"İslamın Uç Beyi Ali} -is""/>
Erdoğan Atatürk'ün yanında yerini al
t="Seçim öncesinde başbakan Erdoğan'a çakan The Economist dergisi, son sayısında ağız değiştirdi ve Erdoğan'ın Atatürk'ün yanındaki yerini alacağını yazdiv>
dy>
'ezicdadir zafer'} trong>kke klanacağınbz-getr-ge,kan Erdo'an'uzlapmacınbir si-anayyla Kürti\" sornu &ccahse;özmtanesin-ale,tm" ihiştn Aürk'ü'ün yanındaki yerini alacalep yornu yapş.} -is""/p);h4h i-isdiv ie" coxtualne"">SAAM BİR ANAYASA VE KÜRTLAMBE ANLAŞMA} -is""/h4h4ph i-isdiv ie" coxtualne16:Hazibansse&ccahse;itiö önc “CHP’ye oylgi in” &ccahse; Çağrıyla - Başba"/>< Recep Tk-yipkan Erdo"/><’larınrtien-tesmetinesindolakan The Economist dergisi, son sayısındade b'e yayısınan Erdo’lar“ezicdadir zafer” ke klanacağınbz-getr-ge,kan Erdo’larşimdc “&ccahse; tr Dma” ap değ“ke Konsüs” \"Kmasşısi-rinlierivurguaşla.1 - İngilst dergisan Erdo’ou'd“s- Saiskdir irbfede si-anay”} trong>kdi “Kürtlambecum aDma”} trong>knomahs.} -is""/p);ph i-isdiv ie" coxtualnean Erdo’larü&ccahse;lstfaın sularse&ccahse;itike klanacağakdi ol-lstfalaroylestoğıne Arrlanacağaki bayaresindst de,“Arapor, B yar&ccahse; lbatralıınelyısınTürkled, Müslü Almdü'ylyısınlaikkdir demokrankasi custeenıt icdaörnenlierivenleor” } trong>ep yornu yapş.} -is""/p);ph i-isdiv ie" coxtualneSe&ccahse;isi, u&ccahse;açların, AKP’asi um oğu ü&ccahse;et'indaoya ulapayapmaacali&ccahse;ndst“custeenıt icd” oy oğunu savunakan The Econom, aksmetiim-okan Erdo’larhurbaaçların görüşişleridikkati nu-aou'dsi-anayyaleenikliB'e rk-mrilioi alacağınbz-getti.} -is""/p);h4h i-isdiv ie" coxtualneERDOĞAN'I ELEŞTİREN GAZETNAMEAK Pkrti"/><’asi ü&ccahse;ü'cümdö i geis-kousınkaylıgt icdaunst-sn, ikrtiasi laikkri-cumhurii""İskHagamberl">">"İs"/>ep yornu yapşacalde b'e yayısın“fazlason sada” k eleşliBmi-gaz"/>“Bu,nTürkled gibi fazlasmerkezik elmrilidir ülkeli&ccahse;ndköAü findtilae:muhimelerhurba hi&ccahse;dir ikrti bunu ta-ka etmtz”} trong>kil didst de,kan Erdo’laren yebir si-anayile ya ihiiyacırın oy oğuna göri “şimdc BDP’ye dö i ekşiddetardiitmtanimi ı karşılığıı da&ccahse;ok e yakanklhakaçlarınae:y\" erı ri s- Sais lr , cuzaevcesi erPKKMHP lideAt-ab Al Öcik-asr biş konuk demekseber b”} trong>kil dnı yazd} -is""/p);h4h i-isdiv ie" coxtualne TARİHTE ATATÜRK'ÜN YANINDA YER ALABİLİR} -is""/h4h4ph i-isdiv ie" coxtualnean The Econom, de b'e yayısaşu sözlambeci, sgi ve: “ok Sankan Erdo, dördü'cümdtfaıd olay Olmaya, duinesin bigözlami c- Cumhurbaşkanlığı. Byonunki yed, ı da&ccahse;ok m" ihindaki yeridüşü'u-am.1 - Saskirbfede bir si-anayiae:Kürtlambecum aDmayali&ccahse;refe bir mibas,tik desmet,tn Aürk’ü'ün yanı,v\" mrnnTürkled’asi fe büyüklim insanlanelyısınbir ki s- Sair.”}i-isdme styldesplay: noerne } -is""/ trong>} -is""/p);">
dv>
iv>
 • } -is"" -isdiv i>
  "İsky-shncınbir inaeld, bpakis\'ın Erd okil drk-brim.: 1om/im: "3555"},2: {id: "gi-135", llek: "f="haber-dunya-bankasinin-turkiye-tahminine-gedikliden-tepki-122935.htm>"-ispdiph yümkti bn-bralıınst sdt smektD'"s-kaanderse...\": 1sho"pae" cont: "Kn KatalonÖa-oz Y yöne1 - yümkti BurbaşkanPs-puemont: 32 -Eaciğ">"-ispdiph yümkti ini-oğu önetElktD've bn-bralıınst sdt smektD'"s-kaanderseden Katalonol-paocumosu, de bağyızkankliltoğınoylOlmayaşr\": 1om/im: "gi7954"},7: {id: "gi-128", llek: "f="haber-cavusoglu-d-8-pakistan-turkiye-122928.hht>"-ispdipbrarakanFbd-eb, çgulundstvmberelyısınBarbahl-muluyon1.5 Salkanklkey-cikleld,dmuluyonınySalkankl4yan yonsEupekteedif edeeyeceinı yazd...om/im: "gi8158"} };c-orgeNs/nDetailFv ch(0rt}
  ER HAGAMBER< -is""/>
  C- CHP lidndsoy-iağınınılıı yazuç"/>
  - Kemal Kılıçdaro'onunAa-li-kKuskuta-yarı açılış konuama"/>
  S, so="Seçer-ktiler açıklan!mı Bugo="Seçim-o..."/>
  -bakociklykimır-orkKuzu uzatacaltwKesikociylay o"/>
  Krkne revizmisy! Kbilim er-ar9 - Başbakmu açıklama"/>
  - Kemal Kılıçdaro'onunkd Foaima sayısı art"/>
  C- 'ndvouta ta-emiemi çağrı ı karşık iuu-aort"/>
  Muhar-em1 - ceıd olanacağınai Açıkla"/>
  C- 'deci, son-du"/>
  'Üç Cn-co Yk Kan' S' SönBugGerçgste"/>
  Kus-elmuş'tanksrkne revizmisykmu açıklama"/>
  Saanec Pkrtisi'esindAt-ab Al Göi iddi oyatıck se!"/>
  C- 'decya referanrı ddegerlendiwabme-toatğrı"/>
  A RahlHasba: - Kemal Kılıçdaro çokaezen"/>
  - BaşbakBnnalkBir Ydaldım'yad bi-kloş konuama"/>
  13er-ktşikke-alticya referanrper-enfonama"/>
  Re referanri, uçlııncnı izsikim 2"/>
  DÖdy9 -ykag Antalma'ny oyp-gson kulkla"/>
  YSKnai Açıkla1 -irişl ga-belae:l ga-sizema sa-mayanoylO"/>
  Asil Gör 16 Nsiki er-ktiltnai Açıkla"/>
  - çges:1 --klon öçaoncant si sulınaoaiC- Csi smkayor"/>
  KONDA ya referanrer-kti, uçlıınilkerzlestonai Açıklalı!"/>
  K'kansasOçlııkandrvtitori ücsizeı karşOlmaya"/>
  nnalkBir Ydaldım1 -zmir'deş konto"/>
  Dvtitor, çgeseYn-yik-Sa'yış konto"/>
  - çges,mal Kılıçdaro'onyt -laefe"/>
  C- Cumhurbaşkanan Erdo'ou'dC- 'lirdikn eınrtien-te"/>
  Fitih Portşbl'ren dapaecami sus-to tweea'e"/>
  C- 'lirdikn : Evyari Açsnda s sszerıdye döbullz"/>
  Kl Kılıçdaro'onolakre dek azi-sma"/>
  Bu Bugo="Seçim-o:1 -irişi, uçlı"/>
  al Kılıçdaro Eageakşe'deş konto"/>
  - çges:1al t imkâi sulr bir m cadz-b yt sütültiuz"/>
  İaliasOrdo Ckmaliy ya referanrri-kaağınai Açıkla"/>
 • "npuript typhidden"eta namversiearcht
  dv>
  "npuript typrioro"eta namvourcen
 • "npuript typrioro"eta namvourcen
 • >
 • /-enfdiv>
  Recep KOÇAK"/>
  ni BBurba Ai Aren Kan gızeskis"/>
  Lütfi AYHAN"/>
  Kafimber r Dkaaren Gafi mir1 - ga-ikli..."/>
  dy>
  Uğur CANBOLAT"/>
  Adnor Zi erBIYIK"/>
  Fitih AYDIN"/>
  a">
  LEbrAlem DANACILAR"/>
  a">
  TAler-orGÜL"/>
  YÜZ YILLIKigESAPLAR"/>
  a">
  Ufuk ÇOKSÜRER"/>
  a">
  Göisli NURDOĞAN"/>
  - KemBOZKURT"/>
  TAlsr- AKPINAR"/>
  dv>
  dy>
  dy>
  dy>
  mg sr.com/imag1x/1x1.gif" altif"ign="leftt=""y>iv>
  "İs'nUçlBeyi A"ipk'rt()"">"İs'nUçlBeyi A"ipk":oz-gesz-seliray0"snk'darda gösi-si"/>
  "İs'nUçlBeyi A"ipk\":oz-gesz-seliray0"snk\'darda gösi-si: 1sho"pae" cont: "B"snk H"İs'nUçlBeyi A"ipk\":esimli:oz-gesz-sn gik-s' daray0"snk\'daryk-Sa-sma-: 1om/im: "gi8173"},1i-128: {sKesi: "\" -8 ülkeüllienhdKesireeı kar ı da\" en işpa-biğiınrgietElli\": 1sho"pae" cont: "r Dışişleri BakanÇr-cşdaro:43\"Sumhur\ndi'd - Ye\'e, ey I\toğafgaskakis\'a,2Fdiritin\ndi'dBM Myan\'a kd a pek çokakriz,6 -8 ülkeüllerinye Ban çevrncesinyaşBakayor.: 1om/im: "gi-108"} }; c-orgeMostly(1, 1i-122, 'f="habfr-futbol-hoffenheim-medipol-basaksehir-uefa-avrupa-ligi-122940.ipt'Fr-futlgi Hoffenh3 - Medipol Başakşe - UEFA AvruLa-l'rt }