Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

EPDK'dan İhbar Mektubu

16 Temmuz 2008 / 13:14
Sevgili okurlar, tarafıma EPDK'da daha önce de gündeme getirdiğim olaylarla ilgili bir ihbar mektubu geldi. Oldukça ilginç bulduğum ihbar mektubunu yayınlıyorum:
“HİÇBİR KİŞİYE, AİLEYE, ZÜMREYE VEYA SINIFA İMTİYAZ TANINAMAZ”[1] MI?4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu göre kurulan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğine göre 50 adet Yerli Uzmana kadro tahsisi mümkün kılınmıştır. Yerli Uzman kadrosu tahsisinden amaç sürekli hizmet niteliği gerektirmeyen alanlarda spesifik bilgisinden yararlanmak üzere Kuruma ilave personel desteği sağlamaktır. Bununla birlikte EPDK'nın kurulma aşamasında yerli uzman niteliğindeki personelin atanması hakkındaki iradenin EPDK Başkanına verilmesi ile söz konusu kadrolara personel atanması yüksek siyasi ve idari kadroların tanıdıklarının EPDK'da görevlendirilmesi suretiyle sonuçlanmıştır.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 2003 yılı faaliyet ve işlemlerine ilişkin Başbakanlık Müfettişleri denetim yapmışlar ve denetim sonucu düzenledikleri 12.05.2004 tarihli raporlarında bu konuya değinmiş ve şu ifadeleri kullanılmışlardır:“Yerli ve yabancı uzmanların Kurum personelinin sahip olduğu niteliklerin ve uzmanlığın yeterli olamadığı ihtisas bilgi ve deneyim gerektiren belirli projelere münhasır olmak üzere geçici sürelerle çalıştırılması ve bunlarda deneyim aranması gerektiği düşünülmektedir. Oysa hiçbir mesleki tecrübesi olmayan (önemli bir bölümü siyaset ve bürokraside etkin konumda bulunan kişilerin yakınları olan) 44 kişi, hiçbir objektif kriter ve sınav uygulanmadan istihdam edilmiş, geçici süreler için öngörülen istihdam şekli sürekli hale getirilmek suretiyle Kurum ileride doğması muhtemel hukuki sorunlarla karşı karşıya bırakılmıştır.Yerli ve Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 27. maddesine göre; "Sözleşme süresi bir yıl olup bütçe yılı ile sınırlıdır", 26. maddesine göre ise; Kurum, bu sürenin sonunda, sebep göstermeksizin sözleşmeleri yenilemeyebileceği gibi, gerekçe göstermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman fesh edebilir. Halen kurumda çalışan '44 yerli uzman' 4628 sayılı Kanunu'nun 9. maddesi ile ilgili yönetmeliğin öngördüğü şartları taşımamakta olup, sözleşmelerinin en kısa sürede feshi gerekmektedir."Başbakan'ın söz konusu raporu 25 Haziran 2004'de onaylaması ve yerli uzman statüsündeki 44 kişi işten çıkarılmasına karşın, aralarında yüksek yargı heyetinin yakın akrabaları da olan bu personel Danıştay'a dava açmış, açılan dava sonucunda mevzuatın EPDK'ya sözleşmelerini dilediği zaman fesih yetkisi vermesine rağmen mahkeme yerli uzmanların iş akitlerinin feshedilemeyeceğine hükmetmiştir. Böylece mahkeme sürecinde Kurum'dan uzak kalan yerli uzmanlar çalışmadıkları süredeki maaşlarını da alarak EPDK'ya geri dönmüşlerdir.Dört yıllık üniversite mezunu olmak dışında hiçbir özelliği olmayan yerli uzmanların EPDK'da mahkeme kararıyla yer edinmeleri hikayeyi noktalamamıştır. Elektrik Piyasası Kanunu değişiklik yapılmasına ilişkin TBMM genel kurulunda yapılan görüşmeler esnasında (9 Temmuz 2008) konu komisyonda görüşülmemiş olmasına karşın son anda verilen bir önerge ile yerli uzmanlar Kuruma atanmışlardır. Yerli uzmanların EPDK'da hepten kalıcı hale getiren geçici madde 2 şöyledir:"Geçici Madde 2: Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda Yerli ve Yabancı Uzman statüsünde görev yapmakta olanlardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşıyanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde başvurmaları halinde, 657 sayılı Kanunun sınav ve adaylık hükümlerine tabi olmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda durumlarına uygun boş kadrolarına atanırlar.Birinci fıkra uyarınca ataması yapılanların, daha önceki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmayan hizmet süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Atama sebebiyle boşalacak Yerli ve Yabancı Uzman pozisyonları kendiliğinden iptal edilmiş sayılır."Daha da üzüntü verici olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler'den detaylı açıklama isteyen milletvekillerine yüce meclis kürsüsünde yanlış bilgi verilmesi olmuştur. Sayın Bakan kürsüde“EPDK'da hâlen İş Kanunu'na tabi 30 kişi çalışıyor. Daha evvelden bu 50 kişiydi. Daha sonra durumlarına da uygun bir vaziyet var, zaten çalışıyor bu arkadaşlar. Biz şimdi bunu kabul edince… Zaten davayı da kazananlar da var içlerinde, geri kalan -yani 30'unu kabul edince- 20'si iptal edilecek. Yani 50 kişilik bir problemdi bu, 20'si ayrıldı, 30'u çalışıyor. Bu 30 kişi de zaten çalışıyor memur olarak da, durum bu.Yani uygun gördük biz bunu, intibakları yapılmış olacak. Yani burada ilave kadro ihdas edip de eleman filan alma durumu yok. Mevcut çalışanları hallediyoruz.”ifadelerini kullanmışlardır. Ancak Bakan çok önemli iki konuda Genel Kurula yanlış bilgi vermiştir. Bir taraftan yerli uzmanları Kurumda yeniden yerli uzman olarak kalmak için geri dönmelerini teyit eden mahkeme kararını adeta memur olmaları için hak kazandılar şeklinde yorumlamış, diğer yandan da aslında memur olmamalarına karşın “Bu 30 kişi de zaten çalışıyor memur olarak” yapılan uygulamayı meşrulaştırmaya çalışmışlardır.Peki şimdi ne olmuştur: Üniversiteyi yeni bitiren ve anne babaları yüksek mahkeme üyeleri, askeri-sivil yüksek bürokrasi ve siyasetçi olan bir avuç insan için tüm devlet erkleri uzlaşmış ve daha geçen girdikleri KPSS sınavında iki gün terleyen on binlerce sıradan insana haksızlık yapılmıştır. Ama bu haksızlığı şikayet edecek ne muhalefet ne de yargı bulunmamaktadır.Lütfen bu haksızlığı en azından Cumhurbaşkanı onaylamadan duyurun.EPDK çalışanları


Kaynak:
Bu haber toplam 1260 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri