Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Avusturalya'da Kurban Coşkusu

15.11.2009 01:14
M. ESAD COŞAN VAKFI'NIN KURBAN ORGANİZASYONUNA YOĞUN İLGİ

Avustralya Mahmud Esad Coþan Vakfý, düzenlediði “4. Uluslararasý Kurban Organizasyonu” ile kurban ibâdetinizi kolaylaþtýrma ve lâyýkýyla yerine getirme hizmetine devam ediyor. Koyun cinsi kurbanlýk kotasýnýn kýsa sürede dolmasý nedeniyle sadece büyükbaþ kurban baðýþý kabul ediliyor.


Mahmud Esad Coþan Vakfý’ndan yapýlan yazýlý açýklamada, “Bu yýl koyuna ilave olarak büyükbaþ cinsi kurban alternatifini de sunan vakfýmýz, fiyatý 150 Avustralya Dolarý olarak belirlendi. (Yaklaþýk 205 TL. Döviz kurlarýna göre deðiþebilmektedir). Hayýrsever dostlarýn yoðun ilgisi üzerine koyun cinsi kurbanlýk kotasý kýsa sürede doldu. Büyükbaþ cinsi kurban baðýþý ise devam etmektedir. Kurban organizasyonumuza yalnýzca kredi kartý ile web sitemiz www.mecvakfi.org üzerinden kayýt kabul edilmektedir”
denildi.

Bu yýl kurban sayýsýnýn sýnýrlýðý olduðunun vurgulandýðý açýklamada, “Bu yýl kurban organizasyonumuza baðýþ kabulü kotalara ulaþýldýðý anda veya ulaþýlamamasý durumunda 25 Kasým 2009 Çarþamba günü Türkiye saati ile 16.00'da sona erecektir. Bu nedenle, vekâlet ve ödeme iþlemini tamamlamakta acele edilmesini önermekteyiz”
ifadesi kullanýldý.
Bu haber toplam 1512 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri