Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

İslam Medeniyeti ayağa kalkıyor

17.07.2010 15:50
İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nin düzenlediği Uluslararası 4. Gençlik Buluşmasının sonuç deklarasyonu açıklandı.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nin düzenlediği Uluslararası 4. Gençlik Buluşmasının sonuç deklarasyonu açıklandı. İslam Medeniyetinin yeniden ayağa kalkması için yapılması gerekenlerin istişare edildiği oturumlarda alınan kararlarda tebliğ vizyonlu bir uyanışa ve bilgiden yoksunluğa özellikle vurgu yapıldı. Eğitim, teknoloji gibi alanlarda hızlı bir atılımın şart olduğunun belirtildiği deklarasyonda İslam Medeniyetinin yeniden ayağa kalktığını ancak bunun sağlıklı bir uyanış olması için herkesin üstüne düşen görevleri yapması gerektiği ifade edildi. 

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’nin (İDSB) düzenlediği Uluslararası 4. Gençlik Buluşmasının sonuç deklarasyonu açıklandı. 25 farklı ülkeden yaklaşık 150 genç katılımcının İslam medeniyetinin tarihi, gelecekteki konumu, sorunları ve yeniden canlandırılması hakkında istişare ettiği ve iki gün suren müzakerelerden sonra, katılımcıların açıkladığı deklarasyonda İslam Medeniyetinin yeniden ayağa kalkması için çözüm önerilerine ağırlık verildi.
 
TEBLİĞ TEMELLİ BİR VİZYON İLE HAREKETE GEÇMELİYİZ
 
1. Medeniyet denildiğinde ilk olarak şehirlileşme, mimari, sanat ve ekonomik gelişme manaları anlaşılsa da hakikatte medeniyet, bir yaşam biçiminin ve manevi değerlerden oluşan bir bakış açısının hayata yansımasıdır.
2. İslam dünyası, geçmişte zengin bir medeniyete sahipti ve bu forum, her sahada ve her ölçekte, en üst düzey gayret sarf edilerek bu medeniyetin tekrar canlandırılması gerektiğine vurgu yapmaktadır. 
3.İslam toplumu mensupları, birey olarak, marjinalleşmeden kaçınmak ve kalkınmada küresel düzeyde üstünlük sağlamak için gelişme, bilgi ve teknoloji teorilerine yönelik yeni yaklaşımlar bulmak yoluyla kendilerini değiştirmelidirler. Tebliğ temelli bir vizyon ile düşünmeye başlamalı, kimliklerinden dolayı gurur duymalı, aktif olmalı, üretken ve ülkesine faydalı olmalıdırlar.
4. Müslümanlar birlik, beraberlik, barış, huzur ve karşılıklı anlayış için birlikte çalışmalıdırlar.
 
EĞİTİMSİZLİK, BİLGİ VE KARDEŞLİKTEN UZAK OLMAK BİZİ GERİ BIRAKTI
 
5. Eğer bugün Müslümanların bir kısmı az gelişmiş toplumlar halinde yaşıyorlarsa, bu sadece dış etkenlerden dolayı değil, daha çok dinlerini ve kültürlerini terk etmelerinden ve bunun yerine kendi ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla gayret sarf etmelerinden kaynaklanmaktadır.
6. Fikri noktada, insanlığa yardım etmek, medeniyetimizin temel unsurudur. Bu sadece aktif sosyal katılımcılığı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda toplumu zengin medeniyet seviyesine ulaştıran bir noktaya getirmeye yardımcı olacaktır.
7. Muhteşem mazimizin arkasından, bilhassa son yüz yılda, İslam dünyasının ve Müslümanların zulme uğramasının ve baskı altında kalmasının temel sebebi eğitimsizlik, birlik ve kardeşliğin eksikliği ve mensubu olduğumuz medeniyetin değerlerine sahip çıkmamamızdır. Bu ise batı medeniyetinin kültürümüze hâkim olmasına ve insanlığa zarar vermesine sebep olmaktadır.
8. İslam toplumu, kültürümüzün, ekonomimizin ve eğitimimizin yeterli düzeyde gelişmemesinden ve bunun küreselleşme üzerindeki etkisinden dolayı yanlış yorumlamalarla karşı karşıyadır. 

MEDYA’YI İYİ KULLANMALIYIZ
 
9. Yazılı ve görüntülü yayınlarla Müslümanların dinlerini hayatlarına tatbik etmelerine, İslam medeniyetinin doğru tebliğ ve etkin temsil edilmesine ve kendilerine daha fazla güven duymalarına yardımcı olmalıyız.
10. İslam dünyasının gençleri olarak bizler, sınırların ötesinde kendimizi ve çabalarımızı medeniyetimizin temel prensipleri etrafında birleştirmeliyiz.
11. İster İslami, ister teknolojik açıdan olsun, araştırma ve eğitimin gelişmesi için somut projelerin artırılması; ayrıca turizm, eğitim ve sanat gibi İslami alanlarda gelişme kaydetmek için Müslüman gençliğin teşvik edilmesi gerekir. Bunun için geriye dönüp Kur'ân-ı Kerim'e bakmalıyız; ırk, renk ve din ayrımı yapmaksızın İslam’ı araştırmalı ve yaymalıyız.
12. Bizler bireysel ve toplu halde doğru tebliğ ve etkin temsili önemle vurgulamaktayız. Böylece din ayrımı yapmaksızın her ferd İslam’ın mesajını alsın ve doğruyu ve yanlışı ayırt edebilsin.
 
TEKNOLOJİDE UZMANLAŞMALIYIZ
 
13. İslam Dünyası için model olacak liderlerin yetiştirilmesi gerekmektedir; bunun için lider yetiştirme programları düzenlenmeli, bu liderler medeniyetimizin değerlerinden bihaber olmamalıdır.
14. Bizler ayrıca adalet ve huzuru temsil ve temin etmeliyiz. İslam medeniyeti barış ve sevgi medeniyetidir, nefret ve şiddet medeniyeti değildir. İslam medeniyeti adalet ve merhamet medeniyetidir, zulüm ve zorbalık bizim medeniyetimizde yoktur.
15. Uluslararası zeminde kuvvetli iletişim kanalları tesis etmeli ve dünyanın neresinde olursa olsun farklı İslam dünyası sivil toplum kuruluşları arasında daha fazla dayanışma sağlamalıyız.
16. Forumumuz teknolojide uzmanlaşmamız ve böylece İslam Medeniyetinin gelişimini hızlandırmamızın gerekliliğini ifade etmektedir.
 
İSLAM COĞRAFYASINDAKİ ZULÜMLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
 
17. Müslümanlar adına sabır ve sebatla ayakta durmalı, böylece bütün dünya üzerinde özellikle de Filistin, Keşmir, Kafkasya, Doğu Türkistan, Mindanao, Irak, Afganistan ve İslam Dünyasının diğer ülkelerinde insan haklarını temin ve muhafaza etmeliyiz. Bu itibarla 4. Gençlik Buluşması Katılımcıları olarak, İslam dünyasında devam eden her türlü zulüm ve haksızlık, işgal ve abluka son buluncaya kadar mücadele edeceğimizi dünya kamuoyuna duyururuz.
18. Mescid-i Aksa’ya yönelik her türlü olumsuz girişimin karşısında olacağız. Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kuruluncaya ve son mülteci evine dönünceye kadar bu davanın takipçileri olacağız. 
19. İslami vizyonlarını gerçekleştirmek için meslek gruplarına göre gençlerin kalkınmasına büyük önem vermekteyiz.
20. Müslüman yetenekleri ve kabiliyetli insanları bir araya getiren ve nerede ve ne zaman gerekirse İslam Dünyasına hizmet etmelerine yardımcı olan sınır ötesi organizasyonların bir parçası olmaya davet ediyoruz.
21. Kendi İslam tarihimizden dersler çıkarmalı ve bu bilgiyi İslam medeniyetinin yeniden canlandırılmasında kullanmalıyız

VAKİT'TEN MUSTAFA R. ÖZGÜR ‘ün haberi

Bu haber toplam 998 defa okunmuştur
DİĞER HABERLER
Üye İşlemleri