Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Bakın halk ne diyor

08 Temmuz 2008 / 10:23
MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Haziran ayı araştırması; vatandaşın siyasete ve ülkeye bakışını ortaya koydu. Sonuçlar ilginç…
Sık sık yapılan kamuoyu araştırmaları ülkenin fotoğrafını ve vatandaşın eğilimlerini ortaya koyuyor. Haziran ayında MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin yaptığı geniş araştırma sonuçları ilginç sonuçlar ortaya koydu. İşte raporun özeti:

Hayattan Memnuniyet: Vatandaşın %50,9’unun hayatından memnun olduğu, %25,9’unun ise memnun değil. Son altı aylık süre içerisinde Türk halkının genel olarak hayattan memnuniyet konusunda istikrarsızlık yaşadığı görülüyor. Bu istikrasızlığın nedeni; siyasi ve ekonomik gerginlik ve belirsizliklerdir.


Milli Takım Moral Verdi: Haziran ayında hayattan memnuniyet oranı yükseldi. Uzmanlar bunun nedenini; Türk futbol milli takımının Avrupa şampiyonasındaki başarısı olarak açıkladı.


Türkiye Nereye Gidiyor?: Son aylarda yaşanan siyasi olaylar, partilerin ve liderlerinin tavırları ve yüksek yargıda AK Parti ile ilgili başlatılan kapatma davası ve bütün bunlara bağlı endişeler ile son bir ayda yaşanan olaylar genel olarak Türkiye’nin gidişatından memnuniyetsizliği de arttırdı. Halkın %66’sı genelde Türkiye’nin durumunun iyiye gitmediğini düşünüyor. İyiye gittiğini düşünenler ise %28,6. Türkiye’nin gidişatı konusunda AK Parti’li seçmenlerin diğer tüm partililere göre daha iyimser. Mayıs 2008’e göre kıyaslandığında kötümserlik duygusunun %4 civarında arttığı görülüyor.


Beş Yıl Önceki Hayat Şartları ile Bugünün Mukayesesi: Beş yıl öncesi ile kıyaslandığında; halkın %45,2’sinin hayat şartlarının 5 yıl önce daha iyi olduğu, %26,8’inin aynı kaldığı söylüyor. %27,4’lük bir kitle ise hayat şartlarının bugün daha iyi olduğu belirtti. 6 ay önceye göre; bugünkü yaşamlarının daha iyi olduğunu belirtenlerin oranında belirgin bir azalma var.


Beş Yıl Sonrasına Ait Hayat Şartları Beklentisi: Önümüzdeki beş yıllık dönemde halkın %45,7’si hayat şartlarının daha iyi olacağını, %18’i aynı kalacağını düşünürken, %29,9’u hayat şartlarının kötüleşeceğini düşünüyor. Halkın yaklaşık üçte biri önümüzdeki 5 yılda yaşamlarıyla ilgili karamsar bir duygu içinde. Nitekim bu karamsarlık 6 ay öncesine göre yüzde 9 arttı.


Siyasi Gerginliğin Sorumlusu: Halk, Türkiye’de yaşanan siyasi gerginliğin en önemli iki sorumlusu olarak en yüksek oranda (toplam %27,3) Hükümet, AK Parti ve Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ı görüyor.

Daha sonra ise Muhalefet, CHP ve Deniz Baykal (toplam %18,4) siyasi gerginliğin müsebbibi olarak görülüyor. Bu iki faktörün dışında üçüncü ana sebep olarak tüm liderler ve tüm partilerin de siyasi gerginliğe sebep olduğu düşünülüyor.

Yüksek yargının ve Ordu’nun gerginlik yaratan unsurlar olarak dikkate değer oranlarda belirtilmemesi ise bir başka ilgi çekici nokta olarak görüldü.

Hükümetin Ekonomi Politikası: Halkın %25,8’i mevcut hükümetin ekonomi politikalarını başarılı, %38,2’si orta düzeyde başarılı buluyor. Halkın, %33,8’lik kesim ise mevcut hükümetin ekonomi politikasını başarısız buldu. 2007 yılının Şubat ayına göre; hükümetin ekonomi politikalarını başarılı bulanların oranında azalma gözlendi.

Avrupa Birliği’ne Destek: Türk halkının %63,1’inin bugün bir referandum olsa, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımını destekleyeceğini söylüyor. AK Parti’li seçmenlerin tüm diğer partililere göre daha yüksek oranda AB taraftarı olduğu görüldü. Türkiye’de son aylarda yaşanan olaylardan sonra Avrupa Birliği’ne olan desteğin önemli oranda arttığı gözlendi. Avrupa Birliği’ne karşı olanların oranı ise %29,9. AB’ye karşı olanlar arasında üniversite mezunlarının diğer eğitim seviyelerine göre daha yüksek oranda (%35,5) olduğu saptandı. Mayıs 2008’de Avrupa Birliği’ne olan destek %62 iken Haziran 2008’de bu oran %63,1’e yükseldi.


Yeni Anayasa: Türkiye’nin yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğunu düşünenlerin oranı % 55 iken, ihtiyacı olmadığını düşünenler ise % 38. Bu konuda fikir belirtmeyenlerin oranı ise % 6,9.


Yönetim Sistemimizin Demokratikliği: Türkiye’nin yönetim sisteminin ne derece demokrasiye uygun olduğu konusunda yapılan oylamada, 10 üzerinden 5,7 verildi. Aralık 2007’de bu rakam 6.8’di.


AK Parti’nin Kapatılma Davasına Bakış: halkın çoğunluğu (%63,5) AK Parti’nin kapatılmasına olumsuz bakıyor. %25,1’lik bir kesim AKP’nin kapanmasını istiyor. AK Parti, kendi seçmenleri yanında diğer partililerden de bu konuda büyük destek gördü. CHP’li seçmenlerin %61,7’sinin kapatma davasını desteklediği belirlendi. Davanın açıldığı Mart 2008’den bu yana Nisan ve Mayıs ayları itibariyle Ak Parti’nin kapatılmaması gerektiğini düşünenlerin oranlarında kademeli olarak düşüşler gözlendi.


Laikliğe Yönelik Tehdit Algısı: Türkiye’de laikliğin tehdit altında olduğunu düşünenlerin oranı %38,2 iken bu görüşe katılmayanların oranı ise %53,4. Beklendiği gibi tehdit algısı en yüksek oranda CHP’li seçmenlerde görülüdü. Ayrıca kadınlar erkeklerden, yaşlılar gençlerden ve yüksek eğitimliler göreli olarak daha az eğitimlilerden daha yüksek oranlarda tehdit algısı hissediyor.Mayıs 2008’e göre; tehdit algısında genel bir artış oldu.


AK Parti Kapatılırsa Seçmenin Tepkisi Ne Olacak?: AK Parti’nin kapatılması ve R.Tayip Erdoğan’a siyasi yasak gelmesi durumunda yapılacak seçimde T.Erdoğan’ın desteklediği partiye oy vereceğini söyleyenlerin oranı %44,6. Mayıs ayına göre bu oran %4 oranında azaldı.

Cumhurbaşkanının Görev Yapış Tarzı: Halkın %69,6’sı Cumhurbaşkanının görevini yapış tarzını onaylarken %27,3’ü onaylamadı. CHP’li seçmenler hariç diğer tüm partililerin yarıdan fazlası Cumhurbaşkanı’nın görevini yapış tarzını onaylıyor. Ancak, Aralık 2007’ye göre; % 4,3 oranında bir azalma var.

Abdullah Gül’e Verilen Görev Başarı Notu: Araştırmaya katılanların Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzına verdikleri not ortalaması 10 üzerinden 7,2.

Kurumlara Güven: Araştırmaya katılanların en çok güvendiği kurumun Ordu olduğu, bunu sırasıyla Polis teşkilatı, Cumhurbaşkanı, Yargı, Anayasa Mahkemesi ve Başbakan izledi. En az güvenilenler ise sırasıyla Ana Muhalefet lideri Deniz Baykal, Medya ve Politikacılar olduğu tespit edildi. 6 ay öncesine göre istisnasız tüm siyasi parti liderlerine olan güven araştırıldığında en yüksek oranda (8.8) Ak Parti’li seçmenlerin kendi liderlerine güvendikleri, en düşük oranda (5,5) ise CHP’li seçmenlerin kendi liderlerine güvendikleri ortaya çıktı. MHP’li seçmenlerin ise kendi liderlerine güven derecesi 10 üzerinden 6.1 oldu.

Oy Verme Davranışı: Bugün seçim olsa kararsızlar ve sandığa tepki gösterenler dağıtılmaksızın halkın %40,4’ünün AK Parti’ye, %14,4’ünün CHP’ye ve %7,6’sının MHP’ye oy vereceği anlaşıldı.


Seçmen profili: Üç büyük partinin seçmen profili ise şu şekilde:
-Ak Parti’li seçmen: kadın ağırlıklı, genç, daha az eğitimli, daha düşük ekonomik gelir düzeyinde.
-CHP’li seçmen ise neredeyse Ak Parti’li seçmen profilinin tam tersi özellikler gösteriyor.
-MHP’li seçmenler ise Ak Parti’li seçmenlerin özelliklerine daha yakındır.

Kaynak:
Bu haber toplam 906 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri