. Maddenin kaldırılmasının sembolik özelliği var" görüşünü dile getirdi. Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, "Kaldırılması hukuki bir sonuç doğurmaz ama demokrasi açısından iyi olur. Ama maddenin kaldırılması için uzlaşma aranmalı" dedi. AK Partili vekille görüşlerini şöyle dile getirdi:


TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya: Geçici 15. madde ancak yeni baştan yapılacak anayasanın gündemi olabilir. Paçal anayasa değişikliklerinde bu maddenin yer alabileceğini düşünmüyorum.


'DEMOKRASİ İÇİN'


AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün: Ergenekon kapsamında yaşananlar ortada. Bir daha kimsenin darbe için girişimde bulunmaması lazım. Maddenin kaldırılması bence kesinlikle paket içinde yer almalı.. Bu darbe yapmayı düşünen herkese bir mesaj olacaktır. Darbe yapacakların yargılanacağını gösterecektir.


AK Parti İstanbul Milletvekili Ayşenur Bahçekapılı: Demokratik ve şeffaf bir toplum için yargının önünün açılması gerekir. Darbeyi yapanların suçları zamanaşımına uğramışsa bile çıkartılacak bir yasa ile yargılanmaları mümkün olabilir. Hukukta çaresiz birşey yok. Ben demokrasinin engellenmesini insanlık hakları, insanlık suçlarında zamanaşımı uygulanmaz.


GEÇİCİ 15:

"12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkanlık Divanı'nı oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanun'la kurulu Milli Güvenlik Konseyi'nin, bu konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden Danışma Meclisi'nin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz. Bu karar ve tasarrufların idarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve görevlilerce uygulanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır."


DARBECİLERDEN ÜÇÜ HAYATTA


12 Eylül askeri müdahalesini gerçekleştiren isimlerden dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile ihtilal döneminin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Tahsin Şahinkaya ve emekli oramiral Nejat Tümer hayatta. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Nurettin Ersin 2005'te Jandarma eski Komutanı emekli orgeneral Sedat Celasun ise 1998'de vefat etti.


DEĞİŞİKLİK OLURSA YARGILANABİLİRLER Mİ?


Maddenin kaldırılması halinde darbeye yapan paşalar, hükümet, Danışma Meclisi'nde görev alanların yargılanıp yargılanmayacağı tartışma konusu oldu. Bu tür konularda zamanaşımının 20 yıl olduğuna ilişkin tespitleri değerlendiren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer "Bu konuyu iki yönden ele almak lazım. Anayasayı cebir ve şiddet kullanarak değiştirme suçu eski TCK'da da, yeni TCK'da da zamanaşımına uğramayan bir suç" dedi. 12 Eylül dönemi alınan binlerce karar ve işlem olduğunu, bunların da suç olup olmadıklarına bakmak gerektiğini belirten Prof. Sözüer, "Zamanaşımı dolmamış olanlar için dava açılır. Tartışılması bile çok önemli bir gelişme olur" diye konuştu. Eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk ise, 12 Eylül ile ilgili zamanaşımı nedeniyle bir yargılama yapılamayacağını söyledi. Türk, "Türk Ceza Kanunu 7. maddesi, işlendiği dönemde suç sayılmayan bir fiilden dolayı ileride kimsenin yargılanamayacağını belirtiyor. Anayasa, o dönemdeki uygulamaları suç saymıyor. TCK'ya göre o dönemin sorumlularını yargılamak mümkün olmaz" diye konuştu.
Kaynak:
Bu haber toplam 1556 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri