Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

23, 24 ve 25. Maddelerde geçti

28.04.2010 05:31
TBMM Genel Kurulu, dün Anayasa değişikliği teklifi üzerindeki görüşmeleri sürdürmek üzere toplandı. Genel Kurul gece saat 4'e kadar süren oturum sonrasında 23,24 ve 25. maddelerdeki değişiklikleri kabul etti.

 

TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil'in başkanlığında toplanan Genel Kurul'da gündeme ilişkin konuların ardından teklif üzerindeki görüşmelere geçilecek. 

Genel Kurulun bugünkü çalışmaları kapsamında teklifin üç maddesi görüşülecek. Teklifin 23. maddesiyle Anayasanın, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısını düzenleyen 159. maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, HSYK'nın halen 7 olan üye sayısı 22'ye, 5 olan yedek üye sayısı ise 12'ye çıkarılıyor. HSYK'nın 3 daire halinde çalışması öngörülüyor.

Teklifin 24. maddesiyle Anayasanın, 166. maddesinde değişiklik yapılarak ''Ekonomik ve Sosyal Konsey'' Anayasa kapsamına alınıyor.

Değişiklik teklifinin 25. maddesiyle de Anayasanın, 12 Eylül dönemindeki Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ile bu dönemde kurulan hükümetler ve Danışma Meclisi'nde görev alanların yargılanmasını önleyen geçici 15. maddesi yürürlükten kaldırılıyor.

-GENEL KURULDA, TEKLİFİN 23. MADDESİ  ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

 TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 23. maddesi üzerindeki görüşmelere başlandı.

TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil'in başkanlığında toplanan Genel Kurulda gündeme ilişkin konuların görüşülmesinin ardından birleşime kısa süre ara verildi. Daha sonra, birleşimi yönetmek üzere TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin kürsüye geldi.

Genel Kurulda Anayasa değişikliği teklifinin 23. maddesi üzerindeki görüşmelere başlandı. Teklifin 23. maddesiyle, Anayasanın, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısını düzenleyen 159. maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, HSYK'nın halen 7 olan üye sayısı 22'ye, 5 olan yedek üye sayısı ise 12'ye çıkarılıyor. HSYK'nın 3 daire halinde çalışması öngörülüyor.

2040 TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 23. maddesinin gizli oylamasına geçildi.

Teklifin 23. maddesiyle Anayasanın, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısını düzenleyen 159. maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, HSYK'nın halen 7 olan üye sayısı 22'ye, 5 olan yedek üye sayısı ise 12'ye çıkarılıyor. HSYK'nın 3 daire halinde çalışması öngörülüyor.

21.20 DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN 23. MADDESİNE 336 KABUL, 72 RET OYU VERİLDİ

 TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 23. maddesine 336 kabul, 72 ret oyu verildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 409 milletvekili katıldı. Oylamada 336 kabul, 72 ret oyu kullanıldı. 1 oy da boş çıktı.

Teklifin 23. maddesiyle, Anayasanın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısını düzenleyen 159. maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, HSYK'nın halen 7 olan üye sayısı 22'ye, 5 olan yedek üye sayısı ise 12'ye çıkarılıyor. HSYK'nın 3 daire halinde çalışması öngörülüyor.

Maddeye göre, HSYK'nın Başkanı, Adalet Bakanı olmaya devam edecek. Adalet Bakanlığı Müsteşarının Kurulda yer alması uygulaması da sürecek.

Kurulun, 4 asıl üyesi, yüksek öğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri, üst kademe yöneticileriyle, avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca; 3 asıl ve 3 yedek üyesi, Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca; 2 asıl ve 2 yedek üyesi, Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca; 1 asıl ve 1 yedek üyesi, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca kendi üyeleri arasından; 7 asıl ve 4 yedek üyesi, birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından adli yargı hakim ve savcılarınca; 3 asıl ve 2 yedek üyesi idari yargı hakim ve savcıları arasından idari yargı hakim ve savcılarınca dört yıl için seçilecek. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilecek.

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde yapılacak.

Kurulun ''meslekten çıkarma'' cezasına ilişkin kararlarına itiraz yolu getirilecek. Kurulun diğer kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamayacak.

22.10 GENEL KURULDA, TEKLİFİN 24. MADDESİ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin, 'Ekonomik ve Sosyal Konsey''in Anayasa kapsamına alınmasını öngören 24. maddesi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Madde üzerine CHP grubu adına söz alan Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Ekonomi ve Sosyal Konseyin Türkiye'de 15 yıldır var olduğunu ve kanunla düzenlendiğini ifade etti. Öztrak, hükümeti, bu kurumu Anayasa kapsamına alarak çalıştırma konusunda samimi bulmadığını ifade etti.

Değişiklik teklifini eleştiren Öztrak, teklifin toplumsal mutabakatla hazırlanmadığını, bu nedenle belirsizlik ve huzursuzluğun artacağını savundu. Teklifte, ekonomi dengelerini toparlayacak nitelikte bir unsur bulunmadığını dile getiren Öztrak, ''İktidarın, dayatma olarak getirdiği bu teklifin arkasında masum bir demokrasi yoktur. Bu teklifi getirerek, gündemdeki işsizliği ve yoksulluğu unutturmak istiyorlar'' dedi.

Hükümetin, teklifte bulunan bazı düzenlemelerin Anayasa Mahkemesine gideceğini anladığı için ''uzlaşmaya hazırız' dediğini öne süren Öztrak, Anayasa Mahkemesine gitme yetkisini de halkın verdiğini ve bu hakkın gerektiğinde kullanılmamasının görevi ihmal olacağını dile getirdi.

BDP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis de Anayasanın, yamalı bohça olmaktan da çıktığını adeta kevgire döndüğünü öne sürdü.

Türkiye'de seçim endeksli bir siyaset yapıldığını belirten Halis, 'İktidardayken başka, muhalefetteyken başka tavır sergileniyor. İktidara gelince hafıza kaybı yaşanıyor'' dedi.

Anayasa değişiklik teklifini eleştiren Halis, teklifin siyasi partilere ''dayatma'' olarak getirildiğini ve sorunları çözecek kapsamda olmadığını savundu. Şerafettin Halis, demokratik bir Anayasa yapılması için öncelikle Türkiye'de nitelikli siyasetin hakim olması gerektiğini, parça parça yapılacak değişikliklerle Anayasanın darbe ruhundan kurtarılamayacağını sözlerine ekledi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ise değişiklik teklifinin, toplumsal fayda sağlayacak bir düzenleme içermediğini, demokrasi kılıfı altında, yürütme gücünün yargıya hakim olmasının sağlanmaya çalışıldığını öne sürdü.

Anayasanın, millet için yapılması gerektiğini kaydeden Vural, değişiklik teklifinde, belli zümre, parti ve kişilerin menfaatinin korunduğunu savundu. Teklifte vatandaşın menfaatinin gözetilmediğini, yürütmenin gücünün artırılmak istendiğini ileri süren Vural, ''(Asarsın, kesersin) diyenler, bu teklifi getirerek, 'asarım, keserim ama hesap vermem' demek istiyor. Ama bu hesap mutlaka kesilecektir'' diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç de Ekonomik ve Sosyal Konsey'in Anayasal güvence altına alınarak, ülkedeki sivil toplum örgütlerinin, ekonomik ve sosyal problemlerin çözümüne katılımını artıracağını söyledi. İrbeç, bu değişikliğin, AB ile müzakere sürecinde yapılacak görüşmelerde Türkiye'nin elini de güçlendireceğine işaret etti.

Sosyal devlet ilkesi açısından bakıldığında konseyin öneminin daha iyi anlaşılacağını belirten İrbeç, konseyin, ekonomik istikrarın tesisinde, büyümenin hızlandırılmasında Hükümete yol gösterici nitelikte olacağını kaydetti.

-''AKP'LİLERDEN KORKARIM...''

Verdiği değişiklik önergesi üzerinde söz alan Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç, AK Parti'nin, kendine uygun bir yargı oluşturmaya çalıştığını öne sürerek, ''Yeni HSYK, kendi yandaşlarını koruma ve kollama görevi yapacak'' dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun, kendisine, ''1982 Anayasasına önce ret verdin, fakat askerlerden korkunca kabul verdin'' dediğini ifade eden Genç, elindeki belgeyi Kuzu'ya göstererek, ''Doğru konuş, ben askerlerden korkmam ama AKP'lilerden korkarım. Askerler insanı hapseder, AKP'liler diri diri yakar'' diye konuştu.

Genç, daha sonra elindeki belgeyi, komisyon sırasına giderek, Burhan Kuzu'ya verdi.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart da önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, tarafsız olarak Meclisi yönetmediği için, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'e güvenmediklerini söyledi.

Bunun üzerine Şahin, ''Ama biz sizi seviyoruz, yaradandan ötürü herkesi severiz'' dedi.

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, oylamayı beklerken, AK Parti sıralarında oturan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına giderek, ''Moya Moya'' hastası Ermeni Artur Manukyan

24. MADDEYE 340 EVET OYU

24. Madde'nin gizli oylaması başladı.

24. maddenin oylamasında 409 milletvekili katılırken 340  evet oyu 69 da ret oyu aldı..

Değişiklikle, Anayasa'nın, 166. maddesinde değişiklik yapılarak, ''Ekonomik ve Sosyal Konsey'' Anayasa kapsamına alınıyor.

01.00 TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 25. maddesi üzerindeki görüşmelere başlandı.

Madde ile Anayasanın, 12 Eylül dönemindeki Milli Güvenlik Konseyi üyeleri ile bu dönemde kurulan hükümetler ve Danışma Meclisinde görev alanların yargılanmasını önleyen, Geçici 15. maddesi yürürlükten kaldırılıyor.

25. MADDEYE 336 KABUL, 70 RET OYU VERİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 25. maddesine 336 kabul, 70 ret oyu verildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 407 milletvekili katıldı. Oylamada 336 kabul, 70 ret oyu kullanıldı. 1 oy da boş çıktı.

Teklifin 25. maddesiyle, Anayasanın, 12 Eylül dönemindeki Milli Güvenlik Konseyi üyeleriyle bu dönemde kurulan hükümetler ve Danışma Meclisinde görev alanların yargılanmasını önleyen, geçici 15. maddesi yürürlükten kaldırılıyor.

Bu haber toplam 1726 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri