Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Uğur Dündar: Namaz kılan öğrencilere terörist demedim

15.11.2012 15:52
Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, namaz kılan öğrencilerle ilgili haberi hakkında konuştu.

Uğur Dündar 'ın en çok eleştirildiği konuların başında gelen "Cuma Namazı'na giden öğrenciler" haberi ile ilgili Dündar, 3 yıl sonra sessizliğini bozdu.

Köşesinde 2009 yılında yaşanan olay ve haberlerle ilgili bir yazı kaleme alan Dündar, "Güya ben namaz kılan öğrencilere terörist demişim Yalan, hem de kuyruklu yalan" diye tepki gösterdi.


İŞTE UĞUR DÜNDAR'IN 3 YIL SONRAKİ O AÇIKLAMASI

"Ör­ne­ğin bu bin­di­ril­miş kı­ta­lar be­ni na­maz düş­ma­nı ilan et­ti­ler! Gü­ya ben, na­maz kı­lan il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­le­ri­ne "te­rö­ris­t" de­mi­şim! Ya­lan, hem de kuy­ruk­lu ya­lan. Söz­de ge­rek­çe­le­ri de şu: Bir ta­rih­te özel bir il­köğ­re­tim oku­lun­da­ki öğ­ren­ci­le­rin, üzer­le­rin­de üni­for­ma­la­rı ol­du­ğu hal­de öğ­ret­men­le­ri ta­ra­fın­dan top­lu­ca na­ma­za gö­tü­rül­me­le­ri­ni ha­ber yap­mı­şız.

HANİ NEREDE TERÖRİST SUÇLAMASI?

Ha­ber­de de hiç­bir yo­rum­da bu­lun­ma­dan Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü­'ne bu uy­gu­la­ma­nın müf­re­da­ta uy­gun olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­mu­şuz. Mü­dür de ya­sal bir sa­kın­ca­nın ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­miş. Hep­si bu... Ha­ni ne­re­de "te­rö­ris­t" suç­la­ma­sı, ne­re­de na­maz düş­man­lı­ğı? Gö­rün­tü in­ter­net­te, di­le­yen sey­re­de­bi­lir. Ne bir kö­tü yo­rum, ne de kı­rı­cı bir ifa­de var."

İŞTE O HABER

 

Bu haber toplam 5344 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri