Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İlköğretimde yeni döneme giriliyor

24 Aralık 2008 / 20:52
İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması her ders için 2'den aşağı olamayacak
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik öngören yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Teknolojik gelişmeler çerçevesinde uygulamaya konulan çalışmalara ilişkin düzenlemeler de yeni yönetmeliğe konuldu. E-okul ve "kayıt alanı" kavramları yönetmeliğe eklenerek, işlemlerin e-okul sistemi üzerinden yapılması hüküm altına alındı. Ayrıca, birkaç yıldır ilköğretim okullarına yeni kayıtların haziran aylarında yapılmasına ilişkin uygulama yönetmelikte yer aldı. Kayıt alanı, "Öğrenci Yerleştirme Komisyonunca ilköğretim kurumlarının çevresindeki ulusal adres veri tabanı ikamet adreslerine göre öğrenci kaydına esas olarak belirlenen alan" olarak tanımlandı.

Yeni yönetmelikle, ilköğretim okullarına kayıtlar ve nakillerle ilgili bazı konular yeniden düzenlendi.

Bu çerçevede ilköğretim okullarına yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin yerleştirilecekleri okulları belirlemek üzere nisan ayında il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında eğitim bölgesindeki okulların özelliklerine göre seçilen en çok 5 okul müdüründen öğrenci yerleştirme komisyonu oluşturulacak. Gerek görülmesi halinde görüşleri alınmak üzere kayıt alanı belirlenecek okul müdürü, ilgili yerleşim biriminin belediye başkanı, köy/mahalle muhtarları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de toplantıya davet edilebilecek. Komisyon, il/ilçe merkezlerindeki okulların fiziki kapasite ve ulaşım imkanlarını dikkate alarak öğrenci alınacak kayıt alanlarını belirleyecek, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenmek üzere okul müdürlüklerine gönderecek ve ilan edilmesini sağlayacak.

Kayıtlar, ulusal adres veri tabanındaki öğrencinin ikamet adresi esas alınarak öğrenci yerleştirme komisyonunun belirlediği kayıt alanındaki okula e-okul sistemi üzerinden yapılacak.


Nüfus kaydı bulunmayan çocuklar


Okul yönetimi, öğrenim çağında olup nüfus kaydı bulunmayan çocukları, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde nüfus cüzdanı düzenlenmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri müdürlüğüne bildirecek. Okul yönetimi, bu yolla T.C. kimlik numarası temin edilen çocukların kesin kayıtlarını e-okul sistemi üzerinden yapacak.

Nüfusa gerçek yaşından büyük veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerinden istenecek. Veli, 3 ay içinde bu işleri yapmadığı veya girişimde bulunmadığı takdirde gereği yapılmak üzere il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirilecek. Eski düzenlemede söz konusu 3 aylık süre 1 yıl olarak öngörülmüştü.


Fazla başvuru halinde kura çekilecek


Zorunlu öğrenim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış çocukların kayıtları tespit edildiklerinde yapılacak. Okuma yazma bilmeyenler, yaşlarına bakılmaksızın 1. sınıfa kaydedilecek. Bu durumdaki öğrencilerin zorunlu öğrenim çağını doldurmuş olmaları halinde, bu yaş grubundaki çocuklar için belirlenmiş düzenlemeye tabi tutulacaklar.

Kayıtlar sonucunda fiziki kapasitesi dolmayan okullara kayıt alanı dışından da kayıt yapılabilecek. Kapasitenin üstünde başvuru olması durumunda başvuranlar arasından kura ile öğrenci alınacak.


Nakiller


Yönetmelikle ilköğretim okulları arasındaki nakiller de yeniden düzenlendi. Okul yönetimi, gerekli şartları taşıyan öğrencinin naklini, öğrenci velisinin başvurusu üzerine e-okul ortamında gerçekleştirecek. Böylece nakiller sırasında öğrencilerden ikamet, öğrenci belgesi gibi belgelere ihtiyaç kalmayacak.

İkinci dönemde nakiller, dönem başından 15 gün sonraya kadar yapılabilecek. Bu tarihten derslerin bitimine kadar doğal afet, sağlık ve ailenin nakli gibi nedenler dışında nakil yapılmayacak.

Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan okullarda öğrenim göre gören öğrenciler e-okul sistemi üzerinden taşıma merkezi olarak belirlenen ilköğretim okuluna naklen kaydedilebilecekler.

Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar eğitimi veren ilköğretim okullarında meslek derslerinden sınıf tekrarına kalan öğrencilerin meslek dersleri dışındaki derslerden başarılı olmaları halinde başka bir ilköğretim okulunun bir üst sınıfına nakilleri yapılabilecek.

Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların nakilleri, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla istedikleri ilköğretim okuluna yapılacak.


Devam durumları sürekli takip edilecek


Öğrencilerin okula devam durumları, okul yönetimlerince e-okul sistemi üzerinden sürekli takip edilecek. Yurtdışına giden öğrencilerin yurtdışı adresi okul yönetiminde e-okul sistemine işlenecek. Bu öğrencilerin okula devam durumları Bakanlık tarafından izlenecek. Öğrenciler, zorunlu öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar okula kayıt durumları da takip edilecek.

Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler, notla değerlendirilemeyecek. Bu hüküm eski yönetmelikte, "Seçmeli yabancı dil dersi dışındaki seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler ve ilgili öğretim programında belirtilmeyen seçmeli dersler notla değerlendirilmez" şeklinde yer almıştı.

Öğretmenler, her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-okul sistemindeki "Öğretmen Not Çizelgesi"ne işleyecek. Öğrencilere e-okul sistemindeki notları esas alınarak her dönem sonunda karne verilecek.


Öğrenci başarısının değerlendirilmesi


Öğrencinin ders yılındaki başarısı, tüm dersler ile sosyal etkinlik çalışmalarındaki durumu, sınavlar, projeler, performans görevleri, ders ve etkinliklere katılım ve Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi ile öğrencilerden ulaşmaları beklenen kazanımlar dikkate alınarak değerlendirilecek ve başarılı öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçirilecek.

Sınıf seviyesine göre yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler için sınıf veya branş öğretmenleri, varsa okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve velilerle birlikte öğrenci, okul ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler belirleyecek.

Alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına ikinci dönemin son haftasında 1, 2 ve 3. sınıflarda okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda ise şube öğretmenler kurulunda, 4 ve 5 inci sınıflarda şube öğretmenler kurulunun oluşturulamaması halinde okul müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında sınıf öğretmeni ile varsa okulun rehber öğretmeni tarafından karar verilecek. Alınan gerekçeli karar, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenecek. Ayrıca veli de bilgilendirilecek.

Bu kararda, oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılacak.

Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmeyecek. Okul kayıtlarına, "Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti" veya "Sınıf Tekrarına Karar Verildi" ibaresi yazılacak. Bu durum öğrencinin karnesinde de belirtilecek.


Yıl sonu başarısı


İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması her ders için 2'den aşağı olamayacak. Eski yönetmelikte bu hüküm, "İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması bütün derslerden 2'den aşağı olamaz" şeklinde yer alıyordu.

Diplomalar, e-okul sistemindeki kayıtlar esas alınarak düzenlenecek. Diploma tarihi, derslerin kesildiği tarih olacak. Her diplomaya, okulun ilk mezun verdiği tarihten itibaren düzenlenen diploma sırasını gösterir numara ile e-okul sistemi tarafından güvenlik numarası verilecek.

Yönetmelikle nöbet konusunda da yeni düzenleme yapıldı. Buna göre okul öncesi ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmeyecek.

Öğrenci meclisleri, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların dışındaki ilköğretim okullarında kurulacak.


Başarının ödüllendirilmesi


İlköğretim okullarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren ve çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler "Onur Belgesi" ile ödüllendirilecek. Bu ödüller ile öğrencilerin yaptırıma neden olan davranışlarına ilişkin kararlar da e-okul sistemine işlenecek.

Yeni yönetmelikle, "Ders dışı zamanlarda düzenlenecek isteğe bağlı etütler, kurslardaki ders saati süresi ve teneffüslerin, normal öğretim yapan okullarda yemek ve dinlenme için ayrılan sürelerin göz önünde bulundurularak aynı yolla belirleneceğine" ilişkin hüküm kaldırıldı.

Yönetmelikle, teknolojik nedenlerden dolayı uygulanabilirliği kalmayan bazı maddeler de yürürlükten kaldırıldı.
Kaynak:
Bu haber toplam 1210 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri