Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

AK Parti'den gündemi sarsacak adım!

06.02.2013 11:34
AK Parti Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na çok konuşulacak bir paket sundu. Önümüzdeki günlerde konuşulmaya başlanacak olan yargı bölümünde bu paketin konuşulacağı belirtildi.

 

AK Parti yeni Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na çok konuşulacak bir değişiklik paketi sundu.  Yapılacak düzenlemede en dikkat çeken ise değişiklik ise Yargıtay'ın kaldırılıp yerine Temyiz mahkemesi'nin kurulması  teklifi oldu.

YARGITAY NE İŞ YAPAR?

Yargıtay, yerel mahkeme kararlarını inceler , onaylar yada bozulmasına karar verir. Yani bozma yada onama kararı verir.Diğer adıda Temyiz Mahkemesi olup , bir davanın Yargıtaya gönderilmesine davanın temyiz edilmesi denir. İşte yeni düzenlemeyle adı Yargıtay olan bu kurumun ismi değiştirilerek Temyiz Mahkemsi olacak.

YARGITAY ÜYELERİ NASIL SEÇİLİRDİ?

Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayı­lanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku­rulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla seçilirdi. AK Parti’nin teklifine göre Anayasa Mahkemesi yine 17 üyeden oluşacak. Ancak mevcut Anayasa’da Sayıştay ve baro temsilcileri arasından 3 üye için Meclis’e tanınan yetki, kurum sınırlaması olmadan 9 üyeye çıkarıldı. 8 üyeyi de Başkan atayacak.

TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR VERİLMEYECEK

AK Parti’nin teklifinde dikkat çeken bir diğer deişiklik ise, mevcut Anayasa’daki yargının “Türk milleti adına” karar verme yetkisinin kaldırılacak olması. Bu ifadenin yerine “Hakimler, görevlerinde bağımsız ve tarafsızdırlar; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler” ifadesi önerildi.

İŞTE YENİ KURULACAK OLAN TEMYİZ MAHKEMESİNİN YAPISI

Yargıtay yerine AK Parti’nin önerdiği Temyiz Mahkemesi’nin yetkileri ve kuruluşu ise şöyle:
“Temyiz Mahkemesi
Madde 11– (1) Temyiz Mahkemesi, alt derece mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

(2) Temyiz Mahkemesi üyelerinin dörtte üçü Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından, dörtte biri Başkan tarafından, mesleğinde fiilen 15 yıl çalışmış olan hakim ve savcılar, öğretim üyeleri ile avukatlar arasından, kanunda öngörülen yöntemlerle ölçülen liyakat ve başarı gibi nitelikler dikkate alınarak 19 için seçilir.

(3) Temyiz Mahkemesi başkanı ve başkanvekilleri, üyeler tarafından kendi aralarından 4 yıl için seçilir.

(4) Temyiz Mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, daire başkanları ve üyeleri ile Temyiz Mahkemesi Başsavcısının nitelikleri ve seçim usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.”


Bu haber toplam 2016 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri