Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Soma işçileri bakın ne kadar maaş alıyor?

14.05.2014 12:22
Soma'daki facia Türkiye'nin yüreğini dağladı. En ölümlü kaza olarak tarihe geçen olayda, madende çalışan işçiler bakın ne kadar maaş alıyormuş.

SOMA'daki facia ile yürekler yanarken, maden işçilerinin 'canları' pahasını 'üç kuruşa' çalıştırıldıkları gerçeği de yüzümüze bir kez daha çarptı. 

Facianın ya­şan­dı­ğı ma­de­ni iş­le­ten So­ma Hol­ding, Tür­ki­ye­’nin en bü­yük ye­ral­tı kö­mür ma­de­ni üre­ti­ci­si… 1984 yı­lın­da fa­ali­ye­te baş­la­yan So­ma Hol­din­g’­e ait So­ma Kö­mür İş­let­me­le­ri, 2009 yı­lı Ey­lül ayın­da Ey­nez böl­ge­sin­de 15 mil­yon ton kö­mür re­zer­vi­nin üre­til­me­si kon­tra­tı­nı Ci­ner Gru­bu­’n­dan dev­ra­la­rak yıl­lık 2.5 mil­yon ton üre­tim ka­pa­si­te­li ye­ni bir ma­den sa­ha­sı iş­le­ti­mi­ne baş­la­dı. 

ÇALIŞANA VERDİĞİ PARA 

Şir­ket, 5 bi­ni yer al­tı ol­mak üze­re 5 bin 550 ki­şi ile fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Ün­lü şa­ir Or­han Ve­li­’nin, “Al­nım­da­ki yüz ka­ra­sı de­ğil kö­mür ka­ra­sı. Böy­le ka­za­nı­lır ek­mek pa­ra­sı­” di­ye ta­rif et­ti­ği ma­den­ci­le­rin or­ta­la­ma bin 600 li­ra ma­aş­la ça­lış­tık­la­rı öğ­re­nil­di. 
soma-maden-kazasi-ve-maden-işçisi.jpg
ÇOĞU ASGARİ ÜCRETLİ

1.600 lira maaş alanlar iyi seviyede olanlar. Bir de onun altında bulunanlar var. İşçilerin bir çoğu asgari ücretleölüme gitti. 15 yaşında bir çocuk işçinin madenden çıkarılması da şirketin 'kaçak işçi' çalıştırdığı iddialarını gündeme taşıdı. 

ŞİRKET SAHİBİ NEREDE? 

140 dolara çıkarılan kömürü 23.8 dolara çıkartarak rekor kar elde etmekle övünen şirket sahibi Alp Gürkan Türkiye tarihinin en büyük faciası yaşanmasına rağmen ortalıkta yok. Şu ana kadar şirketinden tek bir açıklama gelirken, Alp Gürkan ise kamuoyu önüne çıkmış değil. 

Şirketin İstanbul bürosu kapatılırken, internet hesabı da kepenk kapattı. Daha vahimi ise 'kaçak işçi' çalıştırdığından kuşkulanılan şirket, madende kaç işçinin olduğunu bile bilmiyor.

Bu haber toplam 3100 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri