Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Türk halkı AK Parti hükümetine ne kadar güveniyor?

15.11.2013 11:27
OECD'nin, üye ülkelere ilişkin "Devlete Bakış 2013" raporuna göre Türkiye'de vatandaşların hükümete güveni yüzde 53. OECD ülkeleri ortalaması ise yüzde 40 olarak gerçekleşti.

OECD, Devlete Bakış 2013 (Government at a Glance 2013) raporu yayımlandı.

Üyelerini çok partili rejimle yönetilen serbest piyasaya sahip ülkelerin oluşturduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), 2007-2102 arasında üye ülkelerde merkezi hükümetlere güvenin yüzde 5 azaldığını, Türkiye'de ise güven düşüşünün yüzde 3 olduğunu bildirdi. OECD kişi başına milli geliri, örneğin Japonya ve Kore gibi ülkelerden düşük olmasına karşın Türkiye'de hükümetten memnuniyetin bu ülkelerin oldukça üzerinde kaldığına vurgu yaptı .

OECD'nin Devlete Bakış 2013 (Government at a Glance 2013" Raporu yayınlandı. Rapordaki verilere göre Türkiye'de 2007 yılında yüzde 56 olan hükümete güven yüzdesi, 2012 yılında yüzde 53'e indi. OECD genelinde ise hükümetler daha fazla güven kaybetti. OECD ortalamasına göre hükümetler 2007'de vatandaşlarının yüzde 45'inin güvenine sahipken güven yüzde 2012'de yüzde 40'a indi. En büyük düşüş finansal, ekonomik ve mali krizin etkilediği Slovenya, Portekiz, Yunanistan ve İrlanda'da yaşandı. Aynı dönemde Slovak Cumhuriyeti, İsviçre, İsrail, İngiltere ve Fransa'da hükümete güven arttı. Raporda, "Analizler vatandaşlara ulusal hükümetlerine güven sorulduğunda siyasi liderliği değerlendirdiklerini işaret etti" denildi. Rapora şöyle devam edildi:

"Elde edilen son verilere göre OECD ülkelerinde vatandaşlara ulusal hükümetlerine güvenleri sorulduğunda cevapları ortalama yüzde 50'nin oldukça altında olmakla birlikte ülkelere göre önemli değişiklikler gösteriyor. Diğer bir deyişle anket yoluyla sorular yöneltildiğinde OECD ülkelerinin vatandaşlarının yarısından daha azı ulusal hükümetlerine güvendiklerini belirtiyor. Ulusal ortalamalar İsviçre'de yaklaşık yüzde 80 ile Yunanistan'daki yüzde 12 arasında değişiyor. Bu erim içindeki dağılım hayat standartları, kişi başına GSYİH seviyeleri ya da büyüme hızını yansıtıyor gibi görünmüyor. Daha üst gelire sahip ve hızlı büyüyen ülkeler Japonya ve Kore'de puan OECD ortalamasının altında iken, daha düşük kişi başına GSYH'sı bulunan Türkiye'nin puanı onların oldukça yukarısında. Bu, hükümete güvenin uzun vadeli ekonomik gelişmeler ya da mutlak yaşam standartlarının; kültürel faktörler, gelişen beklentiler ve siyasi gelişmeler kadar yanıt olmadığını gösterir ."

-OECD: TÜRKİYE'DE MEDYAYA GÜVEN HÜKÜMETE GÜVENDEN DÜŞÜK-

OECD, 2010'da medyaya güvenin İrlanda, İspanya ve Portekiz'de hükümete olan güvenin oldukça üzerinde; Türkiye, İsveç, Hollanda ve Lüksemburg'da ise hükümete güvenden oldukça düşük düzeyde bulunduğunu bildirdi. 2010'da Türkiye'de vatandaşlar hükümete yüzde 53 oranında güvenirken medyaya yüzde 23 güvene sahipti. Raporda, "İlk grup ülkeler kriz döneminde hükümete güvenin en fazla kötüleştiği, ikinci gruptakiler güvenin en büyük ve en istikrarlı olduğu ülkeler" denildi.

-SİVİL ADALETE ERİŞİM DÜŞÜK-

Raporda "Sivil adalete erişim Hollanda ve Almanya'nın yanı sıra İskandinav ülkelerinde en yüksek. İtalya, Meksika ve Türkiye sivil adalet puanının en düşük olduğu OECD üye ülkeleri" denildi.

-İNSAN HAKLARI VE DEVLETİN GÜCÜNÜN SINIRLANDIRILMASI-

OECD, "devlet gücünün sınırlandırılması" konusundaki gibi temel hakların en iyi teminat altına alındığı ülkelerin İskandinav ülkeleri olduğunu, bu ülkeleri Yeni Zelanda ve İspanya'nın izlediğini, insan haklarının en az teminat altında bulunduğu ülkelerin ise Türkiye, Meksika ve Yunanistan olduğunu bildirdi.


ROTAHABER

Bu haber toplam 1492 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri