Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

TÜRKSAT'tan maaş artışına cevap

27.03.2011 23:00
Başbakanlık müfettişleri, üst düzey TÜRKSAT yöneticilerinin ücretlerinde anormallik tespit ettiği ve soruşturma istediği iddialarına TÜRKSAT basın açıklamasıyla cevap verdi..

Sayıştay'a bağlanan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu müfettişleri, TÜRKSATuydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile ilgili yaptıkları incelemede, yöneticilerin maaşlarıyla ilgili bazı anormallikler tespit ettiği yönünde basında Haber7'de de çıkan haberler üzerine TÜRKSAT bir basın açıklamasıyla cevap verdi..

Açıklama şunlar kaydedildi:

Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş., 5189 sayılı Kanun uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyetlerini yürütmek üzere 22 Temmuz 2004 tarihinde kurulmuş olup, bu yasal çerçeveye istinaden 2004 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir.

TBMM Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) komisyonu adına şirketimizin iş ve işlemleri Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (2010 Aralık tan itibaren Sayıştay Başkanlığı) tarafından denetlenmekte, hazırlanan denetim raporu TBMM KİT Komisyonuna sunulmakta ve burada da genel görüşme yoluyla nihai değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu ve şirketimizin ana sözleşme hükümleri uyarınca tüm faaliyet ve işlemler ayrıca Türksat A.Ş. Denetim Kurulu ile Türksat A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından da denetlenmektedir.

27 Mart 2011 günü bir yazılı basın organında yer alan haberde, şirketimizin 2009 yılı işlemlerinin YDK(2010 Aralık tan itibaren Sayıştay Başkanlığı) tarafından denetimi sonucunda, mevzuata aykırı bazı işlemlerin yürütüldüğü, Başbakanlık Müfettişlerinin yaptığı tespitler uyarınca Ulaştırma Bakanlığından konunun soruşturulması talebinde bulunulduğu gibi gerçeklerle bağdaşmayan bazı iddialar yer almıştır. 2010 yılı Nisan Ayı içerisinde de aynı konu başlıklarıyla bazı yazılı Basın Organlarında ter alan ve Şirketimizce gerekli açıklamalar yapılan bu iddialar hakkında bir kez daha kamuoyunu bilgilendirmek ve olayın gerçek detaylarını paylaşmak üzere bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç hissedilmiştir.

1-Şirketimizin kurulduğu 2004 yılından beri sürdürülen ve Türk Ticaret Kanunu, şirket ana sözleşmesi ve yürürlükteki diğer mevzuata uygunluğu konusunda tereddüt bulunmayan söz konusu habere konu bazı uygulamalara, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından da , 2008 Yılı işlemlerine dönük raporunda yer verilmiş ve bu iddialar ile diğer önerileri görüşen ve asıl karar mercii olan TBMM Kit Alt Komisyonunda 2010 yılı Nisan ayında gerekli değerlendirmeler yapılıp nihai karar verilmiş ve diğer birçok konuya da dayanak teşkil eden şirketimizin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulandığı kamu kurum ve kuruluşlarının tabi olduğu 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olmadığı hususu da dahil olmak üzere Yüksek Denetleme Kurulu’nun habere konu ilgili yorum ve önerileri TBMM Kit Alt Komisyonu tarafından kabul görmemiştir.

2-1996 yılında yabancı Uydu üreticisi Firma ile ortaklık yapılarak yurtdışında kurulan ve 2008 yılında yabancı ortağın hisseleri 1 Euro karşılığında devralınan Eurasiasat şirketinin Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini şirketimizin kuruluşundan beri Türksat A.Ş Genel Müdürleri yürütmekte olup, bu görev karşılığında Eurasiasat şirketinden yönetim kurulu başkanlığı ücreti almamaktadırlar. Türksat A.Ş Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini birlikte yürütmekte olan şirketimizin mevcut Genel Müdürü Eurasiasat şirketinden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi karşılığında ücret almadığı gibi halen Eurasiasat şirketi Genel Müdürlüğü görevinden dolayı da bu şirketten ücret almamakta, tüm ücretini Türksat A.Ş şirket ana sözleşmesi Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarıyla belirlenen şekilde 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca Türksat A.Ş ‘den almaktadır.

./..

3-Uydu haberleşme, yerli haberleşme uydusu tasarımı, e-devlet kapısının kurulması ve işletilmesi, uluslararası alanda diğer uydu operatörü rakipleri ile rekabet edilmesi gibi kritik önemdeki hedeflerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla TBMM tarafından farklı bir statüde örgütlenmesi benimsenmiş olan Türksat A.Ş.’nin bu görevleri başarıyla yerine getirebilmesi için üst düzey niteliklere sahip personel istihdam etmesi vazgeçilmez öneme sahip olup, ülkemizin vizyonuna paralel şekilde son yıllarda hem yurt içinde hem de yurtdışında başarılı projeler yürüten ve son dönemde yapmış olduğu yeni nesil haberleşme uyduları TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 4B projesiyle 2015 yılında uzaya fırlatılacak yerli haberleşme uydusu üretimindeki son aşama olan uydu üretim teknolojisinde Japon Mitsubishi Elektrik firmasıyla işbirliği yaparak bazı yabancı ülkelerin ve kamuoyunun dikkatini çeken çalışmalar yürüten Türksat A.Ş.’nin tüm işlem ve uygulamaları her türlü denetime açık şekilde ve şeffaf olarak yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Bu haber toplam 5624 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri