Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Müslüman Âlimler İstanbul'da

24.06.2010 20:59
Birlik İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezinde toplanacak.

İstanbul’da dev buluşma!

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) önümüzdeki hafta devasa bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (UMAB) ve Avrupa Fetva Araştırmaları Kurumu (AFAK) İDSB’nin ev sahipliğinde 29 Haziran-2Temmuz arasında İstanbul Grand Cevahir Kongre Merkezi’nde toplanacak. UMAB Başkanı Prof. Dr. Yusuf El-Karadavi ve İDSB Genel Sekreteri Necmi Sadıkoğlu organizasyonla ilgili bilgi vermek için 25 Haziran Cuma günü ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler.

Dünyanın her tarafından beş yüzün üzerinde seçkin âlimin katılacağı toplantıda ilmî meseleleri yanında İslam dünyasını  alakadar eden güncel konular da masaya yatırılacak. Gazze’ye yönelik ablukayı delmek üzere hazırlanan yardım filosu ve buna karşı geliştirilen tavırların da değerlendirileceği toplantıda, İslam âlimlerinin geçtiğimiz günlerde yaptığı Türkiye’ye ekonomik destek çağrısının genişletilerek tekrarlanması bekleniyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve “Tarihinde daima ilim adamlarına kucak açmış olan Türkiye’nin ve bilhassa İstanbul’un, Türkiye’nin tarihi ve kültürel etkinlik sahalarına uygun yeni ve büyük misyonlar yüklenmeye hazırlandığı bugünlerde bu toplantının İstanbul’da yapılacak olması çok manidardır.” diyen İDSB Genel Sekreteri Necmi Sadıkoğlu, açıklamasında şunları söyledi: “İslam dünyasının en önemli ilim adamlarını İstanbul’da misafir etmek ve böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmak bizim için çok büyük bir şeref olacaktır. Âlimlerimizle doğru ve sağlıklı istişareler yaptıkça yanlış adımlar atmayız diye düşünüyoruz. İslam dünyasının en büyük çatı sivil kuruluşu olan İDSB, daha önce olduğu gibi bu yıl da UMAB Genel Kurulu’na ev sahipliği yapacak. Bu toplantılarda elde edeceğimiz ufuk ve vizyonla geleceğe yönelik planlarımızı daha yüksek bir güven içerisince gerçekleştireceğiz diye ümit ediyoruz.”    
 
 

KATILIMCILAR:

  

KATAR

Yusuf el-Karadavi

Ali el-Karadaği

Halid el-Hindavi

Abdullah Velid Muhammedun el-Fakih

Ali Yusuf el-Muhammedi

Muhammed Muvaffak Lutfi

Muhammed Rahmetullah

Mu'tez el-hatib

Hilal Said Mebruk

Abdurrahman Âl Mahmud

Ferhat b. Ali el-Abbar

İsam Telime

Mustafa es-Sayrifi

Muhammed Osman Şebir

el-Muhtar el-Ahmer

Velid Abdulfettah Ebu'n-Neca

İsmail İbrahim Mütevelli İvad

Süleyman Abdulfettah es-Sekremi

Abdusselam Kındil

Muhammed Mersi

Şefik Şakir

Abdullah Süleyman Abdulfettah es-Sekrumi

Abdulkadir el-Venisi

Casir Avde

Abdulcebbar Said

Muhammed Tevfik Lutfi

Abdurrahman b.Umeyr en-Naimi

Kazım Talib Hmaza en-Naimi

Musaid Müslim Âl Cafer

 

KANADA

İbrahim Huseyin Malbari

Cemal Nazım Talib

Cemal Bedevi

 

SUUDİ  ARABİSTAN

İbrahim Abdulfettah Ramazan Abdulbaki  

İbrahim Muhammed el-Hariri

es-Seyyid Abdullah Fadak

Ahmed bin Hüseyin bin Ahmed el-Mubareki      

Muhammed bin Abdurrahman el-irrifi

Abdulaziz bin Suud Arab

Hani Ahmed Abduşşekur

Münir Cuma Ahmed

Münir Muhammed Necib el-Gadban

Abdulvehhab Nur Veli

Mohammed Farouq Batal.

Eliwarti Maliki

Rosalia Arby

Abdulgani Ahmed Muzhir et-Temimi

Hasan b. Musa b. Radi es-Saffar

Cemalüddin Seyrevan

Hasan b. Muhammed b. Hüseyin b. Abdulgani felemban

Muhammed İbrahim kamil

Tarık b. Abdurrahman b. Muhammed el-havvas

Ahmed b. Muhammed b. Salih Azb

Hamza b. Huseyin el-Fa'r eş-Şerif

Ahmed er-Risuni

Muhammed er-Ruki

Selimullah Huseyin Abdurrahman

Ali Ömer Ahmed Badehdah

Muhammed b. El-Huseyin es--Süleymani

Fethi Abdusettar Abdussemî'

Abdurrahman b. Ahmed Aluş  Medhali

Kays b. Muhammed Âl eş-Şeyh Mubarek

Muhammed Beşir Haddad

Halid b. Abdurrahman el-Acimi

Abdulmuhsin Huseyin el-Avaci

Süheyle Zeynülabidin Hammad

Selman b. Fehd el-Avde

Abdullah b. Bih

   

GANA

İbrahim Osman Ba

 

MISIR

İbrahim Musa Süleyman

Tarık Fethi es-Seyyid Ebu'l-Vefa

Muhammed es-Seyyid Muhammed Ahmed paşa

Muhammed Musid Yakut

Safvet Hicazi

Atiyye Es-Seyyid Es-Seyyid  Feyyad

Hamid İbrahim el-Hamid

Ali Muhammed Yusuf şerif

Halid Muhammed Ubade hasan

Muhammed Sa'di Ahmed Hasaneyn

Eşref Muhammed Devvabe

Hammud Ahmed İsmail Ahmed

Abdurrahman Fethi Ramazan Muhammed

Abdurrahman Yahya Zekeriyya Ayid

Adil Hindi

Mahir Muhammed Melici Ebu Amir

Muhammed Said Abduh Kanbu'

Said Muhammed Ahmed Kabil

el-Huseyni Şehhate el-Cizavi

Yasir Fethullah el-mağrabil

Abdusselam Abdurrahman es-Savvaf

İmad Muhammed Ebu Zeyd

Muhammed Abdurrahman Tarşani

Mustafa Ali Muhammed

Muhammed Selim el-Avva

Selva Muhammed Selim el-avva

Nadiye Mustafa

Abdurrahman İbrahim ed-Desuki Abdurabbih Haccac

Amal Aysin Abdulmu'ti Benzari

Eymen Ebu-n-Nasr Ahmed

el-Minşavi Muhammed el-Minşavi el-verdani

Mahmud Hamid es-Seyyid Abdussamed

Hamade Abdulmevla Yusuf Ebu Semre

Muhammed el-Muhtar Muhammed el-Mehdi Abdullah

Hamza Fayi' İbrahim Asiri

 

BANGLADEŞ

Ebu'r-Rida Muhammed Nizamüddin

Muhammed Sultan Zukun-Nedvi

 

FAS

Ebu Zeyd el-Mukri el- İdrisi

Ahmed ez-Zukaki

Muhammed el-vizani el-muhsini

Muhammed el-Hasan el-Garbi

Hud Bekarş Kuni

muhammed İbadi

Abdulali el-Mes'ul

el-hasan el-İlmi

Tevfik el-galbezuri

Muhammed Refi'

Muhammed Zuhal

eş-Şahid el-Bûşihi

Ulya Zuhal

Abdulaziz karti

Abdulmecid es-Sağir

Abdulbari b. Sıddik ez-Zemzemi

Hatice Müfid

Nezihe el-Mearic

Ömer b. Hammad

Ferid Şükri

Meryem Ayet Ahmed

Muhammed İzzüddin Tevfik

Abdusselam Bilaci

 

LÜBNAN

es-Seyyid Ali Muhammed Hüseyin Fadlullah

Muhammed Ekrem el-Adluni

Muhammed Tevfik eş-şati

Muhammed Reşid Re'fet Mikati

Muhammed şeyh Ammar

Sami Huseyin el-Hatib

Muhammed Ali el-Cuzu        

Mustafa Hıdır Aluş

Muhammed İbrahim el-Ali

Husam Ömer el-ğali

 

TÜRKİYE

Ahmed Hamdi Yıldırım

Muhammed Salih Ekinci b. Ahmed el-Garsi

 

İNGİLTERE

Ahmed Kazım er-Ravi

Hafız Ahmed el-Kermi

Salim Abdusselam eş-Şeyhi

Muhammed Ebu Said

Abdullah b. Yusuf el-Cidi

Şükri Hasan Mecul

Muhammed b. Ahmed b. Salih es-Salih

Raşid el-Ganuşi

 

MORİTANYA

Ahmedu bin er-Radi

Muhammed Fadıl Velid Muhammed Emin

Muhammed Fadıl b. İbrahim b. Muhammed el-Emin

Osman b. Eş-Şeyh Ahmed Ebu'l-Meali

Muhammed Muhtar b. İmbale

 

FRANSA

Enis karkah

Abdulmecid En-Neccar

Muhammed bin Nasr

Ahmed Ca billah

 

MAKEDONYA

Bahri Alyu

BASHKIM ALIJI         

 

İSPANYA

Reşid Betrebuş

 

MALİ

Seyyidi el-Muhtar Muhammed es-Salih Diyalo

 

HİNDİSTAN

Muhammed Kasım el-Muzafferfûri

Abdusselam Ahmed

Ahter el-Vasi'

Sıddik Hasan

Halid Seyfullah er-Rahmani

Abdullah Muhammed Betil el-Mezahiri

Zaferulislam Han

Asgar Ali İmam Mehdi es-Selefi

 

GİNE

Muhammed Elfa Calu

 

CEZAYİR

Abdurrezzak Kassum

Muhammed Abdunnebi

Kemal Ukasin

Vesile Halfi Harem bugazi

eş-Şerif Merzuk

 

NİJERYA

Siracuddin Bilal el-Esra'

Zikrullah eş-Şafii

Sani Ömer Musa

İsa Muhammed Mişanu

 

BAHREYN

el-Mehabe Mahfuz meyare

Selahuddin Sultan

Abdusselam İbrahim el-Hiti

Abdurrahim Mahmud Âl Mahmud

Musfir b. Ali el-Kahtani

Abdullatif Mahmud İbrahim Âl Mahmud

 

IRAK

Ömer Abdulaziz Bahaüddin

Enver Muhammed Gafur

Ahmed Vehhab Mecid

Müfid Kerim Taha

İdris Kerim mevlud

Lokman Muhammed Ali Salih

Aziz Hafız Nezir

Ömer Salih Ömer Faris

Salah Taha Ali

Reşid Taha Osman

Abdulhamid Abdulhalık Nebi

 

PAKİSTAN

Abdulgaffar Aziz

Dr. Fadlulhadi Vezin

Elifüddin et-Turabi

 

KUVEYT

Vasfi Âşur Ebu

Mutlak raşid el-Karari

Mesud Sabri İbrahim 
Hişam Muhammed Muhammed Ganim

Ahmed Huseyin Ahmed Muhammed

 

SENEGAL

Abdurrahman Yusuf Ka

  

  HOLLANDA

Mahmud es-Sayfi

 

UGANDA

Ahmed Süleyman Mevabi

Hussein Rajabu Kakooza

 

FİLİSTİN

Meşhur Fevvaz

Mervan Muhammed Ebu Ras

 

YEMEN

El-Murteda b. Zeyd el-Mahturi el-Hasan

 

BAE

Muhammed Abdurrezzak es-Sıddik

Şafi' Muhammed Salih Abdullah

Muhammed Emin en-Nedvi

Huseyin hamid Hassan

Sakar Abdullah el-Merri

 

BOSNA

  Şükri Ramiş

 

SUDAN

Abdurrahman Ali Muhammed İbrahim

 

GAMBİYA

İsa Fudi Dabu

Muhammed el-Emin Turi

 

TUNUS

Ebu Lubabe et-Tahir Salih

 

FİLDİŞİ  SAHİLİ

Dambili Muhammed

 

TANZANYA

Talib Cuma Ali  ve Nasır Ahmed

el-Hıdır el-Hadari

 

TOGO

Adem Abdusselam

 

ARNAVUTLUK

Fayiz Abdullah en-Nubi

 

CİBUTİ

Abdurrahman Süleyman Beşir

İbrahim Şerif

 

ENDONEZYA

Muhammed Hidaye Vahid

 

ALMANYA

Muhammed el-Hevari

Resîne Tarakci ( Muhammed el-Hevari'nin hanımı)

 

ÖZBEKİSTAN

Muhammed es-Sadık Muhammed Yusuf

 

İRAN

Muhammed Yusuf Erbab Şistan

Mustafa Erbabi

Abdurrahman Pirani

Muhammed Aziz Selimi

Ahmed Ni'meti

Mahmud Visi

Abdurrahman Yakubi

Muhammed Ali teshiri

Seyyid İbrahim Fadıl el-Huseyni

Abdulkerim Ahmed Muhammedi 

Muhammed Salih Muhammed Emin Ensari

Sa'düddin Abdulhadi Sıddıki

Seyyid Abdurrahim Sıddıki

 

RUSYA

Muhammed Albagaçiv

Muhammed Beşir Evşaf

Albert Bikmolin

Şaraputin Çaçayev

Şehid Gazabayev

Muhammed kazimagamidof

Abbas kibidof

Dinka Halidof

Murad Halid olin

Lüey Yusuf

Selman Nurbif

Enes Bişigaçif

Şefik Bişigaçif

Halilurrahman Şumatof

Muhammed Şumatof

Valeri Sokorof

 

ÇİN

MA FUDE

DING JUN

MAI YIGUANG

QI XUEYI

WAMG YONG BAO

MA LAN

PAN SHI JIE

MA WEIZHONG

MA MINGLIANG

YANG XINGWEN

ZHANG WEIHUA

MA YONGHUA

SHENG ZHIMING

LIU XIYAN

MA MINGXIAN

 

Bessam et-Tebbağ

İsam el-Beşir 
Beşir Nafi'

Ahmed Ticani Harun Abdulkerim

Bu haber toplam 4126 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri