Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Hem okul, hem iş.

05 Temmuz 2008 / 13:27
Öğrenciler öğrenim süresinde sanayi kuruluşlarında fiilen ücretli çalışacak. Hem pratik yapacak hem para kazanacak…
YÖK Yasasında yapılacak bir değişiklikle, işçi öğrencilerimiz olacak. Lise ve üniversite öğrencileri öğrenim süresinde sanayi kuruluşlarında fiilen ücretli çalışacak. Hem pratik yapacak hem para kazanacak… ABD, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi bir çok ülkede uygulanan bu yöntem artık Türkiye’de de uygulanmaya başlanacak. TBMM Gündemine sev edilen YÖK Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na göre, üniversite öğrenim programında değişiklik yapılacak. Öğrencilerin öğrenim yılının belli bölümlerinde sanayi kuruluşlarında fiilen ücretli olarak çalışması sağlanacak. Uygulamanın gerçekleşmesinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi önderlik edecek. Öğrencilerin öğrenim alanlarına uygun sanayi kuruluşları ile işbirliği içinde illerde enstitü şeklinde ‘ortak eğitim programı’ oluşturacak.

LABORATUAR OKULLAR
Gündemdeki Tasarıyla, YÖK Kanununun ek 55 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştiriliyor. Buna göre, “Ankara ve kalkınmada öncelikli yöreler öncelikli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından birlikte tespit edilecek illerdeki eğitim bilimleri enstitüleri kurulacak”, “eğitim bilimleri enstitüleri, kampüslerinde uluslararası yüksek kalite ve standartlara sahip eğitim merkezi olmak amacıyla kurulabilecek 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tâbi ilk ve ortaöğretim okullarını laboratuar okul olarak kullanılacak”. Yine kampüslerde açılacak ortaöğretim kurumları fen lisesi statüsünde eğitim verecek. Ankara’daki laboratuar okulu ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin fakülteleri, enstitüleri ve diğer birimlerinin öğrencileri ve öğretmenleri müşterek akademik ve sosyal çalışmalarda bulunacak.

BAKALORYA DİPLOMASI
-Laboratuar okullardaki öğretmenler, kampüslerindeki eğitim bilimleri enstitüsünde yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da eğitim bilimleri enstitüsü öğretim elemanlarından seçilecek.

-Laboratuar okullarında onuncu sınıftan on birinci sınıfa geçişte, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenecek uluslararası sınavlarda başarılı olma şartı aranacak.

-Bu liselerden mezun olabilmek için uluslararası bakalorya diploması alınması da gerekli olacak.

-Laboratuar okullarında öğrenim gören öğrencilerin en az yüzde yetmişinin burslu olması zorunlu olacak.

KAYNAK YARATILACAK
- Bu kampüslerde eğitim ve araştırma bilimleri ile sağlık merkezi, lojmanlar, misafirhaneler gibi her türlü tesisin kurulması ve işletilmesiyle ilgili, ücretler dahil her türlü giderler ile okullarda burslu okuyacak öğrencilere sağlanacak.

- Burslar ise, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi kampüslerinde bulunan okulların tüm personelinin ücretlerinden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren yirmibeş yıl süre ile kesilecek gelir vergisi tutarının özel bir hesaba aktarılmasıyla oluşan kaynak, burssuz öğrencilerden alınacak eğitim ücretleri ve bağışlardan sağlanacak.

8-10 AY
Bu modelde, öğrencilerin sanayide ve özel iş yerlerinde geçen çalışma süreleri dört yıllık lisans öğrenimi sırasında bölümlere göre toplam 8-12 ayı bulacak. Böylece sınıfta öğretilen teorinin iş başında pratikle pekiştirilmesi sağlanacak.

ANKARA PİLOT
Örnek uygulama başlangıçta Ankara’da gerçekleştirilecek ve daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı ile belirlenecek illerde ve öncelikle kalkınmada öncelikli yörelerde yaygınlaştırılacak. Tasarıyla nispeten geri kalmış yörelerin eğitim imkânları bakımından cazibelerinin artırılması amaçlanıyor.


Kaynak:
Bu haber toplam 990 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri