Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Bu eser İstanbul'da değil Mannheim'de açılıyor

09.12.2013 16:25
Almanya'daki 100.000 Eserlik Bilimsel İslâm Kütüphanesi Projesinde İlk Çeyrek Tamamlandı.

 

Yaklaşık bes yıl önce Avrupa’nın en büyük sivil İslâm İlahiyatına dair ilmî bir kütüphane kurmak için azmederek, inanarak ve sevdalı bir şekilde yola çıkan KUDEM, öncelikle bünyesinde bulunan geniş bir mekanı kütüphaneye uygun modern altyapı imkanlarıyla donatarak işe başladı. Bir yandan kütüphaneye uygun modern altyapının tesisi oluşturulurken, diğer yandan ilgili bilimsel eserlerin tespiti için akademisyenlerden ve uzmanlardan oluşan eser tespit komisyonlarını İFİS&İZ (İslamî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü) ile işbirliği halinde oluşturdu. Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi’nin gözetiminde aylar süren bilimsel çalışmalardan ve sayısız toplantılardan sonra ilk etapta kütüphaneye alınacak eserler tespit edildi. İlgili eserlerin tespitinden sonra Arapça eserler için Kahire ve Beyrut’a, Türkçe eserler için İstanbul’a komisyonlar halinde pek çok seferler yapıldı. İlgili eserlerin son basımlarını elde etmek için ilgili uzman kişiler pek çok yayınevleri ile görüşmeler gerçekleştirdiler. Kimi zaman önemli bir eserin temini için saatlerce yayınevlerini gezdiler. Toplanan eserler kimi zaman deniz yolu, kimi zaman hava, kimi zaman ise kara yolu ile KUDEM’e nakledildi. İlgili uzman kütüphaneciler esas işin kitapların toplanmasından sonra başlayacağını işin başında söylemişlerdi. Öyle de oldu. İlgili kitapların fişlenerek, kataloglara geçirilmesi, dijital ortama taşınarak, internet ortamına nakledilmesi başlı başına uzmanlık gerektiren zorlu bir işti. Akademisyenlerden oluşan ve KUDEM’in çalışmalarına gönül veren yaklaşık 20 kişilik bir gurup İstanbul’dan gelen uzmanlar tarafından seminerlerle eğitildiler ve „bismillah“ diyerek ikinci zorlu safhaya başladılar. Yıllar boyu azimle, aşkla, sevdalı ve bir o kadar da disiplinli sayısız oturumlar, kamplar yaparak bu eserleri ümmetin ve insanlığın hizmetine elhamdulillah hazır hale getirdiler.

Hâlihazırda Arapça ağırlıklı olmak üzere altı dilde (Arapça, Türkçe, Farsca, Almanca, İngilizce ve Fransızca) yaklaşık 25.000 esere sahip olan kütüphanemiz, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akâid, Kelam, Sîret, İslâm Tarihi, Tasavvuf, Ahlâk gibi temel İslâm bilimlerinin tüm alanlarını kapsadığı gibi Din eğitimi, Din sosyolojisi, Din felsefesi, Din psikolojisi, Biyoetik, Avrupa ve İslâm, Arap ve Türk edebiyatı gibi İslâm ilahiyatıyla dolaylı olarak ilintili olan dallara ait eserleri de bünyesinde barındırmaktadır.  

KUDEM, bu hizmetin oluşumunda hiçbir kurum ve kuruluştan bir kuruş dahi almamıştır. İlgili kütüphanenin oluşumu ve diğer hizmetler tamamen KUDEM’e üye olan bireylerin aynî ve nakdî yardımlarıyla gerçekleşmektedir. Bu yüzden KUDEM, çalışmalarına – ilkeleri doğrultusunda – destek olan ve olacak olan herkese şükranlarını sunarken, İFİS&İZ de insanlık için böylesine hayırlı bir hizmete bilimsel katkı vermenin ve bundan sonra da verecek olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

KUDEM ve İFİS&İZ bütün bunların yanı sıra, yakın bir zaman içerisinde bünyesinde başlaması planlanan ilmî konferans, toplantı ve uluslararası bilimsel ve sanatsal etkinlikleri ilgili kimselere müjdelemek ve duyurmakla beraber, bütün bu faaliyet ve etkinliklerin ihlas ile başarıyla sonuçlanmasını ve Rızâ-i Bârî’ye ermemize vesile olmasını diler.

O ne güzel bir DOST, O ne güzel Yardım Edendir. Allah’ım bizleri affeyle! Şüphesiz ki, dönüşümüz Sana’dır.

KUDEM ve İFİS&İZ

KUDEM ve İFİS&İZ kamu yararına hizmet eden sivil kurumlar olup, insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtmak ve yüksek ahlak değerlerini teşvik ederek toplumsal barış ve birlikteliğin tesis edilmesine katkı sağlamak maksadıyla kurulmuştur. Her iki kurum öncelikli olarak insanı merkeze alıp, toplumu oluşturan bireylerin sanatsal, kültürel ve bilimsel gereksinimleri doğrultusunda, fertlerin gelişimi ve toplumsal katılımlarını sağlayacak projeler üretir.

Ademoğlunun her iki alemde de huzur ve saadeti için zihin ve gönül birlikteliğini gerekli gören KUDEM, bunu gercekleştirmede Kur’an ve Sünnet süzgecinden damıtılarak bizlere ulaşan, ihlas, ihsan, aşk, hizmet, tevhid ve kulluk gibi temel değerler üzerinde yükselen, hurafelerden uzak, ilmîliğin esas olduğu, istikamete dayalı TASAVVUF anlayışını benimsemekte ve bu anlayışı gönüllere yerleştirmeyi kendisine en mühim görev addetmektedir.

Bununla beraber KUDEM’in öncelediği konular arasına kültürel ve sanatsal faaliyetler girer. Çeşitli sanat dalları ve müzikal alanda verilen kursların yanı sıra sergi ve konserlerle bu çalışmalar desteklenmektedir. Aynı zamanda KUDEM bünyesinde nadide eserlerden oluşan Hat-Tezhip-Ebru konulu özel bir koleksiyon bulunmaktadır.

İFİS&İZ ise bilimsel bir enstitü olup, 2011 yılında "Dinde ve Kültürde Maneviyat" konulu uluslararası bir sempozyumla, Mannheim Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz’un himayesinde gerçekleşen bir açılışla faaliyete geçmiştir. Enstitü, bünyesinde 6 dilde yaklaşık 25.000 cilt eseriyle Avrupa’nın en geniş özel İslam kütüphanesini barındırmaktadır. Enstitü faaliyetleri aynı zamanda farklı din ve disiplinlere mensup, alanında uzman uluslararası ilahiyatcı ve bilim adamlarından oluşan bir "Bilimsel Danışma Kurulu" tarafından da desteklenmektedir. İFİS&İZ, Baden-Württemberg eyaleti Uyum bakanlığı tarafından düzenli olarak toplanan "Yuvarlak Masa İslam"ın da üyesidir. İFİS&İZ’in faaliyetleri KUDEM tarafından sağlanan altyapı ile maddî-manevî desteklerle gerçekleşmektedir.

Ayrıntılı bilgi için bakınız: www.kudem.de ve www.ifis-iz.com.  

mannnn.jpg

mann4.jpg

mann2.jpg

mann3.jpg

Kütüphane hakkında genel bilgi

Sahibi: Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM), Kooperasyon ortağı: İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü (İFİS&İZ)

Adres: KUDEM, Gutenbergstr. 11-15, 68167 Mannheim

Eser sayısı: yaklaşık 25.000 kitap, 6 farklı dilde

Bilim dalları: Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akâid, Kelam, Sîret, İslâm Tarihi, Tasavvuf, Ahlâk gibi temel İslâm bilimlerinin tüm alanları ile Din eğitimi, Din sosyolojisi, Din felsefesi, Din psikolojisi, Biyoetik, Avrupa ve İslâm, Arap ve Türk edebiyatı gibi İslam İlahiyatı ile dolaylı olarak ilintili olan bilim dalları

İrtibat: KUDEM – Kulturhaus der europäischen Muslime / Avrupa Müslümanları Kültürevi

Gutenbergstr. 11-15 | 68167 Mannheim

Telefon: +49 (0) 621 / 17 891 96-10 | Telefax: +49 (0) 621 / 17 891 96-30

E-Mail: info@kudem.de

Website: www.kudem.de | Facebook: www.facebook.de/kudem1

IFIS&IZ – Institut für Islamische Studien und Interkulturelle Zusammenarbeit / İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü

Gutenbergstr. 11-15 | 68167 Mannheim

Telefon: +49 (0) 621 / 17 891 96-10 | Telefax: +49 (0) 621 / 17 891 96-30

E-Mail: info@ifis-iz.com

Website: www.ifis-iz.com | Facebook: www.facebook.de/ifisiz1  

 

Kaynak:
Bu haber toplam 9848 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri