Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Peygamberimizi (SAV) rüyada görmek

27.05.2011 00:09
Peygamber Efendimizi (S.A.V) Rüyada Görmek “Beni rüyada gören gerçekten beni görmüştür Çünkü şeytan benim suretime giremez” (Ahmed bin Hanbel, Buhari, Tirmizi)

Buhari, Ahmed bin Hanbel ve Tirmizi, Enes bin Malik (RA)’den şöyle rivayet etmişlerdir: Hz Peygamber(SAV) buyuruyor ki:
“Beni rüyada gören gerçekten beni görmüştür Çünkü şeytan benim suretime giremez” (Ahmed bin Hanbel, Buhari, Tirmizi)
Yine Enes bin Malik (RA)’den rivayet edilmiştir:
“Kim beni görürse, uyanıkken beni görmüş gibidir” (Ahmed bin Hanbel, Buhari, Tirmizi, İbn Mace)

Hz Peygamber (SAV)’i rüyada görmenin bir çok yolu vardır Hz Peygamber (SAV) rüyada görmek, kişinin derecesine göre değişir Mesela sadık, salih olan kimseler Hz Peygamber (SAV)’i daha daha nurani görür Bazılarına da derece derece daha aşağı şekilde görünür Hatta Hz Peygamber (SAV)’de bir noksanlık görünürse, gören kimsenin noksanlığına delalet eder
Çünkü Yusuf Nebhani (KS) şöyle demiştir: “Bir sefer Hz Peygamber (SAV)’i rüyada görmek için Allah-u Zülcelal’e dua ettim ve o niyetle İhlas Suresi'ni üç bin sefer okudum Hz Peygamber (SAV)’i çok azim bir surette gördüm O kadar azim gördüm ki, onu ne şekilde gördüğümü anlatamam” Şimdi Hz Peygamber (SAV) görmek isteyen kimseler, Hz Peygamber (SAV)’e mutabaat yapmalı, Allah-u Zülcelal’e karşı sadık olmalı, niyetinde halis olmalıdır Çünkü bu gibi şeyler Hz Peygamber (SAV)’i görmeye sebep olmaktadır

Bazı evliyalar yazmış oldukları kitaplarda Hz Peygamber (SAV)’i görmeye sebep olan amelleri belirtmişlerdir Burada bu amellerden bir kaç çeşit yazacağız inşallah
Hadaiku’l-İhbar ve Abdulkadir-i Geylani’nin Gunye isimli kitabında şöyle geçmektedir: Ebu Hureyre (RA) Hz Peygamber (SAV)’den şöyle rivayet ediyor: “Kim Cuma gecesi iki rekat namaz kılarsa her rekatında birer defa fatiha ve Ayete’l-Kürsi, sonra 15 sefer İhlas Suresi, daha sonra bin sefer: “Allahümme salli ala muhammedin nebiyyü’l-Ümmiyyi” derse, gelecek cumaya kalmadan o beni rüyasında görür Beni gören kimse de cennete layık olur Önceki ve sonraki günahları affolunur” Bu güzel olan sıga Tezkiretü’l-Mustafa kitabında da yazılmış ve tecrübe edildiği söylenmiştir
Ebu Abbas şöyle demiştir: “Kim şu sıganın üzerinde gece ve gündüz beşyüz sefer söylemeye devam ederse, Hz Peygamber (SAV)’i hayatta görmeden ölmez: “Allahümme ala seyyidine muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike’n-nebiyyü’l ümmiyyi” Şeyh Yusuf Nebhani de bu sıgayı Saadet-i Dareyn kitabında söylemiş ve: “Ve ala alihi ve sahbihi ve sellem” cümlesini ilave etmiştir Yusuf Nebhani’ye göre; bunu yapmak Hz Peygamber (SAV)’i uyanık iken görmeye faydalıdır Rüyada görmeye ise daha daha faydalıdır” (Saadet-i Dareyn; 488)
Ebu’l-Musa el-Medeni’nin İbn-i Abbas (RA)’dan rivayet ettiğine göre, Hz Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur: “Herhangi bir mü’min cuma gecesinde iki rekat namaz kılarsa her rekatında fatihadan sonra 25 sefer ihlas suresini okursa, sonra bin sefer: “Sallallahu ala muhammedin nebiyyün ümmiyyi” derse, gelecek cumaya kalmadan o beni görecektir Kim beni görürse de Allah onu affeder”
Mekke-i Mekerreme’nin eski müftüsü Seyyid Ahmed Dahlan kendi yazmış olduğu mecmuasında şöyle demiştir: “Bazı ariflerin söylediğine göre, kim cuma gecesinde şu sıganın üzerinde devam ederse, bir sefer okusa bile Hz Peygamber (SAV)’in ruhundan ona bir keşif olur Ölüm zamanında, kabir zamanında Hz Peygamber (SAV)’i görür Okunacak sıga şudur: “Allahümme Salli ala seyyidine muhammedin nebbiyyül ümmiyyül habibül âle’l gader el-Azim el-Ceh ve ala alihi ve sahbihi ve sellem”

Bazı arifler: “Bu sıgayı her gece de yüz sefer okumak daha layıktır” demişlerdir
Ariflerden bir zat şöyle anlatmıştır: “Ben Seyyid Fadıl Habib Ebu Bekir ibn-i Ali Meşhur ile bir cuma gecesinde beraberdim Ben ona dedim ki: “Bana bişey öğret ki ben onunla Hz Peygamber (SAV)’i göreyim” Bana dedi ki: “Ben de senin sorduğun gibi babama sordum bana dedi ki bu mübarek sıgayı oku sen onu görürsün bu tecrübe edilmiştir Okunacak salavatta şudur: “Allahümme Salli ala seyyidine Muhammedin Nebiyyü’l Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem” Bende bunu okudum tecrübe ettim ve Hz Peygamber (SAV)’i gördüm
Abdullah bin Hadil Hedar’ın İcazet ve Mukatebet isimli kitabının sekizinci sayfasında şöyle denmiştir: “Allahümme Salli ve Sellem ala seyyidine muhammedin ed-Dürrü’l-Ezher ve’l-Yegutu’l-Ahmer ve Nurullahi’l-Ezher ve sırrullahü’l-Ekber” Kim bunu on beş sefer okursa, sonra beş sefer euzü, sonra beş sefer besmele, daha sonra da:“Allahümme bihakki seyyidine muhammedin ve ala alihi seyyidine muhammedin erina veche seyyidina muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem halen ve mealen yekzaten ve ma namen” derse, o Hz Peygamber (SAV)’i görür”
Yine aynı zatın aynı kitabında onbirinci sayfada belirtildiğine göre, Hz Peygamber (SAV) görmenin bir yolu da şudur: “İlk önce abdest alınır, yatağa girmeden önce Hz Peygamber (SAV)’i görme niyetiyle iki rekat namaz kılınır ve seksen sefer şu salavat getirilir: “Allahümme Salli ala seyyidine muhammedin nebiyyü’l Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem” Bundan sonra seksen seferde kevser suresini okunur
Ebu’l-Kasım Sebki Dürrü’l-Menzam kitabında şöyle rivayet ettiğine göre, Hz Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştur: “Kim “Allahümme salli ala ruhi seyyidine muhammedin fi’lErvah ve ala cesedihi fi’lEcsad ala gabrihi fi’l-Gubur” derse o beni rüyasında görür Kim beni görürse o beni kıyamette de görür Kim beni kıyamette görürse ben ona şefaatçı olurum Ben kime şefaatçı olursam o benim havzımdan içer ve onun cesedini Allah ateşten muhafaza eder (Saadet-i Dareyn: 484)
Kitaplarda belirtildiğine göre, yüz otuz dört çeşide kadar Hz Peygamber (SAV)’in görme için yollar vardır Fakat biz bu kadarıyla iktifa ediyoruz Allah-u Zülcelal, Hz Peygamber (SAV)’e hakiki ümmet olmayı hepimize nasip etsin İnşaallahu Teala Muhammet El konyevi(ks) 

Bu haber toplam 15152 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri