Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

EMEKLİ BİR-SEN FRANSA’YA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

26.01.2012 19:21
EMEKLİ BİR-SEN Genel Başkanı Sayın İsrafil Odabaş, “Soy Kırımı İnkar” yasası olarak, Fransa senatosunca kabul edilen yasa için bir basın açıklamasında bulunarak, sert tepki gösterdi.

EMEKLİ BİR-SEN SOY KIRIM YASASI İÇİN FRANSA’YA SERT TEPKİ GÖSTERDİ


EMEKLİ BİR-SEN Genel Başkanı Sayın İsrafil Odabaş, “Soy Kırımı İnkar” yasası olarak, Fransa senatosunca kabul edilen yasa için bir basın açıklamasında bulunarak, sert tepki gösterdi.

Sayın ODABAŞ; açıklamasında Fransa ve Ermeni Diasporası için “bunlar yediği tabağı bile kirleten cins tendir. Fransa tarih boyunca Avrupa’ da bir çıbanbaşı gibi bozgunluk çıkarmayı kendine huy edinmiş bir devlettir. 16 ncı asırda Almanya ile savaşa girmiş ve Almanlar tarafından mağlubiyete uğratılan Fransa’nın Kralı esir düşmüştü. Fransa kralının esir düşmesi üzerine, kralın annesi o zamanın güçlü devleti OSMANLI Padişahı Kanuniden yardım isteyerek, oğlunun kurtarılması için yalvarmıştır. Güçlü Devletin Sultanı Kanuni, Alman imparatoruna bir mektup yazarak, Kralın derhal serbest bırakılması için Ültimatomda bulunmuş, Alman İmparatoru OSMANLI karşısında durulamayacağını bildiğinden Fransa Kralını serbest bırakmıştır. Bununlada kalmayan OSMANLI kapitülasyonlar vererek, Fransa’nın güçlenmesini sağlamış, Fransa’ ya karşı büyüklüğünü göstermiştir.

 

İşte Fransa ahde vefasını bu yasayı çıkararak gösterdi…

Fransa’dan dost ve müttefiklik beklemek büyük hatadır.Çünkü Fransa’dan dost,ayıdan dost olmaz.

 

OSMANLI devletinin yıkılması için büyük rol oynayan, İşgal kuvvetlerinin başında gelen, ADANA, MARAŞ, ANTEP ve URFA’ nın işgalinde bizzat bulunan devlet Fransa’dır. Fransa ordusunun askerleri ise, Anadolu’dan toplanmış, Ermeni’lerden müteşekkil Ermeni Askerleridir.

 

Fransa’nın bu kadar gayretkeşliğinin altında yatan sebep,  Ermeni’ lerle beraber Anadolu’yu işgal etmeleri ve sonuçta, Ermeni komitacıların yediği tokattan kendisininde yemiş olmasıdır.

 

Ermeni’ler asırlar boyu OSMANLI tebaasında bulunup, Ermeni çocukları Osmanlı mekteplerinde okuyarak, devlet içinde önemli görevler almış bir tebaadır. OSMANLI bu tebaa için “güvenli ve çalışkan bir tebaa” demiştir. Ermeni’ler bu devletin ekmeğini yemişler, devletin imkânlarından faydalanmışlar, fakat OSMANLI‘ yı parçalamak isteyen devletlerden, RUSYA ve FRANSA’NIN, Osmanlı devleti içerisindeki azınlıkları tahrik etmesi sonucu, Ermeni komitacılar Anadolu’daki birçok şehir, kasaba ve köylerde katliamlara başlayıp, soykırıma geçmişlerdir.

Bu katliamlar bildiğiniz gibi RUSYA’NIN teşviki ile Erzurum, Kars, Erzincan ve Ağrı yörelerinde, Fransa’nın teşviki ile Adana, Antep, Urfa ve Maraş yörelerinde olmuş, binlerce Müslüman katledilerek, yüzlerce köy yakılmış, binlerce insan sakat kalmıştır. Aslında soykırım aranacaksa, bunu uygulamaya kalkan tebaa ile Tebaayı tahrik ve teşvik eden devletlerdir.

 

Ermeni’lerin bu ihaneti karşısında nefsi müdafaaya geçen Müslüman ahali, Kazma, Kürek, tahra ile düzenli ve silahlı askere karşı savaşmış ve Allah’ın yardımı ile bu cinayet şebekelerini önüne katarak misakı milli sınırları dışına çıkarmıştır. .

 

Buna rağmen Osmanlı devleti Tebaasının intikam hisleri yüzünden mağdur olmaması ve can güvenliği yönünden, tamamen insancıl gayeler ile, TEHCİR kararı almıştır. Osmanlı devleti Konvoy halinde, bölgelerinden çıkarılan halkını, askerin muhafazasında Suriye ve Lübnan tarafına nakletmeye çalışmış, orda emniyetli bir şekilde yaşamaları için çaba sarf etmiştir.

 

Osmanlı arşivlerinde her şey açık açık belli olmasına ve Osmanlı arşivlerinin tüm dünya tarihçilerine araştırma için, açık olmasına rağmen, Ermeni’ler yalanlarının ortaya döküleceğinden korktukları için, arşivlerin açılmasından daima kaçdılardır.

 

Ermenistan hamisi batı devletlerinin arkasına sığınarak 1915 olayları diye yalanlarına devam etmekte, dünyayı kandırmaya devam etmektedir. Ermenistan ekmeğini yediği, millet olarak tarihte devamlılığını Osmanlı’ya borçlu olduğunu unutarak, Osmanlı’ya ihanet etmekten çekinmeyen, yalancı ve riyakâr bir devlettir. Babası, Abisi Fransa ve batılı ülkelerdir.Asıl soy kırımcı Fransız’ lar ve Ermenilerdir.Yakın zamanda Fransa’nın RUANDA ve CEZAYİR’ de yaptığı katliamlar, Ermeni’lerin Azerbaycan’da, KARABAĞ ve  HOCALI da yaptığı katliamlar, dünya kamuoyu tarafından unutulmadı.

 

Sayın ODABAŞ: Tüm siyasilerin Türkiye için alınan bu karara karşı birlik içinde olmalarını, Fransa ve Ermenistan’a karşı misilleme kararlar ile cevap verilmesini isteyerek, Milletimiz sağ duyu içerisinde olmalıdır. Diyerek sözlerine son verdi.

 

EMEKLİ BİR-SEN SOY KIRIM YASASI İÇİN FRANSA’YA SERT TEPKİ GÖSTERDİ


EMEKLİ BİR-SEN Genel Başkanı Sayın İsrafil Odabaş, “Soy Kırımı İnkar” yasası olarak, Fransa senatosunca kabul edilen yasa için bir basın açıklamasında bulunarak, sert tepki gösterdi.

Sayın ODABAŞ; açıklamasında Fransa ve Ermeni Diasporası için “bunlar yediği tabağı bile kirleten cins tendir. Fransa tarih boyunca Avrupa’ da bir çıbanbaşı gibi bozgunluk çıkarmayı kendine huy edinmiş bir devlettir. 16 ncı asırda Almanya ile savaşa girmiş ve Almanlar tarafından mağlubiyete uğratılan Fransa’nın Kralı esir düşmüştü. Fransa kralının esir düşmesi üzerine, kralın annesi o zamanın güçlü devleti OSMANLI Padişahı Kanuniden yardım isteyerek, oğlunun kurtarılması için yalvarmıştır. Güçlü Devletin Sultanı Kanuni, Alman imparatoruna bir mektup yazarak, Kralın derhal serbest bırakılması için Ültimatomda bulunmuş, Alman İmparatoru OSMANLI karşısında durulamayacağını bildiğinden Fransa Kralını serbest bırakmıştır. Bununlada kalmayan OSMANLI kapitülasyonlar vererek, Fransa’nın güçlenmesini sağlamış, Fransa’ ya karşı büyüklüğünü göstermiştir.

 

İşte Fransa ahde vefasını bu yasayı çıkararak gösterdi…

Fransa’dan dost ve müttefiklik beklemek büyük hatadır.Çünkü Fransa’dan dost,ayıdan dost olmaz.

 

OSMANLI devletinin yıkılması için büyük rol oynayan, İşgal kuvvetlerinin başında gelen, ADANA, MARAŞ, ANTEP ve URFA’ nın işgalinde bizzat bulunan devlet Fransa’dır. Fransa ordusunun askerleri ise, Anadolu’dan toplanmış, Ermeni’lerden müteşekkil Ermeni Askerleridir.

 

Fransa’nın bu kadar gayretkeşliğinin altında yatan sebep,  Ermeni’ lerle beraber Anadolu’yu işgal etmeleri ve sonuçta, Ermeni komitacıların yediği tokattan kendisininde yemiş olmasıdır.

 

Ermeni’ler asırlar boyu OSMANLI tebaasında bulunup, Ermeni çocukları Osmanlı mekteplerinde okuyarak, devlet içinde önemli görevler almış bir tebaadır. OSMANLI bu tebaa için “güvenli ve çalışkan bir tebaa” demiştir. Ermeni’ler bu devletin ekmeğini yemişler, devletin imkânlarından faydalanmışlar, fakat OSMANLI‘ yı parçalamak isteyen devletlerden, RUSYA ve FRANSA’NIN, Osmanlı devleti içerisindeki azınlıkları tahrik etmesi sonucu, Ermeni komitacılar Anadolu’daki birçok şehir, kasaba ve köylerde katliamlara başlayıp, soykırıma geçmişlerdir.

Bu katliamlar bildiğiniz gibi RUSYA’NIN teşviki ile Erzurum, Kars, Erzincan ve Ağrı yörelerinde, Fransa’nın teşviki ile Adana, Antep, Urfa ve Maraş yörelerinde olmuş, binlerce Müslüman katledilerek, yüzlerce köy yakılmış, binlerce insan sakat kalmıştır. Aslında soykırım aranacaksa, bunu uygulamaya kalkan tebaa ile Tebaayı tahrik ve teşvik eden devletlerdir.

 

Ermeni’lerin bu ihaneti karşısında nefsi müdafaaya geçen Müslüman ahali, Kazma, Kürek, tahra ile düzenli ve silahlı askere karşı savaşmış ve Allah’ın yardımı ile bu cinayet şebekelerini önüne katarak misakı milli sınırları dışına çıkarmıştır. .

 

Buna rağmen Osmanlı devleti Tebaasının intikam hisleri yüzünden mağdur olmaması ve can güvenliği yönünden, tamamen insancıl gayeler ile, TEHCİR kararı almıştır. Osmanlı devleti Konvoy halinde, bölgelerinden çıkarılan halkını, askerin muhafazasında Suriye ve Lübnan tarafına nakletmeye çalışmış, orda emniyetli bir şekilde yaşamaları için çaba sarf etmiştir.

 

Osmanlı arşivlerinde her şey açık açık belli olmasına ve Osmanlı arşivlerinin tüm dünya tarihçilerine araştırma için, açık olmasına rağmen, Ermeni’ler yalanlarının ortaya döküleceğinden korktukları için, arşivlerin açılmasından daima kaçdılardır.

 

Ermenistan hamisi batı devletlerinin arkasına sığınarak 1915 olayları diye yalanlarına devam etmekte, dünyayı kandırmaya devam etmektedir. Ermenistan ekmeğini yediği, millet olarak tarihte devamlılığını Osmanlı’ya borçlu olduğunu unutarak, Osmanlı’ya ihanet etmekten çekinmeyen, yalancı ve riyakâr bir devlettir. Babası, Abisi Fransa ve batılı ülkelerdir.Asıl soy kırımcı Fransız’ lar ve Ermenilerdir.Yakın zamanda Fransa’nın RUANDA ve CEZAYİR’ de yaptığı katliamlar, Ermeni’lerin Azerbaycan’da, KARABAĞ ve  HOCALI da yaptığı katliamlar, dünya kamuoyu tarafından unutulmadı.

 

Sayın ODABAŞ: Tüm siyasilerin Türkiye için alınan bu karara karşı birlik içinde olmalarını, Fransa ve Ermenistan’a karşı misilleme kararlar ile cevap verilmesini isteyerek, Milletimiz sağ duyu içerisinde olmalıdır. Diyerek sözlerine son verdi.

 

 

EMEKLİ BİR-SEN

BASIN TEMSİLCİLİĞİ Y.

 

Süleyman Nafiz Ergünay 

 

 

Kaynak:
Bu haber toplam 2462 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri