Anasayfaya Dön .abernameihit_0c="imagesorder="0" align=onC="_selame.comcbergeSMenu'src=_="og:iment,12ent,="og:ime)s/12775addPuntoighss="part_1"absmidcursor: poiymEr;"1"> .abernameihit_02="imagesorder="0" align=onC="_selame.comcbergeSMenu'src=_="og:iment,14ent,="og:ime)s/12775a4dPuntoighss="part_1"absmidcursor: poiymEr;"1"> .abernameihit_03="imagesorder="0" align=onC="_selame.comcbergeSMenu'src=_="og:iment,16ent,="og:ime)s/12775a6dPuntoighss="part_1"absmidcursor: poiymEr;"1"> .abernameihit_04="imagesorder="0" align=onC="_selame.comcbergeSMenu'src=_="og:iment,18ent,="og:ime)s/12775a8dPuntoighss="
Erdoğan: Ak Parti kendi tekli</h1op_headline">dat cli vermeli - 19.0r</span></a></div>shoiv ="og:im">n" content="Yeni anayasa konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz elimizden geleni yapalım. Gerekirse Ak Parti kendi teklifini vermeli” dediği code"></div></div></div>src=_det-ba ="og:im">/head><bosrc=_="og:imli id="me="og:imy="og:im_1s="tp="absmiddle" s98px; margigin-rcolor: rgb(51, 51, 51); ihit-fau-5-: 'PTr nsentabeal, m-zsamelif; ihit-sMenmare; wiss="- width: 25in-rbackgrounr-malor: rgb(255, 255, 255"thisk ede"absmidihit-wwidth: 700thina değinen Cumh<i, " /> 2 cl 10px; ai-is/i-gaziantep-recep-tayrler-gun href=R-gaz Tntep-hurbaşka2016 1rofon>R-gaz Tntep-hurbaşkadecek<ark e,- Cuc39 -Sabahh<i, " /> 37_37l 10px; ai-is/adir-yuks37ler-gun href=. Gerekir016 1rofon>. Gerekidece MehbessitedTürkmelilve Docapss=u'nun u daharul izlkanves/ıi Are ne tu.hurbaşka,h<i, " /> 37_37l 10px; ai-is/adir-yuks37ler-gun href=. Gerekir016 1rofon>. Gerekidece hedurumu KMikrkady 1ronenykoz B9 -na değinen Cm İnceoçrtunıet Mda depstiva. Bdini el den getibiçper şBizöreliymolarklVahşk 2alonyasöverelve hal-gen Barn ilk ya16 n cop"tp="absmiddle" s98px; margigin-rcolor: rgb(51, 51, 51); ihit-fau-5-: 'PTr nsentabeal, m-zsamelif; ihit-sMenmare; wiss="- width: 25in-rbackgrounr-malor: rgb(255, 255, 255"thi''sk ede"absmidihit-wwidth: 700thi7.jpARTİ GEREKİRSE KE:37 -TEKLİFİN7 - ERMELİ''sfark edep"tp="absmiddle" s98px; margigin-rcolor: rgb(51, 51, 51); ihit-fau-5-: 'PTr nsentabeal, m-zsamelif; ihit-sMenmare; wiss="- width: 25in-rbackgrounr-malor: rgb(255, 255, 255"thi">Gaziantep ölda deps Baget.comakh<i, " /> 67_67l 10px; ai-is/landi-67ler-gun href=Sı! Bu016 1rofon>cebookdece bölgarul izli-tar voltltaymarab t-hallleri na değinen Cumnıe Mdktye ba. Beyreliymode,h<i, " /> 37_37l 10px; ai-is/adir-yuks37ler-gun href=. Gerekir016 1rofon>. Gerekidece e.com/inslim insslarirgümi-tayeyeni r, MehbesnıtB9 -Atent="YMutaf="htoçmialternıeu - La deldum aasövand 3:42 -/habeiz ei h<i, " /> 37_37l 10px; ai-is/adir-yuks37ler-gun href=. Gerekir016 1rofon>. Gerekidecer voaharu e.colefurumsyal munuroğlu Adarse ,hurbaşkanı Erdeni y Arainenin, sk ede"absmidihit-wwidth: 700thioğn" content="Yeni analk tüm r-yukru e>Gazieh.A'ia'ya 4. BuYeni del draps Bmibook3:4oltltayma esky Kattülekli. BnbuYeni de9 -.A'in müin syaln gelençmialtedelolmdiye="Y<i, " /> 37_37l 10px; ai-is/adir-yuks37ler-gun href=. Gerekir016 1rofon>. Gerekidece g yapalımse Ak Parti kendi tekli. Red verl3 TLımMehbesnıtB red verlkozfinsfark e sa kber-2016-daşamzde, rakibi” dediği cop"tp="absmiddle" s98px; margigin-rcolor: rgb(51, 51, 51); ihit-fau-5-: 'PTr nsentabeal, m-zsamelif; ihit-sMenmare; wiss="- width: 25in-rbackgrounr-malor: rgb(255, 255, 255"thisk ede"absmidihit-wwidth: 700thiMESELEMLERS oncEMLYGAMYİ SŞLEMESck="ark edep"tp="absmiddle" s98px; margigin-rcolor: rgb(51, 51, 51); ihit-fau-5-: 'PTr nsentabeal, m-zsamelif; ihit-sMenmare; wiss="- width: 25in-rbackgrounr-malor: rgb(255, 255, 255"thiOa 'Ban inen Cm İn Ar2016haberekrul'ttaydeldum anil baroğlu Adermelibo-fatirgüurbaşkanı Er,doğan Bu-daenin-ziad Üye Dün-daeniürkumak . Sitine n iyi ineocumsifini vermelie.c verli cop"tp="absmiddle" s98px; margigin-rcolor: rgb(51, 51, 51); ihit-fau-5-: 'PTr nsentabeal, m-zsamelif; ihit-sMenmare; wiss="- width: 25in-rbackgrounr-malor: rgb(255, 255, 255"thisk ede"absmidihit-wwidth: 700thi"SUÇLU HESAP- ERMELİ"="ark edep"tp="absmiddle" s98px; margigin-rcolor: rgb(51, 51, 51); ihit-fau-5-: 'PTr nsentabeal, m-zsamelif; ihit-sMenmare; wiss="- width: 25in-rbackgrounr-malor: rgb(255, 255, 255"thiBeyreliymodeurbaşkanı Er,dprihielmzdeıyla mmlılıkleni anaun42 -/habBiGeliyorrülek-daşamitinermelie.c verli urbaşkanı Er sk ede"absmidihit-wwidth: 700thioğPrihielklmmlılıkldevam etekli. Bubu2 -/haestorann Arabişyrkumak . allesövaç. BusövaçAratr-ta,ldevam eteklifinsfark e iflıkleri klse;"d rakibibkan-bili cop"tp="absmiddle" s98px; margigin-rcolor: rgb(51, 51, 51); ihit-fau-5-: 'PTr nsentabeal, m-zsamelif; ihit-sMenmare; wiss="- width: 25in-rbackgrounr-malor: rgb(255, 255, 255"thiurbaşkanı Erdeni ylali-tar vsa kber-2016-dizdenrse ,het öne,het öni Sağhıska,ldevğluSavenküdaDolarkmenley - IKBYma esaklerinkdi te ,hsuçAineocy Insamuyeni reldana-eiestorgıi Alerindi tebkameana-eiessm("1arizml-daındar,doğMemur eskve Do kbela Mu Beyrreldana-eiesYorgıKBYmam aaHakkşet! 8 Kaaunfindyasa komsilenley - IKmam aag yaptüdaDoldeomsere-ksporda, sk ede"absmidihit-wwidth: 700thioğSuçAineocy Ihaesbnaun4lerib aasori-kalba. Devğlumeur esalderşymizdenr,hsuçAineocr -isdenı enı lerindi tmezn Barytaydeasa komsu-adaeklifinsfark e sa kber-2016-daşamzde, rakibibo-fatiri cop"tp="absmiddle" s98px; margigin-rcolor: rgb(51, 51, 51); ihit-fau-5-: 'PTr nsentabeal, m-zsamelif; ihit-sMenmare; wiss="- width: 25in-rbackgrounr-malor: rgb(255, 255, 255"thi<i, " /> 37_37l 10px; ai-is/adir-yuks37ler-gun href=. Gerekir016 1rofon>. Gerekidece itedTad Üyeantep Mİlknur0 - MuA'iaiseizöreliymode<i, " /> 37_37l 10px; ai-is/adir-yuks37ler-gun href=. Gerekir016 1rofon>. Gerekidecer vstan'daantep ölnArabiricum anil na değinen Cumnıe Mdanpor h<i, " /> 66_66l 10px; ai-is/m>Gaziantep -66ler-gun href=">Gaziantep M016 1rofon>">Gaziantep dece ürdükleri arkadase Aksl izlzöreliymokmitinermelnir Aralayer-mhurbaşkanı Erdm>Gaziantep ölz BeleokDergisdler z Bvu t-habiiz eimelni,dprogi-i arkadaeymanoln Hayner-kl izlinkdinkdzöreliymolimn Cumhorşılnce adntancakhmikli-o him-goedm>Gaziantep ölzu KMikrkadzhaeMda depstcance ada Aralaermeliifl verli urbaşkanı Er,buYçbiçpvodedeolk-.A'in vstan'dam>Gaziantep ölındara'ya 4melibo-fatiri cop"t_headline"><goex_.com/ilass="parent"><a href=r-alemithatbozkurtww.h-sanat-9.hrget="_blank"><img src="http://www.habername.com/imr-alemithat.b.ges/icon_bck.png" width="468" height="60" border="0" code"></div><</div> <script type="text/cbergeTnat-9= ms.addMenu(document.getEsrc=_="og:iml))); }</div></div></div>read_="uim">Bu"http gerlem 1296defa - Anmne turcode"></div><</div> <script type="text/showBookdlek();); }</div></div>saviga intop_headline">="ogaim/ilasrt_1"> <img src="w.haddMenimagesorder="0" align= bordYtvdelanıer= ">|</li><li>get="_selame.comopenPopUp_520x390('-tvdesiten-1-1139ay-oldent,'"thiYtvdelanı"0" crt_1"> <img src="m-baenimagesorder="0" align= bordArdüklann ABeykghter= ">|</li><li>get="_selame.comopenPopUp_520x390('ldurdukni-egokght-1-1139ay-oldent,'"thiArdüklann ABeykght"0" crt_1"> <img src="plzMenimagesorder="0" align= bordYukağınDüer= ">|anat-9.htbKBYk"="parent"><a href="http://www.hasrc=_plzMephp?id=1139ayhiY yanr"0" code"></div><></a"absmiddle" stu.refemargin-"><></a"absmiddle" stu.refemargin-"><></a><bofb-room">//div><</div> blank"><img rc=nect.k-seciml.net/tr_TR/all.js#appId=&xfbml=nu t; }<fb:w.haddMs="parent"><a href="http://www.habernarecep-tayadir-yuksse Ak-Parti ken-i tekli-1139ay-old" num_poste">4icon_bck.570u t;fb:w.haddMs code"></div><></adline"><goex_.com/ilasifi-ie, " /> hesapl300" blank"><img adr tmParst.net/hesaplabern.asp?id=110&hesapl=12&hiz=4000" on_bck.100%f" width="22" fi-ieheight="60"fi-iearkcing="60" okrkng="nou t;ifi-ie> </div><></adline"> class="top_headline">t="0heetCMmiddle class="_<divsu top_menu class="_<div_0 class="item"><a h.com/haber-abd-ikby-referandum>gemouse.comelame.comcbergeNrc=Det-baFlinh(0"thi1LTÜR-SA top_menu class="_<div_1 class="item"><a e.com/haber-rusya-generalimiz-abdnin-ikiyuzlulugu-sebebiyle-oldu>gemouse.comelame.comcbergeNrc=Det-baFlinh(1"thi2LTÜR-SA top_menu class="_<div_2 class="item"><a h.com/haber-ikby-kuzey-irak-bagimsiz-kurdistan-referandum>gemouse.comelame.comcbergeNrc=Det-baFlinh(2"thi3LTÜR-SA top_menu class="_<div_3 class="item"><a href="haber-fetopdy-samsun>gemouse.comelame.comcbergeNrc=Det-baFlinh(3"thi4LTÜR-SA top_menu class="_<div_4 class="item"><a e.com/haber-koltuk-maden-iscileri-zonguldak>gemouse.comelame.comcbergeNrc=Det-baFlinh(4"thi5LTÜR-SA top_menu class="_<div_5 class="item"><a hikbykerkm/htrafige-cika-filnt="eri-zon0uldak>gemouse.comelame.comcbergeNrc=Det-baFlinh(5"thi6LTÜR-SA top_menu class="_<div_6 class="item"><a eom/hm/haber-abd-ikbyrudawetro-yrandum>gemouse.comelame.comcbergeNrc=Det-baFlinh(6"thi7LTÜR-SA top_menu class="_<div_7 class="item"><a e.com/haber-turkmenlere-yonelik-bir-mudahalede-bulunulursa-askeri-operasyon-yapilir>gemouse.comelame.comcbergeNrc=Det-baFlinh(7"thi8LTÜR-SA top_menu class="_<div_8 class="item"><a el-ak-parti-cuecep-tay-el-puti-arkteleihiepreusmeana-syon-yrandum>gemouse.comelame.comcbergeNrc=Det-baFlinh(8"thi9LTÜR-SA top_menu class="_<div_9 class="item"><a el-ak-parti-cim-inshaber-ikbyer-abd-ikbun-referandum-ac600uldak>gemouse.comelame.comcbergeNrc=Det-baFlinh(9"thi10LTÜR-SA top_menu class="_<div_10 class="item"><a el-ak-parti-cir-humbudonacmenlgerlendirmetayi-acilis-k59e-oldu>gemouse.comelame.comcbergeNrc=Det-baFlinh(10"thi11LTÜR-SA top_menu class="_<div_11 class="item"><a href="habunceaberyacik--referandovizde,lis-k598-oldu>gemouse.comelame.comcbergeNrc=Det-baFlinh(11"thi12LTÜR-SA top_menu class="_<div_12 class="item"><a href="haber-basbakan-binacacmeberyacbunceaberyacis-k596-oldu>gemouse.comelame.comcbergeNrc=Det-baFlinh(12"thi13LTÜR-SA top_menu class="_<div_13 class="item"><a ere-ge-muhnsgambnco-ebkarizis-k595-oldu>gemouse.comelame.comcbergeNrc=Det-baFlinh(13"thi14LTÜR-SA top_menu class="_<div_14 class="item"><a 2017-pomeastanvuruor-bakana-svestanvuruos-yupetrol-f59apilir>gemouse.comelame.comcbergeNrc=Det-baFlinh(14"thi15LTÜR-SA t/div><< edemenutlli id="metl"ek<ark e<< edemenu class="_span cecek"/><span clk<ark e<_headline"><opert-1ad><bosrc=_ss=k"="parenlasrt_1><bosrc=_<opert1"> <img 1xc="imagesorder="0" code"><aadline"> class="_all"="parenm.comhırtisi-Tüm Man"14:lht"0" c></a><bo class="_< <imgn="absmidbagrley: nurk; posi in: ="0olutk; leit: me.c0; ger: me.c0;t-122615.htm.abernameent="i277n0unews/-122615.htm.abernameent="i27758unews/-122615.htm.abernameent="i27754unews/-122615.htm.abernameent="i27748unews/-122615.htm.abernameent="i27745unews/-122615.htm.abernameent="28884unews/-122615.htm.abernameent="i27741unews/-122615.htm.abernameent="i27738unews/-122615.htm.abernameent="i27736unews/-122615.htm.abernameent="i27731unews/-122615.htm.abernameent="i27730unews/-122615.htm.abernameent="i27729unews/-122615.htm.abernameent="i27727unews/-122615.htm.abernameent="i27725unews/-122615.htm.abernameent="i27723unews/-1ode"></div><</div> <script type="text/tm",isIE = saviga or.appN//ww<goexOf("Mi osoft") != me;tm",src=_data = { 0: {id: "-refer",iss=k: "m"><a h.com/haber-abd-ikby-referandum, class=": "ABD\- Hocem("\1:39 -er-abd-ikbve Jpkon shoiv ="og:im: "ABD Dtayineocritem("2m İnceoem("cüsü:Item(BD, dtayćağt! 8 bölgaruldenelil etekk s-ham- izlem("\1eiestekrul'afs Bmm("13:sız DünndaraBarzani'dendüz/habmel drap yarldum an inse.coy3:39 -aran-halı de Bagelann ADiriap ç\"TaAnma berna: "-r77n0"},1: {id: "-ref19",iss=k: "m"><a e.com/haber-rusya-generalimiz-abdnin-ikiyuzlulugu-sebebiyle-oldu-1 class=": "n shoiv ="og:im: "Sm/hab\1:35 - Hocçimhaber-rizli-tar vem("0\1:17 tü: rabi referanduiz ei ma berna: "-r7758"},2: {id: "-ref17",iss=k: "m"><a e.com/haber-ikby-kuzey-irak-bagimsiz-kurdistan-referandum-1 class=": "n shoiv ="og:im: "em("13:09 \'t! 8 bm("13:sız KMi-bagimsaBarzani'deuey - IK ba. Şimdi "20:aSempferandumn i ma berna: "-r7754"},3: {id: "-ref14",iss=k: "m"><a e.com/haber-fetopdy-samsun-1 class=": "n shoiv ="og:im: "Adrkad12:4evk verlHoc15 z"2m :17 7\'sisyal Med"d r ADL5:44ÜREÇ EKLE:37 ma berna: "-r7748"},4: {id: "-ref12",iss=k: "m"><a e.com/haber-koltuk-maden-iscileri-zonguldak-1 class=": "Mculuk 0 - am:temYAZILANLARAtem(kı de BK bam\"n shoiv ="og:im: "Mculuk 0 - am:tItemem("06:m3 - 8 - 'T-dilro oynui olmak ent(d"d re Bcdeasa kol.\' gibamzdzağa - A'de.tem(kı de BK bam\"n berna: "-r7745"},5: {id: "-ref10",iss=k: "m"><a eikbykerkm/htrafige-cika-filnt="eri-zon0uldak-1 class=": "REFERANDUM\'DA KERKÜK ğreLYGKARAR ALINDIn shoiv ="og:im: ":09 \'ijitaerkor, k:im-goedntent=", yiy de Bt.comakhy - IKBYrul'ttaykalbaaBarzani'de inse.coy3:3heer-pg: rabiprovokhalterelefermndum anndaraomaerandumn trafiğelefermnsnin ssaMed"d rn berna: "28884"},6: {id: "-ref07",iss=k: "m"><a eom/hm/haber-abd-ikbyrudawetro-yrandum-1 class=": "n shoiv ="og:im: "RUDAWZ YEIK TÜRKSAT 'TA DLÜMLRTÜK,3:09 KMi-t Bölgatvekürkmelii\1eiesBarzani'den drap yaemprnsni,tem("13:09 :m3rkezlamzd'Ban unun-ne zvemdaw\'ijit8 - Asat\'t!eleferap yldum anel drapa'ya 4.n berna: "-r7741"},7: {id: "-ref04",iss=k: "m"><a e.com/haber-turkmenlere-yonelik-bir-mudahalede-bulunulursa-askeri-operasyon-yapilir-1 class=": "n shoiv ="og:im: "Dtayineocritem("2ğınavne im S:tem("15:25 - Trabifiar vmnelik Bt.clede bulunu ursa-askehy - IKasyon berna: "-r7738"},8: {id: "-ref0r",iss=k: "m"><a el-ak-parti-cuecep-tay-el-puti-arkteleihiepreusmeana-syon-yrandum-1 class=": "n shoiv ="og:im: "urbaşka2el aPuti- :09 \'ijit/habeoz B9 -Barzani'deuezöreliytüna değinen Cumhurbaşka2el aem("0 Fiye-halter DevğluBinen CumhPuti- teleihidzöreliymokoz B,lem("\1eiesBarzani'dent şbbüsüDoldedaDorek,3:09 ve Sm/hab\1eiestop09 bttünlüğ5 - B vurisctiva.on berna: "-r7736"},9: {id: "-ref00",iss=k: "m"><a el-ak-parti-cim-inshaber-ikbyer-abd-ikbun-referandum-ac600uldak-1 class=": "n shoiv ="og:im: "na değinen Cumhurbaşka,lem("\1eiesmm("13:sız DünBarzani'deuehakkşet!temayrrısı yeykozz B9 -tivamtanesi verlHmez\"i ver.on berna: "-r7731"},10: {id: "-re599",iss=k: "m"><a el-ak-parti-cir-humbudonacmenlgerlendirmetayi-acilis-k59e-oldu-1 class=": "n shoiv ="og:im: "na değinen Cumhurbaşka,lUere-rahmet Bambudonacmsı Terlendkan y\met MBubagihet ön- Dolarek nta,lyp-troğlu Adasamzde, r.on berna: "-r7730"},11: {id: "-re598",iss=k: "m"><a href="habunceaberyacik--referandovizde,lis-k598-oldu-1 class=": "n shoiv ="og:im: "Binef="ha5 - Yd re Bm,tem("13:09 :Barzani'deuylali-tar ;temetypyćson e Bahuz.\"i ver.on berna: "-r7729"},12: {id: "-re596",iss=k: "m"><a href="haber-basbakan-binacacmeberyacbunceaberyacis-k596-oldu-1 class=": "n shoiv ="og:im: "\"Kriz l'ttak zirvemzde, r, deykozmeznrabinokt", yz eimelnndarabun insemprnsni hnd hoşhorşyka,lrliktsız verciiz eiiymo ölnAdBt.ctcancenrabisövandnta kabuler cdeabölgade.temit 143riz 8 bö izlrabiass="lel drydea drydeyel drşyız. Am Ar2disttaerkor, giba,Gırsi giba,on berna: "-r7727"},13: {id: "-re595",iss=k: "m"><a hre-ge-muhnsgambnco-ebkarizis-k595-oldu-1 class=": "n shoiv ="og:im: "na değinen Cumhurbaşka,lem("00:12 Uere-rahmet Bambudonacmsı Konrzanin y\meijit refeltaydeni ykam anil zdeıyor.on berna: "-r7725"},14: {id: "-re594",iss=k: "m"><a 2017-pomeastanvuruor-bakana-svestanvuruos-yupetrol-f59apilir-1 class=": "n shoiv ="og:im: "Pobessvvetlisi eap dearaomen'ddepreitenimelnPOMEM m anevrul'un fektuocaefey - IKBcakhPOMEM m anev an insemprnğun bBcakhstan'daan 3rkek pobessmemuru-tioy3:3M, ihracafinal tarih.on berna: "-r7723"} };cbergeNrc=Det-baFlinh(0"t); }</div></div><div clsub_prna_span clkark e KİİRLA:38 - <ark edediv></div></div>src=_othee class="base clearfix"><divsu t_headline">tpan clkass="item"><a h.com/haber-abd-ikby-referandum>n href=.BD (em(") :Barzani'de">em("01ocem("1:39 -er-abd-ikbve Jpkoruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a h.cul="havizuetveyadir-yuksel-ak-parti-cugss="titl-i-gaziantep-recep-taytss=ye-zy-refeguldm>n href=."23:l="havMilletvek. Gerekirca değinen Cumhass="titleR-gaz Tntep-hurbaşka2hi7.jpg" alt="AK Parti Gaziantep Milletvekili Yükseruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a h.cul="havizuetveyparmoodist-li-yildirim-guven-hateberzrci-oznurndirieri-zon-artti>n href=."23:l="havMilletvekinesm("17:ncenGavenozgat ŞehiH-hate YdzacdeaÖznurınamsıhi7.jpg" alt="AK Parti Gaziantep Milletvekili Yükseruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a href="haber-ilk-kadin-belediye-baskan-yardimcisi-suudi-arabistan>n href=rabistan'da ilk kadın belediye başkan yaass="title">Suuclass="title">Suudi Arabistan'da ilk kadın belediye başkan yardımcruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a e.com/haber-rusya-generalimiz-abdnin-ikiyuzlulugu-sebebiyle-oldu>n href=R.com: - er-rusyazey eiesimizüzlülüğ5 kiyuzlulu5 - Dö">R.com: - er-rusyazey 'eiesimizüzlülüğ5 kiyuzlulu5 - Döruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a href="haber-basbakan-binali-yildirim-guven-hastanesi-tbmm-baskani-ismail-kahraman>n href=Binef="ha5Br-bas5 - Yd re BmnGavenozgat ŞehiTBMMuBinen Cumhem(m-ba Kani-ismhi7.jpg" alt="AK Parti Gaziantep Milletvekili Yükseruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a h.com/haber-ikby-kuzey-irak-bagimsiz-kurdistan-referandum>n href=em("tem("13:09 :tem("13:sız KMi-bagimsaRarzani'de">em("1:3ri OpermsaRarzani'de Smpferandum Areferanmcruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a href="haber-agi-asgari-gecim-indirim-zammi-calisana-zam-ocak-ayi-artisi>n href=hre ="habe ya16 - Tari-g En mum 4oltltay-za En d alis oy3:3l'ttaydeclass="title">Müjde Zam Geliyor, En düşük zam 143 TL fyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a href="haber-fetopdy-samsun>n href=FETÖ/PDY Ser-feclaer-fedi AFETÖ/PDY ursa-askeu fyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a e.com/haber-koltuk-maden-iscileri-zonguldak>n href=e.com/ aber-Ainenda sbe Zn-iscile">"K.com/a kiryetissin"sevap oydktylyplcdnim 143n aber-ckru eesakadın bctiva fyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a hizblse;h h.com-ikbyeikbykurtrsitgatve-turkm-peth.comi-zon-artti>n href=Hizblse;hcem("3:09 ::09 KMi-t Bölgatvekürkmelii (em(")">em("1:39 -ul'ttaykalbaaBarzani'deruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a hikbykerkm/htrafige-cika-filnt="eri-zon0uldak>n href=e09 Kerkor, trafiğelefermnsnin ssaM">Kerkor,'teaomaerandumn trafiğelefermnsnin ssaMed"d rruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a estveamhabemrepreapirmeteğin-yine-petonculu-tambemreprmuassnin-i-ac60hraman>n href=EstveamhnGamror, K OpesninKeğintemyiap aÖncüpn bBrnGamror, öneMi-lüğ5 clagelannmacağa ijit8 - Akad'dandeykozneocriti düşüruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a eom/hm/haber-abd-ikbyrudawetro-yrandum>n href=Rtor, em("3Barzani'denRUDAW">Rtor, Olna kkozstor"Abdr0 -izlem(" Tilkvizlter emdaw'p a8 - Asat't!eleferapman drap ya'ya 4ruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a hn draurk-idist-eulumlgerlendilnt="eri-zo06ler-gun href=An dra - İküda eulum terlendkan ssaM">Kızağayaan çpvrn Üniveulum ssalanruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a hdir-yuksemin-oztum>Gaziantep -drşcom/an-new-yokak-eyya-kre-uisman="Abd-basabddri-zo09uldm>n href=..jpg" alem("00:12 i Gaziantep MArşcomGırnew-ni Hk-em Stem("lüşc N="A s">n" k-em S,MArşcom'de9 -.a16 - empferandumndeasa kber-2016 4ruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a el-ak-parti-cuecep-tay-el-puti-arkteleihiepreusmeana-syon-yrandum>n href=na değinen Cumhurbaşka2el aPuti-ar teleihidzöreliymorofon>na değinen Cumhurbaşka2el aPuti-'ar teleihidzöreliymoroforuyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a el-ak-parti-cim-inshaber-ikbyer-abd-ikbun-referandum-ac600uldak>n href=na değinen Cumn insem("13:09 :Barzani'deun referandum a>na değinen Cum'n insem("13:09 :Barzani'deun referandum aruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a el-ak-parti-cir-humbudonacmenlgerlendirmetayi-acilis-k59e-oldu>n href=na değinen Cumnijitmbudonacmsı Terlendkan ydeni ykam a>na değinen Cum'nijitmbudonacmsı Terlendkan ydeni ykam aruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a href="habunceaberyacik--referandovizde,lis-k598-oldu>n href=Binef="ha5unceamzd'Bant Mdreferandu eskyde, r">Binef="ha5unceamzd'Bant Mdreferandu eskyde, rruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a href="haber-basbakan-binacacmeberyacbunceaberyacis-k596-oldu>n href=Binef="ha5Br-bas5 - Yd re Bmncacmsmzd'Ban unceamzd'Ban">Binef="ha5 - Yd re Bm: (1)ruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a hre-ge-muhnsgambnco-ebkarizis-k595-oldu>n href=BintibcedntsızaBiz elbkariz">BintibcedntsızaBiz elbkarizruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a 2017-pomeastanvuruor-bakana-svestanvuruos-yupetrol-f59apilir>n href=2017hPOMEM Binevuru T-bakana-aan Binevuru Ş-yupet r">2017hPOMEM Binevuru T-bakana-aan Binevuru Ş-yupet rruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a el-ak->durckru-ydakiistamacraber-basabenat-agir-91-oldu>n href=na de>durnda sbMillüşeliyor Macrab-.a16 - Senat-">Faninauna değinen CumhMacrab-.anat--.a16 -Ünivumd13:54 Are amtiva fyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a m3rkelkuzey-r-basanyazaosan-hr-90uldak>n href=M3rkel YaDolSı! B8 Kazd"d rn>M3rkel YaDolSı! B8 Kazd"d rruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a hrcom/haberbddr drapsini-k8-oldu>n href=Bicom/habe Smp"Abdr">Bi("08:09 - Smp"Abdrruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a 4-8-yasand-zamevat-e>dumeberlnizis-k585-oldu>n href=4 yaşk Ad-za Ev Sm/hablamzdlCumzclas/hablamyaşk esakpobessalispleferkseruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a h.com/hashaber-ikbaan-baramhrcgosuis-k58randum>n href=em("0 insem("13:09 an Barzamhrcgosu">em("01:17 em("13:09 -an Barzamhrcgosu fyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a eritenlgerlendiis-k58apilir>n href=Kriten Terlendka">Kriten Terlendkaruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a hikbytezkerdaşan-myiinsokatrol-f582uldak>n href=e09 tezkerdaşan ayrrntağa ij">e09 tezkerdaşan ayrrntağa ij fyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a ehabeladen-iscileri-z581-oldu>n href=Khabela Zn-iscile">"K.com/a kiryetissin"sevap Geliyorn3n aber-ckru o ı aç ı atdkaruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a e.com/kre-uisma-rusl<a hreadde-barti-cuiistfnin- dradavksehvsmail-580uldak>n href=em("16:em("lüşc Arusl<a iği'da Binen CumhYistf in-Kdradavklemhvsm">emhvsm'ijit- Beyli43ri Akifnndaragdeyebi canaze, " dzaruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a hr="habchicago-eulumlgostna-shim-lme.ciame.ct.com-deut--rapsini-7e-oldu>n href=Ar="ha Chicagoveulum Göstna- Him-l D.cia e.ct.com Ueut Acr">em("01- Vahyka Rohingyu es1:17 Ar="ha e.ct.comsu fyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a -yardimcisi-suudAkslni-diyanri-sag-atiin-cubeyrat-e>duyokmemail-578-oldu>n href=ass="title">Suu Dtayineocritem("2um Adil el-Cubeyr t-e>du okmem">BM 72. - elu'nun uruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a ekslni-diyanri-samevlut-cavuseyya-h.coearabakan-binakni-man=-peyer-taspiil-575-oldu>n href=- Dtayineocritem("2um Mevlütınavne im Szey KEy ile - Yd re BmnSni-m N=arat - Aka">navne im S, Washingtoedi Ayal Meu 2a8 - A'or ziyere-ksporruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a h.c-barti-cudo-bad-trumpozhaazhmet-tlgolaberbtate-warriors-nbarbtephbercurryiil-57apilir>n href=ey KBinen CumhDo-bad TrumpAhmeaz Set-t Golabe State Warriors NBA Stephbe C">TrumpAel aNBA y- Yd rz aç rrn ilk hmeaz Set-t-andave-kul'ttaykam aruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a mehbeste-tezkerd-oyerandum-ac571uldak>n href=M3hbeste tezkerd oyerand rn>M3hbes'te tezkerd oyerand rruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a li43rl<a mehbesteki-tezkerd-preusmeana-niysan-hr-70uldak>n href=Li43rl<a Mehbesteki tezkerd zöreliymorofoniysa">Li43rl<a Mehbes'teki tezkerd zöreliymorofoniysaruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a hledeik-rizn Üniv-pozitef-myiimcirieri-z56e-oldu>n href=Bledeik Rizn Üniv pozitef ayrrşkamsıhiBlede'ik Rizn Üniv pozitef ayrrşkamsıruyor</span></a></div>tpan clkass="item"><a ecep-taan-mreferandovcuiinmud-eder-vahsri-z56hraman>n href=Erbaşkaijit refeferandovumhYii-m -eder-n ilkhiurbaşka'ijit refeferandovumhYii-m -eder-n ilk"0" code"></div></div></div></div></div></di71289253235303602218628--><div_yle=""base_middle"><div yle=""base_middle_inneyle=""base_middle">yle="".com/ilass="parent"><a hz="ht.do-orshopsww.harget="_blank"><img src="http://www.habername.com/im"http://w-osp-250x250/newsgon_bck.g5if" width="25if"ght:/-1ode">ase_middle"> <ain_search="middlucad -ethodleget" a innk"><img src=goeyywww.hacucomh-sanat-9.htbKBYk"=onSubmitelame.comsubmitSearchFcad(this"thiss="parnpu> <sh alen", " /> hbe:imlivalu/> pub-6130271796606955u t;inpu>iss="parnpu> <sh alen", " /> ucaidlivalu/> 1u t;inpu>iss="parnpu> <sh alen", " /> ielivalu/> UTF-8u t;inpu>iss="parnpu> <sh alen", " /> oelivalu/> UTF-8u t;inpu>iss="parnpu> <sh alen", " /> coflivalu/> GALT:#008.c0;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH:canmEr;BGC:FFFFFF;LBGC:336699;ALC:.c00FF;LC:.c00FF;T:.c00c0;GFNT:.c00FF;GIMP:.c00FF;FORID:1u t;inpu>iss="parnpu> <sh alen", " /> hllivalu/> tru t;inpu>iss="parnpu> <sh alen", " /> do<ainsmiddledo<ainsmivalu/> "><img src="http://www.hau t;inpu>iss="parnpu> <sh alen", " /> bernsearch=ivalu/> "><img src="http://www.hau t;inpu>iss="pae_middle"> <div claarnpu> " /> qcecek"/><search_keylaarnpu> cek"/><search_submit" <ssubmit" valu/> ", " /> btnG">//div>ss="pae_middle"> <div class="pparnpu> <sradio", " /> bourcemiddlessif"checked><lhttl ucalessif"cek"/><ss0clkark eGoeyyw="ark edelhttlass="pparnpu> <sradio", " /> bourcemiddlessclaalhttl ucaless1f"cek"/><ss1clkark eHhttp://w="ark edelhttlass="pDön</a> /ucadquee> </div> <i</sE author_bobase clearfix"><mglasrt_1"> <img author/73_b/newsges/1x1 /or</span></a></div>://wlass="pareneazapsi-gazikalisa7randum>R-gaz KOÇAKruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsi-gazikalisahre-barti-mrem/hasirgizi-suudi-0r-cevik>BintBinen Arefe:17 e regdezi-suuruyor</span></a></div>cde,lintoMERCEKcode"></div><></adline">yle="".com/ilas/divBEGIN JS TAG - Hhttp://w_300x250 <dIteO NOT MODIFY 303 <SCRIPTr RCnk"><img adr tmmnxww.hattj?id=2950993" TYPE<script type="text/</SCRIPT3 </divEND TAG --></div><></adline">author_bobase clearfix"><mglasrt_1"> <img author/166_b/newsges/1x1 /or</span></a></div>://wlass="pareneazapslutfsagyber-166ler-g>Lütf"tiYHANruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrslutfsagyber-hre-kerddesse Ak-canazenizn-ker-1acis-053cevik>BintKerddetKe Ak Canazeniznasına Reuruyor</span></a></div>cde,lintoYAZARcode"></div><></adline">yle=""cde,lin yle=""cde,lin_3 clark eds="pareneazapdovcevik>Yazapdovdecek<ark e</div><></adline">yle=""c"og:im">/headddle"> <ain_authorase clearfix"><divsua"absmid width: 539in-"><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsugurndinbolatr-agin/w-ahlset-nerdden-yiserandber-2aşazdi-0r2rtisi-122615.htm"><img author/170_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsugurndinbolatr170uldak>Uğur CANBOLATruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsugurndinbolatr-agin/w-ahlset-nerdden-yiserandber-2aşazdi-0r2rtisi-GEÇİNME AHLAKI NEREDEN BAŞLAMALI DERSİN7 Z?"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsadnmudzeki-biysbihuyarbabui-elnseyeudo Anmykalapsin054rtisi-122615.htm"><img author/208_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsadnmudzeki-biysbi20hraman>Adnmu Zeki BIYIKruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsadnmudzeki-biysbihuyarbabui-elnseyeudo Anmykalapsin054rtisi-Suya,-Sabui-,tKeseye Do Anmykalap"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrstahier-p-guluiizbakarierlerinlapsin047rtisi-122615.htm"><img author/213_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapstahier-p-gulu213rtisi-Tahier-p GÜLruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrstahier-p-guluiizbakarierlerinlapsin047rtisi-YÜZ YILLIK HESAPLARco" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsneslir-p-stamunipul-askerin043rtisi-122615.htm"><img author/219_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsneslir-p-sta2le-oldu>Neslir-p SUruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsneslir-p-stamunipul-askerin043rtisi-Münipül-askeco" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsnber-ozguak-kreldaetleri drapsizleferpsin033rtisi-122615.htm"><img author/174_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsnber-ozguak-k17apilir>3.jpgÖZGÜNER ruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsnber-ozguak-kreldaetleri drapsizleferpsin033rtisi-EVLİLİK VEGKARARSIZLIKLARco" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsufuk-coks-har-i-gaziantep-recep-taykimdipsin031rtisi-122615.htm"><img author/215_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsufuk-coks-har-2-artisi-Ufuk ÇOK4ÜRERruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsufuk-coks-har-i-gaziantep-recep-taykimdipsin031rtisi-R-gaz Tntep-hurbaşka2Kimdip?"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsmesut-ep-tayposteki-say016-leri-022rtisi-122615.htm"><img author/216_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsmesut-ep-tay2n-bakim-MesutteOĞANruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsmesut-ep-tayposteki-say016-leri-022rtisi-Pöstn9 -Sayd re-le"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsgulkayanucep-taynol-veftna-bBri-021rtisi-122615.htm"><img author/183_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsgulkayanucep-tay18randum>Gülkay NUReOĞANruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsgulkayanucep-taynol-veftna-bBri-021rtisi-NOT DEFTERİMDEN"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrskeand-bozkurt-fevs=ye-nuceyya-hakka-ydaksebeb014rtisi-122615.htm"><img author/1_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapskeand-bozkurt-1rtisi-Keand BOZKURTruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrskeand-bozkurt-fevs=ye-nuceyya-hakka-ydaksebeb014rtisi-FEVZIYE NUROĞLU HAKKA YÜRÜDÜ"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrstahsan-mklu-tam-daeni-vrdıir-yola-om<a hreisme.ciam-umi-bakim-122616.htm"><img author/190_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapstahsan-mklu-tam190uldak-Tahsan AKPINARruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrstahsan-mklu-tam-daeni-vrdıir-yola-om<a hreisme.ciam-umi-bakim-MESELE VATAN,jpAROLAgÖMİRLALİS DEMİR!"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsa-aleyer-tmsiz-kurdistaun-mrdcim-in11989bakim-122616.htm"><img author/69_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsa-aleyer-tmsi6e-oldu>A-ale TÜRKANruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsa-aleyer-tmsiz-kurdistaun-mrdcim-in11989bakim-REFERANDUMUN ARDINDAN"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsi-isz-p-siraceyya-evley11982rtisi-122615.htm"><img author/220_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsi-isz-p-siraceyya-2abistan>R-isz-pRS oRACOĞLUruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsi-isz-p-siraceyya-evley11982rtisi-EVET!.."0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsfatih-ay01ay-eaeriistihd-isy-eiskaberuym/htesvetluyguerandum-196-bakim-122616.htm"><img author/159_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsfatih-ay01ay159rtisi-Fatih AYDINruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsfatih-ay01ay-eaeriistihd-isy-eiskaberuym/htesvetluyguerandum-196-bakim-İLAVEG oncİHDAMA İLİŞKLYGBÜYÜK TEŞVİK UYGULAMASI"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsayse-nucm-dnTLıyer-tunu-soyl<a ge-mu-1958bakim-122616.htm"><img author/199_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsayse-nucm-dnTLıy19e-oldu>Ayşe Nur MENEKŞEruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsayse-nucm-dnTLıyer-tunu-soyl<a ge-mu-1958bakim-TÜRKÜNÜ SÖYLİRGECE"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsibrahim-d-zacokat-sehadeti-arkpecee-ldurdum-1951rtisi-122615.htm"><img author/143_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsibrahim-d-zacokat-143rtisi-İbrahim DANACILARruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsibrahim-d-zacokat-sehadeti-arkpecee-ldurdum-1951rtisi-Şehadeti-ar Pecee ArdsumnĦ"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsavsfatih-unnd-bddr drapssgambn-1939bakim-122616.htm"><img author/189_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsavsfatih-unnd-189bakim-Av. Fatih ÜNAL ruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsavsfatih-unnd-bddr drapssgambn-1939bakim-Smp"Abdr Sgamb!"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsasoka-es/untasnin- didumebhre-ozbn9 -suuli-arkisveclerier-taspkadinkidum-1913rtisi-122615.htm"><img author/10_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsasoka-es/untasnn0uldak>Asoka ALTUNTAŞruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsasoka-es/untasnin- didumebhre-ozbn9 -suuli-arkisveclerier-taspkadinkidum-1913rtisi-Ea Kaidume alleÖzbn9 -suulumnijitİsveçaan 8 - Akad'daninktayde"0" code"></div></div></div></div><></a></div>yle="".com/ilas></a></div>fb-likadiox" data-"parent"><a href=k-seciml.w.hap<img LA:38NAME/371877925340" data-on_bck.300" data-"idth="4680" data-show-k-seiv>true" data-height-malor="cccccc" data-streamv>true" data- claomeltrue">//div>ss s></a"absmidon_bcmarg0%;" width:rgin-"></div>ss ss="parent"><a href=nekre-imfestival.org-sanat-9.htbKBYk"get="_blank"><img src="http://www.habername.com/im2017-logo/newsgon_bck.300" "idth="4300" height="60" border="0" code"><></a></div>yle=""cde,lintolark eÜdanİeocuroforuark e</div><></adline">yle=""c"og:im">/headddle"> <emttp_bobaiddleloginbob_="ogaim/ilasode"></div><></adline">yle=""cde,lin mostly"cde,lintolheadddle"> <ostly"tab_1 class="ite type="tex:void();i>get="_selame.com<ostlyPrna(1, 1"thiem(kOkii-mlrruyor</span></a></div><ostly"tab_2 class="ite type="tex:void();i>get="_selame.com<ostlyPrna(1, 2"thiem("dece | lass="ite type="tex:void();i>get="_selame.com<ostlyPrna(1, 3"thiBu Haftadece | lass="ite type="tex:void();i>get="_selame.com<ostlyPrna(1, 4"thiBu Ay"0" code"></div><></a></div>yle=""c"og:im">/headddle"> <ostly"readed">/headddlemostly"c"og:im_1 cl></a></div>first_<div cladddlemostly"ss=k_1 ="parenlas0" crt_1ddlemostly"berna_1 =5.htm.abername1xc="imagesordegesorderleiter="headddlemostly"tpan _1cecek"/><span clk<div><></addlemostly"shoiv ="og:im_1cecek"/><shoiv ="og:imlasode"></alk<div><></addlemostly"<divs_1 cl></a></div><div clads="item"><a e.com/haber-rusya-generalimiz-abdnin-ikiyuzlulugu-sebebiyle-oldu>gemouse.comelame.comcbergeMostly('1', 1biyle, 'm"><a e.com/haber-rusya-generalimiz-abdnin-ikiyuzlulugu-sebebiyle-oldent,R.com: - er-rusyazey eiesimizüzlülüğ5 kiyuzlulu5 - Dö'"thiR.com: - er-rusyazey 'eiesimizüzlülüğ5 kiyuzlulu5 - Döruyor</span></a></div><div clads="item"><a h.cul="havizuetveyparmoodist-li-yildirim-guven-hateberzrci-oznurndirieri-zon-artti>gemouse.comelame.comcbergeMostly('1', 1biy21, 'm"><a h.cul="havizuetveyparmoodist-li-yildirim-guven-hateberzrci-oznurndirieri-zon-arttent,."23:l="havMilletvekinesm("17:ncenGavenozgat ŞehiH-hate YdzacdeaÖznurınamsı'"thiA.jpg" alt="AK Parti Gaziantep Milletvekili Yükseruyor</span></a></div><div clads="item"><a href="haber-ilk-kadin-belediye-baskan-yardimcisi-suudi-arabistan>gemouse.comelame.comcbergeMostly('1', 1biy20, 'm"><a href="haber-ilk-kadin-belediye-baskan-yardimcisi-suudi-arabistaent,rabistan'da ilk kadın belediye başkan yaass="title">Suu'"thiass="title">Suudi Arabistan'da ilk kadın belediye başkan yardımcruyor</span></a></div><div clads="item"><a h.com/haber-abd-ikby-referandum>gemouse.comelame.comcbergeMostly('1', 1biy23, 'm"><a h.com/haber-abd-ikby-referanduent,.BD (em(") :Barzani'de'"thiAm("01ocem("1:39 -er-abd-ikbve Jpkoruyor</span></a></div><div clads="item"><a h.cul="havizuetveyadir-yuksel-ak-parti-cugss="titl-i-gaziantep-recep-taytss=ye-zy-refeguldm>gemouse.comelame.comcbergeMostly('1', 1biy22, 'm"><a h.cul="havizuetveyadir-yuksel-ak-parti-cugss="titl-i-gaziantep-recep-taytss=ye-zy-refeguldent,."23:l="havMilletvek. Gerekirca değinen Cumhass="titleR-gaz Tntep-hurbaşka2'"thiA.jpg" alt="AK Parti Gaziantep Milletvekili Yükseruyor</span></a></div><div clads="item"><a ere-ge-muhnsgambnco-ebkarizis-k595-oldu>gemouse.comelame.comcbergeMostly('1', 1bi595, 'm"><a ere-ge-muhnsgambnco-ebkarizis-k595-oldent,BintibcedntsızaBiz elbkariz'"thiBintibcedntsızaBiz elbkarizruyor</span></a></div><div clads="item"><a hn draurk-idist-eulumlgerlendilnt="eri-zo06ler-gugemouse.comelame.comcbergeMostly('1', 1biy06, 'm"><a hn draurk-idist-eulumlgerlendilnt="eri-zo06ler-ent,.n dra - İküda eulum terlendkan ssaM'"thiKızağayaan çpvrn Üniveulum ssalanruyor</span></a></div><div clads="item"><a eom/hm/haber-abd-ikbyrudawetro-yrandum>gemouse.comelame.comcbergeMostly('1', 1biy07, 'm"><a eom/hm/haber-abd-ikbyrudawetro-yranduent,Rtor, em("3Barzani'denRUDAW'"thiRtor, Olna kkozstor"Abdr0 -izlem(" Tilkvizlter emdaw'p a8 - Asat't!eleferapman drap ya'ya 4ruyor</span</div> <script type="text/tm",mostly"t = 1; tm",mostly"<divs = ''; tm",mostly"data_1 = { ebiyle: {span : "R.com: - er-rusyazey \'eiesimizüzlülüğ5 kiyuzlulu5 - Dön shoiv ="og:im: "Sm/hab\1:35 - Hocçimhaber-rizli-tar vem("0\1:17 tü: rabi referanduiz ei ma berna: "-r7758"},i-zon-: {span : "A.jpg" alt="AK Parti Gaziantep Milletve\kili Yüksen shoiv ="og:im: "A.jpg" alt eluBinen CsYor başkadovumhYdzacde,ınamsıaan Eker,i Yük 143n A.jpg" alt="AK Parti Gaziantep Milletve\kiliailn Üekinesm("17:ncenziyere-Üniv-mudaduma berna: "48279"},i-zon0: {span : "ass="title">Suu\di Arabistan'da ilk kadın belediye başkan yardımcn shoiv ="og:im: "RİYAD (AA) -aass="title">Suu\di Arabiseznrabistan'd Er,bilk kadın belediye başkan ya.comakhrdımcİncenraan-biei Dyman Bölgati (Ş-ymizye) Sekre-ei'daeie.. ma berna: "-6014"},i-zon3: {span : "ABD\- Hocem("\1:39 -er-abd-ikbve Jpkon shoiv ="og:im: "ABD Dtayineocritem("2m İnceoem("cüsü:Item(BD, dtayćağt! 8 bölgaruldenelil etekk s-ham- izlem("\1eiestekrul'afs Bmm("13:sız DünndaraBarzani'dendüz/habmel drap yarldum an inse.coy3:39 -aran-halı de Bagelann ADiriap ç\"TaAnma berna: "-r77n0"},1refeg: {span : "A.jpg" alt="AK Parti Gaziantep Milletve\kili Yüksen shoiv ="og:im: "na değinen Cumhurbaşka,l Yük 143n i Gaziantep Milletve\kiliailn Üekdirim-gdetss=yenziyere-Üniv-mudaduma berna: "-r7759"},i-z595: {span : "BintibcedntsızaBiz elbkariz" shoiv ="og:im: "na değinen Cumhurbaşka,lem("00:12 Uere-rahmet Bambudonacmsı Konrzanin y\meijit refeltaydeni ykam anil zdeıyor.on berna: "-r7725"},1-zo06: {span : "Kızağayaan çpvrn Üniveulum ssalann shoiv ="og:im: "An dra - İküdance, terldengavenküda refem an insAtat - Aaan em(met0 - eykoz Bulvapdov anizli Gai öneafa, Ziye Gökalp, Tun Avzli thatppyćsCaddorofoilikn lu Ada nokt"a rrn ilk kalinsbölgade, terlendka,brn in referandum aaan 3ulum sp yldum an ssaMed"d rn berna: "-r7740"},1ref07: {span : "Rtor, Olna kkozstor"Abdr0 -izlem(" Tilkvizlter emdaw\'p a8 - Asat\'t!eleferapman drap ya'ya 4n shoiv ="og:im: "RUDAWZ YEIK TÜRKSAT 'TA DLÜMLRTÜK,3:09 KMi-t Bölgatvekürkmelii\1eiesBarzani'den drap yaemprnsni,tem("13:09 :m3rkezlamzd'Ban unun-ne zvemdaw\'ijit8 - Asat\'t!eleferap yldum anel drapa'ya 4.n berna: "-r7741"} }; cbergeMostly(1, 1biyle, 'm"><a e.com/haber-rusya-generalimiz-abdnin-ikiyuzlulugu-sebebiyle-oldent,R.com: - er-rusyazey eiesimizüzlülüğ5 kiyuzlulu5 - Dö'"t ); }</div></div></div></div><></a></div>yle=""cde,lin yle=""cde,lin_3 clark eds="pareneazapdov-1rtisi-AlrntahYdzadovdecek<ark e</div><></adline">yle=""c"og:im">/headddle"> <ain_authorase clearfix"><divsua"absmid width: 77in-"><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsom<a altasnz-kurdistaun-mrdcim-ker-arcitenam-umi2rtisi-122615.htm"><img author/218_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsom<a altasn2ahraman>Öm<a ALTAŞruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsom<a altasnz-kurdistaun-mrdcim-ker-arcitenam-umi2rtisi-R-kurdistauntitdn ilkkalt rçpklht"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsibrahim- dragulu15-divmuz-icrallerinurkkdiis18abistan>122615.htm"><img author/17_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsibrahim- dragulu17rtisi-İbrahim KARAGÜLruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsibrahim- dragulu15-divmuz-icrallerinurkkdiis18abistan>15 Tivmuznndaralerin rkkdi"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsae-rn-deon er-ck-9 -ar-avrupa-neizde-leristiyoris1819bakim-122616.htm"><img author/108_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsae-rn-deon er-ck-10hraman>Ae-rn DLÜMRMENCİruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsae-rn-deon er-ck-9 -ar-avrupa-neizde-leristiyoris1819bakim-DERİN AVRUPA NE YAPMA.j oncİYOR?"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsiistfnkinlaeyerelBrcimis-icralyol-haritrdum4-1045-bakim-122616.htm"><img author/48_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsiistfnkinlaey4hraman>Yistf KAPLANruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsiistfnkinlaeyerelBrcimis-icralyol-haritrdum4-1045-bakim-Torn3labe efertaydndarayol haritrdı-4"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsfehsanyortamuazmi-czekndovidaan-taizdeov-10454rtisi-122615.htm"><img author/39_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsfehsanyorta39bakim-Fehsa KORUruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsfehsanyortamuazmi-czekndovidaan-taizdeov-10454rtisi-Muazmi- zekâa dan Btylydeov"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrstaha-kivancsugursuz-unceihraral8-yan-ikdrşc e.chdi-8973rtisi-122615.htm"><img author/18_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapstaha-kivancsahraman>Taha KIVANÇruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrstaha-kivancsugursuz-unceihraral8-yan-ikdrşc e.chdi-8973rtisi-Uğursuz unceihraijityaşğu: Sdrşcvem(hdi"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsa-aleyeasgmelrBrliber-ruzm- utsrandum8937rtisi-122615.htm"><img author/97_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsa-aleyeasgmelrBr97-oldu>A-ale TAŞGEcİRENruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsa-aleyeasgmelrBrliber-ruzm- utsrandum8937rtisi-Liber-ruzm utsrandde"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsme-aley4evkleyeygk-9 istamumralmihavi888bistan>122615.htm"><img author/84_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsme-aley4evkleyeygk-84rtisi-Me-ale Şevkle EYGİruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsme-aley4evkleyeygk-9 istamumralmihavi888bistan>D ist ön'mra mihav?"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsamebhulac e.cden-yuguak-ittihadi8872rtisi-122615.htm"><img author/93_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsamebhulac 93rtisi-Ali Bul reruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsamebhulac e.cden-yuguak-ittihadi8872rtisi-Dozz Brabug- Dolİttihad"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsa-aleyh="habunnd-aykdrralleribi href="hambncazabi 7975-oldu-122615.htm"><img author/26_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsa-aleyh="hab26-oldu>A-ale HAKANruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsa-aleyh="habunnd-aykdrralleribi href="hambncazabi 7975-oldu-Ünnd Aykdr’ijitleribahBinef="ha’ijitcazabde"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsme-aleyaltaBrleftna-sukruos-yaceyyanun--guve.cle 7904rtisi-122615.htm"><img author/96_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsme-aleyaltaBr96rtisi-Me-ale ALTANruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsme-aleyaltaBrleftna-sukruos-yaceyyanun--guve.cle 7904rtisi-Leftna, Şükrü Set-yam S’erelŞehi.cle?"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsa.cul="havioz"habzortnlu-gonullu-vestednal -bulunrier7628bakim-122616.htm"><img author/86_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsa.cul="havioz"hab86-oldu>A"23:l="havMÖZKANruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsa.cul="havioz"habzortnlu-gonullu-vestednal -bulunrier7628bakim-Zortnlu, zökozl B ve tednal bulunrie"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrse-mudivelkursma-di-cad-isysavAnm-7437rtisi-122615.htm"><img author/92_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapse-mudivelkursma92rtisi-Ece Tivelkursmruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrse-mudivelkursma-di-cad-isysavAnm-7437rtisi-Ad-i ad-is savAnm"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsierit-nuccuecon- dnnd-emin-oztuci-tanme.cjguvenehaviak-deonan-b2-6804rtisi-122615.htm"><img author/101_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsierit-nuccuecon-101rtisi-R-şat Nuri EROLruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsierit-nuccuecon- dnnd-emin-oztuci-tanme.cjguvenehaviak-deonan-b2-6804rtisi-Kdnndlem("00:12 ÇılgijitP.cjguv nehav, Doldedaan-b?2"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrstam<a e.rkmazber--l"habeuzey-u-seb6748bakim-122616.htm"><img author/20_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapstam<a e.rkmazb20uldak-Tam<a KORKMAZruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrstam<a e.rkmazber--l"habeuzey-u-seb6748bakim-Bra L"hab "uzey"5 - Dö!"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsducaey-c.cdieyya-psycheambnrBki-diy5482rtisi-122615.htm"><img author/99_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsducaey-c.cdieyya-9e-oldu>Dozcaey CÜNDİOĞLUruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsducaey-c.cdieyya-psycheambnrBki-diy5482rtisi-Psyche1eiesBaBki-di"0" code"></div></div></div></div><></a></div>yle=""cde,lin yle=""cde,lin_3 clark eds="pareneazapdov-2cevik>Yazap://w="cek<ark e</div><></adline">yle=""c"og:im">/headddle"> <ain_authorase clearfix"><divsua"absmid width: 231in-"><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsi-ck-kayapsmuhrnsemudo-uskby-199-bakim-122616.htm"><img author/175_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsi-ck-kayaps175-oldu-İ-ck KAYARruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsi-ck-kayapsmuhrnsemudo-uskby-199-bakim-MUHTEŞEM DÖNÜŞÜM"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsakna-b- draagac yraraa- dvuribil3 TLlmiyizis189bistan>122615.htm"><img author/127_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsakna-b- draagac 127rtisi-A.Kna-b KARAAĞAÇruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsakna-b- draagac yraraa- dvuribil3 TLlmiyizis189bistan>YARINA KAVUŞABİLECEK MİY7 Z?"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrslu-tamkibtamk"habesitanmamevana-sy186-bakim-122616.htm"><img author/138_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapslu-tamkibtam138rtisi-Pn bBrnKİBARruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrslu-tamkibtamk"habesitanmamevana-sy186-bakim-Ktan'dasgelannma evana-"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsavsme-aleyyalcinkaya-c.valanduksy184bistan>122615.htm"><img author/207_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsavsme-aleyyalcinkaya-207rtisi-Av. Me-ale YALÇINKAYAruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsavsme-aleyyalcinkaya-c.valanduksy184bistan>ÇUVALLAMAK"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrskurtulus-ayb16 4-ceza-hukuku-uzmi-sagvkurtulus-ayb16 4-uyraryoris1824rtisi-122615.htm"><img author/181_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapskurtulus-ayb16 4-181rtisi-Kurtuluş AYBİRDİ ruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrskurtulus-ayb16 4-ceza-hukuku-uzmi-sagvkurtulus-ayb16 4-uyraryoris1824rtisi-Ceza Hukuku Uzmi-um Av.Kurtuluş Ayb16 4 Uyraijyor:"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsmn-new-yoaan-z-die-zeitncazetdaşan-fgul/hab-ropuncej4-uz -areis1823rtisi-122615.htm"><img author/6_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsmn-new-yoaan-z--bakim-Mrnew-niILDIZruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsmn-new-yoaan-z-die-zeitncazetdaşan-fgul/hab-ropuncej4-uz -areis1823rtisi-Die Zeitlt="etdaşan F.Gülen'le RöpuncejdeaÜz -are"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsmnrit- drakoytnlu-masa hre-sy18i-bakim-122616.htm"><img author/185_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsmnrit- drakoytnlu-185-oldu-Mrit KARAKOYUNLUruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsmnrit- drakoytnlu-masa hre-sy18i-bakim-MASA BAŞI"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrssukruokirboga hizn-40yoaar-areksy1793rtisi-122615.htm"><img author/121_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapssukruokirboga 121rtisi-Şükrü KIRBOĞAruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrssukruokirboga hizn-40yoaar-areksy1793rtisi-Bizna40niILlt ree"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsa-serdapsozer-tme.ct.co-mlst-biemisozhaneemilelme.cjgyeum>Gazi-dapbee-sy1777rtisi-122615.htm"><img author/172_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsa-serdapsozer-tm172rtisi-A. SerdapMÖZTÜRK ruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsa-serdapsozer-tme.ct.co-mlst-biemisozhaneemilelme.cjgyeum>Gazi-dapbee-sy1777rtisi-P.ct.co-mlç\"Ta yldtaydBhaneemileltP.cjgye i Gazi Dapbee-"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrshuseyaciderviseyya-olkbytBaB-sy1638bakim-122616.htm"><img author/211_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapshuseyaciderviseyya-2n-artti>Hüseyac DERVİŞOĞLUruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrshuseyaciderviseyya-olkbytBaB-sy1638bakim-ÖLÜM TRENİruyor</span/div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsfuahsrm:imalyokarsana ssaum>idedşazdi1635-oldu-122615.htm"><img author/217_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsfuahsrm:imaly217rtisi-Fuahs MENTALruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsfuahsrm:imalyokarsana ssaum>idedşazdi1635-oldu-'YENİ ANAYASA' MI DEDİN7 Z?"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsoonac- dnddrau-zam ssauve-aym-uz -areis1592rtisi-122615.htm"><img author/205_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsoonac- dnddrau205rtisi-Oonac KANDARAruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsoonac- dnddrau-zam ssauve-aym-uz -areis1592rtisi-ANA YASA ve AYMaÜZERİNE"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsseza4-cimemahedefyer-taspioytneruym/hs1553rtisi-122615.htm"><img author/173_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsseza4-cimema173rtisi-Seza4 ÇİMEN ruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsseza4-cimemahedefyer-taspioytneruym/hs1553rtisi-HEDEF TÜRKİYE, OYUNGBÜYÜK!"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsoz"hab draca-emin-oztusehre-kulturuovest-1acck-1151bistan>122615.htm"><img author/191_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsoz"hab draca-191-oldu-Öz"ha KARACAruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsoz"hab draca-emin-oztusehre-kulturuovest-1acck-1151bistan> oncANBUL ŞEHİR KÜLTÜRÜaan BİLİNCİruyor</span/div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrssemra hry-apmalykutista11438bakim-122616.htm"><img author/200_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapssemra hry-200uldak-Semra BAYruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrssemra hry-apmalykutista11438bakim-Apmal Kutist!.."0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrshakkcuecce-Ü-uncedogu hrcskaner-tmkurt-sunarssik-11318bakim-122616.htm"><img author/195_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapshakkcuecce-Ü-195-oldu>HakkumhuRÇEcİN ruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrshakkcuecce-Ü-uncedogu hrcskaner-tmkurt-sunarssik-11318bakim-ORTAeOĞU BARIŞI:t8 - A-KMi-t-SünarsŞi-"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsmihnac- elimorofytsse-gulufem/hdovcusehrtenam-12r2rtisi-122615.htm"><img author/168_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsmihnac- elimorofy16hraman>Mihnac Kelimorofruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsmihnac- elimorofytsse-gulufem/hdovcusehrtenam-12r2rtisi-TAZE GÜL FİDANLARI: ŞEHİTLERco" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsfatih-kinlaedniv-es/Ü-vurussmn-tekrapss-basamk-11239bakim-122616.htm"><img author/206_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsfatih-kinlaedniv-2i-bakim-Fatih KAPLANDEREruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsfatih-kinlaedniv-es/Ü-vurussmn-tekrapss-basamk-11239bakim-ALTIN VURUŞ MU TEKRAR SEÇİM Mİ?"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsbahat/Ü- dragozaheyh3ulua-b-ustumdeis1187rtisi-122615.htm"><img author/141_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsbahat/Ü- dragoza141rtisi-Bahat/Ü KARAGÖZruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsbahat/Ü- dragozaheyh3ulua-b-ustumdeis1187rtisi-HEYHEYLERİMaÜSTÜMDE"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsulvcusevecemaafrikeik-hre-kuyasannedoya-tunussik-11145-oldu-122615.htm"><img author/130_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsulvcusevecema130rtisi-Ulvc SEVECENruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsulvcusevecemaafrikeik-hre-kuyasannedoya-tunussik-11145-oldu-Afrikedi ABintKüçor, Anedoya TUNUS (II)"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsa-aleydurmusslasbihon- urtcdnin-n-ep-usseriideolojief="ynaMeda-sy1051rtisi-122615.htm"><img author/135_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsa-aleydurmuss135-oldu-A-ale DURMUŞruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsa-aleydurmusslasbihon- urtcdnin-n-ep-usseriideolojief="ynaMeda-sy1051rtisi-Lasb – hon kMi-tçorlüğ5 nse.ğuş an ideolojie ="ynaMedade"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsb.commralzileihorudov-10984rtisi-122615.htm"><img author/31_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsb.commralzilei31rtisi-Bm("16mra ZİLE ruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsb.commralzileihorudov-10984rtisi-SORULARco" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsayep-tayahiakan-mymss-basahrcajiylsy-etar hrevuruyu-reddspor-10937rtisi-122615.htm"><img author/210_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsayep-tayahiakan-2n0uldak>Aybaşka2AHIAKINruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsayep-tayahiakan-mymss-basahrcajiylsy-etar hrevuruyu-reddspor-10937rtisi-AYMaSEÇİM BARAJIYLA İLGİLİ BAŞVURUYU REDDETcİ !"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsh="habozd er-ep-meizdetirsmains/hdovik-3rken-olkbenam-0927rtisi-122615.htm"><img author/75_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsh="habozd er-75-oldu>Hak!eleZDENERruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsh="habozd er-ep-meizdetirsmains/hdovik-3rken-olkbenam-0927rtisi-Döğm1- Vp\"Ta!elins/hdovik 3rken5 - ümlht"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsda-f-agi-parsfatihrsfatih-ydeon-olaydovikr-hrek-10h55-oldu-122615.htm"><img author/179_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsaa-f-agi-pars179rtisi-Aa-f AĞIRBAŞruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsaa-f-agi-parsfatihrsfatih-ydeon-olaydovikr-hrek-10h55-oldu-Fatihi Fatih ydeon olaydovikrnrab-"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrstursmaucapsfarkldaetdovcuiok-saysmaideolojiefdonemralsontamu-10h01rtisi-122615.htm"><img author/125_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapstursmaucaps125rtisi-Tursm UÇAR ruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrstursmaucapsfarkldaetdovcuiok-saysmaideolojiefdonemralsontamu-10h01rtisi-FarklkamsıdovumhYok-Sayaitİdeolojie Drkmmra Ster mu?"0" code"></div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrsfr-tmsikutluyol-umme-Ü-kobi-saprcadoks--10792rtisi-122615.htm"><img author/194_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapsfr-tmsikutluyol-194rtisi-Fur"ha KUTLUYOLruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrsfr-tmsikutluyol-umme-Ü-kobi-saprcadoks--10792rtisi-Ümme-kiliKobi-sjpg"adoks-ruyor</span/div><></a></div><div cl clearfix"><mglasass="iteerzrssibel-urn Üsmuhafaz="hruiobaz-mekkalapseriins/hdov-10731rtisi-122615.htm"><img author/123_s/newsges/1x1 /or<yor</span></a></div>://wlass="pareneazapssibel-urn Üs123rtisi-Sibel ÜRESİNruyor</span></a></div>tpan clkass="iteerzrssibel-urn Üsmuhafaz="hruiobaz-mekkalapseriins/hdov-10731rtisi-MUHAFAZAKAR (YOBAZ) MEKANLARaan emNSANLAR!"0" code"></div></div></div></div><></a></div>yle="".com/ilasbr/orSCRIPTr <script type="text laegu<im="JtypS="text blank"><img xslt.alexaww.habern_stats/js/t/a?url="http://www.hlas/SCRIPT3sbr/or/div></div></div></div></div></di79586219788303602218628--><div_foot/ilas></a></div>c"og:im">/ula></div>foot/i_nav">/lilkass="ite"><img src="http://www.hayay1ay-ekorofortisisanat-9.htselfi>get="_selk>Yayijitİekorofo"0" colilklia></div>sep">.colilklilkass="ite"><img src="http://www.hak.coertisisanat-9.htselfi>get="_selk>Km("1e"0" colilklia></div>sep">.colilklilkass="ite"><img src="http://www.hailetisimrtisisanat-9.htselfi>get="_selk>BiznaUlçReuruyor<lilklia></div>sep">.colilklilkass="ite"><img src="http://www.harss/isanat-9.htselfi>get="_selk>RSSruyor<lilklia></div>sep">.colilklilCopyyle=" ©2008 colilk/ul3sbr/oHer hakkumhsaMeıd re. K"ynaMbilirtilerek alrntah sp ylibilir.sbr/oGörtvekTasovumm: kass="ite"><img src=capitolmedyaww.h-sanat-9.htbKBYk"gCapitol Medyaruyo -hYdzadumm: kass="ite"><img src=cmbilisimrw.h-sanat-9.htbKBYk"gCM Bilişim"0" code"></div>< } ss=kz_cbernel_key = 'BIJzt/lW2wM='; ss=kz_sco = [ 'news_dspail' ]; ); } )</div> blank"><img </div>s.ss=kz.net/ls=kz_amvg.jslas/ }</div></di95894050598--></div></div>< <script type="text/showLogin(nma nma nma nm)); }</body}</tisl}</div></d403189659119-->