Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Askerlikte önemli değişikler

30.06.2012 19:28
Harp Akademileri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Harp Akademileri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Kanuna göre, Milli Güvenlik Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisi yerine, Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi oluşturulacak.

“Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde; müdavimlere, müşterek ve birleşik karargah ve birlikler seviyesinde planlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargah ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim vermek, milli güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak ve bünyesinde açılan kursları yönetmek” ile “Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak, Genelkurmay Başkanlığı'nın yapacağı plana göre, Harp Akademileri bünyesinde açılacak çeşitli kurslar ile komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimine katılan subayların, mesleki bilgi, sevk ve idare kabiliyetlerini geliştirmek” Harp Akademileri'nin görevleri arasında sayılacak.

Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi'ne, Kuvvet Harp Akademileri'ni bitirmiş kurmay subaylar katılacak. İhtiyaç halinde, TSK'da üst düzey yönetici görevi alan veya alacak subaylar da Akademi bünyesinde açılacak kurs ve sertifika programına katılabilecek.;


OLUMLU BİTELİK BELGESİ VERİLMEYEN SUBAYLAR ÖĞRENİME ALINMAYACAK

Harp Akademileri ile komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimine girişte “eşinin tutum ve davranışları” kriter olmayacak. Bunun yerine, sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından Akademiye girmeye layık görülmeyerek hakkında olumlu nitelik belgesi verilmeyen subaylar, Kuvvet Harp Akademileri ile komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimine alınmayacak.

Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde eğitim öğretim süresi kurmay subaylar için 5 ay olacak.

Kuvvet Harp Akademileri ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde, eğitim öğretim süreleri; strateji ve taktikteki yenilikler veya uluslararası askeri politik şartlar gibi sebeplerle Genelkurmay Başkanlığı'nca uzatılabilmenin ve kısaltılabilmenin yanı sıra bu eğitim öğrenimin bir kısmı uzaktan eğitim şeklinde verilebilecek.

Kanunla, komutanlık ve karargah subaylığı öğreniminden çıkarılma ve çıkma esasları belirleniyor.

Komutanlık ve karargah subaylığı öğrenimine müracaat etme hakkı bulunanlara, müktesep haklar da dahil olmak üzere, bu öğrenimin yüz yüze eğitim safhasını yarbaylığın 2. yılında tamamlamış olması şartıyla, 1990 ve 1991 çıkışlı subaylara 7 yıl giriş hakkı tanınacak.

Muvazzaflık hizmeti esnasında eşi doğum yapan ya da eşinin anne veya babası vefat eden erbaş ve erlere, askerlik hizmetinden sayılacak şekilde 10 gün izin verilecek.

18 yaşından aşağı, 65 yaşından yukarı ve malul ve sağlığı bozulmuş olanlarla, bakıma muhtaç çocuğu olan ve gebe bulunan kadınlar, şahsi mükellefiyete tabi tutulmayacak. Yaş sınırı yasa değişikliğinden önce 15 yaşından aşağı olarak düzenlenmişti.

Kanunla, asker temin faaliyetlerinin farklı tarihlerde yapılmasından dolayı, adayların yaşlarının hesaplanmasında yaşanan karışıklıkların ve aday mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla değişiklik yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 14. maddesindeki “kadın” ifadesi de “bayan” olarak değiştirildi.

RÜTBE BEKLEME SÜRELERİ UZATILMAYACAK

Tıpta uzmanlık eğitimini herhangi bir nedenle tamamlayamayan tabip subayların rütbe bekleme süreleri uzatılmayacak.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tıpta uzmanlık öğrenimi nedeniyle rütbe bekleme süresi uzatılan askeri personelin nasıp düzeltmesi, geçmişe dönük olarak yeniden yapılacak. Ancak yapılacak nasıp düzeltmeleri nedeniyle geçmişe yönelik maaş ve özlük hakkı farkı ödenmeyecek.

İstekli olan ve yönetmelikle belirtilen niteliklere sahip, muvazzaflık hizmetini yapmakta olan çavuş, onbaşı ve erler ile bunlardan terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş olanlar, müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak şartıyla istenilen belgelerle başvuracak.

Astsubay meslek yüksekokulu giriş sınavında, müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmeme şartı aranacak.

En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokulları bitirenlerden; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını, lisans üstü eğitimini tamamlamış olanlardan 32 yaşını bitirmemiş olanlar sözleşmeli subay olabilecek.

Genelkurmay Başkanlığı'nca tespit edilecek bölüm veya branşlarda fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını bitirenlerden; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ilk günü itibariyle lisans öğrenimi bitirenler için 27 yaşını, önlisans öğrenimi bitirenler için 24 yaşını bitirmemiş olanlar ile aynı şartlara haiz uzman erbaşlar ise sözleşmeli astsubay olabilecek.

UZMAN ERBAŞLARA PEŞİN MAAŞ

Sözleşmeli erler ise en az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmemiş ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olacak.

Uzman erbaşların aylıkları her ayın başında peşin olarak ödenecek. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde, o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmayacak.

Vefat eden veya SGK tarafından ilgili mevzuat hükümleri gereğince emekliye ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerden de o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmayacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında bulunmayan erbaş/er ve yedek subay askeri öğrencilerin refakatçilerinin beslenme gereksinmeleri de hastanelerce karşılanacak.

 

Bu haber toplam 2574 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri