Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Dünya İslam Günü Bildirisi

22.02.2010 07:43
23 Şubat "Dünya İslam Günü" (World Islam Day)

23 Şubat “Dünya İslam Günü” Bildirisi, 2010

Özet

1. Allah, vardır (ve birdir). Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah’ın Elçisi’dir. Kuran, Allah’ın Kitabı’dır. İslam, Allah’ın Dini’dir. İnsanlık bu temel gerçeklerden uzak yaşamamalıdır… Akıl imanı, iman şükrü, şükür ibadeti gerektirir…

2. Kelime manası olarak İslam, “barış (sulh), esenlik (selamet), güvenlik (emniyet), teslimiyet (itaat)” demektir; “Allah’a teslim olarak barış, güvenlik ve huzur içinde yaşamak”tır…

3. İslam Dini’nin kitabı Kuran’dır. Kuran-ı Kerim, Allah’ın Vahyi, Hz. Muhammed’in En Büyük Mucizesi, kendinden önceki kitapların (vahiylerin) tasdikçisi ve düzelticisidir…

4. İslam Dini’nin son peygamberi Hz. Muhammed’dir. Hz. Muhammed, el-Emin yani Güvenilir Kişi’dir, Örnek İnsan’dır... İnsanlık tarihi Hz. Muhammed’den önce ve sonra diye ikiye ayrılabilir…

5. Dünya İslam’a muhtaçtır. Cahiliye yine dünyayı sarmıştır ve dünya İslam’a muhtaç durumdadır… İslam dünyadaki mevcut sorunların çözümünü içinde barındırır…

6. Veda Hutbesi, insanlığın temel değerleri ile insanların temel haklarını içermektedir; dolayısı ile müslümanlar bu konulara çok önem vermelidir, bu değerler hayata yansıtılmalı, korunmalı ve birbirine tavsiye edilmelidir…

7. Müslümanlar hakerleridir. Müslümanlar insanlığın ümididir, hak onların elindedir ve bu sebeple sorumlulukları da fazladır…

8. Kuran ve Sünnet’e Göre Müslümanların Temel Özellikleri: Müslüman, İslam’a inanarak Kuran ve Sünnet’te belirtilen temel değerleri ve iyi nitelikleri taşıyan, günahlardan ve kötü özelliklerden uzak durandır. Müslümanlar “Kamil İman + Salih Amel” (Olgun İnanç + Güzel Davranış) ölçüsü ile hareket etmelidir…

9. Müslümanlar kardeştir ve birbirinden sorumludur. Müslümanlar birbirinin kardeşi ve yardımcısıdır…

10. Müslümanlar dayanışma halinde olmalıdır. Müslümanlar kardeşliğin gerektirdiği şekilde davranmalı ve birlik olmalıdır…

11. Müslümanlar ellerindeki hazinenin ve gücün farkında olmalıdır. İyi bir kimse neler yapamaz ki, iyi bir toplum neler başaramaz ki? Hz. Muhammed (s.a.v.) tek kişiydi, dünyayı değiştirdi ve aydınlattı. İlk müslümanlar tüm düşmanlarını yenerek İslam ile dünyayı ve insanlığı aydınlattı…

12. Müslümanlar şahsiyetli olmalıdır, müslüman gibi yaşamalıdır ve İslam’a sahip çıkmalıdır. Müslümanlar sözde değil özde müslüman olmalıdır. Müslümanları İslam’a yaklaştırmayan herşey, İslam’dan uzaklaştır(maktad)ır…

13. İyiliği Tavsiye Etmek ve Kötülükten Men Etmek: İslam ve Kuran iyiliği emreder kötülüğü yasaklar; dolayısı ile doğru yaşanan İslam, dünyayı yaşanabilir ve adaletli bir yer kılacaktır…

14. Müslümanlar zulme karşıdır. Dünyada başta tüm müslümanlara yönelik olmak üzere her türlü zulme (işgal, yabancı düşmanlığı özellikle müslüman karşıtlığı, islamofobi, ezan / cami / minare / başörtüsü yasakları) karşıyız… Tüm müslümanlar işgal veya zulüm altındaki müslüman topluluklara destek olmalıdır…

15. Dünya Barışı ve Yeşil Barış Gücü: Müslümanların kendi barış ve savunma gücü olmalıdır, işgallere ve iç çatışmalara karşı önlem alınmalıdır, caydırıcı bir güç birliği sağlanmalıdır...

16. İslam ve Ekonomi: Ne kapitalizm (liberalizm) ne de sosyalizm (komünizm) insanlığın ekonomik sorunlarına çözüm bulamamaktadır; gerçek ekonomik çözüm İslam’dadır…

17. Medya (Basın-Yayın) ve İnternet Hakkında: Medyanın (basın-yayının) adaletli olması, meslek ahlakına uyması ve “Firavun’un Büyücüleri” özelliğinden kurtulup doğruları aktarması gerekir… Müslümanlar medyayı ve interneti etkin ve verimli bir şekilde kullanmalıdırlar…

18. İslam’a Yönelik Saldırılar ve İftiralar: Tüm İslam düşmanları şunu bilmelidir ki, İslam’ı ve müslümanları zulümlerle, iftiralarla, bombalarla yok edemezsiniz, şimdiye kadar yok edilemediği gibi şimdiden sonra da yok edilemez, çünkü İslam Allah’ın dinidir…

19. İslam’ın Yayılışı ve Tebliğ: İslam, günümüzde en hızlı yayılan dindir; müslümanların birçok hatasına ve İslam’a yönelik sayısız iftiralara rağmen tüm dünyada insanlar İslam’ı öğrenip ona koşmaktadır… Müslümanlar İslam’ı en güzel şekilde tebliğ etmelidir…

20. İslam ile Müslüman Farkı: Müslümanların hatalarından veya günahlarından İslam sorumlu tutulamaz. Her yanlış bizim, her doğru İslam’ındır; her hata bizden, her iyilik İslam’dandır…

21. İslam terörü reddeder, savaşta bile aşırılığı yasaklar. İslami terör” olmaz, terörün İslamisi olmaz…

Diğer Bazı Öneriler: 22. Kuran Müzesi, 23. Kuran Yılı, 24. Özel Günler

Ek 1: Veda Hutbesi

Ek 2: Kuran’ın Emrettiği Temel İyilikler ve Yasakladığı Temel Kötülükler

Ek 3: Müslümanların/Müminlerin Temel Özellikleri ile İlgili Hâdis Kaynakları

Ek 4: Müslümanların Kardeşliği ve Bunun Gerekleri Hakkındaki Hâdis Rivâyetleri

Ek 5: Bazı Gayrimüslim Terör Örgütleri, Teröre Bulaşan Gizli Servisler veya Terör Rejimleri

« Selam gönderilen elçilere, hamd alemlerin rabbi Allah’a! » (Kuran, 37 es-Saffat Sûresi, 181-182)

Her an bir fırsattır, yeniden başlamak için; haydi hemen şimdi!..

Seçkin İslamoğlu

Dünya İslam Günü / World Islam Day

 www.dunya i s l a m gunu.org / www.world i s l a m day.org

dunya i s l a m gunu@gmail.com 

Not 1: Dünya İslam Günü, Facebook grubu (siz de üye olarak ve arkadaşlarınızı davet ederek destek olunuz): http://www.facebook.com/group.php?gid=247653288721

Not 2: “Dünya İslam Günü” Etkinlikleri için kendi alanınızda sponsor olabilirsiniz; sponsorluk yapabileceğiniz alanlar ve destek önerileriniz için lütfen iletişime geçiniz. (Toplantı, Hizmet, Medya (Basın-Yayın), İletişim, Ulaşım, Hediye/Promosyon, Etkinlik, Tanıtım, Konaklama, Gezi Sponsorları vb... Not: Maddi bir beklentimiz yoktur, ayrıca gayri İslami alanlarda faaliyet gösteren veya haram kazanç elde eden firmaların sponsorluk başvurusu kabul edilmez.)

* * *

Ek 1: Veda Hutbesi 

Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından miladi 632 yılında Mekke’deki Veda Haccı sırasında, 100 binden fazla sahabeye yönelik verilen bu hutbe, aynı zamanda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tebliği olan İslam’ın da bir özü ve özeti niteliğindedir; o Örnek Elçi (ki ne mutlu örnek alabilenlere), Allah’a şükrettikten sonra şöyle buyurmuştur:

Ey İnsanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğim.

İnsanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu (Mekke) şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız (ırzlarınız) da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Bilin ki herkesin cinayetinden kendisi sorumludur. Hiçbir babanın cinayetinden oğlu sorumlu tutulmaz.

Ashabım! Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse, burada bulunup işitenden daha iyi anlayarak muhafaza etmiş olur. (Allah benim sözümü işitip belleyen, sonra da onu benden başkasına ulaştıran (aynen tebliğ eden) kimsenin yüzünü (kıyâmet günü) ağartsın. Çünkü nice ilim taşıyıcılar (fıkıh yüklenen) vardır ki, alim (fakih) değildir. Nice ilim taşıyıcıları ilmi, kendinden daha alim (fakih) olana taşırlar.)

Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Lakin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allahü tealanın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyetten kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib’in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir.

Ashabım! Cahiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib’in torunu (amcamoğlu) Rebia’nın kan davasıdır.

Ey İnsanlar! Harbedebilmek için haram ayların yerlerini değiştirmek, şüphesiz ki küfürde çok ileri gitmektir. Bu, kafirlerin kendisiyle dalalete düşürüldükleri bir şeydir. Bir sene helal olarak kabul ettikleri bir ayı öbür sene haram olarak ilan ederler. Cenab-ı Hakk’ın helal ve haram kıldıklarının sayısına uydurmak için bunu yaparlar. Onlar, yüce Allah’ın haram kıldığını helal, helal kıldığını da haram ederler. Hiç şüphe yok ki zaman, yüce Allah’ın yarattığı gündeki şekil ve nizamına dönmüştür.

Ey İnsanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurma gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz; kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız, bu onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız.

Ey İnsanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan kork­manızı tavsiye ederim. Siz, kadınları, Allah’ın emaneti olarak aldınız, onların na­muslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerin­de hakkınız; onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız; onların, aile mahremiyetinizi, sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğ­net­memeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru bir şekilde (dine ve geleneğe uygun olarak), her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.

Ey Müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki, ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet, Allah’ın kitabı Kuran’dır.

Ey Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi muhafaza ediniz. Müslüman müslümanın kardeşidir, böylece bütün müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz, başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisi vermiş olsun.

Ashabım! Kendinize de zulmetmeyiniz. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır.

Ey İnsanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Adem’in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Allah katında en kıymetliniz, takvası çok olanınızdır. Arabın Arap olmayana (Arab’ın Acem’e, Acem’in Arab’a; sarı ırkın siyah ırka, siyah ırkın da sarı ırka) bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva (Allah saygısı ve günahlardan sakınma) iledir.

Ey İnsanlar! Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? (Tebliğ ettim mi?)

(Ashab: “Allah’ın dinini tebliğ ettin, elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şehadet ederiz.” dediler. Bunun üzerine Resûlallah, şehadet parmağını kaldırarak, cemaat üzerine çevirip indirdiler ve şöyle dediler:)

-Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!

(Kaynak: Buhârî, Bed’ül-Halk 2, Edâhî 5, Edeb 43, Fiten 8, Hacc 132, Hudûd 9, İlim 9, Meğâzi 77, Riyât 2, Tefsir, Berâe 8; Müslim, Hacc 194, İmân 120, Kasâme 29; Ebû Dâvud, Hacc 63, Sünnet 16; Tirmizî, Fiten 2, Tefsir 2; İbnu Mâce, 236, 3056-3057; Kütübi Sitte Hâdis Ansiklopedisi, 45-48, 6054, 6907-6908)

Ek 2: Kuran’ın Emrettiği Temel İyilikler ve Yasakladığı Temel Kötülükler

İslam’ın temel kaynağı Kuran’da belirtilen ve başta müslümanlar olmak üzere, tüm insanların benimsemesi gereken temel değerler veya iyi huylar: Adalet + Adab / Edeb / Görgü / Terbiye + Affetmek / Bağışlamak + Ahlak + Aile / Akrabalık + Akıl / Akıllılık / Akletmek / Düşünmek / Fikretmek + Aklıselim / Sağduyu + Allah + Ana Babaya İyilik/Hürmet Etmek + Anlayış(lılık) + Ar / Hâyâ / Utanma + Arabuluculuk / Hakemlik + Arkadaşlık / Dostluk + Azim / Azmetmek + Barış(severlik) + Basiret / Feraset / Öngörü / Önsezi + Başarı + Beceri / Hüner / Kabiliyet / Maharet / Marifet / Meziyet / Yetenek + Bilgi / Bilginlik + Bilinç / Şuurluluk + Birlik / Beraberlik + Can (Emniyeti) + Cesaret / Yüreklilik + Cihad / Zulümle Mücadele (Mal ile, Can ile, Dil/Söz ile, İlim ile veya Güç ile) + Cömertlik + Çalışkanlık / Çalışmak / Gayret + Dayanışma + Dikkat / İhtiyat + Din Hürriyeti + Doğruluk + Dürüstlük / Doğallık + Düzen / İntizam / Nizam + Eğitim / Okumak / Öğrenmek / Öğretmek + Ehliyet / Ehil Olmak + Emanete İhanet Etmemek + Eşitlik + Evlilik / Nikah + Fayda / Maslahat / Yarar + Fazilet / Erdem + Gafil Olmamak / Açıkgözlük / Uyanıklık + Görüşme / İletişim / Müzakere + Güç / Kuvvet / Caydırıcılık + Günahlardan Kaçınmak + Gülümseme / Tebessüm + Güven / Güvenlik + Güvenilirlik / Eminlik + Güzel Söz / Güzel Davranış + Hak / Hukuk + Hak(kını) Aramak / Hakkını Arayana (Mazluma) Destek Olmak + Hakikat / Gerçek + Hayır Yapmak / Hayırlarda Yarışmak / Hayırseverlik + Helal Kazanç / Helalinden Yemek + Hesap(lılık) + Hikmet + Hizmet (Etmek) + Hoşgörü + Huzur + Hürriyet / Özgürlük / Serbestlik + Irz / İffet / Namus / Bakirlik / Bekaret + Islah Etmek / Islah Olmak / İyileştirmek + İbadet (Namaz, Oruç, Zekat, Hac) / Dua / Zikir (Allah’ı Anmak) / Huşu + İbret Almak / Ders Çıkarmak + İhlas / Samimiyet / İçtenlik + İhsan + İkram / Kerem / Lütuf + İktisat / Tutumluluk + İhtiyaç Sahiplerini (Muhtaçları) Gözetmek/Kollamak/Korumak + İlim / Alimlik + İman / Hidayet + İmar Etmek / İnşa Etmek / Onarmak + İnfak / Bağış / Hibe + İnsaf + İnsanlık / Adamlık + İslam + İstişare / Danışmak + İşi Ehline Vermek / Tecrübe / Deneyim + İşini En Güzel Şekilde Yapmak / Özenmek / Titizlik + İtaat (Meşru İşlerde veya İsteklerde) + İtidal / Orta Yol / Ilımlılık + İyiliği öğütleyip Kötülükten Sakındırmak + İyilik (Yapmak) / İyilikseverlik + İyimserlik / Olumluluk + Kadirbilirlik / Kadirşinaslık / Değerbilirlik + Kanaat(karlık) + Kardeşlik + Karı-Kocanın Arasını Düzeltmek / Aileleri Birleştirmek + Kolaylık / Kolaylaştırmak + Komşuluk / Komşuya İyilik + Kötülere (Fasıklara) Hemen İnanmamak + Kötülükle Mücadele (Etmek) + Kul Hakkı Yememek + Kuran(-ı Kerim) + Liyakat / Layık Olmak + Mal (Emniyeti) / Mülkiyet + Maneviyat + Maruf / Meşru Örf + Masumiyet / Masuniyet + Merhamet + Misafirperverlik / Misafirseverlik + Hz. Muhammed (s.a.v.) + Mutluluk / Saadet + Nasihat / Öğüt / Tavsiye / Uyarı / İkaz + Olgunluk / Rüşt + Ölçü(lülük) / Denge + Öfkesini Yenmek / Sakinlik / Soğukkanlılık + Örnek Olmak + Özdenetim / Özeleştiri + Özgüven + Özür Dilemek / Hatasını Telafi Etmek + Özveri / Fedakarlık / Empati + Paylaşım / Paylaş(tır)mak + Peygamber / Resul / Elçi(ler) + Rehberlik / Önderlik / Kılavuzluk + Sabır / Tevekkül / Metanet + Sağlık / Afiyet + Salih Amel (İyi ve Faydalı İşler) + Saygı + Selam(laşmak) + Sevgi + Sözünü Tutmak / Sözünde Durmak / Ahde Vefa + Sorumluluk / Görev / Vazife / Yükümlülük + Şahitlik / Şahitlikten Kaçınmamak / Doğru Şahitlik Etmek + Şahsiyet / Kişilik + Şefkat + Şehitlik / Gazilik + Şeref / Haysiyet / İzzet / Onur / Vakar + Şükür / Teşekkür + Takva (Allah’a Hürmet ve Günahlardan Sakınmak) + Tebliğ / Hakkı Tebliğ Etmek + Tedbir(lilik) / Önlem + Temizlik + Teselli / Başsağlığı / Taziye + Tevazu / Alçakgönüllülük + Tevbe / İstiğfar / Hatadan/Günahtan/Kötü Şeylerden Vazgeçmek + Tevhid + Ustalık / Uzmanlık + Uyum / Uzlaşma / Geçimlilik + Ümit(var Olmak) / Umut + Vicdan + Vefa / Sadakat / Sadıklık + Yardım / Yardımlaşma + Zaman / Vakit / Ömür / Hayat + Ziyaret / Davete İcabet

Bunların İslam’ın temelinde olduğunu görmek için, mesela herhangi bir Kuran fihristine (yani konular indeksine) bakabilirsiniz, veya bu kelimeleri ya da eş anlamlılarını bir Kuran mealinde aratabilirsiniz. Bunların hepsi veya çoğu hiçbir ideolojide veya İslam dışında bir dinde yoktur. Bir Kuran fihristini tarayarak ilgili ayetlere bakarsanız, o ayetleri daha önce okuduğunuzda fark etmediğiniz özellikleri veya manaları da görebilirsiniz. (Çoğu Kuran mealinde bir fihrist bölümü bulunmaktadır.)

İslam’ın temel kaynağı Kuran’da belirtilen ve başta müslümanlar olmak üzere, tüm insanların uzak durması gereken temel günahlar, kötü huylar veya zararlı alışkanlıklar: Abartmak / Aşırılık / Azgınlık / Taşkınlık - Acelecilik - Acımasızlık / Merhametsizlik - Açgözlülük / Tamah(karlık) / Dünyaya Aşırı Düşkünlük - Adaletsizlik - Adilik / Aşağılık / Onursuzluk - Ahlaksızlık (Kötü Ahlak) - Akılsızlık - Alay (Etmek) / Göz-Kaş İşaretiyle Ayıplamak - Aldatmak / Kandırmak - Anlaşmazlık - Anlayışsızlık - Arabozuculuk - Arsızlık / Hâyâsızlık / Utanmazlık - Atıp Tutmak (Bilmeden Konuşmak, Bilmediği Konularda Ahkam Kesmek) - Avarelik / Aylaklık / Beleşçilik / Dilencilik - Ayartmak / Azmettirmek / Kışkırtmak / Tahrik - Ayıp(lar) - Ayrım(cılık) - Başa Kakmak - Batıl - Batıl İnanç(lar) / Hurafe(ler) / Safsata(lar) - Bencillik - Beyinsizlik / Şuursuzluk - Borcunu Ödememek / Ödeyemeyeceği Borç Almak - Boş İş(ler) / Abesle İştigal (Etmek) - Boşboğazlık / Gevezelik / Lafebeliği - Bozgunculuk / Yıkıcılık - Büyü(cülük) / Sihir(bazlık) - Cehalet / Cahillik - Cimrilik / Paragözlük / Elisıkılık - Cinayet / İntihar / Katillik - Çekişme / Geçimsizlik / İhtilaf / Mızıkçılık / Oyunbozanlık - Çirkinlik / Çirkin İşler - Dağınıklık / Düzensizlik / Perişanlık / Bakımsızlık - Dalkavukluk / Alkışçılık / Maskaralık - Dedikodu / Çekiştirme / Gıybet - Dikkatsizlik / İhtiyatsızlık - Dinde Zorlama Yapmak - Dini Bir Oyun veya Eğlence Haline Getirmek / İnancı Yozlaştırmak / Kendi Kafasından Helal/Haram Demek - Doğal Düzeni Bozmak / Çevre Kirliliği - Dolandırıcılık / Düzenbazlık - Düşmanlık - Eşkiyalık / Terör - Eziyet / İşkence - Faiz / Sömürü - Falcılık / Kahinlik - Fesat(çılık) - Fitne(bazlık) - Gaflet / Aldırmazlık / Aymazlık - Gayrimeşruluk - Geç Kalmak / Geciktirmek / Oyala(n)mak - Gerçeği Gizlemek / Hakikati Saklamak - Gösteriş / Şatafat - Güçlük / Zorluk (Çıkarmak) - Günah / Günahkarlık / Fasıklık - Haddi Aşmak - Hainlik / İhanet - Hak ile Batılı Birbirine Karıştırmak - Hakkı Görmemek/Duymamak/Söylememek - Haksız Kazanç - Haksızlık - Haram İşlemek - Haset / Husumet / Kıskançlık / Göz Dikmek - Hayal(cilik) - Hevasına/Hevesine/Nefsine Uymak - (Aşırı) Hırs / Şehvet / Tutku - Hırsızlık / Gasp - Hile(karlık) / Tuzak / Oyun - Irkçılık / Kavmiyetçilik - Israrcılık - İçki / Alkol / Uyuşturucu - İffetsizlik / Namussuzluk - İfrat / Tefrit - İfsat (Etmek) / Bozmak / Kötüleştirmek - İftira - İhmal(karlık) - İhlal - İkiyüzlülük / Münafıklık - İlmiyle Amel Etmemek - İltimas / Kayırmacılık / Peşkeş Çekmek - İnanç Düşmanlığı - (Gereksiz/Haksız) İnat(laşma) / Münakaşa / Tartışma - İnkar / İnkarcılık - (Haksız) İntikam - İsraf - İstismar / Suistimal - İsyan / Asilik - İşini Savsaklamak / Üstünkörü Yapmak - Kabalık - Kalbi Karar(t)mak - Kan Davası - Karamsarlık / Kötümserlik - Karı-Kocanın Arasını Ayırmak / Gereksiz Boşa(n)mak / Aileleri Parçalamak - (Haksız/Gereksiz) Kavga - Kibir / Kendini Beğenmek / Başkalarını Küçümsemek / Böbürlenmek - Kin(darlık) - Kirli Yiyecekler (Doğallığı Bozmak) - Kirlilik / Cünüplük / Pislik - Korkaklık / Savaştan Kaçmak - Kötü Söz(ler) / Kötü Davranış(lar) / Kötü Niyet - Kötülerle Arkadaşlık Etmek - Kötülük / Menfilik / Olumsuzluk / Şer - Kul Hakkı Yemek - Kumar (Piyango) - Kuralsızlık / Başıbozukluk / Anarşi - Küfür(bazlık) - (Kötü) Lakap Takmak - Laubalilik / Patavatsızlık - Liyakatsizlik / Ehliyetsizlik - Lüzumsuzluk / Gereksizlik / Fuzulilik - Maddiyatçılık - Münasebetsizlik / Densizlik - Müstehcenlik / Çıplaklık (Dekolte) - Nankörlük / Kadirbilmezlik / Değerbilmezlik - Oburluk / Pisboğazlık - Öfke / Hiddet / Sinirlilik - Ölçüde ve Tartıda Hile Yapmak - Önyargı - Pislik / Pisletmek - Pişkinlik - Putperestlik - Rezillik - Riya(karlık) - Rüşvet - Sahte Peygamberlik / Dini Sömürü / Allah’a İftira Etmek - Sahtekarlık / Yapmacıklık - Sapıklık / Dalalet - Sarhoşluk / Ayyaşlık - (Haksız/Aşırı) Savaş - Saygısızlık - Sözünü Tutmamak / Döneklik - Suç(luluk) / Hata / Kabahat / Cürüm - Suizan / Kuruntu - Şahsiyetsizlik / Karaktersizlik - Şımarmak / Şımarıklık - Şirk / Allah’a Ortak Koşmak / Çoktanrıcılık - Taciz / Sarkıntılık / Tecavüz - Tahrif / Tahrifat - Taklit / Taklitçilik / Taassup - Tedbirsizlik - Tembellik / Üşenme / Miskinlik - Uydurma(cılık) / Palavra(cılık) - Uyumsuzluk -Ümitsizlik / Umutsuzluk - Vefasızlık / Hayırsızlık - Vesvese / Evham - Yalan / Yalancılık - Yalan Yere Yemin Etmek veya Gayrimeşru Olmayan Yeminini Bozmak - Yalancı Şahitlik / Şahitlikten Kaçınmak - Yanlış / Yanlışlık - Yaygara / Yüksek Sesle Konuşmak - Yüzsüzlük - Zaaf / Zafiyet - Zaman İsrafı - (Haksız) Zarar Vermek - Zina / Fuhuş / Eşcinsellik - Zorbalık / Firavunluk - Zulüm / Zalimlik

 

« …Allah, zulmedenleri sevmez. » (Kuran, 3/140),

« …Şüphesiz Allah, kötülüğü (çirkin işleri) emretmez… » (7/28),

« …Şüphesiz O, haddi aşanları sevmez... » (7/55),

« …Allah, adalet yapanları sever. » (60/8),

« Onlar hâlâ cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü, Allah’tan daha güzel olan kimdir? » (Kuran, 5/50)

Hz. Muhammed (s.a.v.): “Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp birbirinizin boynunu vurmayın.”,

“Hiç kimse başkasının cinayetinden (veya günahından) sorumlu tutulamaz.” (Kaynak: Kütübi Sitte (Buhârî, Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, İbnu Mâce), 45-47, 4808, 4958, 6819-6821, 6908; ayrıca bakınız: Kuran, 6/164; 17/15; 35/18; 39/7; 53/38; 5/32)

* * *

« Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara yardım etmeyi emreder; çirkin işleri (hâyâsızlığı), kötülük ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. » (Kuran, 16 Nahl, 90)

Bildirinin tamamını okumak için buraya tıklayınız.

Kaynak:
Bu haber toplam 2994 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri