Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

DİYANET ÇALIŞANLARI HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMEK İSTİYOR

03.10.2012 16:47
Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Diyanet-Sen, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarının sorunları ve beklentilerine yönelik bir anket yaptı.

Yapılan ankette, çalışanların karşılaştığı en büyük sorunun, hak ettikleri değeri görmemek olduğu ortaya çıktı. Diyanet çalışanlarının karşılaştıkları ikinci büyük sorun ise, atama ve terfilerin liyakat esasına göre yapılmaması ise bir başka sorun olarak sonuçlar arasında yer aldı. Anket sonuçlarını değerlendiren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, kurum çalışanlarının sorunlarının çözümünün verimliliği artıracağını belirterek, "Kurum çalışanları hak ettiği değeri görmelidir. Tayin ve terfilerde liyakat gözetilmiyorsa, bu sorun çözülmeli; böyle bir durum olmadığı halde, çalışanlarda bir şüphe oluşmuşsa da bu tereddüt şeffaf uygulamalarla giderilmelidir" şeklinde konuştu.

Basın toplantısına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ise konuşmasında, 5 yıl önce bu araştırmanın yapılması halinde ters bir tablo ile karşı karşıya kalınabileceğini söyledi. Gündoğdu, ankete göre diyanet çalışanlarının en büyük sorununun hafta sonu ve senelik izin kullanması olarak görüldüğünü söyledi. Sendikanın, çalışanların sorunlarının büyük bir kısmını çözdüğünü söyleyen Gündoğdu, “Diyanette sendika olursa, kaos olur diye bir anlayış vardı, diyanete sendikaya sokmak istemiyorlardı. Bugün bakıyoruz, sendikalılaşma oranı yüzde 80'i geçmiş, memnuniyet oranı ise yüzde 70'in üzerinde. Yine bu üyelerin büyük bir kısmı, sendikadan hizmet aldığını söylüyor. Ders ücretleri, izin hakları, seyyanen zamlar, teşkilat yasası gibi kazanımlarda en büyük pay Memur-Sen’indir. Daha önce, uygulamalar karşısında yutkunan, sızlanan, sorunlarını dile getiremeyen çalışanların sözcüsü, öncüsü Diyanet-Sen olmuştur. Diyanet-Sen, üyelerine ve hizmet kolu çalışanlarına verdiği sözleri tutmuştur.” dedi. Gündoğdu, dinin öğrenilmesinin, Kur’an öğrenilmesinin yasaklandığı zamanda Diyanet-Sen’in konuştuğunu kaydederek, teşkilattaki yanlış uygulamalara karşı çıkan bir sesin bulunduğunu ifade etti. Gündoğdu, konuşmasının sonunda, Diyanet İşleri Başkanlığı’na seslenerek, sendikaların rakip değil paydaş olduğunu, paydaşların önerilerinden faydalanılması gerektiğini ve seçmeli Kur’an-ı Kerim dersinin öğretilmesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tecrübesini Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşması çağrısında bulundu.

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI'NDAN ANLAMLI ANKET

Diyanet-Sen'in 'Diyanet İşleri Başkanlığı Çalışanlarının Sorunları ve Beklentileri Araştırması'nın sonuçları, Genel Başkan Mehmet Bayraktutar tarafından düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. İçinde bulundukları haftanın Camiler ve Din Görevlileri Haftası olduğunu hatırlatan Bayraktutar, bu önemli haftada kurum çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek, çözüm önerilerini de paylaşmak istediklerini kaydetti. Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar'ın, yaptıkları anketle ilgili katılımcılarla paylaştığı bazı sonuçlar şu şekilde:

 Çalışanların Büyük Çoğunluğu İmam, Hatip ve Müezzin Kayyım

Araştırmaya katılanların üçte ikilik kısmı(%64,9) camilerde, %7,5’i il müftülüklerinde,

% 12,6’sı ilçe müftülüklerinde, %3,4’ü merkez teşkilatında ve %11,6’sı Kur’an kurslarında

çalışmakta. En fazla sayıdaki çalışan ise imam, hatip ve müezzin-kayyım.

 

Diyanet Çalışanları 2000 TL ve altında ücret alıyor

Çalışanların %90’ının evli, büyük bir çoğunluğunun (%83,2) 2000 TL ve altında ücret aldığı, her iki diyanet çalışanından birinin (% 49,4) 2 yıllık üniversite mezunu olduğu, 4 yıllık üniversite mezunu olanların oranının % 24, yüksek lisans veya doktora yapanların oranının ise % 2,4 olduğu tespit edildi.

  Diyanet Çalışanları Sendikal Örgütlenmenin Gereğini Kavramış

Araştırmaya katılan Diyanet çalışanlarının %71,6’sı sendika üyeliğinin olduğunu dile getirirken, %28,4’ü herhangi bir sendikaya üye olmadığını ifade etmekte. Yine araştırmaya katılan ve sendika üyesi olan Diyanet çalışanlarının %75’inin sendika hizmetlerinden yararlandığını söylemekte.

 Çalışanlar, hak ettikleri değeri görmediğini düşünüyor

Diyanetteki kadın çalışanların %22,1'i, erkek çalışanların ise %31'i çalışana hak ettiği değerin verilmediğini düşünüyor. Ankete katılan her üç Diyanet çalışanındanikisi (%65,4) kurumundan memnun olduğunu ifade ederken, %30,4’ü kısmen memnun olduğunu ve %4,2’si memnun olmadığını söylemekte. Memnun olmayanların en önemli sebebi ise atama ve nakillerde yapılan haksızlıklar(%26,2).

İzin kullanılamıyor, aile ilişkileri zayıflıyor

Her iki kişiden biri (%51,7) çalışmaktan dolayıaile içinde ve çevresinde; haftalık, yıllık

ve bayram izinlerini rahatlıkla kullanamaması nedeniyle çevresiyle ilişkisinin giderek zayıfladığını dile getiriyor.

 Diyanet çalışanları yaptıkları işten memnun

Araştırmaya katılan cami çalışanlarının%81,3’ü işinden memnun olduğunu ifade

ederken, % 18’i kısmen memnun olduğunu,%0,7’si ise memnun olmadığını dile getirmektedir.

 ÖNERİLER:

Anket sonuçlarına yönelik çözüm önerilerini de açıklayan Bayraktutar, hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının ihtiyaca yönelik olarak verilmesini, çalışanların iş yerlerindeki sosyal ve kültürel imkanların artırılmasını istedi. Diyanet çalışanlarının karşılaştıkları; “çalışana hak ettiği değerin verilmemesi”, “görevlendirme ile ilgili adaletsizlikler”, “evli olmalarından dolayı bazı özel izin hallerinde yöneticilerin olumsuz tavır ve davranışlar” sorunların çözülmesini de isteyen Mehmet Bayraktutar, olumsuz tavır ve davranış şikayetlerinin de yöneticiler tarafından dikkate alınmasını istedi.

 Kurum içinde varsa ücret dengesizliğinin giderilmesi gerektiğini de kaydeden Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, "İdari konular gözden geçirilmeli, çalışma koşulları biraz daha iyileştirilmelidir. Atama ve nakillerde bir haksızlık var ise giderilmeli. Haksızlık olmadığı halde böyle bir algı oluşmuşsa da, şeffaf bir yönetimle çalışanlar bu düşünceden arındırılmalı. Çalışanların  değerlendirilmesinde performans, liyakat ve işteki becerileri dikkate alınmalı, varsa çalışanların bireysel sorunları dikkate alınmalı ve kendilerini geliştirmeleri için olanak sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Bu haber toplam 6838 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri