<-ispiv class=iret">- FETÖ sanıklarına hapis cezas
<-ispiv class=iret">a söz düelloı devam ediy
<-ispiv class=iret">--frsuka'dergel a-evı ktlar
<-ispiv class=iret">GazzeBD'de- Mısıyönuretinemi çağr
, TADF'de Görev Dağılımı Belli Old
- 27.01.2012 17:a>
,"Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Çınar, İcra Kurulunda yeni görev dağılımını belirledv>
y>
Tüür= Ameri/>p4"p> r Birkul vBedebiderlii-mesadını yele yl&Ccrlel;Çınarb Başkayn ardmcmcrlıkyarum Alta dair&ccrlel;ok komite t-kuracaığınl v, TA’B'nik yapşlarınn h-merbasa&ccrlel;ç o Olğuyon beltti.ri Federasy "Tou um/>= Ameri/>p4"p> ">p4"p> Se&ccrlel; Kisüean öncesi, se&ccrlel; Kigünü v'ye s aras, hi&ccrlel;rair &ccrlel;aılılare-ard Basa İkevinnu Başkılıt-vnameyeğerirönceD'de beltinl&Ccrlel;Çınaranmacımz " Tou um/>= Ameri/>tou um/>p4"p> "strong>, TA'deY yenGöörev DağılımŞu Şek sie:v>p4"p> "strong>u Başk:ı Al&Ccrlel;Çınv>p4"p> "strong>Grgel SekepInt:a Tur Ayazv>p4"p> "strong>Grgel SekepInt Yn ardmmacılar:HiclerAtpbal vEngen İkezv>p4"p> "strong>Saymk:Tulga Tekmkv>p4"p> "strong>Saymk Yn ardmmacılar:FatlamralcaruvinM-mustaa Turv>p4"p> "strong>u Başk Yn ardmmacrlıkyarv>p4"p> Dlıirilikeimleu Başk Yn ardmmacsarı ve Federasy Sözcüsü : - Surha-aykurv>p4"p> Mamirilil-perndS-yoruueu Başk Yn ardmmacsar: Mehmit Durmuşv>p4"p> "eta name45_45"Tou um/> D-rnell-perndS-yoruueu Başk Yn ardmmacsar: ÖmmleEkevinayp4"p> Gdersb-ronn S-yoruueu Başk Yn ardmmacsaran DrayT BaÇayp4"p> Faaehliyl-perndS-yoruueu Başk Yn ardmmacsar: Farurkcnv>p4"p> StrattjerGeriligetmirl vP planlamr Başk Yn ardmmacsara: Cst'l Özyuitv>p4"p> - YabancDinyaspaup ilirilikeimlerndS-yoruueu Başk Yn ardmmacsar: Nadia Sn-hafnayp4"p> Komiteyelin AsaraKoordinerasy u Başk Yn ardmmacsar: AlY-yavl&Ccrlel;ılıkp4"p> MamirK-kaynrGeriligetilmiyini'deS-yoruueu Başk Yn ardmmacsar: Hüseyiha-ayrklamp4"p> Hukurilil-pini'deS-yoruueu Başk Yn ardmmacsar: AyurhaOgmeayp4"p> TüürDünedyasınn S-yoruueu Başk Yn ardmmacsar: Tomris Azilnayp4"p> K-dursaliritiş KiS-yoruueu Başk Yn ardmmacsar: BegümnKapusuzv>p4"p> Se aılıirilikeimlini'deS-yoruueu Başk Yn ardmmacsar: Dr Haşkan raloıkp4"p> Grg&ccrlel;likt'deS-yoruueu Başk Yn ardmmacsar: S Yahiyan Drayaüveayp4"p> - Kıınn S-yoruueu Başk Yn ardmmacsar : - h l Atpmtüüayp4"p> TagesliyatnlatadaS-yoruueu Başk Yn ardmmacsar: Ahmit Atphurv>p4"p> Aard-kemlirilikeimlerndS-yoruueu Başk Yn ardmmacsar: GögokhrGerilieayp4"p> Tüürkiyeitle onirilikeimlerndS-yoruueu Başk Yn ardmmacsar: Caveh Öncülv>p4"p> "strong>u Başk Dkanlaşmra Kuru ÜÜyele:v>p4"p> İbibrah -uituruşv>p4"p> Ekmel Aındap4"p> ESurhaYtıldlardap4"p> - ProfGögnul Ak&ccrlel;av dadap4"p> Üzeyir Şasendap4"p> Evgen Heathv>p4"p> Suznn Önalv>p4"p> Şehnaz Önenv>p4"p> Umut Uynv>p4"p> M serAygeayp4"p> OSurha-ayrklamp4"p> Caseh Özbonayp4"p> Yenab Heni'aroğp4"p> . . Bob Mckay.dap4"p> ESic Eskns Nurayp4"p> TüürkiyTemsilimci - ArdSysnenv>p4">
 • "
  "
  ">
  ">Babasalan GünKutikla Memesrtlı/>
  ">=liaRmza B bozku 86 uarşnar vefedamtti/>
  ">3 --salamevn mivinRegaip Kak eli dzileri/>
  ">M. Es'ad Coban Hoca-rendi, M-hsin u Başk ve to/>
  ">İHHTLa'n AfmeriTLya ‘Malcolm X L-siteTL/>
  ">M-hsin Y-zncıaroğ'Bl'uŞehadetin'niP-perrA-arsı/>
  ">Bu videoaneD'de100 milyoemiendi/>
  ">B yenEn İyi S'denkanlsÇay
  ">Ereriratelik't-ver./>
  ">ALDANMAYAN ALDATMAYAN LİDLE"PROF.DR. NECMETYET ERBAKAN"/>
  "> Ardmahsmh kalak diza ekibiı ktu-ol/>
  ">NARVEN'E TAM NOT/>
  ">H-hap K'n A aılniy. H-hapmirK-perş B'niİmdaKıa Yitiş!/>
  ">RüedyasındnaoOlğu aliyl-p öüm Günnrilia-ureydi/>
  ">23. Kotku Ap ileAMPI Mar-sandDF'derGerk eleşt-yi />
  ">E-ekonok ş ddet n-banmrda bebi/>
  ">Bilge =liyaan'daM-htelikm 10le-rs/>
  ">
  ">MEC V-vaanTLınn 11. Urusamlm aranK KbrhaO-oskazerasyo: “100an-f Tnbessüm”ay
  ">Esad Coban'ayT tnbe O kul/>
  ">H-kktlaDF'dRnlazag/>
  ">D-fivasbsı vSiirt't'dRnlazag/>
  ">Teksi Orucu T-ttuanl/>
  ">TeteröMağduraplsa İfttl/>
  ">
  ">BURSA'DAN1 GLÜ 3 YARALI/>
  ">TRAFİKTEleAVGA: 6 YARALI/>
  ">- Prof. . Mahmud EsTLad COŞAN Hoca-rendi NFK'i ANLATIYOR/>
  ">İYİLİK OKULLARININ AÇTIRDIĞI SU KUYULARI HAYAT KURTARIYOR/>
  ">u Baertüsüup ilirgebi hanesair y-zn!/>
  ">Se aaynrY DağneU uyarıs/>
  ">l y İline rgebi Fıl-amal Espreerlay
  ">Edeb-fiyal y İçt-l/>
  ">l y İline rgebi Sözerl/>
  <>/a"> forr metho idged"iaunctirc="http://wwgooglame.cocust.ctm" target=b onk" >npuipt typehiabdd"ta nameclinteu9valuamepub-6130271796606955_1" inpui;"> >npuipt typehiabdd"ta nameforidu9valuame1_1" inpui;"> >npuipt typehiabdd"ta nameieu9valuameUTF-8_1" inpui;"> >npuipt typehiabdd"ta nameoeu9valuameUTF-8_1" inpui;"> >npuipt typehiabdd"ta namecofu9valuameGALT:#008 10;GL:1;DIV:#336699;VLC:663399;AH:cetInt;BGC:FFFFFF;LBGC:336699;ALC: 100FF;LC: 100FF;T: 10010;GFNT: 100FF;GIMP: 100FF;FORID:1_1" inpui;"> >npuipt typehiabdd"ta namehlu9valuametr_1" inpui;"> >npuipt typehiabdd"ta namedomainseli iddomainselvaluame="http://www.habername.co"1" inpui;"> >npuipt typehiabdd"ta namem/sisearcholvaluame="http://www.habername.co"1" inpui;">
  npuipa nameq"iv classsearch_key_1 >npuipv classsearch_submit"pt typesubmit"pvaluame "ta namebtnG"iv>
  >npuipt typeradio"ta namemource=li idss068checked>"l hal2"> >npuipt typeradio"ta namemource=li idsst_1 l hal foridss168c classss1">"l hal2">
  /forriv>
  //a
  Reyep KOÇAK/>
  ">
  //a
  Lütne AYHAN/>
  y>
  //a
  //a
  ">
  //a
  //a
  //a
  //a
  //a
  ">
  //a
  Gülkes NUR-OĞAN/>
  ">
  //a
  ">
  //a
  //a
  Ahmit TÜRKAN/>
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  y>
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  //a
  ">
  //a
  //a
  ">
  //a
  ">
  y>
  //a
  ">
  //a
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  //a
  ">
  yuliv classfootnn_nav">yli>">Yaynn İlksmele/>li>"liiv classsep">.v>li>"li>">Knye/>li>"liiv classsep">.v>li>"li>">B-riiUlmlald/>li>"liiv classsep">.v>li>"li>">RSS/>li>"liiv classsep">.v>li>"li>Copy="rig ©2008 v>li>"/ul-"br//Her h-kkar saaılldl. Kaynak bebirtelilek alaltnı pacapb-yrr."br//Görsel Tasilşm: ">