Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Tüzük skandalında şok gelişme

18.03.2013 10:52
Ünlü spor adamı Şahin Ulu'nun 5 Mart'ta açıkladığı Fenerbahçe'deki tüzük skandalında ilginç gelişmeler yaşanıyor. İşte son durum

 

Geçtiğimiz günlerde ünlü spor adamı Şahin Ulu Fenerbahçe'deki tüzük skandalını açıklamış, buna göre 1 yıl cezaevinde yatan Başkan Aziz Yıldırım, Asbaşkanlar İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu'nun üyeliklerinin düştüğünü belirtmişti. Diaiplin ve Denetleme Kurulu'nu göreve çağıran Şahin Ulu gereği yapılmayınca Fenerbahçe Spor Kulübü ile Disiplin ve Denetleme Kurullarına ihbarname göndermişti. Ancak Fenerbahçe kanadından bu dilekçelerin işleme konmayacağı bilgisi gelince Şahin Ulu konuşmak için yine www.haberseninle.com  Spor Yönetmeni Tansu Sarı'yı seçti. İşte noktasına virgülüne dokunmadan Şahin Ulu'nun açıklamaları

"Şunu bilmeleri lâzım; tüzük ihlali konusunda Disiplin ve Denetleme Kurulu’na verdiğim dilekçelerin bu kurumlar tarafından işleme konma zorunluluğu vardır. Çünkü Fenerbahçe kamu yararına dernektir. Ben de kamu mensubuyum. Ayrıca tüzüğün 45 ve 49’uncu maddelerini okurlarsa bu dilekçelerin işleme konmasının şart olduğunu görürler. Hiç kimse kanun ve tüzük hükümlerinin dışına çıkarak keyfi harekette bulunamaz. Böyle bir şey yapıldığı takdirde suç olur. Mustafa Kemal Atatürk’ün takımı olan  Fenerbahçe’nin kamu yararına dernek olmasından dolayı da her Türk vatandaşı gibi benim de bu konuda Anayasal hakkım olan usulsüzlük işlemlerini ihbar etme hakkımı kullandım. Şimdi bu şekilde yapılan bir müracaata ne kulübe gönderilmiş dilekçelere “Şahin Ulu kongre üyesi değildir, bundan dolayı dilekçeleri işleme koymayacağız” demek abesle iştigaldir. Eğer Denertleme ve Disiplin Kurulları olarak verilen dilekçenin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız, önce görevlerinizin ne olduğuna dernekler kanunu ve Fenerbahçe tüzüğünde bakın, hiçbir şey yapamıyorsanız Fenerbahçe tüzüğünün 45 ve 49’uncu maddelerinde belirtilen görevlerinizin gereğini yapın. Aksi takdirde Cumhuriyet Savcılığı’na Denetleme ve Disiplin Kurulları hakkında suç duyurusunda bulunduğum zaman zannetmeyin ki Sayın Cumhuriyet Savcılığı benim şikâyetim üzerine sizin düşündüğünüz gibi “Şahin Ulu üye değildir”  demez, sizin görevinizi yapmadığınızdan dolayı hukuki işlem başlatır. Fenerbahçe Disiplin ve Denetleme Kurullarının bilgilerine sunarım"

 

İŞTE ŞAHİN ULU'NUN GÖNDERDİĞİ İHBARNAME

 

MUHATAP :      FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ-DİSİPLİN KURULU
KEŞİDECİ :      ŞAHİN ULU
VEKİLİ       :      AVUKAT ENDER CEYLAN&AVUKAT CEM KILIÇASLAN
KONU       :      ÜYELER AZİZ YILDIRIM, İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU VE 
MEHMET ŞEKİP MOSTUROĞLU’NUN FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ 
ÜYELİKLERİNDEN İHRACI HAKKINDA


Fenerbahçe Spor Kulübümüzün Tüzüğü’nün 65.maddesinde Disiplin Kurulu’nun görevleri şu şekilde açıklanmıştır:

“Kulüp veya üyelerle ilişkili olmak koşuluyla, Türk Ceza Kanunu’nun suç saydığı fiilleri ika edenler ile ; tüzük, yönetmelik ve kulübün organlarınca alınan kararlara ve tespit edilen yöntem ve kurallara kasten uymayanlar veya bunları ihlal edenler veya kendilerine verilmiş olan görevleri yapmayan, savsaklayan veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uymayanlar, basın ve yayın yoluyla kulübün, üyelerin veya başkan ve yöneticilerin veya sporcuların veya spor adamlarının manevi şahsiyetini tahkir edenler, sövenler veya hakaret edenler veya basın-yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle kulübü küçük düşürenler veya Kulüp düzenine uymayanlar veya Kulübe sadakat göstermeyenler hakkında, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre bu tüzükte yazılı disiplin cezaları yetkili disiplin organları eliyle uygulanır.”

Tüzüğün 68.maddesinde ise, şikayet için en 3 ve 6 aylık süreler konmuş olup ancak üyelik şartlarını düzenleyen tüzüğün 6.maddesindeki şartlar sebebiyle süre sınırının olmadığı belirtilmiştir.

Buna göre, yukarıda isimleri verilen Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin aşağıda belirteceğimiz eylemleri sebebiyle üye olma haklarını kaybetmişlerdir:


1-AZİZ YILDIRIM:


Bir spor kulübü olan Fenerbahçe Spor Kulübünün amacı da tüm spor kulüplerinde olması gereken, öncelikle sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek bilincine sahip olmaktır. Bu amaç tüm spor dernek ve kulüplerinin amacıdır. Ancak ülkemizin en çok taraftarına sahip olan Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olan Aziz Yıldırım’ın eylemleri ile diğer takım ve dernek yöneticilerine örnek olması gerekirken, aksi eylemlerde bulunmuştur.

A) Öncelikle 3 Temmuz 2011 tarihli operasyon sebebiyle İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 02.07.2012 tarihli, 2011/63 esas ve 2012/71 sayılı kararı ile Başkan Aziz Yıldırım hakkında “spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde şike ve teşvik primi suçlarını işlemek suretiyle suç örgütü kurup yönettiği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK`nın 220/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle ÜÇ YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA” hükmü verilmiştir. 

Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğünün 6.maddesinde “yüz kızartıcı suçtan dolayı mahkum olmak” cümlesindeki “mahkum olmak” ibaresi bir hükmün verilmesi ile sonuç doğurur. Bu sebeple verilen hükmün kesinleşmesinin beklenmesi düşünülse dahi, Sayın Mahkemenin vermiş olduğu kararda İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Mehmet Şekip Mosturoğlu’nun da aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında “Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak” suçu sebebiyle ceza verilip hükmün açıklanması geri bırakılmış ve bu cezalar KESİNLEŞMİŞTİR.

Her ne kadar Aziz Yıldırım hakkında verilen karar kesinleşmemiş olsa dahi, 13 sanık hakkında “Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak” suçu sebebiyle kesinleşen kısmı Aziz Yıldırım hakkında da hükmün kesinleştiği sonucunu doğurur. 

O halde Ceza Hukuku prensipleri ile olaya baktığımızda, birden fazla hükmü içeren bir mahkeme kararının kesinleşen kısmı ilam niteliğinde olup, kesin delil niteliğindedir. Diğer bir deyişle Aziz Yıldırım hakkındaki “spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan dolayı verilen ceza kesinleşmemiş olsa dahi, 

a)belirtilen örgütün varlığı 

b)bu örgütün Aziz Yıldırım tarafından kurulduğu 

c)örgütün amacının şike ve teşvik primi ile spor müsabakalarının sonucunu değiştirmek olduğu

13 sanık hakkında verilen hükümle KESİNLEŞMİŞTİR.

Belirtilen eylemler yukarıda bahsedildiği gibi, sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olan Fenerbahçe Spor Kulübünün amacına aykırı olduğu gibi, özellikle şike suçu, spor faaliyeti yapan bir Kulübün başkan ve yöneticileri için yüz kızartıcı suç olup, Tüzüğün 6.maddesinin (b) bendinin ihlali anlamını taşır. Belirtilen madde bendi üyelik şartlarını düzenlemiş olup, “cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkum olanlar(ın)” kulübe üye olamayacakları hükmünü içermektedir.


“Yüz Kızartıcı Suç” kanunlarda belirtilmemiş ise de, sportif faaliyete bu şekilde hile karıştırılması anlamındaki şike suçu ilk olarak 6222 sayılı yasanın 11 maddesinde düzenlenmiştir. Bu yasanın çıkarılmasından önce işlenen şike suçları ise TCK 158. madde çerçevesinde mütalaa edilmekteydi. Yani şike suçu nitelikli dolandırıcılık suçu olarak kabul edilmekte olup, bu suç yüz kızartıcı bir suçtur.

Belirtilen bu sebepler, İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararın kısmen kesinleşmesi ile sayın Aziz Yıldırım’ın kulübe üyelik şartlarını taşımaması nedeniyle kulübe “üye olma hakkını kaybettiğini” açıkça ortaya koymaktadır ki bunun soruşturulması Disiplin Kurulu’nun görevidir.

B) Yaşanan 3 Temmuz süreci sebebiyle Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’un kararıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nden çıkarılmış ve böylece bu büyük organizasyona katılamadığı için büyük zarara uğramıştır.

Tüzüğün 66. Maddesinde ihracı gerektiren filler başlığının (a) bendinde “Kulüpteki görevini veya üyelik sıfatını kötüye kullanarak, niteliği ne olursa olsun kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin eden veya Kulübe zarar veren” kişilerin kulüpten ihraç edileceği amir hükmünü havidir.

Eylemi mahkeme kararı ile sabit olan Aziz Yıldırım’ın kulübü zarara uğrattığı da açıktır. Bu sebeple hakkında soruşturma yapılarak kulüpten ihracı gereklidir.

C) Aziz Yıldırım, Fenerbahçe spor kulübünün başkanı olması hasebiyle hal ve hareketlerine gereken özeni göstermediği gibi kulübü küçük düşürmektedir.

Ülkemizde spor karşılaşmalarının spordan çok rekabete yöneldiği bir ortamda, en çok taraftara sahip olan Fenerbahçe Spor Kulübün Başkanı olan Aziz Yıldırım’ın da rekabeti öne çıkararak spor bağlamında barış ve kardeşliği geri planda tutmuştur. 

Kaldı ki, basında yer alan gazetecilere yönelik “maymun gibi koşturuyorsunuz” ve taraftara yönelik olarak söylediği “boşuna kıçınızı yormayın” şeklindeki beyanları sebebiyle de Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı’na yakışmayacak ve “kulübü küçük düşürecek” davranışları sebebiyle de Disiplin Kurulu’nca soruşturulması gerekmektedir.2-İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU:


Yukarıda bahsi geçen İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 02.07.2012 tarihli kararı neticesinde İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında verilen “Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak” suçu sebebiyle verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı KESİNLEŞMİŞTİR.

Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğünün 6.maddesinin (b) bendinin üyelik şartlarını düzenlemiş olup, “cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkum olanlar(ın)” kulübe üye olamayacakları hükmünü içermektedir.

Kaldı ki, adı geçen İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında verilen PFDK’nın 06.05.2012 tarihli kararında “İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU`nun, 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor- Trabzonspor, 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakalarında, müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüsü nedeniyle FDT`nin 58/2-a maddesi uyarınca takdiren 3 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına” denilmek suretiyle ceza verilmiş, bu ceza Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun 04.06.2012 tarihli kararında “İlhan Yüksel Ekşioğlu`nun, PFDK`nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/128 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, PFDK`ca:

- 07.03.2011 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1341 sayılı kararı ile İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT`nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile;

- 22.04.2011 tarihinde oynanan Eskişehirspor -Trabzonspor AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1348 sayılı kararı ile İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT`nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile;

- 15.05.2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe AŞ-MKE Ankaragücü müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012- 1355 sayılı kararı ile İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT`nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/153 K.)

Denilmek suretiyle onanmıştır.

Tahkim Kurulu, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6.maddesi gereğince kurulmuş olup “bağımsız ve tarafsız bir zorunlu tahkim” ve “nihai karar” merciidir. Bu nedenle vermiş olduğu karar spor camiasında bir hüküm ifade etmesi suretiyle, kişi açısından ise mahkumiyet sonucunu doğurmaktadır.

Belirtilen ve hem futbol sporunun mahkemesi olan Tahkim Kurulu ve hem de İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun “şike” suçunu işlediği konusunda kesin delil niteliğindedir. Bu hususun Disiplin Kurulunca soruşturulup Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğünün 6.maddesindeki şartları kaybetmesi sebebiyle “üyelikten ihraç” cezası verilmesi gerekmektedir.3-MEHMET ŞEKİP MOSTUROĞLU:


Mehmet Şekip Mosturoğlu hakkında da İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 02.07.2012 tarihli kararı neticesinde “Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak” suçu sebebiyle verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı KESİNLEŞMİŞTİR.

İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında verilen karar gibi, Mehmet Şekip Mosturoğlu hakkında verilen karar da Tahkim Kurulu’nun 04.06.2012 tarihli kararında “Mehmet Şekip Mosturoğlu`nun, PFDK`nın 06.05.2012 tarihli ve 111 sayılı toplantısında aldığı karara karşı itirazla ilgili Kurulumuzun E. 2012/131 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Daha önce işbu dosyadan çekilen Tahkim Kurulu Başkanı Av.Engin Tuzcuoğlu`nun yokluğunda yapılan müzakere neticesinde PFDK`ca 22.04.2011 tarihinde oynanan Eskişehirspor -Trabzonspor AŞ müsabakası ile ilgili 06.05.2012 tarihli ve E.2011/2012-10, K.2011/2012-1348 sayılı kararı ile Mehmet Şekip Mosturoğlu hakkında müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs nedeniyle FDT`nin 58/2-a maddesi uyarınca verilen 1 yıl hak mahrumiyeti cezasının onanmasına oybirliği ile (2012/155 K.); denilmek suretiyle kesinleşmiştir.

Görüldüğü üzere Mehmet Şekip Mosturoğlu hakkında da biri Mahkeme diğeri Tahkim Kurulu olmak üzere hakkında “şike” suçundan verilen kararlar kesinleşmiş olup, Disiplin Kurulunca soruşturulup Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğünün 6.maddesindeki şartları kaybetmesi sebebiyle “üyelikten ihraç” cezası verilmesi gerekmektedir.

Her üç yönetici yönünden şike meselesi sebebiyle basında çıkan haberler ve kesinleşen kararlar dolayısıyla ayrıca Tüzüğün 6.maddesinin a) bendinde geçen “kötü şöhret sahibi” olanların üye olamayacakları hükmü sebebiyle de üyelik vasıflarının kaybetmiş olup, Disiplin Kurulunca bu madde hükmü de göz önüne alınarak işlem yapılması gerekmektetdir.


SONUÇ :


Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de tabi olduğu 5253 sayılı Denekler Kanunu’nun 36.maddesinin (a) bendinde “Dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar veya derneklere üye olmaları kanunlarla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen veya dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöneticilerine beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.” denilmektedir.

Görüldüğü üzere, Tahkim Kurulu kararının bir mahkeme kararı olmadığı kabul edilse bile, İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi’nin yukarıda verilen kararının kesinleşen kısmı üzerine, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinin re’sen harekete geçerek adı ve eylemleri verilen kişilerin üyelikten ihracı için işlemlere başlaması gerekliydi.

Belirtilen bu lazımeye Kulüp Yöneticilerinin neden riayet etmediği çeşitli saiklere dayanabilir. Ancak belirtmek gerekir ki görevini yapmayan Fenerbahçe Spor Kulübü yönetici ve kurullarının Dernekler Kanunu’nun yukarıda verilen maddesi gereğince eylemleri suç teşkil etmektedir.

Bir hususu daha belirtmekte fayda var: Türk Ceza Kanunu’nun 278 .maddesinde “İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” denilmektedir. 

Bu meyanda, gerek üyelikten ihracı gereken Aziz Yıldrım, Mehmet Şekip Mosturoğlu ve İlhan Yüksel Ekşioğlu hakkında ve gerekse sorumluluklarını yerine getirmeyen üyeler hakkındaki ihbarımızın TCK’nun 278.maddesi kapsamında değerlendirilerek gerekli soruşturmaya başlanması, aksi halde yukarıda sayılan eylemleri sebebiyle kulüpten ihracı gereken şahıslar hakkında işlem yapılmadığı takdirde Dernekler Kanunu’nun 36.maddesini ihlal etmesi sebebiyle suç duyurusunda bulunulacağı sayın Fenerbahçe Spor Kulübü Disiplin Kurulu’na ihbar olunur.

ŞAHİN ULU
VEKİLLERİ

AVUKAT AVUKAT
ENDER CEYLANCEM KILIÇASLAN

Bu haber toplam 1926 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri