<-ispiv class=esit">"- -islarıUç - Bi1Aaeli"
<-ispiv class=esit">r ddafe Libun'nda anketeye gek-bir"
<-ispiv class=esit">Tekfesl fabrikisarındy nalg
<-ispiv class=esit">r Kalou'dan ırkçılık eleştiri
e>Polis Akademisi kapanmıyor, dönüştürülec
- 08.01.2015 11:a>
e>Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Polis Akademilerinin kapatılmadan dönüştürüleceğini söyledi. Al Jazeera Türk'e konuşan Çolak, polis eğitiminin ülkenin demokratik gelişmişlik düzeyiyle uyumlu olması için Akademi’nin restorasyona tabi tutuv>
y>
-n çşişleri BakanEfBakan âmiar, 29or slı1.24m" tihii'nd“p Yarelum yapylalm Mcad-be etermek istiysak s Akadei Kolejlgn kapmılyızdiz i kalköÖğn-iciridan b y kısımbuum yapyalmensup” ifad-belerion kulldylığı gkad'ye gşmitedi. AkadeP'de son dur ne?k Kapatılısı gkadP'dmi? -EfBakan âmiark, poli-e Öğn-iciridamoestimisyu6 nas,Āeinde ybu utiym -, Yen, poli-P poli-P poliM-besk -P polikolejmilirinklgi ı GonvşliB-bilimle Fakaltiyemiinklg-Cei-at iaöÖğn-icir niinde, polşdeitecihla itiym SalnitespiletleralĀe? -P pollatierledeik içie Gerktaren ksamlsgn bi-17d, Aılıu olmatalddbuee dönü Tün rürünl sñmrn r? - GonvşliB-bilimle Fakaltiyein kapatylYsa,ime adur-diylabdErdourlactld.vBu6 nasir-engleyececm -n çşişleri BakanEfBakan aor lii="zğdaiht zicar 3nkapar Emn-diylM Md süio olğunui söylediBuon dur neindedo adum
corhgeT e tnu(document.getElementByIds/ne_" conteu))
Bui="habda Toam 2322dnaanokunmoruşta>showBookmark();
y>y>y>fb:e.ccumes/a>
y>ifKame> ">
li> "lili idli> "lili idli> "lili idli> "lili idli> "lili idy>y>
nayiisIE = saviganor.appNrnam=rinxOf("Mi/sosoft") != -1;nayis/ne_daya = { 0: {id: "u-1257",xlerk: "="habeb"pzami-maaarsli-odyy miy s-e Ye-behis-say-acrtma-="zirizou-125711.ht,
y
y>
y>2020 yhl sonrbtklk: m Türki'yaik gcec/>
y>Savcçıl emim emim r açroadyl: İşsi FETÖ'önr "i BaşyücireŞurnsrd"/>
y>İşsi i isayoadinen bel diib Başkçlar/>
y>
y>Kerkçkdy Yelgemihl sonsasB"pzami'ind f fla kar/>
y>
y>B bi= Avrupn ülmihd Bahn sl snmen eleiceğde! 2an lglindedi 'evet'e' çtar/>
y>İtatalyn sl sn sıy!oRefermlaumuy yapılac/>
y>92m2 yaşındai Glç oyuncu trafat kazasasr-geyt-/>
y>me gideİskgemihABD’neriYPG anlnsanlğ/>
y>
y>mSK
y>
y>irprdonn: Kıkmhmeti bdiledic/>
y>"İ Anlın Uç BryaiAlial"en bgeseli Srrybusna'nndn gstkkisen/>
y>K tlb krn-ine üöznmi ayıtaşlarddivsloaiiıy/>
y>TRT World Fyum İİnnbul'nndYAPILDI/>
y>
y>D rmanii nkamar'çım Türki taBmisine Gedisik'ind tepkm/>
y>KöimyedralakknuşB"pzamikm aardm'nnivaz getm/>
y>MHP ikinriB"hçeli nyt suruş: MHP Cumhurb Başkan'ınenlnnmzybyllakmaz/>
y>
y>K tllopan h yümhmetinden ığmsızurtır açroamnsğ/>
y>"D-8 n ülmilitehdiletlm karş d Bah" etıkıbtiliis rgdileli)/>
y>"SiyfulemoamrKAkdafa Lkban'daia ankazeie gek-bir)/>
y>Kyllaumrş'rindtekİil fabrikirasnyakyamgç/>
y>
y>S i-malanlalrdçldAn ka''nda daviialyatınazındyl/>
y>
y>
y>
y>
y>
y>İşsi Mirrl Akimnir'id 37m2 yaşındaigizli k hKamanar/>
y>
y>FETÖ'calkH BakYŞ yür k mirrl ka anknlnsiar/>
y>
y>H"lasvelFeth'id uz flalnamlaruolmasimzaımnsğ/>
y>S yad daki: OHAL uzatş Arıy/>
/m">
y>inpui; y>inpui; y>inpui; y>inpui; y>inpui; y>inpui; y>inpui; y>inpui; <>
y>
yy
//a
Relep KOÇAK/>
y>B bii BaşdA aç'nniKyllgıziİnn/>
//a
Lütfi AYHAN/>
y>Kafirbel Dkknurç'nniGafilbel n çGiinn.../>
Ynzar"K/>
v>
">//a
Udour CANBOLAT/>
y>ANNEMİNi ZLERİ VE CİLALANMIŞ S ZLER/>
">//a
Adnnn ZukiuBIYIK/>
y>NE NİKÂHI NE MÜFTÜSÜ?/>
">//a
Fath AYDIN/>
y>AMAN ALLAHIM/>
">//a
Neslihak SU/>
y>İNANILMAZ/>
">//a
İbrnhim DANACILAR/>
y>Mlmatn e ArtıYumruk VturiZamanar!/>
">//a
y>YÜZ YILLIK HESAPLAR/>
">//a
Ufuk ÇOKSÜRER/>
y>Relep Tayyip ErprdonniKrmler?/>
">//a
Mesut DOĞAN/>
y>P gstkki Srtaldmac/>
">//a
Gülsnn NURDOĞAN/>
y>NOT DEFTERİMDEN/>
">//a
Kemal BOZKURT/>
y>FEVZIYE NUROĞLU HAKKA YÜRÜDÜ/>
">//a
y>MESELE VATAN, PAROLA ÖMER HALİS DEMİR!/>
">//a
ARahm TÜRKAN/>
y>REFERANDUMUN ARDINDAN/>
">//a
Ramazak SİRACOĞLU/>
y>EVET!../>
">//a
Ayşe Nur MENEKŞE/>
y>TÜRKÜNÜ S YLER GECE/>
">//a
AvDrFath ÜNAL />
y>S yaK kar Sn-in!/>
">//a
Atian ALTUNTAŞ/>
y>ElaK idşni BiÖzbekiİnnlarçıİsveçvelm Türki'yaibakkknuğ/>
y>
v>
v>
v>
y>
a>y>
nayimostly_typy = 1; nayimostly_="its = ''; nayimostly_daya_1 = { i-1254: {=esit: "İşsi i isayoadinen bel diib Başkçlar", short_" conte: "İİnnbul,aD dce, Ni adeen bel diib BaşkçlarçınYardm'nniBursiaB yşih biB bel diii Başkandai isayoattidi kerkiiseii isayoadileceğinduyusdu.t, m/ima: "u-8190"},u-1257: {=esit: "i pzami maataşlğödyy miy s: \", Yeni bir-sayer artmai="zğız\"t, short_" conte: "IKBYsi Bab Bakan N geyvnniB"pzami, ErbdyleuBe adatararasnyadaitorunçlar üöznm dı içie Yeni bir-sayer artmai="zğio ollalarardn b-btti.t, m/ima: "u-8193"},1-1256: {=esit: "2020 yhl sonrbtklk: m Türki\'yaik gcect, short_" conte: "ÖzbekiİnniCumhurb BaşkanŞevkaleMirziy yev,iCumhurb BaşkanRelep Tayyip Erprdonniledn gürümilik içim Türki\'yaik gcec.t, m/ima: "u-8192"},i-1255: {=esit: "Savcçıl emim emim r açroadyl: İşsi FETÖ\'önr \"i BaşyücireŞurnsrd\"t, short_" conte: "FETÖ\'önr fm asikaynaığ KaynaknHo oing telb Sağl leiyketrklerin yöşlie sürtrüdel soruşturia maulldyl.t, m/ima: "u-8191"},i-1252: {=esit: "Kerkçkdy Yelgemihl sonsasB"pzami\'ind f fla kart, short_" conte: "IKBY\'n' 1or sl\'nndy yapolmasplnsannndpallacumeo telb Başkrtı gelimle ertiendi.t, m/ima: "u-8189"},i-1250: {=esit: "i bi= Avrupn ülmihd Bahn sl snmen eleiceğde! 2an lglindedi \'evet\'e' çtart, short_" conte: "İtatal\'arıen sodek2r aç'nniengidan lglmilirinn Lomb"pl dlyve Venets\'nndmerkezele yötdP'yad Bahgeün aumrdn m sayrda Yruolkin zire y yapındtefermlaumul syoardi.t, m/ima: "u-8187"},i-1251: {=esit: "AYicarçld; tlm'ntaşlğklldylYArıy), short_" conte: "Uzzamlalitigp-or'nnitazmm atlrık-bmilik içidevriyyle geınYicarçlarg svnd-bmimiyein susum'nd; tlm'ntaşlğuy Yard.t, m/ima: "u-8188"},i-1253: {=esit: "iursiaB yşih biB bel diii BaşkanA-tepei isayoattit, short_" conte: "A-tepe: (2) - \"A-"h\'aim yür yu suzluk, tadn blc teli issmallalhk ieluççnoldylkiteladçmnmzybu'e kolallalhk ieyoninanate gedi, hk iea Yıldç\'\'- \"i Başdhk in bicamiaylabaığmnmzybulunmamakta. Sadilerbizitieevritalbun gevdy yattığmnmzy4p Ytiindeu oruolkta. Bu'e t, m/ima: "39694"} }; corhgeMostly(1, 1-1254, '="habeiİs-k isay-eind-beyleye-b"sknsanlmpi-125411.hpt',İşsi i isayoadinen bel diib Başkçlar't(
Alaratt Y"zğ"K/>
v>
">//a
Ömer ALTAŞ/>
y>Refermlaumun AYardm'ndaiGererkceb/>
">//a
İbrnhim KARA L/>
y>15aTadmuzik içi=esap vakti/>
">//a
Aarsd DEĞİRMENCİ/>
y>DERİN AVRUPA NE YAPMAK İSTİYOR?/>
">//a
Yusuf KAPLAN/>
y>T gümd'ne' ç Yruı içieol hnlmtnmı-4/>
">//a
Fehmi KORU/>
y>Muazzamiekâlalidai="tndy yab/>
">//a
T BahKIVANÇ/>
y>Udoursuz p-ormanlar üocudou: Sa m n Rushdi/>
">//a
ARahm TAŞGETİREN/>
y>Libirrlizm utsamnsğ/>
">//a
MeRahmŞevkaleEYGİ/>
y>Diiİ Mü'mn miler?/>
">//a
Ali Bulaç/>
y>D rmneibu günİttihad/>
">//a
ARahm HAKAN/>
y>Ünrl Aysal’ar =esabasB"Bab Bak’ar gazabğ/>
">//a
MeRahmALTAN/>
y>Leftkk,YŞ yrü Srrüoğlu’nun nesieu or?/>
">//a
Abdn üadeh ÖZKAN/>
y>Zorunu,n gnn l sneen d bl as-kkgat/>
">//a
EceaTadelk dan/>
y>Adam rdamn savunma/>
">//a
Reşat Nuri EROL/>
y>K nal İİnnbul ÇılgçıProjesi nedeh, ne deceldeh?2/>
">//a
y>BniLadin "yine"e ly d!/>
">//a
D rcane CÜNDİOĞLU/>
y>Psyche'nit'nkmili/>
Ynzarernay>
v>
">//a
Fath KAPLANDERE/>
y>ESKİ HAL MUHAL YA YENİ HAL YA İZMİHLAL/>
">//a
İn-i KAYAR/>
y>MUHTEŞEM DÖNÜŞ M/>
">//a
A.Kkkem KARAAĞAÇ/>
y>YARINA KAVUŞABİLECEK MİYİZ?/>
">//a
Patır KİBAR/>
y>Kaardmdralığmn evmili/>
">//a
AvDrMeRahmYALÇINKAYA/>
y>ÇUVALLAMAK/>
">//a
K--euluş AYBİRDİ />
y>Ceza Hukuku UzzamanAv.K--euluş Aybrgi UyaYArıy:/>