Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Müşrikler; Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler

10.01.2011 23:53
Hakikat kitabımız Kur'an'ı Kerim, müminleri vasıflandırıp tanımladığı gibi inkârcıları, müşrikleri ve münafıkları da tanımlamış ve onları olabilecek en aşağılık sıfatlarla layık görmüştür.

Zira inkâr bir suçtur. Bugün hümanizm aldatması eşliğinde modern dünyanın konuşulmasına bile yanaşmadığı bir hakikat olarak Âlemleri Rabbi olan Allah'ı inkâr, bütün zulümlerin üstünde en büyük zulümdür. İnsanın, kendini yaratan ve kendine can veren Allah'a nankörlük etmesi en büyük suçtur. Bu nankörlüğün elbette ahirette bir cezası vardır. İşte Allah Teâlâ, inkârcıları Kur'an'da bu sıfatlarla nitelendiriyor.

"Allah'ı bırakıp kendilerine zarar vermeyecek ve yararları dokunmayacak şeylere kulluk ederler ve: "Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir" derler. De ki: "Siz, Allah'a, göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? O, sizin şirk koştuklarınızdan uzak ve yücedir." [Yunus Suresi, 18] "Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba; bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme. Âyetlerimiz kendisine okunduğu zaman, 'öncekilerin masalları!' der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız." [Kalem Suresi, 10-14]

Cimri ve bencildirler

"(Geldiklerinde de) Size karşı 'cimri ve bencildirler.' Şayet korku gelecek olsa, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Korku gidince, hayra karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle (eleştirip inciterek) karşılarlar. İşte onlar iman etmemişlerdir; böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre pek kolaydır." [Ahzab Suresi, 19]

Sözlerini tutmazlar

"Onların çoğunda 'verdikleri söze bağlılık' görmedik, ama onların çoğunu fasıklar (yoldan çıkanlar) olarak gördük." [Araf Suresi, 102]

İyiliği kendilerinden bilirler

"Onlara iyilik geldiği zaman, 'bu bizimdir, (biz çalışıp kazandık)' derler. Eğer başlarına bir kötülük gelirse Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluk sebebi ancak Allah katında (yazılı)dır. Fakat çokları bilmezler." [Araf Suresi, 131]

Onlar, hayvanlardan daha aşağıdır

"Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir" [Araf Suresi, 179]

"Yoksa sen, onların çoğunu (söz) işitir ya da aklını kullanır mı sayıyorsun? Onlar, ancak hayvanlar gibidirler; hayır, onlar yol bakımından daha şaşkın (ve aşağı)dırlar." [Furkan Suresi, 44]

Ayetlere karşı, kesin bir inatçıdırlar!

"Şeytan onları sarıp-kuşatmıştır; böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz şeytanın fırkası, hüsrana uğrayanların ta kendileridir." [Mücadele Suresi, 19]

"Hayır; çünkü o, Bizim ayetlerimize karşı 'kesin bir inatçıdır." [Müddessir Suresi, 16]

Müşrikler ancak birer pisliktir

"Ey iman edenler, müşrikler ancak bir pisliktirler; öyleyse bu yıllarından sonra artık Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer ihtiyaç içinde kalmaktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi fazlından zengin kılar. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." [Tevbe Suresi, 28]

"Ve andolsun, kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra, ona bir nimet tattırsak, kuşkusuz; "Kötülükler benden gidiverdi" der. Çünkü o, şımarıktır, böbürlenendir." [Hud Suresi, 10]

Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler...

"İnkâr edenlerin örneği bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyip (duyduğu veya bağırdığı şeyin anlamını bilmeyen ve sürekli) haykıran (bir hayvan)ın örneği gibidir. Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bundan dolayı akıl erdiremezler. [Bakara Suresi, 171]"

Azgınlık yolunu benimserler

"Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden engelleyeceğim. Onlar her ayeti görseler bile ona inanmazlar; dosdoğru yolu (rüşt yolunu) da görseler, yol olarak benimsemezler, azgınlık yolunu, gördüklerinde ise onu yol olarak benimserler. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil olmaları dolayısıyladır." [Araf Suresi, 146]

Sakındırıldıkları şeyde ısrar ederler

"Şüphesiz, buzağıyı (tanrı) edinenlere Rablerinden bir gazab ve dünya hayatında bir zillet yetişecektir. İşte Biz, 'yalan düzüp-uyduranları' böyle cezalandırırız." [Araf Suresi, 152]  "Şüphesiz, kitap ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların en kötüleridir." [Beyyine Suresi, 6]  "Onlar, kendisinden sakındırıldıkları 'şeyi yapmada ısrar edip başkaldırınca' onlara: "Aşağılık maymunlar olunuz" dedik. [Araf Suresi, 166]

Bu haber toplam 6222 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri