Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Hapis cezası yerine kamu hizmeti

07.07.2010 13:04
Anayasa Mahkemesi, sanığın gönüllü olması halinde, kısa süreli hapis cezasının kamuya yararlı bir işte çalışmaya çevrilmesini Anayasaya uygun buldu.

Anayasa Mahkemesi, sanığın gönüllü olması halinde, kısa süreli hapis cezasının kamuya yararlı bir işte çalışmaya çevrilmesini Anayasaya uygun buldu.

Yüksek Mahkemenin, Sakarya Çocuk Mahkemesinin başvurusu üzerine,  suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre; sanığın gönüllü olması koşuluyla kısa süreli hapis cezasının kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya çevrilmesine ilişkin Türk Ceza Kanunu hükmünün iptal istemine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sakarya Çocuk Mahkemesinin başvurusunda, ''Sanıktan, davanın sonucunu belli edecek şekilde kamuya yararlı bir işte çalışmaya gönüllü olup olmadığının sorulmasının, peşinen açıklanmış bir görüş niteliğinde olacağı ve hakimin tarafsızlığı ilkesini zedeleyeceği'' öne sürüldü.
Anayasa Mahkemesinin kararında ise kısa süreli hapis cezası yerine uygulanabilecek seçenek yaptırımlar gösterilerek hakime takdir yetkisi tanındığı, iptali istenen düzenlemede, gönüllü olup olmama durumunun hüküm verilmeden önce belirlenmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
İtiraz konusu ibareyi de içeren kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yaptırımı ile suçlunun, toplum içinde özgürlüğü kısıtlanmadan, cezaevlerinin olumsuz etkilerinden de kurtarılarak, toplumla sosyal bağları koparılmadan ve hayatın normal akışı değişmeden ıslah edilmesinin amaçlandığı belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:
''Yasa koyucunun itiraz konusu ibareyi, kamu hizmeti yaptırımının hükümlünün de katılımını gerektiren bir yaptırım olmasını gözeterek, suçlunun topluma kazandırılmasını sağlamak için kamu yararı amacıyla öngördüğü anlaşılmaktadır. Cezanın kişiselleştirilmesine yönelik bu düzenlemenin Anayasal sınırlar içinde yasa koyucunun takdirinde olduğu açıktır.
Öte yandan, yargılama sürecinde 5237 sayılı yasanın 50. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin uygulanabilmesi ihtimali gözetilerek sanıktan kamuya yararlı bir işte çalışmaya gönüllü olup olmadığının sorulması, sanığın mahkum edileceği anlamını taşımayıp, kuralın uygulanmasından kaynaklanan bir zorunluluk olduğundan hakimin tarafsızlığı ilkesine aykırı bir durumdan söz edilemez.''
Anayasa Mahkemesi, bu gerekçelerle söz konusu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vererek, iptal istemini reddetti.

Kaynak:
Bu haber toplam 1390 defa okunmuştur

Etiket(ler): , , , ,

DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri