Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Başbakanlığa Gidecek

16.01.2014 01:02
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında adı geçen 4 bakan ile ilgili fezlekenin Başbakanlığa gönderileceğini söyledi

HSYK Kanun Tasarısı’nın görüşüldüğü Adalet Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, 4 bakan ile ilgili fezlekelerin Adalet Bakanlığı’nda olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, “Adalet Bakanlığı fezlekeler konusunda postacı görevini yapıyor. Biz vazifemizi kanunlar çerçevesinde yapacağız. Kimsenin endişeye kapılmasına gerek yok. Fezlekelerle ilgili arkadaşlarımın bana verdiği bilgi çerçevesinde şöyle bir usul var; bir bakanın kişisel suçları ile ilgili bir husus olursa o zaman bu fezleke dokunulmazlığın şeklinde geliyor. Bakanlık görevi ile alakalı olursa o zaman da Meclis soruşturması şeklinde. Esasında Adalet Bakanlığı’nın bu konuşa ilişkin yayınladığı genelgede böyle şeylerin doğrudan Meclis Başkanlığı’na gönderilmesi yazar, öyle olması gerekir. Uygulamada bu genelgeye rağmen bugüne kadar böyle olmamış. Sürekli Adalet Bakanlığı’na gelmiş, oradan Başbakanlığı, oradan da TBMM Başkanlığı’na intikal etmiş. Biz yine aynı usulde intikal ettireceğiz. Başbakanlığa göndermedik, henüz bakanlıkta, göndereceğim. Soruşturma konusu olan kişiler Bakanlar bizim arkadaşlarımız, sizlerin de milletvekili olarak arkadaşı. Herkes ile ilgili bir iddia olabilir. Bir takım delillerde iddialarla ilgili ortaya konulabilir. Bu delillerin sıhhati nedir, bunlara ilişkin herhangi bir mahkeme kararı olmadığı sürece medyada, şurada burada yayınlananlarla biz birbirimizi değerlendirirsek o zaman büyük bir yanlışlığı içine düşeriz. Bu noktada herkesin hassasiyet göstermesi gerekir. İfade edilirken, kesin hükmünde cümlelerle konuşuyorsunuz. Soruşturmaya konu olan kişiler hakkında verilmiş bir hüküm yok. Belki takipsizlik çıkar, belki dava açılır sonuçta beraat çıkar, bunları bizim bilme imkanımız yok. Herhangi bir suç soruşturmasının durması ya da durdurulması söz konusu değildir. Müdahale edilmesi söz konusu olamaz. Başladıktan sonra bunlar devam edecek. Bugüne kadar Türkiye’de durdurulmuş bir soruşturma yok. Gerçek neyse ortaya çıkacak. Mahkeme bu konuda karar verecektir” dedi.

CHP’NİN HSYK İLE İLGİLİ ANAYASA UZLAŞMA TALEBİNE CEVABI

CHP’nin HSYK ile ilgili Anayasa değişikliği teklifine verdiği iddia edilen olumsuz cevapla ilgili yeniden bilgi veren Bakan Bozdağ, “CHP’nin Anayasa değişikliği ile bir husus, Sayın Başesgioğlu konuşurken ben yerimden ben CHP’nin anayasa konusundaki uzlaşma talebini reddettiği konusunda bilgi geldiğini söyledim, ama doğruluğu teyit edilmemiş bir bilgi. Bu konuda CHP sanki reddetmiş, bende kesin bir bilgi vermişim gibi yansıyan haberler var. Ben onu düzeltmek isterim. Mikrofona da söylemedim, böyle bir bilgi intikal ettiğini söyledim. Doğrusu CHP’nin kendi yapacağı açıklamadır. Bu zamana kadar bize gelen bir açıklama yoktur” diye konuştu.

Henüz bir cevap vermediklerini belirten CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Öncelikle bu teklifin geri çekilmesi ile bu teklife sıcak bakacağımızı, yolsuzluk soruşturmalarının devam etmesi, engellenmemesini talep etmiştik. Perşembe günü yetkili organlarımızda değerlendirip cevabımızı ileteceğiz dedik. Teklifin çekilmesi burada çok büyük önem taşır, cevabımızın olumlu olmasına yol açar demiştik. Bir yolunu buluruz dediler, Perşembe günü MYK toplanacak resmi cevabımızı ileteceğiz dedi. Resmi cevabımızı yarın ileteceğiz” şeklinde konuştu.

ADALET KOMİSYONU’NDA GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDEN HSYK KANUN TEKLİFİNDE 6. GÜNDE 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 VE 45. MADDELER KABUL EDİLDİ, 43 VE 46. MADDELER METİNDEN ÇIKARTILDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Tartışmalar Kurulu gündelik siyasal tartışmaların ortasına çekmekte, Kurul içindeki konuşmaların dışarıda konuşulması, değerlendirmeler hem Kurulun saygınlığına hem de güvenilirliğine zarar vereceği kanaatindeyim” dedi.

HSYK Kanun Teklifinin görüşüldüğü Adalet Komisyonu’nda ilk defa Başkanlık yaptığı HSYK toplantısına ilişkin açıklamalara cevap veren Bakan Bozdağ, HSYK’nın kanun gereği her yılın Ocak ayında kendiliğinden toplandığını ve gündeminde olan konuları görüşüp karara bağladığını söyledi.
Adalet Bakanı olarak atanmasından sonra HSYK Genel Kurulu’nun ilk defa toplandığını, Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın da yeni atandığı için ilk defa böyle bir toplantıya katıldığını belirten Bakan Bozdağ, “Üyelerle tanışmamız oldu, toplantı vesilesi ile bir araya geldik. Kurul toplantısından sonra, bana gazeteciler sordular, basın açıklaması yapmayacağımı söyledim. Bu ilkeyi görevli olduğum süre içinde sürdüreceğim. Tartışmalar Kurulu gündelik siyasal tartışmaların ortasına çekmekte, Kurul içindeki konuşmaların dışarıda konuşulması, değerlendirmeler hem Kurulun saygınlığına hem de güvenilirliğine zarar vereceği kanaatindeyim. Toplantı sırasındaki görüşmeler Kurulun mahremiyetine bırakalım. Kurulun sitesinde ilanı gerekli bir husus ise Kurulun sitesine konulmakta. Kurulun diğer hususları ile ilgili gündeme gelmesi, tartışmanın içinde olması bugüne kadar hep Kurula zarar verdi. Bende Kurul Başkanı olarak bu tartışmalara Kurulun karıştırılmaması konusundaki hususa dikkat edeceğim” diye konuştu.

KOMİSYONDA 6. GÜNDE GEÇEN MADDELER

Adalet Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden HSYK Kanun Tasarısı’nda 6. günde 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 ve 45 maddeler kabul edildi, 43 ve 46. Maddeler metinden çıkartıldı. Kabul edilen maddeler şöyle:

“MADDE 34- 6087 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
(2) Kurul personeli, naklen veya açıktan atama yoluyla atanır. Naklen atamalar Başkan tarafından yapılır. Açıktan ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklar, Devlet memurluğuna giriş için yapılan merkezi sınavda başarılı sayılanlar arasından, Başkan tarafından oluşturulan üç kişilik komisyonca yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre Başkan tarafından atanırlar. Yarışma sınavına, ilan edilecek kadro sayısının beş katma kadar aday çağrılır. Kurul personeli hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Adalet uzman yardımcıları ve uzmanlar muvafakatleri alınarak Başkan tarafından Kurulda görevlendirilebilir.
(3) Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 35- 6087 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Üçüncü Daire Başkanının” ibaresi “Başkanın”, üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “Kurula” ibareleri “Başkana”, dördüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “Kurul” ibaresi “Başkan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 36- 6087 sayılı Kanunun 15’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

MADDE 15 - (1) Teftiş Kurulunda görev yapacak olan;
a) Teftiş Kurulu Başkanı ve başkan yardımcıları, birinci sınıf hâkim ve savcılar arasından muvafakatleri alınarak Başkan tarafından,
b) Kurul başmüfettişleri, Teftiş Kurulunda fiilen beş yılını doldurmuş, birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini yitirmemiş olan müfettişler arasından, kıdem sırasına göre Genel Kurul tarafından atanır.
(2) Kurul müfettişleri, hâkimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile Kurul müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından ihtiyaç duyulan her bir boş kadro için Başkan tarafından teklif edilen iki katı aday içinden muvafakatleri alınarak Genel Kurulca atanır. İlk toplantıda toplantı veya karar yeter sayısının sağlanamaması halinde üç gün içinde yapılacak ikinci toplantıda, katılanların en çok oyunu alan kişinin ataması yapılır.
(3) Adalet müfettişliğinden Kurul müfettişliğine veya Bakanlık iç denetçiliğine, Kurul müfettişliğinden adalet müfettişliğine veya Bakanlık iç denetçiliğine, Bakanlık iç denetçiliğinden Adalet müfettişliğine veya Kurul müfettişliğine ilgililerin muvafakatleri alınmak suretiyle atama yapılabilir. Bu şekilde yapılacak atamalarda önceki denetim biriminde geçen süre, yeni atanılan denetim biriminde geçmiş sayılır. Kurul müfettişi, adalet müfettişi veya Bakanlık iç denetçisi olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerinden ayrılanların yeniden müfettişliğe ya da iç denetçiliğe atanmaları durumunda da bu hüküm uygulanır.

MADDE 37- 6087 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Üçüncü” ibaresi “İkinci” şeklinde; aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “ilgili daire başkam” ibaresi “Başkan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38- 6087 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kendi aralarından seçilecek asıl ve yedek üyelerin toplam sayısı kadar aday için” ibaresi “ancak bir aday için” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39- 6087 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

MADDE 29 - (1) Başkan, Genel Kurulun toplantı günlerini tespit eder.
(2) Başkan, gereken hâllerde veya üye tam sayısının salt çoğunluğunun, görüşülecek konuyu da belirten yazılı talebi üzerine Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(3) Kanundaki istisnalar hariç olmak üzere Genel Kurul, en az onyedi üyeyle toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alır.
(4) Genel Kurul toplantı gündemi, Başkan tarafından, işin önemine, ivedi veya süreli oluşuna göre düzenlenir. Gündem, toplantının yapılacağı gün ve saati, Kurulda görüşülecek işleri ve sırasını gösterir. Görüşme sırasında gündem dışı konunun gündeme alınıp alınmamasına da Başkan karar verir.

MADDE 40- 6087 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
(3) Daireler, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve karar alır. Üçüncü daire, Başkanın onayını alarak beşer üyeden oluşan iki heyet halinde çalışabilir. Bu durumda heyetler salt çoğunlukla toplanır ve karar alır. Daire başkanının katılmadığı heyete en yaşlı üye başkanlık eder.

MADDE 41- 6087 sayılı Kanunun 33’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genel Kurula” ibaresi “kararı veren daireyi numara olarak izleyen daireye, üçüncü daire için ise birinci daireye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 42- 6087 sayılı Kanunun 36’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Kurul” ibaresi “Başkan”, beşinci fıkrasında yer alan “Genel Kurula” ibaresi “Başkana”, dokuzuncu fıkrasında yer alan “Genel Kurulca” ibaresi “Başkan tarafından”, onuncu fıkrasında yer alan “Kurul tarafından” ibaresi “Başkan tarafından” şeklinde değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan “işi Genel Kurula götürmeden önce” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
(3) Başkan, ihbar veya şikâyeti doğrudan ya da inceleme yaptırdıktan sonra soruşturma açılmasına yer olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar verir. Soruşturma açılmasına karar veren Başkan, üyeler arasından, üç kişilik bir soruşturma kurulu görevlendirir. Soruşturma kuruluna, yaşça büyük olan üye başkanlık eder.
(6) Başkan, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir ve yedi günden az olmamak üzere tayin edeceği süre içinde kovuşturma aşamasına ilişkin olarak, bizzat veya vekili aracılığıyla yazılı savunmasını vermeye davet eder.
(7) Başkan, disiplin kovuşturması kapsamında, hazırlanmış olan disiplin soruşturması dosyası ve raporu ile yazılı savunma verilmişse bu savunmayı inceler ve tüm evrak kapsamını göz önüne alarak;
a) İsnat olunan hâl ve hareketi sabit görmezse dosyanın işlemden kaldırılmasına,
b) İsnat olunan hâl ve hareketi sabit görürse eyleme uyan disiplin cezasına karar verir.

MADDE 44- 6087 sayılı Kanunun 38’inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan “işi Genel Kurula götürmeden önce” ibaresi madde metninden çıkarılmış; beşinci fıkrasında yer alan “Genel Kurula” ibaresi “Başkana”, altıncı ve onuncu fıkralarında yer alan “Genel Kurul” ibareleri “Başkan” şeklinde değiştirilmiştir.
(1) Kurulun seçimle gelen üyelerinin görevleriyle ilgili suçlan ile kişisel suçlan hakkındaki soruşturma ve kovuşturma izni işlemleri Başkan tarafından yapılır.”
(3) Başkan suç ihbar veya şikâyetini doğrudan ya da inceleme yaptırdıktan sonra soruşturma açılmasına yer olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar verir. Soruşturma açılmasına karar vermesi hâlinde, üyeler arasından, üç kişilik bir soruşturma kurulu seçer. Soruşturma kuruluna yaşça büyük olan başkanlık eder.
MADDE 45- 6087 sayılı Kanunun 39’uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

43. MADDE VE 46. MADDE METİNDEN ÇIKARTILDI
Metinden çıkartılan 43. Madde: MADDE 43- 6087 sayılı Kanunun 37’nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
(2) Disiplin cezasına ilişkin Başkan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir.
Metinden çıkartılan 46. Madde: MADDE 46- 6087 sayılı Kanunun 42’nci maddesi, başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
Hakimlik ve savcılık görevlerine tekrar atanma MADDE 42 - (1) Kurulda görev yapan;
a) Genel Sekreter ve genel sekreter yardımcıları, istekleri veya Başkanın teklifi üzerine,
b) Tetkik hakimleri ile Kurul müfettişleri; görev süresinin sona ermesi veya istekleri üzerine ya da Başkanın teklifi üzerine, Birinci Daire tarafından, müktesepleri dikkate alınarak uygun görülecek bir göreve atanırlar.”

HABERVAKTİM

Bu haber toplam 1372 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri