Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

AK Parti'den teklif var

30.06.2010 00:30
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'tan "torba" teklifi...

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, Gelir Vergisi Kanununda değişiklik öngören tasarıdaki bazı düzenlemeleri de kapsayan kanun teklifi hazırladı.

 

Teklif; Toplu Konut Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Pasaport Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Yüksek Öğrenim Kanunu, TBMM Genel Sekterliği Teşkilat Kanunu, Telgraf ve Telefon Kanunu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin kanun, Gider Vergileri Kanunu ve Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK de değişiklik yapıyor.

 

TOKİ'ye devri talep edilen taşınmazların kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde kalması halinde, TOKİ'nin devir talebi öncelikli olacak.

 

Uluslararası kuruluşlarda staj yapan ve görevlendirilen memurların ödenekleri artırılacak.

Teklifle, pasaport sürelerine de düzenleme getiriliyor. Sık sık yurt dışına giden kamu çalışanları ile tedavi için yurt dışında uzun süre kalanlar için pasaport süreleri yeniden düzenlenecek. Bu süreler İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek.

 

Elektronik pasaportlarda refakate kayıt işlemi yapılmayacak, bu pasaportlar temdit edilemeyecek ve müşterek e-pasaport düzenlenemeyecek.

 

-YURT DIŞINDA SÜREKLİ VEYA GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLENLER-

 

Kamu kurumlarınca yurt dışında sürekli veya geçici görevlendirilenler ile bunların eş ve çocuklarının tedavi yardımlarından yararlanması konusunda da düzenleme yapılıyor. Böylece bu konudaki hukuki boşluğun giderilmesi amaçlanıyor.

 

Bu çerçevede; yurt dışında sağlık hizmetinden ve yol giderlerinden yararlanacak olanların hastalanmaları halinde, tedavilerinin sağlanabilmesi için gerekli işlemler yapılabilecek. Düzenlemeyle; kapsama dahil kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar; Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurulu Başkanlığı tarafından müşterek çıkarılacak yönetmelikle yürütülecek.

 

Teklifle, tıp ve diş hekimliği fakültelerinde görev yapan ve döner sermayeden pay alamayan öğretim elamanlarının döner sermaye faaliyetlerine katılmaları sağlanıyor.

TBMM Genel Sekreterliği Hukuk Müşavirliğinin personel yapısı, diğer genel bütçeli idarelerin Hukuk Müşavirliklerinin yapısına paralel hale getiriliyor.

 

Yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunan diğer işletmecilerin ödeyecekleri Hazine payını; brüt satışlarından, hizmet sunmak için şebeke kullanımı karşılığında yetkilendirilen işletmecilere ödedikleri ya da borçlandıkları tutarları düştükten sonra kalan tutar üzerinden hesaplamalarına imkan sağlanacak.

 

-HAVACILIK TAZMİNAT ORANLARI ARTIRILIYOR-

 

Yapılan başka bir değişiklikle Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline ödenen havacılık tazminatı oranları artırılarak yeniden düzenleniyor.

 

Banker sayılmak için aranan devamlılık şartı, ''söz konusu işlemleri esas iştigal konusu olarak yapanlar'' olarak değiştiriliyor. Bu değişiklikle; işlemleri esas faaliyet konusu olarak fiilen yürütenlerin banker sayılarak banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi olmaları amaçlanıyor.

Özel öğretim kurumlarının iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, belediyeler yerine Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek. Bu yetki valiliklere de devredilebilecek.

 

AA

Bu haber toplam 1302 defa okunmuştur

Etiket(ler): , , , ,

DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri