Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

MHP'nin bu belgelerden haberi var mı?

18.02.2011 14:00
Bahçeli'nin bizzat davet edip rozet taktığı ve önümüzdeki seçimlerde milletvekili adayı yapacağı Balyoz sanığı Engin Alan'ın dindar insanları fişlettiği ortaya çıktı

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bizzat rozet takarak partisine üye yaptığı ve bu seçimde de milletvekili adayı yapacağı Balyoz Sanığı Emekli Korgeneral Engin Alan’ın türban karşıtı belgeleri, irticai faaliyet adı altında dindar insanları fişlettiği ortaya çıktı.

Bahçeli’nin MHP tabanının en hassas olduğu bu konuyu bile bile üye yaptığı Engin Alan, Balyoz’dan ilk tutukluluğunun ardından serbest bırakıldıktan sonra bu belgeleri imha etti. Ancak belgelerin bir kısmı kurtarılabildi.

İŞTE BAHÇELİ’NİN MİLLETVEKİLİ YAPMAYI PLANLADIĞI ENGİN ALAN GERÇEĞİ VE BELGELER

Balyoz sanığı emekli Korgeneral Engin Alan'ın Kolordu Komutanı olarak imzaladığı bir emirde irtica bahanesiyle komutanlıklara şok emirler veriliyor. 24 Aralık 2002 tarihli 'Kişiye Özel' belgenin konusu 'Kategorili Personel İşlemleri ve İrticai Faaliyetler'. Keşan'daki 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na gönderilen emrin istihbarat kodu ise '3590-247-02' ve belgenin üzerinde resmi evraklara verilen 132029 sayı numarası da bulunuyor. Bu belgede, Engin Alan, 2002 seçimleri sonrasında irticai faaliyetlerde artış olduğunu savunarak TSK personelinin takip edilmesi ve ev ziyaretleri adı altında yapılan fişlemelerle doldurulması gereken formlarla ilgili talimatlar veriyor. Ayrıca İmam Hatip Liselerinde okuyan kız çocuklarının türban takıp takmadığı ve okullarda müdürler yoluyla kadrolaşmadan bahsediyor.

İşte Engin Alan imzalı imha edilen o talimat:

İrtica birinci öncelikli tehdit

1-) Ülkemizi bölmeye çalışan terörist örgüt faaliyetleri ile laik ve demokratik devlet yapımıza karşı yürütülen rejim aleyhtarı irticai faaliyetler, birinci öncelikli tehdit olarak ele alınacak, bölücü ve irticai faaliyetlere karşı bütün personel bilgilendirilecek, azami ölçüde dikkatli olunacak gelişmeler sürekli olarak izlenecek ve bu konuda asla taviz verilmeyecektir.

2-) 03 Kasım 2002 seçimlerinden itibaren oluşan atmosfer çerçevesinde, irticai faaliyetler ve oluşumlarda artış, buna paralel olarak takip ve kontrol altında bulunan kategorili personelin tutum ve davranşlarında da olumsuz değişikliklerin olabileceği değerlendirilmektedir.

Eş ve çocuklarını takip edin

3-) Sıralı tüm sicil amirleri birliğindeki personelini ve bu personelin aile yapısı ve yaşantısını çok iyi bilecektir. Özellikle 1. Sicil amirlerinin bir plan dahilinde yapacakları ev ziyaretleri ile personelin eş ve çocuklarının da tutum ve davranışları ile giyim tarzları gözlemlenecek. Giyim kuşamlara belli bir ideolojiyi temsil edecek şekilde giyinen personel uyarılacak. Bu personel titizlikle takip ve kontrol edilecektir.

4-) Birlik geceleri, yemekli toplantılar düzenlemek suretiyle bu toplantılara bütün personelin eşleri ile birlikte katılmaları sağlanacak, personel arasında birbirlerini tanıma ve dayanışma ruhu geliştirilecektir. Resmi bayram, bayramlaşma ve yemekli toplantılara eşleri ile birlikte katılmaktan kaçınan personel üzerindeki takip ve kontrol yoğunlaştırılacaktır. Bu kapsamda.

Kesinlikle müsamaha yok

a) Kategorili personel çok dikkatli bir şekilde izlenecek, tespit edilen menfi tutum ve davranışları belgelenerek kanaat raporlarına eklenecektir.

b) Tutum ve davranışlarında olumlu gelişme görülmeyen personele kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek. Aralık 2002 Kanaat Raporları hiçbir tereddüte mahal vermeden doldurulacaktır.

c) Bu personelin haklarında daha fazla gecikmeye meydan vermeden ilgi (a) yönerge ve ilgi (b) emir esaslarına göre işlem yapılacaktır.

5- Son zamanlarda bazı çevrelerin Anayasal Devlet düzenimizin temelini oluşturan "Laiklik" ilkesini; kendi çıkar ve amaçları doğrultusunda yorumlayarak, kamu hizmetlerinin yerine getirildiği başta öğretim kurumları olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlarda türban kullanılmasında ısrarlı oldukları ve bu hususu her fırsatta gündeme getirdikleri gözlemlenmektedir. İlgi (c) ile yayınlanan emirde konu ile ilgili yasal prosedür TSK Personelinin dikkat etmesi gereken hususlar açıklanmıştır.

6-) İrticai grup ve oluşumlar ile bunlara destek veren çevrelerin hak ve özgürlükler kapsamında masumane bir tercih olarak devamlı olarak gündeme getirdikleri türban ve benzeri isteklerin; Laik Cumhuriyet İlkeleri karşı dine dayalı bir Devlet düzeni kurmaya yönelik, din ve vicdan hürriyetini aşan sistemli çabaların bir parçası olduğu bütün personel tarafından bilinecektir.

7-) 2001 - 2002 Eğitim ve Öğretim yılı birinci döneminde, İstanbul'daki 23 adet İmam Hatip Lisesi (İHL)'inde öğrenim gören 8056 kız öğrencinin yüzde 90'ı Milli Güvenlik Bilgisi Dersi dışındaki tüm derslere türbanlı olarak katılırken, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uygun şekilde MGBD'ne katılan kız öğrencilerin oranı yüzde 63 olarak saptanmıştır. Söz konusu okullarda yapılan bayrak törenleri ne kız öğrencilerin büyük çoğunlukla türbanlı olarak katıldıkları tespit edilmiştir.

Bu durum üzerine 1. Or. K.'lığı tarafından;

a) 24 Aralık 2001 ve 07 Şubat 2002 tarihlerinde yapılan "İstanbul İl Emniyet Komisyonu" toplantılarında bu husus gündeme getirilmiş konunun hassasiyeti fotoğraf ve belgelerle ortaya konularak il/ilçe yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ısrarla vurgulanmıştır.

Bakanlıktaki kadrolaşma!

b) Değişik zamanlarda ordu karargahında toplantılar düzenlenmiş MGBD öğretmenleri konu hakkında bilgilendirilmişlerdir. Okullardaki gelişmeler MGBD öğretmenleri vasıtasıyla devamlı olarak takip edilmiş ve İstanbul Valiliği'nin Kılık-Kıyafet Yönetmeliği doğrultusunda reaksiyon göstermesi sağlanmıştır.

c) İstanbul Valiliği'nin genelgesi gereği 2.inci Eğitim ve Öğretim döneminin başlangıcından (26 Şubat 2002) itibaren, tüm okullarda kılık kıyafet yönetmeliği uygulamaya konulmuştur.

8-) Milli Eğitim Bakanlığı'nda kadrolaşmaya yönelik olarak muhtelif seviyelerdeki 6000 vekil müdürün görevden alınması ve bunların yerlerine başka atamaların yapılmasını içeren [plan, ilgi (d) genelge ile aşamalı olarak uygulamaya konuşmuştur.

Uygulamada;

a) Önce vekil müdürlerin yerlerine Vali/Kaymakam yetkisi ile, geçici olarak yeni vekil müdürler atanacak

b) Son aşamada da uygun gördükleri müdürlerin asaleten atamaları yapılacaktır.

9-) Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolaşmaya yönelik bu politikası ile ilgili meydana gelen gelişmeler EMASYA Bölge ve Tali Bölge K.lıkları tarafından hassasiyetle takip edilerek elde edilen somut bilgi ve belgeler ivedilikle 2.inci Kor.'lığına gönderilecektir.

Bu konu kapsamında;

a) Özellikle İmam Hatip Liseleri (İHL)'inde ve diğer hassas (Özel ve Kamuya ait) okullarda görevli MGBD öğretmenleri, kılık ve kıyafet yönetmeliği hükümlerinin uygulanması konusunda asla geri adım atamayacaklar ve EK - A, Kontrol Formu çerçevesinde hazırlayacakları raporları ders öğretmeni görevlendiren komutanlığı bildireceklerdir.

b) Değişik uygulama çabaları kılık - kıyafet yönetmeliğinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, İl Valilikleri İlçe Kaymakamlıkları başkanlığında düzenlenen "Emniyet ve Asayiş" koordinasyon toplantılarında açık ve belgelendirilerek ortaya konulacak.

İşte O Belgeler

1.20110217072720.jpg

  

2.20110217072739.jpg

 

3.20110217072759.jpg

aktifhaber

Bu haber toplam 4296 defa okunmuştur

Etiket(ler): , , , , ,

DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri