Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İnönü'nün sattığı camii aslına dönüyor

06.02.2010 16:29
Taksim'de 350 sene namaz kılınan, ancak 1941'de İnönü tarafından satıldıktan sonra İstiklâl Meyhanesi adı ile dansözlü içkili olarak kullanılan camii aslına döndürülüyor.

Kenan Kıran'ın haberi

Beyoğlu İstiklâl Caddesi’nde bulunan meyhanenin kullanım alanı “Dini Tesis Alanı” olarak düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarihi eserlerimizi ihya etmeye devam ediyor. Taksim’de 350 sene namaz kılınan, ibadet edilen ancak 1941'de İsmet İnönü tarafından 4 bin liraya satıldıktan sonra “İstiklal Meyhanesi” adı ile dansözlü meyhane olarak kullanılan Katip Mustafa Çelebi Camii aslına döndürülüyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan meyhanenin kullanım alanı “Dini Tesis Alanı” olarak düzenlendi.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİ ANITLAR KURULU ONAYLADI

2863 sayılı kanun çerçevesinde hazırlanan Beyoğlu 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Anıtlar Kurulu tarafından 7 Ocak 2009 tarih ve 2302 sayılı kararı ile onaylandı.

Plan, 15 Mayıs 2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Anıtlar Kurulu’nun onayladığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen imar planıyla “İstiklal Meyhanesi” kaldırılacak ve aslına uygun olacak Katip Mustafa Çelebi Camii ibadete açılacak.

Beyoğlu 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile, Beyoğlu ilçesi Kâtip Mustafa Çelebi mahallesi Çukurçeşme Sokağı'nda bulunan meyhanenin kullanım alanı “Dini Tesis Alanı” olarak düzenleniyor.

AĞA CAMİİ İLE BİRLİKTE YAPIMINA BAŞLANMIŞ

1590’lı yıllarda Kâtip Mustafa Çelebi tarafından inşa edilen ve Kâtip Mustafa Çelebi Mahallesi'ne adını veren Kâtip Mustafa Çelebi Camii'nin yapımına, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan Ağa Camii ile birlikte başlanmış.

Ağa Camii’nin hemen çaprazında yer alan Kâtip Mustafa Çelebi Camii, kâgir duvarlı ve ahşap çatılı olarak inşa edilmiş. 350 sene namaz kılınan cami, 1930’lu yıllarda kadro harici bırakılmış.

İNÖNÜ CAMİYİ 4 BİN LİRAYA SATMIŞ

Kâtip Mustafa Çelebi Camii, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı olduğu Milli Şeflik döneminde para karşılığı satılmış. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 11 Ağustos 1941 tarihinde Kâtip Mustafa Çelebi Camii’ni 4 bin 10 liraya Şükrü Bıkmaz adlı şahsa satmış.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, caminin satışına ilişkin yazısında, Kâtip Mustafa Çelebi Mahallesi Çukurçeşme Sokağı’nda bulunan Kâtip Mustafa Çelebi Camii’nin kadastrosunun 1937 tarihinde ev olarak tapuya vakıf adına tescil edildiği, 1941 yılında söz konusu parselin Bakanlar Kurulu’ndan çıkan karar gereğince 4 bin 10 lira bedel karşılığı Şükrü Bıkmaz’a satışının yapıldığı yer alıyor.

ZARİFİ TARAFINDAN YIKTIRILMIŞ, PAVYON OLARAK KULLANILMIŞ

1940’lı yıllarda cami binası, arka tarafında yer alan eski dikişhâne binasının sahipleri olan Zarifî ailesine satılarak yıktırılmış, yerine üç katlı betonarme bina yapılmış. Bu üç katlı bina en son 2005 yılında İstiklâl Meyhânesi’ne dönüştürülmüş.

Zülfikar Akgün adlı şahış, 15 Ocak 1985 tarihinde, caminin bulunduğu binayı pavyon olarak işletmiş. Pavyona çevrilen Kâtip Mustafa Çelebi Camii, Zarifî ailesi tarafından 2005 yılında İstiklâl Meyhânesi’ne dönüştürüldü. Kâtip Mustafa Çelebi Camii’nin mülkiyeti, şu anda Mehmet Oral ve Haydar Seyfi adlı şahıslar üzerinde görülüyor.

1907 TARİHLİ PLAN, PROJE VE KROKİLERDE CAMİ

Kâtip Mustafa Çelebi Camii, 1907 tarihli Başbakanlık Osmanlı Arşivi plan, proje ve kroki arşivlerinde ve 1927 tarihli J.J. Pervititch Sigorta haritalarında cami olarak görülüyor. Başbakanlık Osmanlı Arşivi plan proje ve krokilerinde, Kâtip Mustafa Çelebi Camii şöyle yer alıyor:

“Beyoğlu’nda Katip Mustafa Çelebi Camii Şerifi ittisalinde Madam Zarifî’nin uhdesinde olub, üzerine Dikişhane inşaa olunacak olan arsanın altıncı daire-i belediyede mevcud kadastrodan bi’l-ihrac şehremaneti celilesinin fi 19 Kanun-i Evvel Sene 1323 tarih ve 186 numaralı tezkiresine melfuf olan mezkur arsa, haritasına Daire-i Mezkure Mühendis-i Sanisi Mahmud Bey beraber olduğu halde mahallinde icra edilen muayene neticesinde Cami-i Şerife aid olan tabutluk ve minare mahalli ile Cami-i Şerif mahalli tecavüzden masun kalmak üzere kırmızı boya ile boyanmış ve bir sureti ahz olunmuştur. Fi 31 Kanun-i Evvel Sene 1323”

SİGORTA HARİTALARINDA CAMİ

1927 yılında yayımlanan J.J. Pervititch Sigorta Haritası’nda, Kâtip Mustafa Çelebi Camii yer alıyor. Söz konusu haritada, caminin minaresi de görülüyor.

Vakit

Bu haber toplam 3496 defa okunmuştur

Etiket(ler): , , , ,

DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri