Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

TSK DİSİPLİN KANUNU,ASDER BASIN BİLDİRİSİ

27.12.2012 14:54
TSK DİSİPLİN KANUNU TASARISI ; ASDER yetkili organları tarafından incelenmiş; tesbit edilen eksik ve aksaklıklar aşağıda sıralanmıştır.

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI,

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü tarafından ve Sayın Başbakanımızın imzasıyla, TBMM'ne “Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanun Tasarısı” başlığı ile bir tasarı sunulmuştur.

 

Bu kanun tasarısı;  ASDER yetkili organları tarafından incelenmiş; tesbit edilen eksik ve aksaklıklar aşağıda sıralanmıştır.

 

Taslak yasa, ileride telafisi zor problemleri beraberinde getirmektedir.

 

Darbeler sürecinden insan hakları esaslı ileri demokrasiye geçiş aşamasının yaşandığı ve illegal yapıların sorgulanıp yargılandığı bu hassas günlerimizde tesbit ettiğimiz hataların acilen düzeltilmesi için hem hükümetimizin hem de kamuoyunun dikkatini çekmek istiyoruz.

Bu taslak kanun ile;

1.          Silahlı Kuvvetlerde mevcut üç kademeli cezalandırma sisteminin yerine, disiplin amirleri, disiplinkurulları,disiplin mahkemeleri ve askeri mahkemeler yetkilendirilmek suretiyle dört kademeli cezalandırma sistemi oluşturulmaktadır.

2.          Amir diktası ve terörüne imkân verecek şekilde, disiplin amirlerinin ve disiplin kurullarının yetkileri arttırılmaktadır.

3.          Bu kanun taslağı, genç kuşaklarla amirlerin arasının açılmasına sebep olacaktır.

4.          Bu kanun taslağı, askeri yargıyı devre dışı bırakarak, bütün askeri kabahat ve cürümlerin amirler vasıtasıyla cezalandırılması yolunu açarak astın hukukunun korunmasının yollarını kaldıracaktır.

5.          Bu kanun taslağı, yargı birliğini sağlayacak bir anayasanın kabulü halinde, sivilleşen yargıya ihtiyaç duymadan kendi disiplin kanunu ile disiplin tesis etme çabası içine giren bir anlayışın Silahlı Kuvvetlere hâkim olmasına sebep olacaktır.

6.          Bu kanun taslağı, Silahlı Kuvvetlerde, ideolojik tasfiyenin mekanizması olarak kullanılacaktır.

7.          Bu kanun taslağı, Silahlı Kuvvetlerde liyakate göre değil, ideolojiye göre yükselenlerin hâkim olduğu, dolayısıyla fikri ve ilmi yetenek olarak, dünyadaki emsalleri ile yarışamayacak bir komuta yapısına sebep olacaktır.

 

Bir taraftan geçmiş darbeler araştırılırken ve darbelere dayanak olan mevzuatın ıslahına çalışılırken, diğer taraftan gelecek darbelerin kadrolarının oluşturulmasına dayanak olacak bu ve benzeri yasal düzenlemelere onay verilmemelidir.

Adaleti Savunanlar Derneği Yönetim Kurulu; aşağıdaki tedbirlerin alınması halinde Silahlı Kuvvetlerdeki disiplinsizlik ve adaletsizliğin en asgari seviyeye ineceğine inanmaktadır.

 

1.        Yargı birliği sağlanmalıdır. Askeri yüksek yargı sivilleştirilip, Yargıtay ve Danıştayın askeri ihtisas daireleri haline getirilmelidir.

2.        Askeri mahkemeler de; sivilleştirilip askeri cürümlere bakacak, Kolordu Komutanlıkları bölgesindeki sivil mahkemelerin bünyesinde birer askeri ihtisas  mahkemesi haline getirilmeli ve 353 sayılı Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa göre teşkil edilmeli ve Silahlı Kuvvetlerden ayırma işlemi bu mahkemelerin kararlarına göre olmalıdır.

3.        Disiplin mahkemeleri, tugay (deniz ve havada dengi) daha üst komutanlıklar nezdinde teşkil edilmeli,  hâkimleri sivil ve Adalet Bakanlığına bağlı olmalıdır. Atama ve özlük hakları HSYK tarafından yapılmalıdır.

4.        Askeri personelin mecburi hizmet yükümlülüğü, kaldırılmalıdır. Silahlı Kuvvetlerde hizmet yapmak istemeyenler ne zaman isterlerse tazminatlarını ödeyip Silahlı Kuvvetlerden ayrılabilmelidir. Bu tedbir, mevcut disiplinsizliği büyük ölçüde azaltacaktır.

 

Değerli Basın Mensupları,

 

Hukuk Komisyonumuz tarafından TSK Disiplin Kanunu tasarısında tesbit edilen eksik ve hatalar hakkında detaylı bilgiler ihtiva eden doküman size takdim edilecek ve sözkonusu doküman TBMM’ne de gönderilecektir. 

Dokümanda ayrıca konumuz olan TSK Disiplin Kanun taslağı hakkında özet bilgi ile, TSK’de disiplinin teminini sağlayan yasalmevzuat ile ilgili bilgi bulunmaktadır.

 

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

ASDER

ADALETİ SAVUNANLAR DERNEĞİ

Bu haber toplam 6256 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri