Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Notlar Dergisi Yayın Hayatında

09.02.2015 12:34
Kuram ve Düşünce Dergisi Notlar'ın ilk sayısı çıktı.

Habername’nin ilk dönem yazar kadrosunda yer alan isimler tarafından çıkarılan Notlar Dergisi, yayın hayatına başladı. Kuram ve Düşünce Dergisi Notlar’ın ilk sayısı okuyucuyla buluştu. Ankara merkezli derginin genel yayın yönetmenliğini Murat EROL, genel yayın danışmanlığını Sait MERMER yapıyor. Editörler Kurulu ise Ekrem ÖZDEMİR, Süleyman ÖZAR, Hakan YAVUZ, Mehmet BATAR ve İbrahim YENEN'den oluşuyor. Derginin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Emir OSMANOĞLU üstleniyor.

Yayın periyodunu üç aylık olarak belirleyen derginin giriş yazısında belli noktalara değiniliyor. Öncelikle bir inancın şuuru ve bir medeniyetin idraki içerisinde olma vurgusu dikkati çekiyor. Bugün bir medeniyete dahil olmak konusunda güncel bir şey söylenemeyeceğine dair tespit günün ezberi dışında bir yaklaşım ortaya koyuyor. Medeniyetimizin "durduğu" ve "donduğu" bir tarih evresinde bir medeniyete mensup olma iddiasının karşılığını bulmanın kolay olmayacağı belirtilirken, derginin insana, topluma ve fikre dokunan bir düşünme ve kuram ihtiyacından ortaya çıktığı belirtiliyor.

Derginin hedef ve çizgi noktasında bir diğer vurgusu da bütüncüllük vurgusu. Kendi içinde tutarlılık taşıyan bir düşüncenin, doğal olarak kendi tarihi mecrasıyla da belli tutarlılık gözeteceği vurgulanırken, kuramsal anlamda bugün yerli ve köklü bir kuramın olmadığı noktası belirtiliyor. Yeni ile eski, geçmiş ile bugün ve gelecek arasındaki kopma noktalarında odaklanılması gerektiği yönündeki tespitin ardından uygulama ve pratik üzerinden geçmişte büyük başarılar kazandığımız ve işler ortaya koyduğumuz ifadesine yer veriliyor. Modernleşme ile hafızadaki kopmalar, kesilmeler ve unutmalar ile hem sahip olduğumuz pratiğe ilişkin birikim ile hem de usule ilişkin hafızamızın sıfırlandığı belirtiliyor.

Notlar Dergisi, tarihî birikimimizin devamlılığını gözeterek buna ilişkin bütünsel, hem kendi içinde hem de bu birikimle bir tutarlılık taşıyan bir düşünme biçiminin gerekli ve ihtiyaç olduğu tespitini yapıyor. Dergi geçmiş hafıza ile sağlıklı bir ilişki kurmanın imkanlarını araştırmayı, buna yoğunlaşmayı ve tarihi hafızaya, bütün dinamikleri ve birikimiyle tutarlılık ve devamlılık bağı taşıyan bir çabayı eklemeye girişmeyi hedefliyor. Dergi, kuramsız yol almanın imkansızlığını, kuramsız yol alanların ya yabancı bir kuramın peşinde olduklarını, ya eklektik bir düşünce ortaya koyduklarını, ya da yok olup gittiklerini belirterek, kuramsal açıdan yeni bir mecranın sinyallerini de veriyor.

Derginin yayın çizgisi sosyal kuram ve fikir olacak. Dergide felsefeden sosyolojiye, siyaset biliminden edebiyat kuramına kadar farklı alanlarla metinlere yer veriliyor. İlk sayıda Sait MERMER "İsa'nın Yamalı Gömleği: Varlık Sorununa Bakış" başlıklı yazısında varlık meselesinin düşünce üzerinden takip ettiği yolu irdeliyor ve Batı üzerindeki tarihsel etkisini kritik ediyor. Murat EROL "Zamanın Sürekliliği, Tarihin Hareketi ya da Kendi Zamansallığını Kurmak" başlıklı yazısında zaman ve tarih merkezli bir okuma yaparak, bunlar üzerinden belli kuramsal çıkarımlarda bulunuyor. Ercan YILDIRIM "Neoliberal İslamcılığın Kökleri" başlıklı yazısıyla seri yazılarını Notlar dergisinde de sürdürerek, İslamcılığın serencamını ortaya koyuyor. Haydar Barış AYBAKIR "Sosyal Bilimleri Yeniden Düşün(eme)mek" başlıklı yazısında Wallerstein ve dünya-sistemi tezi üzerinden belli çözümlemelerde bulunuyor. Özgür TABUROĞLU "Ziya Gökalp’te Toplumsal Vicdan" başlığını taşıyan yazısında Gökalp üzerinden belli tespitlerde bulunurken toplumsal vicdanı farklı bir açıdan ele alıyor. Asım ÖZ "1960’lardan Günümüze İslâmcı Aydın Meselesine Bir Atf-ı Nazar" başlığı altında büyük bir emek ve dikkatle yarım yüzyılı aşan bir zaman diliminde "aydın" kavramına yaklaşımları belli yayınlar ve dergiler üzerinden ele alıyor. Şenol KORKUT "Çok Boyutlu Bir Kurum Olarak Diyanet" yazısında din-devlet-toplum ilişkisini Diyanet üzerinden ele alırken önemli tespitler ortaya koyuyor. Ekrem ÖZDEMİR "İntikam Hakkı" başlığı altında din, edebiyat ve sinema üzerinden intikam kavramını ele alırken, kavrama yaklaşımları da ortaya koyuyor. Süleyman ÖZAR "Evden Uzakta" başlıklı yazısında ev metaforunu farklı açılardan akıcı bir üslupla ele alıyor. Abdullah BAŞARAN Ziauddin Sardar'ın "Makine ve Metafor" başlıklı önemli yazısını çevirerek dergiye katkıda bulunmuş. Yasin Ramazan "Muhatabın Bağlamı" başlığı altında bağlam konusu üzerinden Dücane CÜNDİOĞLU'nun metinlerini kritik ederken, Yahya KARATAŞ ise Max WEBER'in "Meslek Olarak Bilim" konuşmasını kritik eden yazısıyla dergiye katkıda bulunmuş.

Habername.com ailesi olarak Notlar Dergisine yayın hayatında başarılar diliyoruz.

İnternet ortamında yayını bulunmayan Notlar Dergisinin ilk sayısını Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir, Karabük ve Erzurum seçkin kitabevlerinde bulabilirsiniz.

Kaynak:
Bu haber toplam 4538 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri