Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

AKP ve Tarih'te 28 Temmuz

23 Temmuz 2008 / 09:27
Yıldırım'ın Ankara Savaşı'nda 28 Temmuz 1402'de Timur'a yenilmesiyle Osmanlı'yı 50 yıl geri atan 11 yıllık Fetret Devri başladı.
Anayasa Mahkemesi Adalet ve Kalkınma Partisi hakkındaki kapatma davasını karara bağlayacağı görüşmelere başlayacağı 28 Temmuz, Türk ve Osmanlı Tarihi'nde kara bir leke olarak bilinen bir tarihle aynı güne denk düştü. Bundan 606 sene önce Yıldırım Bayezid, Timur'a Ankara Savaşı'nda yenilerek 28 Temmuz'da esir düştü. Anadolu Beylikleri'nin yeniden kurulmasına ve Osmanlı'nın devletten imparatorluk haline dönüşmesini 50 yıl geciktiren Osmanlı Tarihi'nde Fetret Devri olarak bilinen 11 yıllık “iktidar boşluğu”nun başlangıç tarihi de aynı güne rastladı.

Anayasa Mahkemesi 22 Temmuz 2008'de AK Parti hakkındaki kapatma davasının karara bağlayacağı tarihi belirlemek için saat 13:30'da toplandı. Genel Sekreter Vekili ve raportör Alparslan Altan, mahkeme heyetinin kapatma davasını 28 Temmuz'da görüşmeye başlayacağını açıkladı. AKP hakkında kapatma davasının görüşülmeye başlanacağı tarihin de 1919'daki Erzurum Kongresi'ne (22 Temmuz) denk düşen bir tarihte belirlenmesi de diğer ilginç bir tesadüf.

28 Temmuz 1402'de ne oldu?

Osman Gazi, Orhan Gazi ve I. Murad'ın kurdukları beylik Balkanlar'da genişleme politikasın paralel şekilde Anadolu'da da Türk Beylileri arasında da bir birlik inşa etmeye çalışıyordu. Karamanlılara karşı kazanılan Akçay Savaşı, Sivas hükümdarı Kadı Burhaneddin'in öldürülmesi, Memluklulardaki siyasi boşluğu iyi kullanan Osmanlılar Orta Fırat'a kadar dayandılar.

Türkistan ve İran'da güçlü bir devlet kuran ve kendisini Türk Hanı olarak gören Timur'un Anadolu üzerinde iddia ettiği veraset Osmanlı'yla arasını açtı. Timur'dan kaçarak Osmanlı'ya sığınan Celayir Sultanı ve Karakoyunlu Kara Yusuf'u Bayezid'in geri vermemesi ve Timur'un Bağdat seferi sırasında Erzincan ve Kemah istilası iki padişahın kaçınılmaz noktaya getirdi.

1402 başlarında Gürcistan'da büyük bir ordu toplayan Timur, Erzincan üzerinden geçerek Ankara'yı kuşattı. Tokat üzerinden Ankara'ya yaklaşan Yıldırım'ı haber alan Timur, kuşatmayı kaldırarak Çubuk Ovası'na çekildi. Daha kalabalık ve fillerle destekli ordusuna bir de Bayezid'a Kara Tatarlar'ın ve Anadolu Beyliklerin ihaneti eklenince yenilgi kaçınılmaz oldu. Bir tek Sırp müttefikleri sonuna kadar yanında olan Bayezid, 300 askeri kalana kadar savaştı ve sonunda esir düştü. Bayezid'in oğulları Süleyman Çelebi, Mehmed Çelebi ve Sadrazam Çandarlı Ali Paşa kuşatmayı yararak kaçmayı başardı. Ankara Savaşı, Osmanlı Devleti'nin parçalanarak imparatorluk aşamasının 50 yıl gecikmesine, Anadolu Beylikleri'nin yeniden kurulmasına ve Osmanlı Tarihi'nde Fetret Devri olarak bilinen 11 yıllık iktidar boşluğunun yaşanmasına neden oldu. (Kaynak: Wikipedia)

Türk Tarihi'nde kara bir leke: Fetret Devri ya da Kardeş Kavgası

Bayezid'in 6 oğlu vardı: Emir Süleyman, İsa Çelebi, Musa Çelebi, Mehmet Çelebi, Mustafa Çelebi ve Kasım Çelebi. Padişah olması beklenen en büyük Mustafa Çelebi'nin Ankara Savaşı'nda kaybolması üzerine Emir Süleyman, Ali Paşa tarafından Rumeli'ye kaçırıldı. Mehmet Çelebi Amasya'ya çekildi. Musa Çelebi, çatışarak çekildiği Karesi'de İsa Çelebi'yi öldürerek Bursa'ya geçti ve Emir Süleyman'ın gelişiyle Karamanoğulları'na sığındı.

Geçişlerin ve Trakya'nın güvenliği için kardeşi Kasım'ı ve kızkardeşini Bizans'a rehin veren ve Karamanoğulları'yla barış yapan Emir Süleyman'ın hanlığını kardeşi Mehmet Çelebi tanıyarak ona tabi olduğunu açıkladı. Can güvenliği azalan Musa Çelebi, Eflak Kralı Mirçe'ye sığındı ve ondan aldığı askerlerle Edirne'ye saldırdı. Kaçan ve bir köye sığınan Emir Süleyman, Musa Çelebi'den bahşiş almak isteyen köylüler tarafından öldürüldü. Köye gelen Musa Çelebi, saltanat mensuplarının ancak saltanat emriyle öldürüleceği Türk kanunu gereğince tüm köy halkını ortadan kaldırdı.

Olayları öğrenen Mehmet Çelebi Amasya'dan ayrılarak Bursa'ya geçerek tahta geçtiğini ilan etti. Emir Süleyman'ı destekleyenlerin tabi olmasıyla güçlenen Mehmet Çelebi, kardeşi Musa Çelebi'yle son kez Rumeli Sarnako'da karşılaştı ve onu çadırında öldürttü. (Kaynak: Wikipedia)

Bunların hepsi tesadüf

Anayasa Mahkemesi'nin AKP hakkındaki kapatma davasının karara bağlayacağı görüşmelerin başlangıç tarihinin 28 Temmuz'a denk gelmesi tamamen bir tesadüf. Bu tarihin Osmanlı'yı 50 yıl geriye atan tarih olması, Bayezid'in esir düştüğü savaşın adının Ankara Savaşı olması, tarihte “Kardeş Kavgası” olarak bilinmesi… Bunların hepsi basit birer rastlantı.

Hatta neredeyse tüm dünyanın “iktidar savaşı” olarak nitelediği kapatma davası sürecinin II. Abdülhamit ve İttihatçılar arasında o dönemlerde yaşanan mücadeleye benzeyişi ve padişahın devrilmesinden sonra girilen I. Dünya Savaşı (Bu arada Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş ilanı ettiği tarih de 28 Temmuz 1914) ve ardından gelen yıkım tüm bunlar sadece tarihin garip cilvelerinden.

Anayasa Mahkemesi AK Parti'yi kapatır kapatmaz kimse bilemez. Bu tamamen mahkemenin tasarrufunda ve ancak onların yorumunda olması gereken bir konu. Burada kesin olan bir şey var: Osmanlı'yı Osmanlı yapan ne Osman Gazi ne de Fatih'tir. Osmanlı'yı Osmanlı yapan Fetret Devri'nden daha güçlü çıkan bu coğrafya insanlarıdır. Unutmamak gerekir, bizi öldürmeyen her şey bizi güçlü kılmıştır. Bu, bu toprakların en kadim kuralıdır.
Bu haber toplam 1014 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri