Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

2009'a zamlarla merhaba

01 Ocak 2009 / 08:07
Otomobilden emlağa, pasaporttan cep telefonuna, elektriğe kadar pek çok kalemde zam bugün yürürlüğe girdi.
Elektriğe, doğalgaza, vergilere yapılan zamlarla kıyaslandığında işçi, memur ve emekli ücretlerine yapılan zamlar yine tatmin etmedi.
İşte yeni yılla birlikte bize merhaba diyecek zamlar...

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE YÜZDE 12 ZAM

Maliye Bakanlığı'nın Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'ne göre, 1 Ocak 2009'dan itibaren motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında, yüzde 12'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde artış olacak.

Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1301 ile 1600 cm3 arasında olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi tutarı, 561 YTL'den 628 TL'ye yükselecek.

Motor silindir hacmi 1300 cm3'ü geçmeyen otomobiller için yeni yılda 351 YTL yerine 393 TL, 1801-2000 cm3 arasında olan otomobiller için 1.550 YTL yerine 1.736 TL ödenecek.

Motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi tutarı ise 12 bin 697 YTL'den 14 bin 220 TL'ye yükselecek.

EMLAK VERGİSİNE TABİ DEĞERLERDE YÜZDE 6 ARTIŞ

Emlak vergisine tabi değerler, 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 6 oranında artacak. Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, emlak vergisine tabi değerler yeni yılda yüzde 12 olan yeniden değerleme oranının yarısı kadar yükselecek. Bu çerçevede, 2008 yılına ait birim değerler yeni yılda yüzde 6 oranında artış görecek.

KONUTLARDA KULLANILAN ELEKTRİĞE ZAM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerinin 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren konut ve sanayi aboneleri için uygulayacakları tarifeleri görüşerek karara bağladı.

Buna göre, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren sanayide kullanılan elektriğe yüzde 0,46 ile yüzde 1,57 arasında değişen oranlarda indirim yapıldı. Konutlarda kullanılan elektrik fiyatları ise yüzde 1,18 oranında artırıldı.

CEP TELEFONUNDAKİ MAKTU VERGİSİ YÜKSELİYOR

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) alınan maktu vergi, 1 Ocak 2009'da yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 12 oranında artacak. Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğine göre, bu yıl 27,80 YTL olarak uygulanan maktu vergi tutarı yeni yılda 31,1 TL olarak alınacak.

DEĞERLİ KAĞITLARDA YÜZDE 14,3 ARTIŞ

Değerli kağıt bedelleri, 1 Ocak 2009'dan geçerli olmak üzere yüzde 14,3'e varan oranlarda artırıldı. Buna göre, pasaportlar için bu yıl 81 YTL olan değerli kağıt bedeli, yüzde 11,1'lik artışla 90 TL'ye yükseldi. Bu yıl 35 YTL olan sürücü belgeleri için de 2009'da yüzde 14,3'lük artışla 40 TL bedel ödenecek. Nüfus cüzdanları için ödenecek bedel ise değişmedi. 2009 yılında da nüfus cüzdanı belgesi için 3TL ödenecek.

KABAHATLER DE YILBAŞINDAN İTİBAREN ZAMLI

Toplum düzenini, genel ahlakı, sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla çıkarılan Kabahatler Kanunu kapsamına giren idari para cezaları, Maliye Bakanlığının yüzde 12 oranındaki yeniden değerleme oranı çerçevesinde yılbaşından itibaren arttırıldı.

Buna göre, sarhoş olarak başkalarının huzurunu bozan, gürültü çıkaran, mal ve hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden, kaldırımları işgal eden, dilencilik yapan, sigara içilmesi yasak olan yerlerde tütün mamullerini tüketen ve kimlik bildirmeyenlere 69 YTL idari para cezası verilecek.

Yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahları park, meydan, cadde veya sokaklarda görünür bir şekilde taşıyan kişilere de yine 69 YTL ceza kesilecek.

Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında kesim yapanlar, hayvan atıklarını sokağa bırakanlar, kullanılmaz hale gelen ev eşyalarını bunların toplanmasına ilişkin belirlenen gün dışında sokağa yada kamuya ait yerlere atanlar 69 YTL ceza ödeyecek.

Kullanılmaz hale gelen motorlu kara ve deniz nakil araçlarını sokağa veya kamuya ait yerlere bırakan kişilere 353 YTL, evsel atık ve artıkların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişilere ise 25 YTL idari para cezası uygulanacak.

İnşaat atık ve artıklarını depolanma alanları dışına atan kişilere 140 ile 4 bin 261 YTL, tüzel kişilere ise 140 ile 7 bin 105 YTL, yemek pişirme ve servis yerlerinde çevre kirliliğine neden olunması halinde ise işletmelere 708 YTL ile 7 bin 105 YTL arasında ceza kesilecek.

Kumar oynayanlar ile kolluk güçlerinin emirlerine aykırı davranan kişilerden ise 140 YTL ceza alınacak.

Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan işletmelere bin 420 ile 7 bin 105, kaldırımlara izni olmaksızın inşaat malzemesi yığan kişiler de 140 ile 708 YTL arasında idari para cezası verilecek.

Meydanlara, parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan tüzel kişiler ile toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edilen kişilere de 140 ile 4 bin 261 YTL arasında para cezası kesilecek.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Veraset ve intikal vergisinde yer alan istisna tutarları da, 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 12 artırıldı.

DAMGA VERGİSİ YÜZDE 12 ARTACAK

Damga Vergisi tutarları 1 Ocak 2009'dan geçerli olmak üzere yüzde 12 artırıldı. Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, 1 Ocak 2009'dan itibaren 1 milyon 136 bin 904,10 TL olacak.

Yeni düzenlemeyle damga vergisine tabi bazı kağıtlarda oranlar ve yeni
tutarlar şöyle:

AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR

-Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (binde 7,5)
Kira mukavelenameleri: (binde 1,5)
Kefalet, teminat ve rehin senetleri (binde 7,5)
-Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
Tahkimnameler 25,40 TL
Sulhnameler 25,40 TL
Turizm işl. kontenjan sözleşmeleri 142,00 TL

TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR

-Ticari ve mütedavil senetler
-Emtia senetleri:
Makbuz senedi 9,00 TL
Rehin senedi 5,40 TL
İyda senedi 1,10 TL
Taşıma senedi 0,50 TL
-Konşimentolar 5,40 TL
-İpotekli borç senedi, irat senedi (binde 7,5)

MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR

-Makbuzlar:
-Resmi daireler tarafından yapılan mal ve
hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (binde 7,5)
-Maaş, ücret, gündelik, aidat, ikramiye,
harcırah v.s hizmet karşılığı alınan paralar
için verilen makbuzlar ile nakli ve tediyeyi
temin eden kağıtlar (binde 6)
-Vergi beyannameleri:
Yıllık gelir vergisi beyannameleri 25,40 TL
-Kurumlar vergisi beyannameleri 33,90 TL
-KDV beyannameleri 16,90 TL
-Muhtasar beyannameleri 16,90 TL
-Diğer vergi beyannameleri 16,90 TL

ASGARİ ÜCRET

Yeni yılda gelecek tüm bu zamların yanında çalışanlara yapılan zam yine tatmin etmedi. Asgari ücret, yılın ocak ve temmuz aylarında ayrı ayrı yüzde 4 oranında artacak. Emekli aylıkları da, ocakta yüzde 4,89, temmuzda ise yüzde 3,76 oranında zamlanacak.
Emekli aylıkları da, 6 aylık enflasyon tahminleri çerçevesinde ocakta yüzde 4,89, temmuzda ise yüzde 3,76 oranında zamlanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2009 Programına göre, halen brüt 638,7 YTL olan asgari ücret, 1 Ocak 2009'da yüzde 4 zam görecek. Bu zam, asgari ücretlinin brüt maaşında 25,55 YTL artış sağlayacak ve yeni asgari ücret 664,25 YTL'ye yükselecek. Ancak yılbaşından itibaren YTL'deki Yeni ifadesi kalkacak ve tekrar TL'ye geçilecek. Bu şekilde Ocak-Haziran döneminde asgari ücretlilere brüt 664,25 TL ödenecek.

1 Temmuz 2009'da asgari ücret yüzde 4 daha zamlanacak ve bu şekilde kümülatif zam oranı yüzde 8,16'ya çıkacak. Temmuz zammı da, asgari ücrette 26,57 TL artış olarak yansıyacak. Böylece brüt asgari ücret 2009'un 2. yarısında 690,82 TL olarak uygulanacak.

EMEKLİYE YILLIK YÜZDE 8,83 ZAM

Bu arada emekli aylıkları da, 6 aylık enflasyon tahminine göre 2009'un Ocak ayında yüzde 4,89 oranında artacak. Emeklinin Temmuz zammı da yüzde 3,76 olacak. Emekli maaşlarındaki yıllık zam oranı ise yüzde 8,83 olarak belirlenecek.

Program çerçevesinde, 2009 yılında sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirleri 81,3 milyar TL, toplam giderleri ise 102,8 milyar TL düzeyinde bulunacak. Bu şekilde sosyal güvenlik kuruluşlarının bütçelerinde 21,4 milyar TL'lik bir açık meydana gelecek.

MEMUR MAAŞLARI

Öte yandan 2009 Merkezi Yönetim Bütçesi uyarınca da, memurlar ile kamudaki sözleşmelilerin maaşlarına yeni yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısında ise yüzde 4,5 zam yapılacak. Ocak ve Temmuz zammı ile memur ve sözleşmeli maaşlarındaki yıllık artış yüzde 8,68'e ulaşırken, 6'şar aylık dönemlerdeki enflasyonun zam oranını geçmesi halinde, aradaki fark maaşlara eklenecek.
Kaynak:
Bu haber toplam 1100 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri