Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

TFF ve Ankaragücü'ne suç duyurusu

24.05.2013 02:03
Geçtiğimiz pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştık.

Ünlü aspor adamı Şahin Ulu www.haberseninle.com Spor Yönetmeni Tansu Sarı'ya yaptığı açıklamada PTT 1.Lig'de yer alan Ankaragücü'nün bütçesini Genel Kurul'a onaylatmadığından dolayı ligde mücadele etmemesi gerektiğini ve dolayısıyla da bu bu ligin geçersiz olduğunu söylemişti. Adanaspor, Göztepe ve Kartalspor da TFF'ye bu sezonun geçersiz sayılması için itiraz hakkını kullandılar. Ancak Federasyon PTT 1.Lig'de play-off maçlarını oynatmaya devam etti.

Bunun üzerine Şahin Ulu da avukatı Ender Ceylan aracılığıyla Ankaragücü kulübü Eski Başkanı Bent Ahlat, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve TFF aleyhine suç duyurusunda bulundu. İşte o belge

 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ANKARA

 

MÜŞTEKİ                :ŞAHİN ULU

 

VEKİLİ                     :AVUKAT ENDER CEYLAN

                                    (adres antettedir)

 

ŞÜPHELİLER         :1-BENT AHLAT (ANKARAGÜCÜ SPOR KÜLÜBÜ ESKİ BAŞKANI)

                                    2-MEHMET YİĞİNER (ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ BAŞKANI)

                                    3-TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU YÖNETİM KURULU

                                        VE YETKİLİLERİ

 

LAYIHANIN ÖZÜ  :SUÇ DUYURUSUDUR

 

 

 

Anayasanın 128. maddesinde, devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütülmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceği hüküm altına alınmıştır

 

5237 sayılı TCK’nun 6. maddesinin c fıkrasında kamu görevlisi “kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi” olarak tanımlanmıştır.

 

5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 1.maddesi’nde ise “Bu Kanunun amacı; her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonunun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir” denilmektedir.

 

O halde özel kanununda söz edilmemiş olsa bile, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin kamusal bir faaliyet yapmalarından dolayı Ceza Kanunumuz kapsamında “kamu görevlisi” olduklarında şüphe yoktur.

 

Hal böyle iken; MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü (Ankaragücü) yetkilileri ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkili kişileri aşağıda açıklanacağı üzere Ankaragücü’nün lehine olacak şekilde usule, kanuna ve TFF Ana Statüsüne aykırı işlemler yapılmıştır.

 

 

 

TFF Ana Statüsünün 76.maddesinde;

 

“1-Tüm futbol kulüpleri ve futbol şubesi bulunan spor kulüpleri TFF Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan "Futbol Kulüplerinin Tescil Yönetmelikleri" doğrultusunda tescil edilir.

 

2- Tüm futbol kulüpleri ve futbol şubesi bulunan spor kulüpleri gelir ve gider cetvellerini, bilançolarını ve gelecek sezonu kapsayan bütçeleri ile Genel Kurul Tutanaklarını yıllık Genel Kurullarında onaylandığı biçimi ile ve ilgili Genel Kurul tarihinden itibaren otuz (30)gün içerisinde TFF'ye sunar. Herhangi bir kulübün bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya bu açıdan yanlış yönlendirici bilgi vermesi durumunda bu kulübe bir uyarı verilir ve yetkililerinin hakları askıya alınır.

 

3- Kulübün sözü edilen yükümlülüğünü uyarı tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde yerine getirmemesi durumunda puan tenzili yaptırımı uygulanır. Kulübün sözü edilen yükümlülüğünü ilave otuz (30) gün içerisinde de yerine getirmemesi durumunda küme düşürülür.

 

4- TFF kulüpler tarafından sunulan bu mali cetvelleri denetleme yetkisine sahiptir. Mali yükümlülüklerini karşılaması için gerekli mali güce sahip olmadığı veya son bilançosuna göre Genel Kurulunda onaylanan yıllık bütçe gelir tutarının %25'inden fazlasını temlik ettiği belirlenen kulüpler Disiplin Kuruluna sevk edilir ve ihlalin yoğunluğuna bağlı ve kademeli olarak ihtar, bir para cezası, puan indirimi ya da küme düşürme yaptırımı ile cezalandırılır. Ayrıca kulübün yetkililerine de hak mahrumiyeti cezası verilir” denilmektedir. (Ek 1 Ana Statünün 76.maddesi)

 

Mezkur madde UEFA ve FİFA tarafından, ulusal federasyonlara kulüplerin mali durumlarının denetimi için ana statülerine koydurduğu “olmazsa olmaz” maddelerinden biridir.

 

Bu meyanda Ankaragücü Kulübü ile TFF yetkilileri arasında organize bir şekilde bahsi geçen maddenin ve diğer usulsüz işlemleri bilerek ve isteyerek ne şekilde ihlal edildiğini aşağıda açıklayacağız.

 

1-Ankaragücü’nün 28.07.2012 tarihinde Olağanüstü Genel Kongresi yapılmıştır. Bu Kongre sonunda Bent Ahlat ve yönetim Kurulu seçilmiştir.

 

Ana Statünün 76.maddesi gereği kulüpler YILLIK gelir ve gider cetvellerini, genel kurul tutanakları ile birlikte 30 gün içerisinde TFF’ye bildirmek mecburiyetindedir.

 

Ankaragücü de bu lazımeyi yerine getirmek suretiyle TFF’ye sözü edilen belgeleri kulüp tescili için ibraz etmiştir.

 

Burada incelenmesi gereken hususlardan ilki Statünün 76.maddesinde yıllık bütçe ve bilanço cetvelleri olmasına rağmen, TFF’ye verilen bütçe ve bilançonun 31.12.2012 tarihine kadar olmasıdır. Yani TFF yetkilileri, görevleri gereği Ankaragücü’nden bütçe ve bilançoyu yıllık olarak alması gerekirken, 31.12.2012 tarihine kadar olduğu evrak üzerinde açıkça yazılı olmasına rağmen, bunu göz ardı ederek Ankaragücü’nü kayırmıştır. (Ek belge 2 -Bilanço)

 

Gelir gider tablosu incelendiğinde ise,  gelir toplamının 4.654.326,17 TL olduğu görülmektedir (Ek 3-Gelir Gider tablosu). Ayrıntılı Bilanço ile bu rakamlar hiçbir şekilde uymamakla birlikte, bilançoda ayrıca temlik miktarının 3.250.000,00 TL olarak tespit edilmiştir. Statünün 76.maddesinin 4.fıkrasındaki “yıllık bütçe gelir tutarının %25'inden fazlasını temlik ettiği belirlenen kulüpler Disiplin Kuruluna sevk edilir ve ihlalin yoğunluğuna bağlı ve kademeli olarak ihtar, bir para cezası, puan indirimi ya da küme düşürme yaptırımı ile cezalandırılır” hüküm karşısında TFF yetkililerinin böyle bir belgeyi kabul etmesi ve özellikle Ankaragücü Kulübü’nü lig tescilini yapabilmesi için 76.madde gereğince ihtar etmesi gerekirken, Statünün belirlediği bu görev TFF yetkilileri tarafından yapılmamıştır.

 

Bent Ahlat dönemi içerisinde TFF ile Ankaragücü Kulübü arasında kanuna aykırı işlemler yapılmaya devam edilmiştir.

 

Belirtilen dönem içerisinde bahsi geçen Ankaragücü Kulübünün TFF nezdinde alacakları olmasına karşın hacizli olması sebebiyle bahsi geçen Kulüp tarafından alınamamaktadır.

 

TFF’nin haczedilmiş veya temlik edilmiş olsa bile bir Kulübün alacağını öderken muhakkak fatura alması mecburiyeti vardır. Bu kural mali açıdan bir zorunluluktur. TFF bahsi geçen dönem içerisinde usulsüz olarak Ankaragücü Kulübünün 4.000.000,00 TL kadar kısmını ödemiş ve ancak sonrasında Kulüpten fatura edilmesini istemiştir.

 

Bu talebi Bent Ahlat yönetimine de ileten TFF yetkilileri Kulüp yönetiminden 8.300.000,00 TL’lik fatura almıştır. Kulübün TFF nezdinde borcu 8.300.000,00 TL’den de fazla olduğu bir dönemde her nasılsa 8.300.000,00 TL’lik fatura iptal edilerek yerine 4.000.000,00 TL’lik ayrı bir fatura düzenlenmiştir.(Ek Belge 4 ve 5-Atilla Süslü’nün açıklamaları)

 

Bu kadar usulsüz ve kanuna aykırı işlemin yapılmasının TFF gibi kanunla kurumuş bir kurum açısından olağan bir durum olmadığı aşikardır.

 

Genel Kurul Divan Tutanağı 2.sayfasında “gerek adli konuda gerek Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) bütün dava ve müracaatları devam ettirmesi” şeklinde Genel Kurul’un seçilecek yönetim kuruluna görev verildiği görülecektir. (Ek Belge 6-Genel Kurul Divan Tutanağı)

 

Genel Kurul öncesinde başkan vekili Mehmet Ural tarafından 3 ayrı dilekçe ile TFF’ye yapılmış başvurular vardır. (Ek belge 7)

 

Belirtmek gerekir ki, bu başvurular hakkında TFF tarafından yapılmış herhangi bir işlem yoktur. Yukarıda bahsedilen işlemlerin yapılması karşılığında TFF yetkililerince dilekçelerin geri çekilmesi istendiği ve buna da kulüp yetkililerinin uyduğu şüphesi doğmaktadır ki, sayın savcılıkça soruşturulacak olan bu konunun olağan ve geçerli bir şüphe sebebi olduğu malumdur.

 

2-Bahsedilen olaylardan sonra Ankaragücü’nün Olağan Genel Kongresi 13.01.2013 tarihinde gerçekleşmiş ve Mehmet Yiğiner yönetimi seçilmiştir.

 

Yapılan Genel Kurulda, genel kurulların olmazsa olmazı olan ve gündemin (4.) maddesi olan denetim raporu, bütçe ve bilançonun ibrası ile tahmini bütçenin onaylanmasıdır.Ancak yapılan kongrede; olağan kongrenin ilan edilen ve kesinleşmiş olan, MKE Ankaragücü Spor Kulübü tüzüğü ve Dernekler Kanunu’nun Genel Kurullarda şart koştuğu gündem maddesi olan “denetim raporu, bütçe ve bilançonun ibrası ile tahmini bütçeyi” kapsayan gündemin 4.maddesi gündemden çıkarılarak, genel kurulda gündem dışı bırakılmıştır.(Ek Belge 8-Yiğiner’in 16.03.2013 tarihli Hürriyet Gazetesinde çıkan açıklaması)

 

Takdir edileceği üzere, Genel Kurulda bütçe v bilançonun görüşülmemesi seçilen yönetim kurulunun bütçe ve bilanço üzerinde herhangi bir tasarruf yetkisinin olmaması sonucunu doğurur. Nitekim Ankaragücü Kulübü’nün önceki dönem tahmini bütçe ve bilançosu 31.12.2012 tarihine kadar olup sonraki dönemi kapsamamaktadır.

 

Dernekler Kanunu’nun 4.maddesi gereğince borçlanma usullerinin tüzükte yer alması zorunludur. Ankaragücü tüzüğünün 16.maddesinin 4.fıkrası gereğince “Yönetim Kurulu’nun tahmini bütçeyi görüşmek ve aynen veya değiştirilerek kabul etmek” göreviGenel Kuruldadır. (Ek Belge 9- Ankaragücü Spor Kulübü tüzüğünün ilgili maddesi).

 

O halde Genel Kurulda tahmini bütçe onaylanmadan olayımızda görüşülmeden seçilen Yönetim Kurulu’nun harcama, borçlanma veya diğer şekillerde Kulüp malvarlığı üzerinde tasarruf etme yetkisi yoktur. Bahsi geçen genel kurulda Mehmet Yiğiner yönetimi Kulübü “temsil yetkisi” almış, ancak gündemin 4.maddesi olan tahmini bütçe görüşülmediğinden “harcama yetkisini” alamamıştır.

 

TFF Ana Statüsünün 18.maddesinde “Kulüpler veya diğer birlikler, TFF’ye bağlıdır ve TFF tarafından tanınır. Bu üyelerin veya birliklerin tüzük ve talimatları TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanır” denilmekle TFF’ye üye kulüplerin tüzüklerini denetleme yetkisi verilmiştir.(Ek Belge 10-Ana Statünün 18.maddesi)

 

Yine Ana Statünün 13.maddesinin (g) bendinde “Kendi tüzük ve düzenlemelerinde temsil yetkisine sahip olan kişileri, delegelerini ve bu kişilerde meydana gelecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden üç (3) hafta içinde TFF'ye bildirmek” şeklinde yapılan düzenleme ile Kulüplere, kendilerini temsil edecek kişileri TFF’ye bildirmek yükümlülüğü getirmiştir.(Ek Belge 11-Ana Statünün 13.maddesi)

 

O halde TFF’nin kendisine üye kulüplerde kimin yetkili olup, kimin yetkili olmadığı veya yetkisinin sınırını bilmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz.

 

Nitekim TFF’nin resmi internet sayfasında da MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün başkanı olarak Mehmet Yiğiner olarak belirtilmiştir. (Ek Belge 12-TFFinternet ilgili sayfası)

 

Ekte verilen Hürriyet Gazetesi’nin 02.03.2013 tarihli haberinde Mehmet Yiğiner’in açıklaması aynen şu şekildedir:

 

Bundan 10 gün önce TFF’deki alacağımız olan 4 milyon TL’nin üzerinde bir rakam için fatura kestik. Ama bunu, belli isimlerin icralarının önünü açmak için yapmadık. Mustafa Akan ismi ön plana çıkarılıyor. Ona gelene kadar icracılar listesinde; Mustafa Özkan, Halil Adak, Ayhan Atalay, Levent Çamur, Ender Yurtgüven ve Mehmet Nükte gibi isimler var. Şunu herkes bilsin. Federasyondaki bu paranın bir kuruşu kulübün değildi.

Bu haber toplam 3012 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri