Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Kredi kartıyla veya çekle kurban kesilir mi?

18.10.2012 12:28
Kredi kartıyla veya çekle kurban kesilir mi? Kurban döneminde borçlu olanın kurban kesmesi gerekir mi?
Soru 1: Kurbanı kim kesmek zorundadır?

Bir ailede 5 kişi olursa kaç kurban kesilmelidir?

Ailede çalışan ve para kazanan kişiler mi kurban kesmelidirler?

Kredi ödemekte olan insanlarda kurban kesmek zorunda mı?


Kredi kartı ile veya normal olarak taksitli kurban kesilebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, kredi kartı ödemelerini zamanında yapmak gerekir.

1- Kurban dinen zengin olan her müslümana vaciptir. Aslî ihtiyaçlar dışında nisab miktarı mala sâhip olan kişi kurban kesmelidir.Bu bakımdan bir evde birden fazla zengin varsa hepsinin kurban kesmesi gerekir.

2- Kurban kesmek için çalışmak şart değildir. Asli ihtiyaçları dışında nisab miktarını geçen malı varsa kurban keser.

3- Borcu olan kişilere Kurban vacip değildir. Ancak borcu olduğu halde malıda varsa ve borcu malından az ise o kişininde kurban kesmesi gerekir.

 

Kurban Kesmek Kimlere Vâcibtir?


 

Bir kimseye kurban kesmenin vâcib olması için, şu şartların bulunması gerekir:
1 - Müslüman olmak.
2 - Hür olmak.
3 - Mukîm olmak. Seferî (yolcu) olmamak.
4 - Fıtır sadakasını vâcib kılan zenginliğe sâhip olmak.
5 - Âkıl ve bâliğ olmak. Bu beşinci şart, İmamlar arasında ihtilâflıdır. Bâzılarına göre kurbanın vâcib olması için âkıl ve bâliğ olmak şart değildir. Zengin olan çocuk ile akıl hastalarına da kurban düşer. Velîleri onlar namına onların kurbanlarını keserler. Zekât ve fıtır sadakası için nisab miktarı 80 gram altın ile 561 gram gümüştür.

Aynı ev içerisinde yaşayan, şartları haiz her aile ferdi ayrı ayrı mı kurban kesmelidir?

Akıl baliğ olup şahsına ait yeteri kadar parası olan her aile ferdi, diğer şartları da taşıyorsa kurban kesmelidir. Kurban Kesmek Kimlere Vâcibtir? Bir kimseye kurban kesmenin vâcib olması için, yukarıdaki şartların bulunması gerekir

Bâzılarına göre kurbanın vâcib olması için âkıl ve bâliğ olmak şart değildir. Zengin olan çocuk ile akıl hastalarına da kurban düşer. Velîleri onlar namına onların kurbanlarını keserler. Zekât ve fıtır sadakası için nisab miktarı 80 gram altın ile 561 gram gümüştür.


Kesilmeyen kurbanın bedeli ne yapılmalıdır, kesilmemiş kurbanın kazası var mıdır?

 

Kurban, ancak eyyâm-ü nahr denilen Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde kesilir. Bu günler Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günleridir. Kurban Bayramının birin­ci gün kesmek daha iyidir. Bu günler geçince artık kurban kesilmez. Fa­kir olan bir kimse, kurban için bir hayvan satın almışsa müddetin geç­mesi ile bunu diri olarak tasadduk eder. Zengin ise ister bir kurban al­mış olsun, ister almamış olsun parasını sadaka olarak verir. (el- İhtiyar)

Şartlarını taşıdığı halde ihmal v.b sebeplerle kurban kesmeyen bir kimsenin, o yıla mahsuben, bir kurban bedelini fakirlere vermesi, ayrıca tevbe ve istiğfar etmesi gerekir.

Sahabe efendilerimiz adına kurban kesilebilir mi? Böyle bir kurban kesmeye niyetlenen kişi, bu niyetinden vazgeçip yerine sadaka verebilir mi?

Hanefî ve Hanbelî mezhebine

göre, herhangi bir ölü için kurban kesilebilir. Etinin yenmesi ve tasadduk edilme miktarı, hayatta olanlar için kesilen kurbanla aynıdır. Bunun sevabı ölüye gider.

Hanefîlere göre, eğer bir Kurban ölünün emri / vasiyeti gereğince kesilirse, bu takdirde kurban sahiplerinin bu etten yemeleri caiz değildir. Bu görüşe göre, bir sahabe için de kurban kesmek caizdir.

Şafiî mezhebine göre, vasiyet etmemiş bir ölü için kurban kesilemeyeceği gibi, izni alınmadan hayatta olanlar için de kesilmez.

Malikî mezhebine göre ise, ölümünden önce vasiyet edip belirlememiş olan bir ölü için kurban kesmek mekruhtur. Şayet hayatta iken bir kurbanı tayin etmişse, varislerinin onu kesmeleri sünnettir.(bk. V. Zuhaylî, 3/634-35).

Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, bir kimse bir sahabe için kurban kesmeyi niyet ettikten sonra ondan vazgeçip yerine sadaka vermesi caizdir. O niyetini gerçekleştirmek için de niyet ettiği kimseyi de sevabına ortak etmesi uygun olur.


 

Bu haber toplam 7050 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri