Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Haziran ayında işsizlik geriledi

15.09.2011 12:28
Türkiye'de 2011 yılı Haziran döneminde işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan azalarak, yüzde 9,2'ye geriledi.

Kentsel alanlarda işsizlik oranı yüzde 11,6, kırsal yerlerde yüzde 4,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Haziran Dönemi Sonuçlarına (Mayıs-Haziran-Temmuz)'' göre, 2010 yılı Haziran ayında 2 milyon 751 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl aynı dönemde 2 milyon 537 bin kişiye geriledi. İstihdam da 23 milyon 488 binden, 24 milyon 901 bin kişiye çıktı.

Haziran dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle:

  2010/Haziran 2011/Haziran
  ------------- ------------
KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin) 71.301 72.321
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 52.503 53.539
İŞGÜCÜ (bin) 26.239 27.438
İstihdam (bin) 23.488 24.901
İşsiz (bin) 2.751 2.537
İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde) 50,0 51,2
İstihdam Oranı (yüzde) 44,7 46,5
İşsizlik Oranı (yüzde) 10,5 9,2
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 13,4 11,9
Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 19,1 18,0
İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin) 26.264 26.101


-İSTİHDAM, 1 MİLYON 413 BİN KİŞİ ARTTI-

Haziran döneminde, 24 milyon 901 bin kişi istihdam edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre istihdam edilen kişi sayısında, 1 milyon 413 bin kişilik artış gözlendi.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 367 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 46 bin kişi arttı.

Sektörel kompozisyona bakıldığında, istihdamın yüzde 26,5'i tarım, yüzde 18,9'u sanayi, yüzde 7,5'i inşaat, yüzde 47,2'si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı değişmedi, inşaat sektörünün payı 0,8 puan arttı, buna karşılık sanayi sektörünün payı 0,4 puan, hizmetler sektörünün payı ise 0,2 puan azaldı.

-İSTİHDAMIN YÜZDE 70,3'Ü ERKEK-

Haziran döneminde istihdam edilenlerin yüzde 70,3'ünü erkek nüfus oluşturdu.

Öte yandan istihdam edilenlerin yüzde 60'ı lise altı eğitimliler, yüzde 61,3'ü ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 24,1'si kendi hesabına veya işveren, yüzde 14,5'i ise ücretsiz aile işçilerinden meydana geldi.

İstihdam edilenlerin yüzde 59,6'sının 10 kişiden az çalışanı bulunan işyerlerinde çalıştığı, yüzde 3,5'inin ek bir işi bulunduğu, yüzde 2,7'sinin mevcut işini değiştirmek veya ek çalışma için iş aradığı tespit edildi. Ücretli olarak çalışanların yüzde 85,4'ü sürekli bir işte istihdam ediliyor.

-KAYIT DIŞI İSTİHDAM YÜZDE 43,5 OLDU-

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, Haziranda, geçen yılın aynı dönemine göre, 1,3 puanlık azalışla yüzde 43,5 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, 2010 yılının aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 86,1'den yüzde 84,3'e, tarım dışı sektörlerde yüzde 29,9'dan yüzde 28,9'a düştü.

-GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK, YÜZDE 18'E GERİLEDİ-

2011 Haziran döneminde Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 214 bin kişi azalarak, 2 milyon 537 bin kişiye geriledi.

İşsizlik oranı da 1,3 puanlık azalışla yüzde 9,2 oldu. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 1,5 puanlık gerilemeyle yüzde 11,6, kırsal yerlerde ise 0,6 puanlık düşüşle yüzde 4,9 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı da geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak, yüzde 18'e geriledi. Söz konusu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 19,1 düzeyindeydi.

Bu dönemde işsizlerin yüzde 29,9'u, eş-dost aracılığıyla iş aradı. İşsizlerin yüzde 87,1'ini (2 milyon 209 bin kişi) daha önce bir işte istihdam edilenler oluşturdu.

İşsizlik gerekçelerine bakıldığında da işsizlerin yüzde 25,3'ünü çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 13,9'unu işten çıkarılanlar, yüzde 19,6'sını kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 7,3'ünü işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 9,1'ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 12,9'unu öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 11,9'unu ise diğer nedenler meydana getirdi.

-HAZİRANDA 2 MİLYON 418 BİN KİŞİ İŞE YENİ BAŞLADI VEYA İŞ DEĞİŞTİRDİ-

TÜİK araştırmasına göre, Haziran 2011 döneminde 2 milyon 418 bin kişi işe yeni başladı veya iş değiştirdi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 9,7 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 27,9'unu 25-34 yaş grubunda yer aldı.

Söz konusu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 15,5'i sanayi, yüzde 33,4'ü hizmetler, yüzde 24,2'si inşaat sektöründe, yüzde 26,9'u ise tarım sektöründe işe başladı.

Mevcut işsizlerin yüzde 15,3'ünü (388 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.

-MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GÖSTERGELER-

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergelerine bakıldığında, 2011 yılı Haziran döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 151 bin kişilik, işsiz sayısında ise 13 bin kişilik artış gözlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak, yüzde 50,1 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 45 oldu, işsizlik oranı ise değişmedi ve yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti.

-İŞGÜCÜ ANKETLERİ NASIL AÇIKLANIYOR?-

2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.

2010 yılından itibaren temel işgücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak da yayımlanıyor.

-TABLO-

TÜİK verilerine göre, 2005-2011 döneminde aylar itibariyle işsizlik oranları şöyle:

AYLAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ocak 11,8 12,1 11,3 11,6 15,5 14,5 11,9
Şubat 11,9 12,2 11,7 11,9 16,1 14,4 11,5
Mart 11,2 11,3 10,7 11,0 15,8 13,7 10,8
Nisan 10,4 10,3 10,1 9,9 14,9 12,0 9,9
Mayıs 9,6 9,2 9,2 9,2 13,6 11,0 9,4
Haziran 9,6 9,2 9,2 9,4 13,0 10,5 9,2
Temmuz 9,6 9,3 9,3 9,9 12,8 10,6
Ağustos 9,9 9,6 9,7 10,2 13,4 11,4
Eylül 10,1 9,5 9,9 10,7 13,4 11,3
Ekim 10,4 9,6 10,2 11,2 13,0 11,2
Kasım 11,0 10,0 10,5 12,6 13,1 11,0
Aralık 11,5 10,9 10,9 14,0 13,5 11,4
YILLIK 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0 11,9

 

Bu haber toplam 2690 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri