Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Şahin Ulu'dan F.Bahçe'ye suç duyurusu

15.04.2013 17:34
Ünlü spor adamı Şahin Ulu tüzük ihlâline göz yuman Fenerbahçe Disiplin Kurulu Hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

5 Mart tarihi itibariyle ünlü spor adamı Şahin Ulu Fenerbahçe'deki tüzüğe göre Başkan Aziz Yıldırım; Asbaşkanlar İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun ihraç edilmeleri gerektiğini belirtmiş, buna rağmen Disiplin ve Denetleme Kurulu'nun buna göz yumduğunu söylemişti. Fenerbahçe'ye iki tane ihtarname gönderen Şahin Ulu bu ihtarnamelerin işleme konmaması sonucu Disiplin Kurulu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şahin Ulu konuşmak için yine www.haberseninle.com Spor Yönetmeni Tansu Sarı'yı seçti. İşte o açıklama

 

TANSU SARI: "Fenerbahçe Disiplin Kurulu hakkında geçtiğimiz günlerde suç duyurusunda bulundunuz. Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?"

 

ŞAHİN ULU:  "Daha önce Disiplin Kurulu’na Fenerbahçe Tüzüğünün ilgili maddeleri gereği Başkan Aziz Yıldırım, Asbaşkanlar İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu hakkında işledikleri suçtan ötürü ihraç kararı verilmesi için dilekçeyle müracaat etmiştik. Ancak bundan önce Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran ve Avukat Kerim Kerimoğlu hakkında ihraç kararları veren Fenerbahçe Disiplin Kurulu vermiş olduğumuz dilekçelere rağmen bir gerekçe göstermeksizin bu dilekçelerimizi işleme koymamıştır. Oysa ki; Fenerbahçe kamu yararına dernek olduğundan ben veya herhangi bir kamu mensubunun vermiş oldukları dilekçelerin hem tüzük, hem de kanun gereği işleme konması  gerekirdi. Disiplin Kurulu, dilekçelerimiz hakkında işlem yapmadığı için tüzüğe ve ilgili kanuna aykırı hareket ederek suç işlemiştir. Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz üyeler hakkında verilen dilekçeyi işleme koyup ve hatta en son kongre üyesi Recep Özcan hakkında da disiplin soruşturması başlatması ancak Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu hakkında hiçbir işlem yapmayarak çifte standart uygulamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir. Fenerbahçe Disiplin Kurulu hukuka, kanun hükümlerine ve tüzüğüm amir hükümlerine aykırı hareket ettiğinden Disiplin Kurulu Başkanı ve yönetimi hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. İlgililer hakkında yasal olarak gerekli işlemin yapılmasını beklemekteyiz. Burada konunun özüne bakıldığında DİSİPLİN KURULU VE YÖNETİM KURULU KENDİ KUSURLARINDAN MENFAAT TEMİN ETMEK amacıyla işlem yapmaktadırlar. Bu da KUKUKUN TEMEL İLKESİNE AYKIRIDIR.

Çünkü hukuk “HİÇ KİMSE KENDİ KUSURUNDAN MENFAAT TEMİN EDEMEZ”  ilkesiyle vardır. Fenerbahçe kamu yararına dernek olduğundan dolayı bu yasal yola başvurduk. Fenerbahçe Kongre Üyelerinin de bu konu hakkında duyarlı olmaları gerekmektedir." 

 

TANSU SARI: "Denetleme Kurulu hakkında da dilekçe vermiştiniz.. O dilekçeyle ilgili bir gelişme var mı?"

 

ŞAHİN ULU: "Denetleme Kurulu hakkında vermiş olduğumuz dilekçe de işleme konmamıştır. Bu konu Genel Kurula sunulan bilançolardaki çok ciddi usulsüzlükleri içermektedir.  Bilançodaki usulsüzlükler hakkında da Fenerbahçe Denetleme Kurulu hakkında gerekli yasal işlemleri başlatmak için en kısa zamanda Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca bilançolardaki usulsüzlükleri kongre üyeleri ve kamuoyunun gözleri önüne sermek için basın yoluyla da gerekli açıklamayı yapacağım."  

 

İŞTE FENERBAHÇE DİSİPLİN KURULU'NA GÖNDERİLEN SUÇ DUYURUSU

 

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

GÖNDERİLMESİ RİCASI İLE

 

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

 

MÜŞTEKİ                            :ŞAHİN ULU

 

VEKİLİ                                :AVUKAT ENDER CEYLAN

                                                (Adres Antettedir)

 

ŞİKAYET EDİLENLER   :FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ-DİSİPLİN KURULU

                                                ÜYELERİ

 

ADRES                                 :ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU STADI KADIKÖY/İSTANBUL

 

LAYIHANIN ÖZÜ              :SUÇ DUYURUSUDUR

 

 

 

Türk Ceza Kanunu’nun 278.maddesinde “İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” denilmektedir.

 

Bu sebeple, yukarıda belirtilen kurul üyeleri hakkında müvekkil Şahin Ulu tarafından tespit edilen ve suç sayılan eylemleri sebebiyle suç duyurusunda bulunmaktayız.

 

3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan ve basında “şike davası” denilen dava ile ilgili olarak Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olan Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri olan Mehmet Şekip Mosturoğlu ve İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında spor müsabakalarında “şike ve teşvik vermek suretiyle sonucu etkilemek, bunu sağlamak için örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak” iddialarıyla dava açılmıştır.

 

Davanın açılmasıyla birlikte, bir spor kulübü olan Fenerbahçe’nin Tüzükte belirtilen amaçlarına aykırı hareket ettikleri iddiasının duyulması ile birlikte, Disiplin Kurulu’nun hemen harekete geçerek Tüzüğün aşağıda açıklayacağımız hükümlerini yerine getirme zorunluluğu vardır.

 

Tüzüğün 49.maddesine göre, Disiplin Kurulu, Kulüp üyeliğinde 10 yılını doldurmuş ve uyarı dışında herhangi bir disiplin cezası almamış üyelerinden oluşur.

 

Tüzüğün 50.maddesinde ise Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden olayın aynı zamanda yargıya da intikal etmiş olması halinde, şikayet olunan hakkında tedbir kararı vererek, yargı sürecini beklemek zorundadır. Olay hakkında yargının vereceği karar, Disiplin Kurulu’nca dikkate alınır.

 

O halde İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2011/63 esas sayılı davanın açılmasıyla birlikte Disiplin Kurulu’nun harekete geçerek yukarıda açıklanan Tüzüğün 50.maddesindeki tedbir kararlarını yerine getirmesi gerekirdi.

 

Hal böyle iken, dava sonunda çıkan mahkumiyet kararına rağmen Disiplin Kurulu Üyeleri tarafından herhangi bir işlem yapılmamıştır.

 

Hatta haklarında “Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak” suçundan dolayı ceza erilip, bu ceza hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı da kesinleşen iki üye Mehmet Şekip Mosturoğlu ve İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında dahi herhangi bir işlem yapılmış değildir.

 

Oysa Tüzüğün 6.maddesinin (b) bendinde düzenlenen ve üyeliğin düşmesine yol açacak hükme göre “Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkum olanlar” kulübe üye olamazlar.

 

Dikkat edileceği üzere hükümde “mahkum” olmak denilmektedir. Mahkumiyet kararının kesinleşmesinden bahsedilmektedir.

 

Kaldı ki Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) da bir hüküm olup kesinleşmiştir. “Erteleme” kurumuna benzeyen  HAGB sonuç açısından erteleme kurumundan ayrılmaktadır. Erteleme sonunda infaz tamamlanmış olurken, HAGB sonucu geçen süre sonunda tıpkı af gibi dava düşmektedir.

 

Tüzüğün belirtilen maddesinde ise “hem ertelenmiş hem de affedilmiş olsa bile” denilerek net bir ifade ile bu suçtan dolayı mahkumiyetin ihraç sebebi olduğu açıkça gösterilmiştir.

 

Belirtilen durumun Tüzüğe aykırılık teşkil ettiğini 06.03.2013 tarihli ihbarname ile Disiplin Kurulu’na ,07.03.2013 tarihinde de Denetleme Kurulu’na mevcut Tüzüğe aykırılık oluşturan eylemleri ihbar etmemize rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır.

 

Aldığımız duyumlar, başvuru sahibi olan müvekkilin  “Kulüp Üyesi” olmaması sebebiyle ihbarnamelerin işleme konmayacağı şeklindedir.

 

Bunun üzerine tarafımızdan 26.03.2013 tarihinde, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kamu yararına bir dernek olduğu ve müvekkil Şahin Ulu’nun da T.C vatandaşı olduğundan bahisle ihbarnamenin nazarı itibara alınmasını istedik.

 

Gerçekten de Fenerbahçe Tüzüğünün 50.maddesinin 3.paragrafında “Yönetim Kurulu’nun talebi veya Yönetim Kurulu eliyle ulaştırılan veya üyeler tarafından doğrudan doğruya kendisine yapılan yazılı şikayet başvurusu üzerine soruşturmaya başlar.” denilmek suretiyle Disiplin Kurulu’nun soruşturmaya ancak “Yönetim Kurulu veya üyeler” tarafından ulaştırılan şikayetler ile soruşturmaya başlayacağı yazılıdır.

 

Ancak, üyelikten ihracı gerektiren bir suçla ilgili olarak Disiplin Kurulu’nun kendisine ulaşmış herhangi bir şikayet olmadığından bahisle kendiliğinden soruşturmaya başlamamasını düşünmek hiçbir hukuk mantığı ile bağdaşmaz. Zira böyle bir durumun tespiti durumunda Disiplin Kurulu’nun aynı zamanda birer “ÜYE” olmaları hasebiyle bizzat soruşturmaya geçmesinden doğal bir durum olamaz.

 

Diğer bir deyişle, görevi Kulüp içi disiplini sağlamak olan Disiplin Kurulu’nun “bu olay beni ilgilendirmez, Yönetim Kurulu’ndan ne de Üyelerden herhangi bir şikayet gelmediğine göre benim de bununla ilgili görevim yoktur” diyemez.  Zira bahsedilen ciddi suçlamayla ilgili olarak Disiplin Kurulu’nun üyeleri aynı zamanda Kulüp üyeleri olması sebebiyle bu soruşturmayı re’sen yapması gerekirdi.

 

Kaldı ki olay kamuoyuna mal olmuşken görevlerini yapmayan Kurul üyelerine yaptığımızhatırlatma üzerine dahi herhangi bir işlem yapılmamış olması suçta ısrar ve kastın yoğunluğunun açık göstergesidir.

 

Hal böyle iken, Denetleme Kurulu da tarafımızdan uyarılmış ve Fenerbahçe Spor Kulübünün iç denetim organı olması hasebiyle göreve çağrılmıştır. Ancak aradan geçen bir ayı aşkın süreye rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır.

 

Belirtilen sebeplerle Dernekler Kanunu’nda ve Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğünde kendilerine yükletilen görevleri bilerek yapmamakla suç işleyen ve bunda ısrar eden Disiplin Kurulu üyeleri hakkında gerekli işlemin yapılmasını arz ve istida ederiz.12.04.2013

 

 

 

 

                                                                                                          SAYGILARIMLA

 

 

 

                                                                                                 AVUKAT ENDER CEYLAN

                                                                                                               ŞAHİN ULU

                                                                                                                  VEKİLİ

 

Bu haber toplam 2322 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri