Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Osmanlı arşivi; 'Erbakan HAKLI' diyor

19.04.2010 22:30
Osmanlı arşivleri Erbakanı haklı çıkartıyor.

İslam dünyasının kalbine saplanan İsrail hançerine karşı Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın verdiği tepki ile Osmanlı’nın verdiği tepkinin aynı olduğu ortaya çıktı. “Amerika bu Siyonistleri çok seviyorsa Amerika’dan bunlara toprak versin” diyen Erbakan’ı Osmanlı arşivleri de destekliyor. Başbakanlığa bağlı Osmanlı Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün arşivleri arasından çıkan 27 Temmuz 1891 tarihli bir belgeye göre Serkatib-i Hazret-i Şehriyari Süreyya, Sultan Abdulhamit Han’a gönderdiği bir yazıda; “Bu civarda bir Ermeni fesadı mevcutken bir de Musevi fesadını kaldıramayız. İzinsiz gelen ve bu bölgede bir Yahudi devleti kurma hevesindeki bu Musevileri Amerika’da iskan edilmek üzere geri gönderelim” diyor.

İslam dünyasının kalbine saplanan İsrail hançerine karşı Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın verdiği tepki ile Osmanlı’nın verdiği tepkinin aynı olduğu ortaya çıktı. “Amerika bu Siyonistleri çok seviyorsa Amerika’dan bunlara toprak versin” diyen Erbakan’ı Osmanlı arşivleri de destekliyor.

OSMANLI ARŞİVLERİNE GÖRE ERBAKAN İLE OSMANLI AYNI DÜŞÜNCEDE

Başbakanlığa bağlı Osmanlı Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün arşivleri arasından çıkan 27 Temmuz 1891 tarihli bir belgeye göre Serkatib-i Hazret-i Şehriyari Süreyya, Sultan Abdulhamit Han’a bir yazı gönderiyor. ‘Yıldız Saray-ı Hümayunu, Başkitabet Dairesine’ yazılan yazıda “Bu civarda bir Ermeni fesadı mevcutken bir de Musevi fesadını kaldıramayız. İzinsiz gelen bu Musevileri Amerika’da iskan edilmek üzere geri gönderelim” deniliyor. Yazının aslı şöyle; “Beyrut Vilayeti dahilinde Safed kasabasında bulunan ve Hayfa’ya gelen 440 ecnebi Musevi’nin istid’aları vechile tabiiyet-Devlet-i Aliyye’ye kabulleri istizanını havi reside-i dest-i ta’zim olan fi 20 Zilhicce sene 1309 tarihli tezkire-i samiye-i Saderet penahileri manzur-ı ali oldu. Musevilerin Kudüs civarında ictima ve iskan etmeleri ileride orada bir Musevi Hükümeti intac edebileceği mülabesesiyle kat’a caiz olmadıktan başka zaten Memalik-i Şahane arazi-i haliyeden ma’dud olmadığına ve medeni Avrupalıların memleketlerinden tard ettikleri eşhasın Memalik-i Şahaneye kabulüne bir sebep olmayıp hususiyle ortada bir Ermeni fesadı mevcutken bu suret asla caiz olamayacağına nazaran ne merkumunun ne de sair Musevilerin kabul olunmayarak Amerika’da iskan etmek üzere geri gönderilmesi zımmında ba’dema ayrı ayrı ma’ruzata hacet kalmayacak surette Meclis-i Vükelaca umumi bir karar ittihazıyla ba-mazbata arz u istizan-ı keyfiyet olunması mukteza-yı irade-i seniyye-i cenab-ı Hilafet-penahiden bulunmuş ve binaenaleyh tezkire-i samiye-i seniyye-i cenab-ı Hilafet-penahiden bulunmuş ve binaenaleyh tezkire-i samiye-i vekalet-i penahileri takımıyla iade edilmiş olmağın ol babda emr u ferman hazret-i veliyyü’l emrindir.”

OSMANLI YAHUDİLERİN BİR DEVLET KURMA HAYALLERİNİN OLDUĞUNU BİLİYORDU

Sultan’a gönderilen bu yazıdaki; “Musevilerin Kudüs civarında ictima ve iskan etmeleri ileride orada bir Musevi Hükümeti intac edebileceği mülabesesiyle kat’a caiz olmaz” ifadeleri de Osmanlı’nın en alt memurundan en üst düzeydeki devlet yetkililerine kadar herkesin Siyonistlerin oyunlarından haberdar olduğunu ve buna karşı herkesin bir direniş içinde olduğunu göstermesi açısında büyük önem taşıyor.

dnd5uq2j.jpg

Kaynak:
Bu haber toplam 2580 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri