Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

50 Sünneti Seniyye

05.03.2014 16:28
Sevgili Peygamberimiz SAV'in 50 sünnetini siz KIYMETLI okuyucullarmızla paylaşıyoruz.

50 SÜNNETÝ SENÝYYE

1- Sessiz aðlamak.
2- Kýyafeti çýkarýnca katlamak.
3- Heybetli görünmek.
4- Sevdiði birisine, onu sevdiðini söylemek.
5- Çocuklarýn baþýný okþamak.
6- Namazý vaktinde kýlmak.
7- Sohbet etmek.
8- Affetmek.
9- Alçak gönüllü olmak.
10- Eve girerken, ev boþta olsa selam vermek.
11- Sürme çekmek.
12- Alýþveriþte pazarlýk yapmak.
13- Güzel koku sürmek.
14- Çalýþmak.
15- Yapýlan iyiliðe karþýlýk teþekkür etmek.
16- Yemeklerin aðzýný kapalý tutmak.
17- Yünlü güzel elbiseler giymek.
18- Çok uzun giyinmemek.
19- Çatlak bardaktan su içmemek.
20- Latife yapmak ve kahkaha ile gülmemek.
21- Beyaz ve yeþil elbise giymek.
22- Kabak yemeði yemek.
23- Ölümü hatýrlamak.
24- Yeri gelince konuþmak.
25- Süt içmek.
26- Yoldaki engeli kaldýrmak ve ayaða takýlabilecek þeyleri kenara koymak.
27- Sofradan doymadan kalkmak.
28- Düzenli olmak.
29- Ezaný dinlemek.
30- Yemeði, iki öðün yemek.
31- Yemeðe tuzla baþlamak.
32- Yemekten sonra ve su içtikten sonra elhamdülillah demek.
33-Yemeðin ortasýnda dua etmek.
34- Yemeðe besmele ile baþlamak.
35- Sofraya oturmadan ellerini yýkamak.
36- Sofraya büyüklerden önce oturmamak.
37- Sofraya iyice acýkmadan oturmayýp, doymadan kalkmak.
38- Önünde artýk býrakmamak ve yemek tabaðýnýn dibini sýyýrmak.
38- Sofraya dökülen kýrýntýlarý sað elin þehadet parmaðý ile yemek.
40- Sofrada yeþillik ve sirke bulundurmak.
41- Yemekten sonra tatlý yemek.
42- Yemeði yavaþ yavaþ yemek.
43- Yemeði yerde oturarak yemek.
44- Ekmeði elle bölmek.
45- Mideyi 1/3 su. 1/3 yemek. 1/3 hava ile doldurmak.
46- Yemekte güzel þeyleden konuþmak.
47- Yemek yerken, kendi önünden yemek ve baþkalarýnýn yediðine bakmamak.
48- Sýcak yemeði üflemeden yemek.
49- Paylaþýrken çok olaný diðerine vermek.
50- Kötülüðe karþý, iyilik ile mukabele etmek.

 

Bu haber toplam 8882 defa okunmuştur

Etiket(ler): , , ,

DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri