Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

28 Şubat mağdurları haklarını istiyor

11.12.2010 23:53
EMİNSU'lara verilen hakların kendilerine de verilmesini isteyen 28 ŞUBAT mağdurları beklemede

ZULMÜN TEKERRÜRÜ VE HAKLARIN KURTULUŞU

27 Mayıs 1960’da darbe yapan cunta, sadece Demokrat Parti’yi değil orduda kendileri gibi düşünmeyen subay ve astsubayları da tasfiye etti. Zorla emekli edilen 7 bin subay kısa adı EMİNSU olan Emekli İnkılâp Subayları Derneği’ni kurdu. Darbeciler insafa gelmiş olacak ki birkaç ay sonra 5 Ağustos 1960’ta Meclis’ten çıkardıkları bir yasa ile EMİNSU’ları avantajlı koşullarda emekliye sevk ettiler. Emeklilik için hizmet süresi yeterli olmayanlar süre koşulu aranmadan, 25 yıl çalışmış sayılarak emekli aylığına bağlandı. TBMM, aradan 13 yıl geçtikten sonra, 11 Temmuz 1973 tarihinde mağdur subaylar için bir yasa daha çıkardı. Bu yasa ile EMİNSU’lara bu kez, 30 yıl çalışmış gibi, hem de en yüksek derece ve kademeden, yani 1’inci derecenin 4’üncü kademesinden aylık bağlandı. EMİNSU’lar için 1981 yılında, üçüncü bir yasa çıkarıldı. 10 Kasım 1981 tarih ve 2551 sayılı yasa ile EMİNSU’lara 40 yıl çalışmış gibi emekli aylığı bağlandı; emekli aylıkları, göreve devam eden emsalleri ile aynı düzeye getirildi. Aradan 32 yıl geçtikten sonra ise dördüncü ve son bir düzenleme daha yapıldı.12 Aralık 1992’de çıkan yasa ile EMİNSU’ların emekli aylıkları, kıdemli albaylara uygulanan ek gösterge üzerinden yeniden arttırıldı.

***
27 Mayıs darbecileri, zorla gönderdikleri subayların rütbesini alsa da maddi haklarını vermişti. Sonraki dönemlerde de bu hak fazlasıyla iade edildi. Ancak, 1980 darbesinden bu güne kadar ordudan atılan 1637 subay ve astsubayın haklarını alabileceği konusunda endişem var. İnsaf diyorum sadece insaf. Ey iktidar ! Darbeciler kadar vicdanınız yok mu? YAŞ mağdurları çocuk yaştayken ailelerinden ayrılıp askeri okullara gittiler. Hiçbir delil olmadan herhangi bir mahkeme kararı bulunmadan genç yaşta zorla emekli edildiler. Sivil hayata uyum sağlamaları kolay olmadı. Bir çoğu askerlik dışında bir bilmiyordu. Emekli maaşları yoktu. Ağır mağduriyete uğradılar. Değil bir devlet dairesinde çalışmak özel sektörde bir işe girdiklerinde bile Genelkurmay’dan bir subay gelip iş yerine baskı yaptı. Herkes bir şekilde hayatını kazanmaya çalıştı. Köftecilik, çaycılık yapanlar bile oldu.

***
Aradan yıllar geçti. Yüksek Askeri Şura Kararları’na yargı yolunu açacak bir Anayasal düzenleme yapıldığını duyunca çok sevindiler. Mağdurlar referandum için sizinle birlikte belki sizin birçoğunuzdan daha çok çalıştı. Onlara ‘Referandum kabul edilirse haklarınızı alacaksınız’ dediniz. Referandum kabul edildi. Onlar hak aramak için yola çıktı. Milli Savunma Bakanlığı’na ve İçişleri Bakanlığı’na dilekçe verdiler. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne (AYİM) dava açtılar. Ancak gelinen süreçte özel bir yasal düzenleme olmadan haklarını alabilmeleri ihtimalinin zayıf olduğu ortaya çıktı. Onlar 27 Mayıs cuntasının gösterdiği merhameti beklerken sizler AYİM’i adres gösteriyorsunuz.


***
Sahi siz kendinizle ilgili bir durum olsaydı mesala dokunulmazlığınızın kaldırılması veya parti kapanması gibi AYİM’e güvenir miydiniz? Referandum paketine hakim sınıfından olmayan üyelerin askeri mahkemelerden çıkarmasıyla ilgili bir madde koymadığınız için AYİM’de hala asker üyeler var. O AYİM ki Milli Savunma Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın terfi edemezler dediği 3 Balyoz sanığı generalin terfisine karar verdi. Sizce Genelkurmay Başkanlığı’nın kovduğu YAŞ mağdurlarına, Genelkurmay’dan emir alan subaylar ‘Geri dönebilirsiniz’ der mi? Size haksızlık yapılmış aslında haklısınız der mi?

***
Demeyeceğine göre niçin elinizi taşın altına koymuyorsunuz? Bir yasa yapıp bu insanlara itibarlarını iade etmeniz ve emsalleri kadar sosyal haklara kavuşmalarını sağlamanız çok mu zor? Bir başka mağdur kitlesi ise sayıca az olmalarına rağmen sembolik önemi büyük olan HSYK mağdurları. Sacit Kayasu, Ferhat Sarıkaya, Osman Şanal ve diğerlerine iade-i itibar gerekmiyor mu? Yoksa yapılanlar, yapanların yanına kar mı kalacak. Yoksa sizler, darbeciler kadar insaflı değil misiniz? Şimdi samimiyet zamanı.

28 Şubat sürecinde yargısız infaza maruz kalan 1600 civarında Subay ve Astsubay haklarının iadesi, iade-i itibar istiyor. Toplum nazarında çiğnenen onurlarını, itibarlarını temizlemek istiyor. Kendilerine atılan disiplinsiz yaftasından kurtulmak istiyor.

Savunma hakları elinden alınan, neyle suçlandığını dahi bilmeyen bunca asker şimdi referandumla kabul edilen YAŞ kararlarının yargıya açılması maddesine istinaden alamadıkları haklarını almak, bundan sonra yargısız infazların yaşanmasını önlemek, adaletin tam uygulanmasının sağlanmasını istiyorlar.

Çok bir şey istemiyorlar.

Geciken adaleti istiyorlar. Mağduriyetlerinin giderilmesinin istiyorlar.

Aşağıdaki bölümde EMİNSU’lara verilen hakların nasıl verildiği Resmi Gazetede yayoınlandığı şekli ile yayınlıyoruz.

resmi-gazete-eminsu-1.20101211235911..jpg

resmi-gazete-eminsu-2.20101212000037..jpg

resmi-gazete-eminsu-3.20101212000141..jpg

resmi-gazete-eminsu-4.jpgGÜVENLİK SORUŞTURMASI, BAZI NEDENLERLE GÖREVLERİNE SON VERİLEN KAMU PERSONELİ İLE KAMU GÖREVİNE ALINMAYANLARIN  HAKLARININ GERİ VERİLMESİNE VE 1402 NUMARALI SIKIYÖNETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

            Kanun Numarası                             : 4045

             Kabul Tarihi                                    : 26/10/1994

             Yayımlandığı R.Gazete                   : Tarih : 3/11/1994   Sayı : 22100

             Yayımlandığı Düstur                      : Tertip : 5   Cilt : 34   Sayfa :

             Madde 1 – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması; kamu kurum ve kuruluşlarında, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler ile askeri, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılır.

             Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak merciler ve üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik ile düzenlenir.

             Madde 2 – (13/5/1971 tarih ve 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin sekizinci fıkrasının değiştirilmesi ve maddeye fıkralar eklenmesi ile ilgili olup, yerine işlenmiştir.)

             Geçici Madde 1 –12.9.1980 tarihinden sonra bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında açılan kamu görevine ve işçiliğe giriş sınavını kazanıp da haklarında yapılan güvenlik soruşturması sonucunda sakıncalı olduğunun bildirilmesi nedeniyle göreve ve işe alınmayanlar ile alındıktan sonra görevine ve işine son verilenler, ilgili mevzuatında veya toplu iş sözleşmelerinde öngörülen niteliklerin kaybedilmemiş olması koşuluyla yaş şartı aranmaksızın bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak sınavlara, önceki güvenlik soruşturmaları dikkate alınmaksızın katılabilirler. Açılan sınavları kazanmaları sonucu göreve ve işe alınanlara geçmişe yönelik olarak aylık ve diğer özlük hakları verilmez ve açıkta geçen süreleri değerlendirilmez. Bu konu ile ilgili olarak yargıya intikal etmiş olanlardan henüz haklarında yargı kararı kesinleşmemiş olanlar hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.([1]) ([2])

            

 

Geçici Madde 2 – 1402 numaralı Sıkıyönetim Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre 12.9.1980 tarihinden başlayarak sıkıyönetim komutanlıklarının istemleri üzerine, bölgelerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetlerinin yararlı olmaması nedeniyle bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılmamak üzere görevlerine son verilenler, ilk kez kamu görevine girdikleri tarihte bu görev için ilgili

mevzuatında veya toplu iş sözleşmelerinde öngörülen nitelikleri yitirmemiş olmaları ve bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde müracaatları halinde yaş koşulu aranmaksızın ve emeklilik yaş haddinin aşılmamış bulunması koşuluyla, görevlerine son verildikleri tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit derecenin aynı kademesinden, ayrıldıkları tarihteki eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve, başvurma tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde iade edilirler. Bu suretle göreve ve işe alınanlarla iade edilenlere, geçmişe yönelik olarak aylık ve diğer özlük hakları verilmez ve açıkta geçen süreleri değerlendirilmez.

             Geçici Madde 3 – 3713 numaralı terörle mücadele Kanununun 23 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan Türk Ceza Kanununun 140, 141, 142 ve 163 üncü maddeleri kapsamına giren fiillerden dolayı yargılanarak mahkum olmaları nedeniyle görevlerine son verilen memurlar ve diğer kamu görevlileri ile toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre iş sözleşmeleri feshedilmiş olan işçiler ilgili mevzuatında veya toplu iş sözleşmelerinde göreve ve işe alınma için öngörülen niteliklerin yitirilmemiş ve emeklilik yaş haddinin aşılmamış bulunması koşuluyla, kurumlarına bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde müracaatları halinde, görevlerine son verildikleri tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit derecenin aynı kademesinden başlatılmak üzere, ayrıldıkları tarihteki eski görevlerine veya eşdeğer bir göreve başvurma tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde iade edilirler. Mahkum olsun veya olmasın bu fiilleri nedeniyle verilmiş olan disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla birlikte kaldırılır. Bu suretle göreve ve işe alınanlara geçmişe yönelik olarak aylık ve diğer özlük hakları verilmez ve açıkta geçen süreleri değerlendirilmez. Bu konu ile ilgili olarak yargıya intikal etmiş olanlardan henüz haklarındaki yargı kararı keşinleşmemiş olanlar hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.

             Geçici Madde 4 – Bu Kanuna dayalı olarak çıkartılacak yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi olacaklar ile Kanunun 1 inci maddesi kapsamı dışında kalanların;

             Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış bulunan güvenlik soruşturması sonucunda ilgililerin dosyasına konulmuş olan ve mahkemelerce verilen cezalara ilişkin adli sicil kayıtları dışındaki kayıt ve fişler ilgilinin başvurusu aranmaksızın dosyadan çıkartılır.

             Geçici Madde 5 – Bu Kanunun geçici madde hükümleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli asker ve sivil personel ile emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personel hakkında uygulanmaz. Ancak, belirtilen personelin kendi kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunun yürürlüğünden itibaren altı ay içinde görev ve iş talep etmeleri halinde, bu talepleri bu Kanunun geçici 2 nci ve 3 üncü maddeleri kapsamı ile sınırlı olmak üzere Devlet Personel Başkanlığınca değerlendirilir.

            

 

 

 

 

 Geçici Madde 6 – Bu Kanunun geçici maddelerinin uygulanması nedeniyle göreve veya işe başlatılması gereken personele ilişkin bilgilerin Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesinden itibaren en geç kırkbeş gün içerisinde bu Başkanlığın teklifi üzerine ilgili personel kamu kurum ve kuruluşlarında durumlarına uygun boş kadro ve pozisyonlara atanırlar.

             190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kuruluşlarda personelin durumuna uygun boş kadro bulunmaması halinde mevcut boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

             Bu madde gereğince yapılacak kadro değişikliklerinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanmaz.

             Geçici Madde 7 – Bu Kanunun öngördüğü yönetmelik altı ay içerisinde çıkarılır.

             Yönetmelik hükümleri yürürlüğe girinceye kadar Bakanlar Kurulunun 8.3.1990 tarihli ve 1990-245 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması Yönetmeliğinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

             Madde 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Madde 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                04 / 07 /06     Resmi Gazete       Sayı : 2618

MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN

CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN

             Kanun No. 5525                                                                                 Kabul Tarihi : 22/6/2006

             Disiplin affının kapsamı

             MADDE 1 - Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.

             23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz.

             Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır.

             Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez.

             Disiplin cezalarına karşı açılan davalar

             MADDE 2 - Bu Kanun kapsamına giren ve 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş olan disiplin cezalarına karşı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek suretiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında, görülmekte olan davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştay’ca, karar verilmesine yer olmadığına ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâlet ücretine hükmedilmez.

            

 

 

 

 

 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde davaya devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak, davanın davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır.

             Af kapsamı dışında kalan personel

             MADDE 3 - Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa tâbi personel hakkında uygulanmaz.

            Yürürlük

             MADDE  4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE  5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3/7/2006

Ahmet TÜRKAN – HABERNAME

 

 

 

 [1]    Bu maddenin birinci cümlesi; Ana.Mah.nin 24/5/1998 tarih ve E.: 1997/29, K.: 1998/19 sayılı Kararı ile “kamu kurum ve kuruluşlarında açılan işçiliğe giriş sınavını kazanıp da, haklarında güvenlik soruşturması sonucunda sakıncalı olduğunun bildirilmesi nedeniyle işe alındıktan sonra işine son verilenler” yönünden iptal edilmiştir.

[2]   Ana.Mah .nin 30/4/2004 tarihli ve 25448 sayılı R.G.’de yayımlanan, 17/3/2004 tarihli ve E.:2001/390, K.:2004/35 sayılı Kararı ile bu maddenin;

        a) Birinci tümcesi “kamu görevlileri“ yönünden,

        b) İptal Kararı nedeniyle tümüyle uygulama olanağını yitiren birinci tümcesi ile ikinci ve üçüncü tümceleri de 2949 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince,

        iptal edilmiş ve İPTAL HÜKMÜNÜN, KARARIN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE karar verilmiştir.

Bu haber toplam 7762 defa okunmuştur

Etiket(ler): , , ,

DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri