Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Tesettürü için bırakacak mı?

24.11.2013 11:53
Milli rallici Burcu Çetinkaya tesettürü için ralliyi bırakabilir!

Tesettüre girmesiyle dikkat çeken milli rallici Burcu Çetinkaya "Yarışlara devam edeceğim. Kıyafet tercihim buna engel değil'' dedi.

Ral­li­ci Bur­cu Çe­tin­ka­ya te­set­tü­re gir­me ka­ra­rıy­la il­gi­li dik­kat çe­ken açık­la­ma­lar yap­tı. Bu ka­ra­rı uzun sü­re ön­ce al­dı­ğı­nı söy­le­yen ün­lü ral­li­ci, "10 se­ne ön­ce ma­ne­vi bir yol­cu­lu­ğa çık­tım. Ör­tün­mem, nef­sim­le ver­di­ğim mü­ca­de­le ne­ti­ce­sin­de at­tı­ğım bir adım­dır. Ce­sa­ret et­mem bi­raz za­man al­dı­" de­di.

Al­dı­ğı ka­ra­rın ral­li­yi bı­rak­ma­ya en­gel ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Çe­tin­ka­ya, "Ya­rış­la­ra de­vam ede­ce­ğim. Kı­ya­fe­tim bu­na en­gel de­ğil. Za­ten is­te­sen de is­te­me­sen de te­set­tür­lü ya­rı­şı­yor­sun. Yan­maz baş­lık ta­kı­yo­ruz. An­cak önü­me en­gel çı­ka­rır­lar­sa ral­li­yi bı­ra­kı­rım. Al­lah bir ka­pı­yı ka­pa­tır­sa baş­ka bir ka­pı aça­r" di­ye ko­nuş­tu.

Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, uzun zaman önce başladığı manevi yolculukta bir adım daha atarak, örtünme kararı aldığını belirtti.

Çetinkaya, şunları kaydetti:
"Aldığım örtünme kararı sadece kendi manevi yolculuğumla ilgili bir karar. Ben hala Burcu Çetinkaya'yım. Uzun yıllar önce çıktığım bir yolculukvar ve bir adım daha atmak istedim sadece. Hayatımda kimseye karşı ön yargılıolmadım. Çıplak gezen bir insan Allah'a benden daha yakın olabilir, bunu yargılamak bana düşmez. Bu kararım sadece ve sadece kendi yolculuğumla ilgili vekimseyi geçmişte nasıl yargılamadıysam şimdi de yargılamayacağım. Ama geçmişte beni yargılayanların sayısı oldukça fazlaydı, şimdi de aynı şekilde olacak gibihissediyorum. İnşallah herkesin ön yargıları geride bırakıp yüreklere baktığıgünler gelir."

Tarhan Telli'den Burcu Çetinkaya yorumu
TT Motor'un sahibi ünlü motor tutkunu Tarhan Telli, tesettüre giren Burcu Çetinkaya'yla ilgili Twitter'da uzun bir paylaşım yaptı.
Tellioğlular'ın son varisi Tarhan Telli (TT) tesettüre giren ünlü rallici Burcu Çetinkaya hakkında şu yorumları paylaştı:
"Burcu Çetinkaya benim çok eskiden tanıdığım başarılı, eğitimli ve hırslı bir bayan arkadaşımdır.
Beraber hem Türkiye hem yurt dışında bir çok snowboard yarışlarında beraber yarıştık.
Türkiye'nin en önemli kolejlerinde okumuş, kültürel bilgisini her geçen gün geliştiren çok değer verdiğim kadim dostumdur.
Bana atılan mesajlarla yorum yapmamı istenmesinin mantığını anlamakta sorun çeksem de bir doğru o da kendi çizdiği yoldur.
İster tasavvuf felsefesi ister bambaşka bir tercih...
Kişinin bir tek kendini yargılayabileceği, hiçbir Allah'ın kulunu yargılamak gibi bir lüksüm olmadığı bir yoldur.
Ben saygı duyarım o kadar."

internethaber

Bu haber toplam 2846 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri