Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Türk-İş'in kriz önerileri

14 Şubat 2009 / 17:52
Türk-İş Başkanlar Kurulunun bugün yaptığı toplantının ardından yayımlanan bildiride, ''krizin kolay atlatılması için hükümete ve işverenlere öneriler'' yer aldı.

Bildiride, dünyada yaşanan ekonomik krizin sosyal devletin yeniden ve daha güçlü olarak uygulanmasıyla çözümlenebileceği belirtilerek, ''krizin bedelinin çalışanlara ödettirilmesine yönelik uygulamaların kınandığı'' kaydedildi.

''Hükümet'in, krize karşı çalışanları koruyacak yatırım ve istihdamı artıracak uygulamalar yapmaya çağrıldığı'' bildiride, yer alan diğer öneriler şunlar:

-İstihdamın korunması ve geliştirilmesi temel yaklaşım olmalıdır. Kriz gerekçesiyle işten çıkarmalar önlenmelidir.

-Halen çalışmakta olan işçilerin dışında ilave istihdam yaratan işletmelerin sosyal güvenlik prim ödemeleri belli bir süre hazine tarafından üstlenilmelidir.

-Uluslararası Çalışma Teşkilatının standartlarında bir iş güvencesi işe iadeyi sağlayacak biçimde yeniden ve öncelikle düzenlenmelidir.

-Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı bekletilmeden giderilmeli, emekli olanların yerine yeni personel istihdam edilmelidir.

-Ekonomik kriz döneminde iş yerlerinde fazla mesai uygulaması yapılmamalı, yasal çalışma saatlerine uyulması sağlanmalı, çalışma saatleri düşürülerek istihdam artırılması yoluna gidilmelidir.

-Esnek çalışma biçimleri kriz gerekçesiyle yaygınlaştırılmamalıdır.

-Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına öncelik verilmeli, bunun bir aracı olarak sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

-İşsizlik sigortası kapsamında olan işçilerin fondan yararlanma koşulları değiştirilmelidir. Bu çerçevede işçinin fona ulaşması kolaylaştırılmalı, fondan yararlanma süresi ve miktarı artırılmalıdır.

-Ekonomik kriz fırsatçılığı yapılarak çalışma mevzuatımızda ILO ve AB normlarından uzaklaşılması gündeme getirilmemelidir.

-Kıdem tazminatı işçiler bakımından vazgeçilmez ve tartışılmaz bir haktır. Tartışma konusu yapılmamalıdır.

-Ağırlıklı olarak dar ve sabit gelirli kesimlerin tükettiği zorunlu temel ihtiyaç maddeleri üzerindeki dolaylı vergiler kaldırılmalıdır.

-İşsizlik sigortası kapsamında olmayan işçilerin zorunlu giderlerini karşılamaya yönelik 'dayanışma geliri' uygulanmalı, ayrıca elektrik, su doğal gaz, yakacak, kira gibi ödemeleri belirli bir süre zamana yayılmalı ya da kamu bütçesinden sağlanmalıdır.

-Elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkilemektedir. Doğal gaza yapılan zammın indirilmesi olumlu bir adım olmuştur. Elektrik ve doğal gaz fiyatları halen olması gerekenin çok üstündedir. İndirimler devam etmeli, zamlar geri alınmalıdır.

-2009 yılında kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri, çalışanların satın alma güçlerini geliştirmek ve böylece talebi artırarak ekonomiyi canlandırmak için araç olarak görülmelidir.

-Sanayide üretimi ve özellikle ara malı üretimini teşvik edecek bir politika geliştirilmelidir. Dışa bağımlılık nihai ürün içinde yerli katma değer oranını artıracak teşvik politikaları geliştirilmelidir. Dışa bağımlılık ve ithalata dayalı büyümenin yarattığı sorunlara karşı yeni bir politika olarak benimsenmelidir.

-Türkiye'yi böylesi bir krizde zayıf kılan özelleştirme ve yabancılaştırma uygulamalarına devam edilmemelidir.

Bildiride ayrıca, yarın Kadıköy Meydanı'nda DİSK ve KESK ile birlikte yapılacak mitingin, ''krizin bedelinin çalışanlara ödettirilmesi politikalarına karşı kitlesel ilk uyarı eylemi'' olarak tanımlandığı, hükümetin ve işverenlerin bu uyarının gereklerini yerine getirmemesi halinde yasalardan kaynaklanan demokratik hakların kullanılmaya devam edileceği vurgulandı.

ATV-Sabah grubunda dün başlayan grev ile TÜMTİS'in Mersin Limanında verdiği örgütlenme mücadelesinin desteklendiği kaydedilen bildiride, ''Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, konfederasyon üyesi sendikalara karşı uygulanan olumsuz tutumların derhal terk edilmesi'' istendi.

AA

Bu haber toplam 1118 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri