Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

CEO'ların maaşları mercek altında

31 Aralık 2008 / 13:08
Sermaye Piyasası Kurulu , şirketlerin üst düzey yöneticilerinin maaşlarını incelemeye aldı.

Kurul, açıklanacak ilk mali tablolardan itibaren, tüm şirketlerin mali tablolarını inceleyerek kilit yönetici personele sağlanan menfaatlerle ilgili bilgi vermeyen şirketler hakkında idari para cezası uygulayacak.

Erol, SPK'nın, kilit yönetici personelin maaşlarına ilişkin kararı konusunda açıklama yaptı.

Kilit yönetici personel ile işletmenin menfaatleri arasında çatışmanın ortaya çıktığı en önemli alanlardan birinin mali haklar olduğunu; mali hakları oluşturan temel kalemlerin sabit ve/veya performansa dayalı olarak ödenen ücret ile diğer yan ödemeler olarak sınıflandırılabildiğini ifade etti.

Mali hakların tespitinde çok farklı uygulamaların benimsenebildiğini kaydeden Erol, şöyle devam etti:

''İşletmelerin kendilerine özgü koşulları, kilit yönetici personeline emsalden farklı ücret uygulamasını da gerektirebilmektedir. Dolayısıyla her durumun kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesini sağlayacak kadar bilginin kamuya açıklanması önemlidir. Hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin mali durumu ve finansal performansı hakkında yatırımcıların sürekli olarak bilgilendirilmesinin en önemli aracı finansal tablolardır.

Uygulamada kilit yönetici personelle ortaklık arasındaki menfaat ilişkisinin, ortaklığın finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını etkileyecek kadar önemli tutarlara ulaşabileceği görülmektedir. Bu bağlamda kilit yönetici personele sağlanan menfaatler açısından emsaline uygunluk ilkesi geçerlidir. Ancak, bununla birlikte, konuya ilişkin adil, dürüst, şeffaf, pay sahiplerinin oluşumuna katıldığı ve üzerinde denetiminin bulunduğu bir şirket politikasının oluşturulması da yerinde olacaktır. Bu açıdan, kamunun mümkün olduğu kadar çok detay hakkında bilgilendirilmesi ve eğer emsallerden farklı bir ücret politikası uygulanıyorsa farklılıklara ilişkin açıklamanın yapılması hususları daha önemli hale gelmektedir.''

Türkiye açısından mevcut duruma değinen Erol, SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre, finansal tablo hazırlayan şirketlerin kilit yönetici personele sağlanan menfaatlerle ilgili açıklama yapma zorunluluğu bulunduğunu hatırlattı.

SPK Başkanı, Kurulun bu konudaki dipnot formatına göre, dipnot açıklamasında üst düzey yönetime sağlanan faydaların ilgili kategoriler itibariyle açıklanmasının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

-ÜÇ AŞAMALI UYGULAMA PLANI-

Erol, Kurulun, kilit yönetici personele sağlanan menfaatlerle ilgili kamuya açıklanması gereken hususlara ilişkin yaptığı düzenlemelere şirketlerin fiilen uymasını da sağlamak amacıyla üç aşamalı bir uygulama planı öngördüğünü anlattı.

İlk aşamada, finansal tablo düzenleyen şirketlerin dipnotlarında kilit yönetici personele sağlanan menfaatlerin en azından topluca tutar olarak açıklanmasını amaçladıklarını belirten Erol, finansal tablo hazırlayan şirketlerin, dipnotlarda kilit yönetici personele sağlanan menfaatlerle ilgili yeterli bilgi verilmesi konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesi gerektiğini söyledi. Erol, bundan sonra konu ile ilgili gerekli açıklamaları yapmayan şirketlerin, haklarında ilgili mevzuata aykırılık kapsamında işlem yapılacağı konularında Kurulun Haftalık Bülteni ve İMKB Günlük Bülteni vasıtasıyla uyarıldıklarını söyledi.

Erol, ''Açıklanacak ilk mali tablolardan itibaren tüm şirketlerin mali tabloları incelenerek kilit yönetici personele sağlanan menfaatlerle ilgili bilgi vermeyen şirketler hakkında idari para cezası uygulanacak'' dedi.

İkinci aşamada SPK'nın, şirketler tarafından dipnotlarda yapılan açıklamaların doğruluğunu sorgulayacağını belirten Erol, son aşamada kilit yönetici personele sağlanan menfaatlerin piyasa koşullarına uygun olup olmadığının denetleneceğini kaydetti.

-''ORTAKLARIN GÖZETİMİ SAĞLANACAK''-

Emsalden farklı menfaat sağlayan şirketlerin olması halinde söz konusu farklılığa yol açacak makul sebeplerin olup olmadığının incelenerek, konu hakkında kamunun yeterince aydınlatılıp aydınlatılmadığının mercek altına alınacağını belirten Erol, planın uygulanmasının ardından şu konularda gelişme sağlanmasını beklediklerini söyledi:

''-Kilit yönetici personelle ortaklık arasındaki menfaat ilişkisinin potansiyel etkisi hakkında finansal tabloların dipnotlarında yeterli bilginin sunulması sağlanarak, ortakların kilit yönetici personele sağlanan menfaatler üzerinde gözetiminin sağlanması,

-Pay sahipliğinden kaynaklanan bilgi edinme ve inceleme haklarının en üst düzeyde kullanılmasının temini,

-AB Direktifleri'nde yer alan düzenlemelere uyum sağlanması,

-Şirketlerin kilit yönetici personele ilişkin menfaat politikalarının adil, şeffaf, dürüst ve hesap verilebilir hale gelmesi.''


Kaynak:
Bu haber toplam 902 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri