Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Aydın Doğan'ın Hisse Senetleri

09.10.2009 17:57
Başka bir vergi borcu için üzerinde ihtiyati haciz bulunan hisse senetlerini teminat olarak gösterdi!
6183 Sayılı Amme Alacakları Usulü Hakkı'ndaki Kanuna göre, hisse senedi teminat olarak gösterilmediği halde Doğan Grubu, bir önceki vergi haczinde olduğu gibi hisse senetlerini teminat gösterdi.
6183 Sayılı Kanuna göre nakit, banka teminat mektubu, hazine bonosu, devlet tahvili ve ekspertizi vergi dairesi tarafından yapılacak gayrimenkuller dışında teminat kabul edilemeyeceği bildirildiği halde Doğan Grubu'nun aynı taktiğe başvurması eski prosedürün yeniden uyguladığını gösteriyor.

DOĞAN GRUBU'NUN İMKB'YE GÖNDERDİĞİ TEMİNAT AÇIKLAMASI İSE ŞÖYLE:

"Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş. ile dolaylı bağlı ortaklıklarımız D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş., Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş.'den, 2005, 2006 ve 2007 hesap dönemlerine ait "Vergi İnceleme Raporları" ile ilgili olarak; vergi aslı ve vergi cezaları ile bunlara ilişkin olarak hesaplanan gecikme faizi tutarı için birlikte toplam 4.823.825.987,33,-TL tutarındaki teminatın 15 gün içerisinde gösterilmesinin ilgili Vergi Daireleri tarafından talep edildiği daha önce 25.09.2009 tarihinde kamuya açıklanmıştır.  Şirketimizin yukarıda adı geçen bağlı ortaklıklarının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 10'uncu maddesinde belirtilen türde teminatı, teminat olarak kabul edilmek üzere, ilgili Vergi Daireleri'ne gösterdiği öğrenilmiştir.
Bu çerçevede, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş. ve dolaylı bağlı ortaklıklarımız D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş. ile Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş.'nin ayrı ayrı aktiflerinde kayıtlı D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş., Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş. hisseleri, "Vergi İnceleme Raporları"nda Gelirler Kontrolörleri tarafından hesaplanan ve vergi aslı ve ceza ihbarnamelerine esas teşkil eden değerler üzerinden teminat olarak gösterilmiştir. Diğer taraftan, 3'üncü kişilere (bunlar arasında Doğan Grubu bünyesinde faaliyet gösteren herhangi bir halka açık şirket bulunmamaktadır) ait 44 ayrı taşınmaz ile Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından 2.693.114,65,-TL tutarındaki kesin ve süresiz "banka teminat mektubu" da teminat olarak gösterilmiştir."

 Diğer taraftan, ilgili Vergi Daireleri, bugün Şirketimiz tarafından KAP vasıtasıyla kamuya açıklanan mezkur Danıştay Kararı hakkında, adı geçen bağlı ortaklıklarımız tarafından yazılı olarak bilgilendirmiş olup; ilgili Vergi Dairelerinden, mezkur Danıştay kararı doğrultusunda teminat istenmesi işlemlerinin durdurulması talep edilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu; bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

Bu haber toplam 1884 defa okunmuştur

Etiket(ler): ,

DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri