Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ben de dindarım vurgusu

16.05.2015 10:11
Kemal Kılıçdaroğlu, bir röportajında dindar bir insan olduğunu ve inançlarını siyasete malzeme etmediğini söyledi.

Seçime az bir süre kala çalışmalarına devam edenKemal Kılıçdaroğlu, bir röportajında dini duyguların istismar edildiğini belirterek kendisinin de dindar bir insan olduğunu söyledi.

Bugün gazetesinden Seda Şimşek'e konuşan Kılıçdaroğlu, dini, siyasete alet edenlere oy verilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi:

"BEN DE DİNDAR BİR İNSANIM"

"Di­ni si­ya­se­te alet eden­ler, di­ne inan­ma­yan, inanç­la­rı ol­ma­yan­lar­dır. Her va­tan­da­şım bil­me­li ve inan­ma­lı, kim di­ni, si­ya­se­te alet edi­yor­sa ona oy ver­me­me­li. Ha­yır. Ona ba­kar­sa­nız ben de din­dar bir in­sa­nım. Be­nim de inanç­la­rım var ama ben inanç­la­rı­mı si­ya­se­te mal­ze­me et­mi­yo­rum. Hiç kim­se­yi inan­cın­dan ötü­rü öte­ki­leş­tir­mek doğ­ru de­ğil. Her­kes ken­di inan­cı­nı ya­şar. Al­la­h’­a du­a edi­lir. İti­ba­rı­nı kay­be­den­ler, son ça­re ola­rak in­san­la­rın di­ni duy­gu­la­rı­nı is­tis­mar ede­rek ik­ti­dar­la­rı­nı ko­ru­mak is­ti­yor."

 
Bu haber toplam 1410 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri