Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Aldığınız ürün sorunlu çıktıysa

12.05.2009 11:39
Satın aldığınız bir üründe sorun yaşarsanız, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvurabilirsiniz.
Kurum Adı: Sanayi ve Ticaret İl MüdürlüğüKısa Bilgi Tüketicinin çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, mağduriyetini giderici önlemleri almak, firma ile tüketiciyi uzlaştırmak amacıyla, tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi işlemidir. Taraflar arasında uzlaşma sağlanmadığı takdirde Tüketici Mahkemesi'nde 1. derece delil teşkil edecek karar alınır. İl Hakem Heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınır, 2.446,03 (İkibindörtyüzkırkaltıTL Üç Ykr.)(*)'dır. Şikayet konusu mal veya hizmet bedeli 2.446,03 (İkibindörtyüzkırkaltıTL Üç Ykr.)nin (*) altında ise; konu tüketicinin ikametgahının bulunduğu veya satıcının bulunduğu İlçe Hakem Heyeti'ne intikal ettirilir. 926,97 TL'nin altındaki şikayetler mutlaka İlçe Hakem Heyetlerine iletilmesi zorunludur. Bu konularda alınan Hakem Heyetleri Kararları bağlayıcıdır. 926,97 TL'nin üzerindeki mal ve hizmet anlaşmazlıklarında tüketici doğrudan Tüketici Mahkemesine gidebilir.Bu durumda tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapamaz. Hakem Heyetlerinin görev, yetki ve çalışma kapsamı dışında kalan başvurular ise doğrudan ilgili kuruluşlara intikal ettirilir.Özel Kanun Kapsamına giren ( Hava yolu taşımacılığı ile ilgili şikayetler, sipariş üzerine yaptırılan tüm hizmetler)konular Tüketici Hakem Heyetlerince değerlendirilememektedir.Başvuru Koşulları

1-Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

(4077 ve 4822 sayılı Kanunlar)

2- İlgili Yönetmelikler.

3-İlgili Bakanlık genelgeleri.Gerekli Belgeler

1-Dilekçe (imzalı)

2-Şikayet ile ilgili ispat edici belgelerin fotokopileri

(Bu belgeler; fatura, sözleşme, garanti belgesinin kaşeli kısmı, servis fişleri, sipariş formu, tanıtma ve kullanma kılavuzunun ilgili kısmı, firmanın taahhüt yazısı, ihtarname, firma ile yazışmalar, kredi kartı şikayetlerinde en son hesap ekstresı, banka tarafından toplam borcu gösterir yazışma, fatura bir başka şahıs adına düzenlenmişse vekaletname, turistik şikayetlerde tutanak, broşür, resim vb.)İşlem Adımları

Başvuru evrakı birim amiri tarafından Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti Servisi raportörüne havale edilir. Görevlendirilen raportör evrakın giriş kaydını yapar. Şikayet konusu mal veya hizmet bedeli 2.159,08.-(İkibinyüzellidokuz YTL Sekiz Ykr.)'nın (*) üzerinde ise; Müdürlüğümüz İl Hakem Heyeti'nde konu görüşülür. Bunun için öncelikle raportör dosya muhteviyatını inceler. İspat edici belgelerin eksik olması halinde, bunları tüketiciden temin ederek, konu ile ilgili raporunu hazırlar. Hakem Heyeti'nce gerek görüldüğü takdirde tüketici ve firma yetkilileri toplantıya davet edilir, firma ile tüketici uzlaştırılmaya çalışılır. Uzlaşma sağlanamadığı takdirde, uyuşmazlık konusu teknik inceleme gerektiren bir konu ise, konusunda uzman bir bilirkişi atanır. Atanan bilirkişi dosya evrakını ve şikayet konusu ürün/ hizmeti inceleyerek, raporunu düzenler. Bilirkişi raporunun Heyete ulaşmasını takiben düzenlenen ilk Hakem Heyeti toplantısında konu gündeme alınarak, karara bağlanır. İl Hakem Heyeti'nce alınan kararlar 5 gün içinde taraflara tebliğ edilir, ayrıca panoda ilan edilir.İlçe Hakem Heyetleri tarafından dörder aylık dönemler halinde hazırlanan faaliyet raporları, dönem bitiminden itibaren on beş gün içerisinde İl Müdürlüğü'ne gönderilir. Bu sürenin bitiminden on beş gün içerisinde İl Müdürlüğü tarafından İlçelerden gelen faaliyet raporları, İl Hakem Heyeti faaliyet raporu ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne gönderilir.


Başvuru Yeri

İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü

Aşırefendı Cd. Hoca Kasım Köprüsü Sk. Şeker Han No:4 Sirkeci

Eminönü - İSTANBUL

Tel:ALO 175 Tüketici Hattı (Ücretsiz)

(0212)514 10 80-84 Pbx

Faks ; (0212) 511 54 11 -512 63 89 ( Faks ile başvurular kabul edilir.)Başvuru Şekli

İnternet üzerinden başvuru yapılabilir. Postayla başvuru yapılabilir.Özel Durumlar

1-Tüketicinin 4 seçimlik hakkından birini kullanabilmesi için; 4822 sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanun'un 4 ve 4/A maddelerine istinaden; ayıplı malın teslim tarihinden itibaren veya ayıplı hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde, ayıbı ve konu ile ilgili talebini satıcıya bildirmesi ve bunu ispat edici belgeyi (taahhütlü mektup, ihtarname, servis fişi vb.)temin etmesi gerekir.

2-Başvuru dilekçesinde şikayet nedeni ve talep mutlaka açıkça ifade edilmelidir.

3-Tüketicinin adres, telefon, elektronik posta adresi bilgileri; karar tebliği ve toplantıya katılım için gereklidir. (Bildirilen telefon numarasının mesai saatleri içinde tüketiciye ulaşılabilecek numara olması önemlidir.)

4-Satın alınan ürünle birlikte Garanti Belgesi ve Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu verilmemesi, ayrıca satış sonrası servis hizmetleri ile ilgili şikayetler hakkında Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne ayrı bir dilekçe ile başvurulmalıdır.

5-Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişinin başvurusu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamı dışındadır.

6-Tüketici aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak birden çok Hakem Heyeti'ne ve/veya aynı Hakem Heyeti'ne birden fazla başvuramaz.Aksi takdirde diğer taraf lehine geçersizlik itirazında bulunma hakkı doğar.

* (Büyükşehir statüsünde bulunan illerde kurulan İl Hakem Heyetleri, mal ve hizmet bedeli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayı içinde tesbit ve ilan edilecek tutarın üzerindeki uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkilidir.Bu bedelin altındaki uyuşmazlıklara Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde kurulu, tüketicinin ikametgahının bulunduğu veya satıcının bulunduğu İlçelerdeki hakem heyetlerince bakılır.)
Bu haber toplam 1232 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri