Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Anayasa Mahkemesi'nden CHP'ye: Laiklik dinsizlik değil

18.04.2013 16:39
Mahkeme, CHP'nin 4+4+4 eğitim paketinin iptalini istemesinin ardından laiklik dersi tadında bir cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 4+4+4 kademeli eğitim sistemiyle ilgili, kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmış, Yüksek Mahkeme, iptal istemlerini reddetmişti. 

CHP iptal davasına gerekçe olarak, "yasanın eğitimde fırsat eşitliğini engellediği, din istismarını özendirdiği, laik, demokratik, hukuk devletinin güçlenmesine engel olduğu" iddialarını göstermişti. Anayasa Mahkemesi ise iptal istemini reddederek, "Laiklik dinsizlik değil, devlet dini ihtiyaçlara kayıtsız değil." dedi.

Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini reddeden Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

"LAİK DEVLET DİNİ İHTİYAÇLARA KAYITSIZ DEĞİL"

Gerekçeli kararda, "Laik devlet, dinler karşısında tarafsız olmakla birlikte, toplumun dini ihtiyaçlarının karşılanması konusunda kayıtsız değildir. Laiklik ilkesi, doğup geliştiği Batı'da, dinin toplumsal ve kamusal alandan tamamen dışlanması sonucunu doğurmamış, dini ihtiyaçların karşılanmasına yönelik devlet politikalarını beraberinde getirmiştir" denildi.

"OKULLARDAKİ DİN EĞİTİMİ BU POLİTİKANIN BAŞINDA"

"Devlet okullarında ve özel okullarda öğrencilere din eğitim ve öğretiminin verilmesi bu politikaların başında gelmektedir" ifadelerine yer verilen gerekçeli kararda, şu görüşlere yer verildi:

"Anayasada ifadesini bulan laiklik ilkesi, bir yandan dinin devletin esaslarını belirlemesini engellemekte, diğer yandan da din eğitim ve öğretimi dahil dini hizmetlerin devlet eliyle verilmesine imkan tanımaktadır."

LAİKLİK DİNSİZLİK ANLAMINA GELMEZ

Gerekçede, farklı dini inançlara sahip olanlar ya da herhangi bir inanca sahip olmayanların laik devletin koruması altında bulunduğu, Anayasanın 2. maddesinin gerekçesinde yapılan tanıma göre, "hiçbir zaman dinsizlik anlamına gelmeyen laikliğin, her ferdin istediği inanca, mezhebe sahip olabilmesi, ibadetini yapabilmesi ve dini inançlarından dolayı diğer vatandaşlardan farklı bir muameleye tabi kılınmaması anlamına geldiği" kaydedildi.

"Seçmeli din dersini öngören dava konusu kural, Lozan Antlaşması'nın hükümleriyle değerlendirildiğinde, din eğitimi ve öğretimi konusunda diğer dinlerin mensuplarına ayrımcılık yapılmadığı anlaşılmaktadır" denilen gerekçeli kararda, "Kişilere din ve vicdan özgürlüğü alanında seçenekler sunan, toplumu oluşturan bireylerin bu alandaki yaygın ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştıran tedbir ve uygulamalar laiklik ilkesine aykırı görülemez" görüşlerine yer verildi.

Bu haber toplam 2170 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri