Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Başsavcı Vakit'ten Belgeleri İstedi

23 Eylül 2008 / 14:22
Alman Vakfı'ndan para aldığı belgelenen CHP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattıı.
CHP'nin Alman Ebert Vakfı'ndan 2005'te 85 bin Euro yardım aldığı, CHP' Genel Başkanı Deniz Baykal ve parti kurmayları tarafından kesin bir dille yalanlanırken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, belgeyi yayınlayan Vakit Gazetesi'nden ilgili belgeleri istedi.

Vakit Gazetesi'nin geçtiğimiz cumartesi günü yayınladığı belgelerden sonra, Başsavcı Abdurrahman Yalçınkaya'nın, Alman Ebert Vakfı'ndan 2005'te 85 bin Euro yardım aldığı ileri sürülen CHP hakkında inceleme başlattığı ve Vakit Gazetesi'nden bilgi ve belge konusunda yardım istediği belirtildi. Vakit Gazetesi'nde bugün yer alan habere göre, dün akşam saatlerinde gazeteyi arayan, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Mahir Kara, “Sayın Başsavcımızın talimatıyla konu hakkında inceleme başlatılacaktır” dedi ve Vakit Gazetesi'nin kupürleri ile sözkonusu belgeyi istedi.

MADDE 69'A GÖRE CHP KAPATILIR!
Vakit'in belgeyi yayınlamasından sonra Hukukçular, AK Parti'ye kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'ya Anayasa'nın 69. maddesinin 9. fıkrasını hatırlattılar.

Anayasa'nın 69. maddesinin 10. fıkrası yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyruklu olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alan siyasi partilerin temelli kapatılacağını öngörüyor.

İŞTE O MADDE...
Siyasî partilerin uyacakları esaslar

MADDE 69. – (Değişik: 23.7.1995-4121/7 md.) Siyasî partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur. Bu ilkelerin uygulanması kanunla düzenlenir.

Siyasî partiler, ticarî faaliyetlere girişemezler.

Siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın uygulanması kanunla düzenlenir. Anayasa Mahkemesince siyasî partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda gösterilir. Anayasa Mahkemesi, bu denetim görevini yerine getirirken Sayıştaydan yardım sağlar. Anayasa Mahkemesinin bu denetim sonunda vereceği kararlar kesindir.

Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır.

Bir siyasî partinin tüzüğü ve programının 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı bulunması halinde temelli kapatma kararı verilir.

Bir siyasî partinin 68 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun bu nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiğinin Anayasa Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir. (Ek cümle: 3.10.2001-4709/25 md.) Bir siyasî parti, bu nitelikteki fiiller o partinin üyelerince yoğun bir şekilde işlendiği ve bu durum o partinin büyük kongre veya genel başkan veya merkez karar veya yönetim organları veya Türkiye Büyük Millet Meclisindeki grup genel kurulu veya grup yönetim kurulunca zımnen veya açıkça benimsendiği yahut bu fiiller doğrudan doğruya anılan parti organlarınca kararlılık içinde işlendiği takdirde, söz konusu fiillerin odağı haline gelmiş sayılır.

(Ek: 3.10.2001-4709/25 md.) Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkralara göre temelli kapatma yerine, dava konusu fiillerin ağırlığına göre ilgili siyasî partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmasına karar verebilir.

Temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz.

Bir siyasî partinin temelli kapatılmasına beyan veya faaliyetleriyle sebep olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmî Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamazlar.

Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzelkişilerden maddî yardım alan siyasî partiler temelli olarak kapatılır.

(Değişik: 3.10.2001-4709/25 md.) Siyasî partilerin kuruluş ve çalışmaları, denetlenmeleri, kapatılmaları ya da Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakılmaları ile siyasî partilerin ve adayların seçim harcamaları ve usulleri yukarıdaki esaslar çerçevesinde kanunla düzenlenir
Kaynak:
Bu haber toplam 916 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri